Een oproep van Maria in Argentinie

Dit boek over de verschijningen te San Nicolás wordt aan 0.L. Vrouw opgedragen.

Moge Zijzelf de lezers inspireren. De verschijningen zijn geen dogma's. Ze dringen zich niet op. Ze staan in dienst van de liefde. Het staat eenieder vrij te bepalen of deze oproep van 0.L. Vrouw hem aanspreekt en voor hemzelf- zoals voor velen - een bron van leven wordt.

Ik durf met grote aarzeling en nederigheid een eerste studie over dit initiatief van de hemel te presenteren. Boodschappen, genaden, gebeden en een vloedgolf van bekeringen, genezingen en tekenen overweldigen mij.

René Laurentin

 
10,00
50
+

Beschrijving

In de herfst van 1983 zijn er onopvallend verschijningen van de H. Maagd begonnen in San Nicolás (Argentinië; 232 km. Ten noordwesten van Buenos Aires). Het is een stad die sinds een eeuw aan de H. Maagd was toegewijd. Gehoor gevend aan de boodschap van Maria zijn er in het hele land duizenden gebedsgroepen opgericht. De invloed van de verschijningen strekt zich tot op het internationale vlak uit.

De zieneres blijft verborgen. Haar pastoor, die op geestelijk gebied op zijn hoede is, begeleidt haar. De bisschop leidt de vurigheid van de bedevaartgangers op een voorbeeldige wijze in goede banen.

Er is geen kerkrechtelijke verklaring, maar een daadwerkelijke deelname: bescheiden, kritisch en vruchtbaar. Mgr. Castagna leidt vaak de maandelijkse processie, die elke 25ste september zelfs

100.000 en meer mensen bijeenbrengt. Hij preekt en viert de H. Mis. Hij bouwt het heiligdom op de plaats van de verschijning aan de oever van de Paraná. Het gebeuren verbreidt zich in een uitzonderlijke eensgezindheid op alle terreinen: het volk Gods, de bisschop en de Argentijnse

bisschoppenconferentie. Deze keer vinden de verschijningen plaats zonder dat ze twist veroorzaken.

Wat is er dan gebeurd in San Nicolás?

Dit boek over de verschijningen te San Nicolás wordt aan 0.L. Vrouw opgedragen.

Moge Zijzelf de lezers inspireren. De verschijningen zijn geen dogma's. Ze dringen zich niet op. Ze staan in dienst van de liefde. Het staat eenieder vrij te bepalen of deze oproep van 0.L. Vrouw hem aanspreekt en voor hemzelf- zoals voor velen - een bron van leven wordt.

Ik durf met grote aarzeling en nederigheid een eerste studie over dit initiatief van de hemel te presenteren. Boodschappen, genaden, gebeden en een vloedgolf van bekeringen, genezingen en tekenen overweldigen mij. Heel wat keren ben ik opnieuw aan dit boek begonnen. De theologen van de toekomst zullen veel te ontdekken hebben in deze gave van de hemel. Moge deze eerste benadering het wezenlijke overbrengen op zijn hemels niveau van licht en samenhang, zonder enige afbreuk te doen aan zijn gecompliceerdheid., Het gaat immers om een gebeuren dat bij het volk van God algemeen geliefd is.

René Laurentin