De Triomf van het Hart Medjugorje - Zuster Emmanuel

Door alle bladzijden van dit boek stroomt een heldere rivier, die genezend is en rijk van zin. Dit boek is onontbeerlijk! Zijn stijl is apologetisch. De verhalen, die na elke boodschap volgen, bevestigen de boodschap en laten haar authenticiteit en vruchtbaarheid zien. in het begin worden de evenementen van Medjugorje in een nieuw daglicht gesteld. Het verdedigt Medjugorje op een positieve manier, waarbij personen en feiten op correcte wijze gebruikt worden. "Medjugorje, de Triomf van het Hart" is een authentiek en origineel boek, daarom wordt het graag gelezen.

 
12,00
70
+

Beschrijving

Medjugorje,
de Triomf van het Hart

Voorwoord van pater Jozo Zovko

Beste lezer,

Dit boek is geschreven door Zr. Emmanuel. Vanaf haar aankomst in Medjugorje leeft zij intens de boodschappen van Onze Lieve Vrouw en door haar engagement getuigt zij met geestdrift. De pelgrims zien in haar een echte vriendin van de Koningin van de Vrede en haar beweging. Vastberaden staat zij de zieners op een energieke manier terzijde en deelt met hen een zelfde lotsbestemming. Zij is vervolgd, belasterd en verworpen en slachtoffer van leugenpraat. Maar zij heeft haar kruis geaccepteerd en is nooit gestopt getuigenis af te leggen. Zij reist alle continenten af en weet het programma, dat Onze Lieve Vrouw ons met haar boodschappen aanbiedt, op een pakkende manier te brengen. Geraakt door haar toewijding en haar ongeveinsde nederigheid, ontvangen vrienden en bezoekers van Medjugorje vele genaden. Deze vrouw is uitgekozen: zij legt haar oor goed te luisteren bij de ervaringen van anderen. Zij is een vrouw zonder complexen, die in haar habijt evengoed voor de televisiecamera's staat, als dat zij met een kind omgaat: spontaan, oprecht en glimlachend. Terwijl zij naar de ervaringen van anderen luistert, herkent zij in hun leven de Barmhartigheid van God en zijn Goedheid. Zij heeft hun getuigenissen opgeschreven en in dit boek verzameld.
Daarom is dit boek een mozaïek, waarin men de gezichten kan herkennen van talrijke personen die zijn aangeraakt. Het is ook een uitgekiende verzameling, waarin de verschillende kleuren, toonaarden en gebeurtenissen elkaar geleidelijk opvolgen. Dit boek leest zó makkelijk en is zó oprecht, dat de lezer erdoor wordt aangedreven het steeds opnieuw te lezen.
Door alle bladzijden van dit boek stroomt een heldere rivier, die genezend is en rijk van zin. Dit boek is onontbeerlijk! Zijn stijl is apologetisch. De verhalen, die na elke boodschap volgen, bevestigen de boodschap en laten haar authenticiteit en vruchtbaarheid zien. in het begin worden de evenementen van Medjugorje in een nieuw daglicht gesteld. Het verdedigt Medjugorje op een positieve manier, waarbij personen en feiten op correcte wijze gebruikt worden. "Medjugorje, de Triomf van het Hart" is een authentiek en origineel boek, daarom wordt het graag gelezen. Het feit dat het in negentien talen vertaald is, bevestigt zijn waarde en dwingt respect af.
Beste lezer, het belangrijkste is dat de aandacht op de boodschap gevestigd wordt en op de vruchten die zij voortbrengt in het ontvankelijk hart van de gelovige. Lees dit boek met je hart en je zult er antwoorden vinden op vele vragen en een sleutel voor veel problemen. Wij danken Zr. Emmanuel voor haar offers, haar apostolaat en haar liefde voor Medjugorje, en we bedanken haar nog meer voor haar liefde voor het Kroatische volk. De lezer kan er niet aan ontkomen zich de vraag van de heilige Augustinus te stellen en zijn ervaring te delen, toen hij, terwijl hij een groot aantal heiligen, situaties en krachtige getuigen bestudeerde, zich afvroeg: "Ais zoveel mannen en vrouwen in staat zijn om heilig te worden, waarom jij niet, Augustinus?".

Fra. Jozo ofm

"De Gospa is een moeder. Zij nodigt ons uit vol vreugde haar instrumenten te zijn in het leven van alledag. Met beide benen op de grond, zoals zijzelf bij Cana het voorbeeld geeft: als eenvoudige genodigde, is zij niet passief blijven toekijken, maar uit liefde voor de bruid en de bruidegom, heeft zij bijgedragen aan hun vreugde, door haar Zoon erop te wijzen dat ze wijn nodig hadden. Zo nodigt zij ons vandaag uit om op dezelfde manier concreet te zijn, met evenveel vreugde als de bruid en de bruidegom, toen het wonder zich had voltrokken. Daarom is dit boek belangrijk! Het geeft niet alleen de boodschappen van de Gospa, maar het laat de mooie werken zien ' die zij in Medjugorje, in de harten van de mensen, voltrekt.
Ik bid voor de lezers: dat dit boek voor u een hulp mag zijn, en zijn getuigenissen een voorbeeld om uw leven te veranderen."

Marija Pavlovic Lunetti Eén van de zieners

Een authentiek boek was nodig. Een pure echo van Medjugorje, waar de Moeder van God zich sinds 1981 laat aanraken; een boek dat niet buiten dit wonderlijke dorp zou kunnen ontstaan. Zuster Emmanuel introduceert ons bij de dorpsbewoners, de zieners en de pelgrims, die daar met duizenden een genezing van hart ondervinden en soms ook fysieke genezing mogen ontvangen en Hoop die zeldzaam is geworden. Door Maria ontdekken zij de weg die naar Jezus leidt en vinden zij hun plaats in de Kerk. Dit boek is ontstaan door acht jaar luisteren met verwondering. 96 getuigenissen waarin men de aanwezigheid van Maria kan proeven, waarbij zij op heterdaad betrapt wordt bij het doen van een wonder of terwijl zij haar moederlijke liefde laat blijken. Meer dan een boek is het een ticket naar geluk. "Dit boek vult mij met vreugde, ik, die een "supporter", beschermer en verbreider van Medjugorje ben. Ik ken zuster Emmanuel goed en ik ben van oordeel dat haar aanwezigheid in Medjugorje door de Voorzienigheid geleid is: zij heeft een charisma van helderheid om de boodschappen en de gebeurtenissen in Medjugorje uit te leggen. Dat God de verspreiding van dit boek mag zegenen tot glorie van Maria!' Monseigneur

Frane Franic Emeritus - Aartsbisschop van Split