Besparing 41%

Medjugorje, de Boodschap
Journalist Wayne Weible

Wayne Weible, een protestantse krantenuitgever en columnist uit Myrtle Beach, Zuid Carolina USA, hoorde najaar 1985 voor het eerst van het fenomeen dat zich voordeed in Medjugorje, Joegoslavië. Met het voorgevoel dat hij er materiaal voor een column uit zou kunnen putten, besloot hij het verhaal te onderzoeken. Zijn openingszin had hij toen al klaar: "Terwijl wij ons voorbereiden op de viering van het wonder van kerstmis, speelt zich wellicht een hedendaags wonder af in een onbekend dorpje in Joegoslavië.

Adviesprijs: 17,00  
10,00
U bespaart: €7,00 (41%)
90
+
Onze kwantumkortingen:
Aantal 6+ 12+
Prijs 6,90 5,90

Beschrijving

Medjugorje,
De Boodschap
Wayne Weible, een protestante krantenuitgever getuigt.

Voorwoord van pater Svetozar Kraljevic O.F.M.

Ik herinner mij dat toen ik nog een kleine jongen was, mijn broer op een dag heel opgewonden het huis uitliep. "Er is een man in huis!" zei hij. "En hij is niet katholiek! Hij is protestant!"
Onmiddellijk dacht ik dat deze man anders moest zijn en ik rende het huis in om hem te zien. Ik wilde zien of hij' een neus, een mond en oren had net als wij. Nooit tevoren had ik iemand gezien of gekend die niet katholiek was.
Tot mijn verrassing vond ik deze man, deze protestant, exact gelijk aan ons in voorkomen en manieren. Vandaag de dag weet ik dat dit een simpele, maar zeer belangrijke eerste stap was naar mijn bekering tot de leer van jezus Christus. Door middel van de onnozele opmerkingen van een kind realiseerde ik mij een van de meest diepzinnige goddelijke waarheden: Hij schept ieder mens gelijk.
Mijn vriendschap en associatie met Wayne Weible hebben mij tot nieuwe, zeer bijzondere stappen geleid naar mijn bewustwording van de universele broederschap van alle menselijke wezens op aarde. Zij hebben er ook toe geleid dat ik mij meer bewust ben van de schoonheid van die werkelijkheid. Uren van gebed, werken en gesprekken met Wayne in de setting van Medjugorje, hebben mij leren erkennen dat God niets tussen ons heeft geplaatst om ons te scheiden. Het is alsof ik opnieuw, in een breder verband, de woorden van Jezus hoor, geuit tot Zijn moeder vanaf het kruis, "Vrouw, ziehier uw kinderen."
Dit is de werkelijke ervaring van bekering in Medjugorje. Als God Zijn mensen leidt, bekeren zij zich en ontstaat er een dieper begrip voor elkaar, waardoor hun onderlinge verhoudingen beter worden. leder die met zijn hart naar het Woord van God luistert, komt tot een volledig zelfbewustzijn, tot een eenwording met hemel en aarde. Dat is het moment waarop het gevoel van vrees en onrust begint te verdwijnen.
Dit boek is niet een vooruitlopen op enig eindoordeel over de gebeurtenissen in Medjugorje. Het is een getuigenis van het geloof en het ondergaan van bekering van mensen, die zich door de daar aanwezige Geest laten leiden.

Svetozar Krallevic, O.F.M.
Op 24 juni 1981 rapporteerden zes kinderen uit het dorp Medjugorje in de binnenlanden van Joegoslavië, dat de Maagd Maria aan hen was verschenen op een berghelling. Sindsdien zou zij iedere dag zijn teruggekeerd.

Wayne Weible, een protestantse krantenuitgever en columnist uit Myrtle Beach, Zuid Carolina USA, hoorde najaar 1985 voor het eerst van het fenomeen dat zich voordeed in Medjugorje, Joegoslavië. Met het voorgevoel dat hij er materiaal voor een column uit zou kunnen putten, besloot hij het verhaal te onderzoeken. Zijn openingszin had hij toen al klaar: "Terwijl wij ons voorbereiden op de viering van het wonder van kerstmis, speelt zich wellicht een hedendaags wonder af in een onbekend dorpje in Joegoslavië. Uiteindelijk bleek hij stof voor acht columns te hebben. Lezers vroegen om reprints, en in de jaren die volgden werden meer dan 15 miljoen kranten met de herdrukte columns van Wayne Weible over Medjugorje verspreid. Daarna zette hij zich aan dit boek, het eerste dat een wonder vanuit het perspectief van een protestant zo indringend beschrijft.