Boodschappen

4,00

Vanaf 25 juni 1981 heeft de heilige Maagd elke dag een boodschap gegeven aan de zieners, om deze vervolgens over te brengen aan de parochianen van Medjugorje en wat later aan de hele wereld.

Vanaf maart 1984, gaf ze elke week een wekelijkse boodschap op donderdag, via de zienster Marija Pavlovic. In januari 1987 gaf de heilige Maagd te kennen, dat ze vanaf die maand elke maand een maandelijkse boodschap zou geven op de 25ste, omdat enkele plannen van de Heer zich hadden verwezenlijkt. Dit is nog steeds het geval tot op de dag van vandaag.

Sinds 1987, verschijnt de heilige Maagd elke 2de van de maand aan Mirjana. Zij bidt dan met haar voor de ongelovigen en geeft ons een boodschap. Deze verschijning staat open voor iedereen.

In dit boekje vindt u alle boodschappen van 1 maart 1984 – 2 juli 2011

+

10,00

Dit boek over de verschijningen te San Nicolás wordt aan 0.L. Vrouw opgedragen.

Moge Zijzelf de lezers inspireren. De verschijningen zijn geen dogma's. Ze dringen zich niet op. Ze staan in dienst van de liefde. Het staat eenieder vrij te bepalen of deze oproep van 0.L. Vrouw hem aanspreekt en voor hemzelf- zoals voor velen - een bron van leven wordt.

Ik durf met grote aarzeling en nederigheid een eerste studie over dit initiatief van de hemel te presenteren. Boodschappen, genaden, gebeden en een vloedgolf van bekeringen, genezingen en tekenen overweldigen mij. Heel wat keren ben ik opnieuw aan dit boek begonnen. De theologen van de toekomst zullen veel te ontdekken hebben in deze gave van de hemel. Moge deze eerste benadering het wezenlijke overbrengen op zijn hemels niveau van licht en samenhang, zonder enige afbreuk te doen aan zijn gecompliceerdheid., Het gaat immers om een gebeuren dat bij het volk van

God algemeen geliefd is.

René Laurentin

+