Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrieven 2023

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 17 augustus 2023

Mijn dierbare vrienden,

Geprezen zijn Jezus en Maria.

1. O
p 25 juli ontving de zienster Marija haar maandelijkse boodschap:

"Lieve kinderen! In deze tijd van genade, waarin de Allerhoogste mij naar jullie heeft gezonden om jullie te beminnen en jullie te leiden op de weg van bekering, breng je gebeden en offers voor allen die ver weg zijn en Gods liefde niet hebben leren kennen. Jullie, lieve kinderen, wees getuigen van liefde en vrede voor alle harten zonder vrede. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep!”

2. Op een avond op de Krizevac..
Toen de oorlog in de Balkan voorbij was kwamen mijn Mexicaanse vrienden naar Medjugorje met een groep van 45 pelgrims, onder wie 15 priesters. Omdat een van de priesters zijn reis moest afzeggen, werd hij vervangen door een andere pelgrim. Maar ik laat Emilio, de leider van de groep, hier aan het woord en vertellen over wat hij beschouwt als een van de meest ongelooflijke gebeurtenissen van zijn leven:

“Vanaf het begin van de reis ergerde onze groep zich aan deze nieuwkomer die veel alcohol dronk en die zelfs vrouwen lastig viel. Hij was agressief en toonde geen enkel respect. En hij was priester en verving de priester die zijn reis had geannuleerd! Niets in zijn kleding wees erop dat hij een priester was.”

“Toen we in Rome aankwamen, onze eerste bestemming, verdween hij voor 4 dagen en niemand wist waar hij was. Hij kwam pas weer opdagen toen we naar Split moesten vertrekken, waarbij hij luidkeels zijn woede uitte omdat hij naar dat afgelegen dorpje Medjugorje moest gaan. Zijn houding werd steeds onverdraaglijker en zijn arrogantie was weerzinwekkend.”

“Op de 1e dag van de bedevaart ging onze groep naar de zienster Vicka die aan de pelgrims, die uiteenlopende talen spraken, de belangrijkste boodschappen doorgaf van de heilige Maagd en die haar persoonlijke getuigenis gaf. Mijn vrouw en een andere vriend stonden dicht bij deze priester, zodat zij als laatste de handoplegging van Vicka konden ontvangen toen zij aanbood om voor de pelgrims te bidden. Maar de priester begon vreemde geluiden te maken, zoals dierengebrul, en hij begon over te geven. Vicka bleef echter kalm en ze bleef in vrede doorbidden, vol vertrouwen dat Maria voor deze vreemde pelgrim zou zorgen.”

“Op een gegeven moment stak Vicka haar hand naar hem uit terwijl ze in stilte voor hem bad, en toen liet hij plotseling een afschuwelijk geschreeuw horen en hij vluchtte al rennend weg. Vicka bleef bidden voor de leden van onze groep en legde ons in stilte de handen op.”

“Op de laatste dag, het was toen erg koud en het sneeuwde, wilden slechts vier van ons de berg Krizevac beklimmen, met een groot enthousiasme, ook al droegen we geen warme kleren en hadden we er geen geschikte schoenen voor. Maar we waren blij dat we er naartoe konden gaan.”

“Toen we langs de Kerk naar de berg liepen, was er niemand buiten vanwege de ijzige wind. Maar in de verte hoorden we een stem naar ons roepen. Het was de priester! Hij vroeg ons waar we naartoe gingen en zei dat hij met ons mee wilde gaan. Met tegenzin stemde we toe. Hij had een tas bij zich met daarin alles wat nodig was om de Mis te vieren.”

“De klim was erg moeilijk vanwege de ijzige wind en de sneeuw; we werden doorboord door de kou door de stadse kleding die we droegen! Toen we de top bereikten, gingen we in een kring zitten voor de Mis, en geleidelijk aan voelden we hoe we werden omhuld door een zachte, warme atmosfeer die ons beschermde tegen de wind, de kou en de sneeuw. Onze kleren werden al snel droog. Een mysterieus licht scheen op ons, terwijl de avond snel was gevallen. De Mis begon.”

“Bij de offerande stopte de priester een paar minuten, knielde neer, en keerde zijn gezicht naar de hemel. Toen vroeg hij met zeer luide stem aan de Hemelse Vader om hem al zijn zonden te vergeven. Hardop en met luide stem noemde hij al zijn zonden, terwijl hij in snikken uit was gebarsten, en hij smeekte God om aan Hem zijn Barmhartigheid te tonen. We waren helemaal verbluft! En we voelden ons verplicht om hetzelfde te doen als hij, en om de beurt biechtten we hardop onze zonden op.”

“We hebben toen de mooiste ervaring van ons leven meegemaakt. Aan het einde waren we vervuld met de vreugde van de Heilige Geest, en we konden maar niet stoppen met zingen. De priester was veranderd, onherkenbaar, en hij zong met ons mee. We daalden af naar beneden en hadden geen enkele angst ondanks de donkere nacht. Een licht verlichtte elke stap die we zetten. Rond middernacht kwamen we aan bij ons pension. De priester vertelde ons hoe het kwam dat hij langzaamaan aan lager wal was geraakt. Teleurgesteld door een aantal moeilijkheden bij de uitoefening van zijn pastoraat, was hij ontmoedigd geraakt. En is toen te veel alcohol gaan drinken en ook in andere fatale valkuilen getrapt.”

“Acht maanden later deelde hij met ons zijn vreugde over het feit dat hij zijn parochie had kunnen herstellen na de terugkomst van deze bedevaart, en hoe hij, met Gods genade, de geestelijke rijkdommen van de Gospa had geïntegreerd in zijn pastorale bediening: de Rozenkrans, de Eucharistie, de Aanbidding en de belangrijkste boodschappen van Medjugorje... Kortom, deze prachtige verrijzenis heeft zich als een lopend vuurtje verspreid!”

En wat kunnen we van dit alles leren? Er is een onbekend moment in dit verhaal, dat het geheim van de Koning zal blijven. Wat is er gebeurd in het hart van deze priester in de periode tussen het gebed bij Vicka en het tijdstip waarop hij met onze kleine groep de berg wilde beklimmen, in de Siberische kou? Er was gebeden... Daar heeft zich het echte wonder afgespeeld! Het vurige gebed van een hele groep en het gebed van Vicka hebben ervoor gezorgd dat dit verloren hart de weg naar de vrede terug wist te vinden. Het vurige gebed bracht deze wonderbaarlijke uitstorting van de Heilige Geest teweeg op de top van Krizevac, en God alleen weet hoeveel vruchten dit heeft voortgebracht voor de hele Kerk en voor de wereld!

3. Een vurige ziel is teruggekeerd naar de Vader!
Wie kent Zuster Elvira (of Moeder Elvira) en haar prachtige werk door middel van de Cenakel-gemeenschap niet? Ik heb haar leren kennen in 1990, vóór de oorlog in de Balkan, toen een klein groepje jonge mensen die ze had samengebracht nog in tenten leefden, zonder enig comfort. Ik was van haar onder de indruk vanwege haar praktische instelling en vanwege haar unieke manier waarmee ze haar liefde uitdrukte voor deze jongeren in moeilijkheden. Ze had zowel het gezag als de moederlijke tact om deze jongeren ervan te overtuigen dat ze er weer bovenop zouden komen. Niets kon haar tegenhouden. Het aantal jongeren dat ze ‘gered’ heeft van drugs, alcohol en andere rampzalige wegen is niet te tellen, dankzij het gebed, het werk, het broederlijk samenleven en de nabijheid van goede priesters die van hen hielden en hen begrepen.

Ze leed aan de ziekte van Alzheimer en stierf vredig op 3 augustus, omringd door haar gemeenschap, in Saluzzo, Italië, op 86-jarige leeftijd.

De zienster Vicka, met wie ze veel had samengewerkt, was bij haar begrafenis aanwezig ondanks haar zwakke gezondheid. Vicka was een soort ‘peettante’ voor deze jonge mensen. Voordat ze trouwde, was ze zowel bij hun kachel in de huiskamer te vinden, als dat ze huishoudelijke klusjes voor hen deed.

Te veel jongeren in de problemen! Laten we vandaag de Heer vragen om overal nieuwe zusters Elvira heen te sturen, want de behoefte aan een dergelijk charisma wordt steeds groter. Vanaf het begin van de verschijningen heeft de heilige Maagd via Vicka ons gezegd en herhaald: “Lieve kinderen, bid voor de jongeren, want ze bevinden zich in een hele moeilijke situatie over de hele wereld”.

4. Mijn grote vreugde in Medjugorje?
Het is het ontmoeten van mensen uit alle windstreken van de wereld die, tegen alle verwachtingen in, trouw blijven aan het Evangelie en aan de woorden van de heilige Maagd, vaak ten koste van grote vervolgingen. In de eenvoud van hun hart leven deze mensen hun christelijk geloof zonder compromissen te sluiten met de verkeerde waarden van de wereld. Je kunt ze van 100 meter afstand herkennen, omdat ze een grote innerlijke vrede uitstralen. Ik geloof dat zij de ‘kleine rest’ vormen waarover wordt gesproken in het Boek Openbaring van Johannes (Apokalyps) (hoofdstuk 18) en waar ook de mystica Marthe Robin over sprak. Zij zijn die ‘kleine vurige leefeenheden’ te midden van een harde wereld zonder God en met een ‘mensheid die voor de dood heeft gekozen’, volgens een van de recente boodschappen. Deze mensen werden al beschreven door verschillende heiligen, waaronder de grote mariale profeet, de heilige Louis Marie Grignon de Montfort (1673-1716). Hij noemde hen de apostelen van de laatste tijden. In één zin samengevat: “Zij zullen de ware leerlingen van Jezus Christus zijn, die in de voetsporen treden van zijn armoede, nederigheid, minachting voor de wereld en zijn naastenliefde, en die de smalle weg van God in zuivere waarheid onderwijzen, volgens het Heilig Evangelie...”

Deze mensen willen aangemoedigd worden! Graag wil ik hier de prachtige boodschap citeren die Maria op 2 februari 2017 via de zieneres Mirjana heeft gegeven:

“Lieve kinderen, Jullie die elke dag proberen om je leven aan mijn Zoon te schenken, jullie die proberen om met Hem te leven, jullie die bidden en offers brengen -- jullie zijn hoop in deze wereld zonder vrede. Jullie zijn stralen van het licht van mijn Zoon, een levend Evangelie, en jullie zijn mijn geliefde liefdesapostelen. Mijn Zoon is bij jullie. Hij is bij de mensen die aan Hem denken - bij de mensen die bidden. Maar Hij is op dezelfde manier geduldig aan het wachten op diegenen die Hem niet kennen. Daarom vraag ik jullie, mijn liefdesapostelen: bid met het hart en maak de liefde van mijn Zoon zichtbaar in wat je doet. Dat is de enige hoop voor jullie, en het is ook de enige weg naar het eeuwig leven. Ik, als moeder, ik ben hier bij jullie. De gebeden die je tot mij richt zijn voor mij de mooiste rozen van liefde. Ik kan alleen maar zijn waar rozengeur is. Daar is er hoop. Ik dank jullie.”

Lieve Gospa, wat een vreugde is het voor ons te weten dat U in de hemel bent met Uw verheerlijkt lichaam!
Dank U dat U daar op ons wacht en van daaruit zonder vermoeid te raken ons de weg wijst!
Dank U dat U ons troost met deze prachtige boodschap:
“Lieve kinderen, ik zal bij jullie zijn tot de ontmoeting met de Hemelse Vader!” (Aan Mirjana, 2 oktober 2013)

 

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 15 juli 2023

Maand toegewijd aan het Heilig Bloed van Jezus

Mijn dierbare vrienden,

Geprezen zijn Jezus en Maria.

1. O
p 25 juni ontving de zienster Marija haar maandelijkse boodschap:

"Lieve kinderen! De Allerhoogste staat mij toe bij jullie te zijn, voor jullie te bidden, je Moeder en je toevlucht te zijn. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie uit, keer terug naar God en naar het gebed en God zal jullie overvloedig zegenen. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep."

Tijdens haar jaarlijkse verschijning aan de zienster Ivanka, gaf de heilige Maagd ons de volgende boodschap:
“Mijn lieve kinderen, ik heb jullie gebed nodig, bid, bid, bid!”

2. Een geïnspireerde en effectieve remedie tegen de heersende duisternis.
Veel mensen vertellen me dat het lijkt alsof er een soort zwarte mantel over de wereld gevallen is, en dit heeft als effect dat het moeilijk is om de waarheid van de leugen te onderscheiden, goed van slecht, oprechtheid van manipulatie, het ware licht van de illusie, enz. De valstrikken van de Boze vermenigvuldigen zich. Waar zijn de geestelijke leiders die de gelovigen helpen om hun leven op de Rots te grondvesten? Heeft de Hemel ons verlaten? Natuurlijk niet! Laten we de ontmoediging een halt toeroepen! Deze moeilijke periode is een intermezzo die voorafgaat aan de Triomf van Maria, van Jezus en van de Kerk, en we beschikken over de middelen om er in vrede doorheen te komen.

Nogmaals weet onze dierbare Maryam van Bethlehem ons hier een lichtgevend antwoord te gegeven, dat bij de meeste christenen onopgemerkt aan hen voorbijgaat: Deze grote mystica van Galilea ontving vaak woorden voor haar medezusters uit de Karmel, voor priesters en ook voor de gelovigen.

Wie van ons zou er niet zeker van willen zijn dat hij in Gods vrede kan leven en sterven?

Hier enkele gouden beloften van Jezus. Laten we er dus naar luisteren: “Wie de Heilige Geest aanroept, doe zoekt mij en zal mij vinden. Zijn geweten zal zo gevoelig zijn als de bloemen uit het veld. Als hij of zij, vader of moeder is van een gezin, dan zal er vrede zijn in dat gezin en hun hart zal vol vrede zijn in deze wereld en in de volgende. Hij of zij zal niet sterven in duisternis, maar in vrede.”

“Alle priesters die eenmaal per maand de (votief) - Mis ter ere van de Heilige Geest opdragen, die zullen Hem eren. En wie Hem eert en deze Mis bijwoont, die zal geëerd worden door de Heilige Geest zelf, omdat hij het licht in zich zal hebben, en diep in zijn hart zal er vrede zijn. Hij is het die zal komen om de zieken te genezen en om de slapenden wakker te maken”.

Deze krachtige oproep van Christus ten aanzien van de maandelijkse heilige Mis ter ere van de Heilige Geest is niet alleen voor de priesters bedoeld. Laat de gelovigen erom vragen! Het zou geweldig zijn als 2 of 3 mensen zouden samenkomen om deze heilige Mis ter ere van de heilige Geest te laten opdragen en bij te wonen! Het zou het begin zijn van een grote vernieuwing in de parochies en in de Kerk! Zoveel priesters hebben me verteld dat deze praktijk hun leven heeft veranderd. Het is een vurig verlangen van Jezus.


3. Kinderen pikken het snel op!
Tijdens het eten testte een vader de Bijbel-kennis van zijn kinderen en vroeg: “In het Evangelie zegt Jezus dat de vogels iets doen wat niet goed is. Wat is dat?” Thomas, 5 jaar, antwoordde hier onmiddellijk op, alsof het om een vanzelfsprekendheid ging: “Dat is wanneer ze het zaad oppikken dat op de weg ligt!” De vader is met stomheid geslagen. Vervolgens vraagt hij: “Herinneren jullie je de dieren uit het Evangelie nog?” “Ja, antwoordt Alexander, zijn tweelingbroer, “er zijn wolven, slangen, kippen, vogels, varkens...”

In deze familie lezen ze elke dag een paragraaf uit het Evangelie voor aan de kinderen. En vervolgens legt de vader hen dan in eenvoudige woorden uit wat er voorgelezen is, en met het enthousiasme van een echt geloof. Het resultaat is prachtig! Voor deze kinderen maakt Jezus deel uit van het gezin, Hij leeft, Hij is sterk, Hij doet mooie dingen, je kunt met Hem praten, Hij is niet de grote afwezige zoals dat het geval is bij de meeste Westerse kinderen.

Profiteer van de zomer om het Woord van God beter te leren kennen en om ervan te houden! Als je het Evangelie leest, noteer dan details die je kunt omzetten in vragen voor je dierbaren en naasten. Dit zal een interessante quiz opleveren, en een goede gelegenheid zijn om samen over Jezus te praten, en om jullie opmerkingen te delen en om in jullie het Woord van Leven, dat de heilige Maagd zo dierbaar is, in te prenten! Bijvoorbeeld:

1- Wie van de apostelen had een tweelingbroer?
2- Wie hield Jezus in zijn armen?
3- Welke 5 details gaf de aartsengel Gabriël aan Maria over de identiteit van Jezus vóór zijn ontvangenis?
4- Welke apostelen waren bij Jezus tijdens de Gedaanteverandering?
5 - Noem tenminste 7 personen uit het Oude Testament die Jezus heeft geciteerd.
6- Noem 3 mensen die door Jezus werden bewonderd.
7- Welk voorwerp maakte Jezus tijdens zijn openbare leven met zijn eigen handen?
8- Wie groef de put waar Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoette?
9- Welke kwaliteit van de kip gebruikte Jezus om een voorbeeld te geven?
10- Wie zei: “Naastenliefde bedekt vele zonden”?
11- Wat zei de gastheer op het bruiloftsfeest te Kana, toen hij het water dronk dat in wijn was veranderd?
12- Over wie had Jezus het toen hij zei: “Ga, en zeg tegen deze vos...”?
13- Jezus zei: “Dit is Wet en Profeten”. Naar welke houding verwees hij, zoals vermeld in de vorige zin?

De heilige Maagd huilde hevig toen ze tegen pater Jozo Zovko zei: “Lieve kinderen, jullie zijn de Bijbel vergeten”. “Als we de Bijbel vergeten, dan vergeten we Jezus”, voegde pater Jozo eraan toe.

4. Een lichtend antwoord!
Aan het einde van zijn leven, droeg Don Dolindo de heilige Mis op in zijn huis, vanwege zijn zwakke gezondheid, en de mensen stroomden toe om naar hem te luisteren. Op een dag, toen hij zich klaarmaakte voor de heilige Mis, merkten twee van de aanwezige vrouwen zijn 90-jarige zus Cristina op, die in een fauteuil in de hoek van de kamer zat. Ze was volledig verlamd, maar had nog steeds een levendige geest. Een jonge man van 20 was net omgekomen bij een ongeluk: een explosie van een oven. De twee vrouwen gaven als commentaar: “Wat is het leven toch vreemd! Deze oude vrouw zit daar rustig en die jongeman is op een verschrikkelijke manier om het leven gekomen”

Vervolgens kwam Don Dolindo binnen om met de Mis te beginnen. In zijn preek zei hij: “Soms worden de plannen van de Heer niet begrepen. We hebben de neiging om dingen oppervlakkig te bekritiseren. We zien misschien een oude vrouw in een hoekje zitten en vragen ons af waarom ze nog leeft, terwijl vandaag een jongeman is omgekomen bij een vreselijk ongeluk. Maar we weten niet hoeveel zielen deze vrouw in haar lange leven heeft helpen redden! We weten niet of de Heer, door deze jongeman naar zich terug te roepen, deze heeft behoed voor iets kwaads dat zijn ziel voor altijd zou kunnen hebben doen verloren gaan!”

De twee vrouwen keken elkaar verbijsterd aan. Het was alsof hij hun gefluister had gehoord en hen zojuist daarop een antwoord had gegeven.

Don Dolindo had een blind vertrouwen in Gods Voorzienigheid. Deze Voorzienigheid ”die pijn in vreugde verandert, in dat prachtige, ondoorgrondelijke borduurwerk dat God voor ons weeft”, zei hij altijd. “Zelfs dingen die het meest negatief of pijnlijk lijken, hebben een heilzame bedoeling in Gods plan”.

5. Het Jongerenfestival in Medjugorje, van 26 tot 30 juli, nadert snel!
Laten we ons biddend voorbereiden op deze prachtige bijeenkomst die duizenden jongeren zal samenbrengen, die er naar verlangen om met elkaar samen te komen om Christus te ontmoeten en om met elkaar te delen over de fundamentele betekenis van hun leven! Laten we ook pater Slavko Barbaric ofm, die dit Festival in 1991 begon, vragen om in ons midden aanwezig te zijn. Vanuit de hemel zal hij zowel de jongsten onder ons als de ouderen helpen in de school van Maria te gaan, de Koningin van de Vrede die ons al 42 jaar vergezelt, en die ons steeds weer herinnert aan haar grote moederlijke verlangen: al haar kinderen in de armen van haar Zoon Jezus te sluiten, die als enige onze harten kan vervullen, die geschapen zijn voor de volheid van de liefde.

6. Kardinaal Stanislaw Dziwisz, de trouwe vriend van Johannes Paulus II
en emeritus aartsbisschop van Krakau, bezocht Medjugorje opnieuw op 11 juli. Tijdens zijn bezoek ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de verschijningen zei hij: “Medjugorje is een plaats van intens gebed en bekering door gebed, biecht en boete. Een plaats van ontmoeting met de Moeder van God, waar de mogelijkheid bestaat om barmhartigheid af te smeken op haar voorspraak.” Hij liet ook weten, dat toen hij in het Vaticaan werkte, hij nauwlettend volgde wat er in Medjugorje gebeurde, en hij voegde eraan toe dat Medjugorje zeer aanwezig was in het leven van Johannes Paulus II.

7. Laten voor de Jongerendagen in Lissabon bidden tot de 3 herdertjes van Fatima: Jacinta, Francisco en Lucia! Dat de heilige Maagd merkbaar aanwezig zou mogen zijn bij al de jongeren die uit de hele wereld komen; zij houdt zoveel van hen. Ze heeft gezegd: “De jongeren zijn mijn hoop, mijn grootste hoop!”. Vervolgens, als Moeder van allen, heeft ze tijdens een van de Festivals de volgende speciale ‘jongeren’ boodschap gegeven: “Dierbare jongeren, ik nodig jullie uit om mijn Zoon Jezus op de eerste plaats te stellen in jullie leven, op deze wijze zullen jullie samen met Hem een zekere weg gaan.”

Lieve Gospa, vanuit de immense tederheid van uw Moederhart, bescherm ons tegen elk kwaad, behoed ons voor elke dwaling, troost ons in onze ellende, moedig ons aan in onze goede keuzes, maak ons mooier met uw schoonheid, leer ons lief te hebben, te bidden en te vergeven, zodat wij net als u de vreugde van de Vader en het geluk van onze broeders en zusters mogen zijn!

 

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 17 juni 2023

Feest van het Onbevlekt Hart van Maria

Mijn dierbare vrienden,

geprezen zijn Jezus en Maria.

1. O
p 25 mei ontving de zienster Marija haar maandelijkse boodschap:

Lieve kinderen! Ik nodig je uit om de natuur in te gaan en te bidden opdat de Allerhoogste tot je hart spreekt en dat je de kracht van de Heilige Geest ervaart om te getuigen van de liefde die God heeft voor elk schepsel. Ik ben bij je en ik spreek voor jullie ten beste. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.

2. Twijfel ten aanzien van profetieën! Vanwege de heersende onzekerheid zijn vandaag de dag veel mensen opzoek naar geïnspireerde woorden. Jezus heeft ons echter gewaarschuwd: “Tal van valse profeten zullen opstaan” (Mat 24, 11), dus het zou goed zijn om ons te wenden tot degenen die hun waarde hebben bewezen door de heiligheid van hun persoonlijke leven en hun liefdadigheid. Enkelen van hen zijn zalig of heilig verklaard. Laten we kiezen voor veiligheid, om niet in de subtiele valstrikken van valse profeten terecht te komen, deze kwaadaardige wolven vermomd als lammeren. Deze zoektochten die vaak vanuit angst worden ondernomen, maken dat Maria ons uitnodigt om het doel van ons leven op aarde niet uit het oog te verliezen, namelijk ons heil in haar Zoon Jezus, de Hemel! Als we op reis zijn en zeker zijn van onze bestemming, dan zijn we in staat om hindernissen te nemen en andere beproevingen te doorstaan, die we onderweg tegenkomen.

Hier enkele punten die het evangelie bevestigen door de stem van Maria en bepaalde heiligen:

In Fatima zei Maria tegen de herdertjes: “Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomferen”. Aan het einde waarvan? Daar heeft ze niets over gezegd, maar het is wel zeker dat je niet triomfeert over vrede. Het is dus duidelijk dat deze Triomf zal worden voorafgegaan door een moeilijke tijd, en daar zitten we al in! Deze moeilijke tijd zal niet lang duren, de Heer zij geprezen, maar het is een tussenperiode vóór de “nieuwe tijd”, waarover Maria spreekt in haar boodschappen.

De eerbiedwaardige Marthe Robin (1902-1981), zei dat God een nieuw Pinksteren van Liefde aan het voorbereiden is voor de wereld. Maar voordat het zover is, zal de wereld diep vallen, vooral Frankrijk...

In Medjugorje bevestigt de zienster Vicka met kracht: “De Gospa zal haar plan verwezenlijken!”. “Alles wat niet van God komt, zal verdwijnen”. Ze voegt er ook aan toe dat “de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria heel dichtbij is”. Vicka is de zienster aan wie de heilige Maagd haar leven op aarde heeft geopenbaard. Ze heeft het opgeschreven in 2 schriften, die gepubliceerd zullen worden zodra de heilige Maagd hier groen licht voor geeft.

De zalige Anna Maria Taïgi (1769-1837), die begiftigd was met een buitengewone gave van profetie, zei: “Er zal een grote zuivering over de wereld komen na een verlichting van het geweten waarbij iedereen zijn ziel zal zien zoals God die ziet”. “Het christendom zal zich over de hele wereld verspreiden”. “Hele naties zullen terugkeren naar de Kerk en het aanschijn van de aarde zal vernieuwen”.

Op 30 december 1819, had de zalige Anna Katharina Emmerich (1774-1824) een visioen over een geestelijke strijd die zou leiden tot de overwinning van de Kerk. God toonde haar dat vooral de Heilige Aartsengel Michaël de Kerk te hulp zal schieten en haar zal verlossen van vreselijke beproevingen.

Don Dolindo Ruotolo, de “Pater Pio van Napels”, heeft meerdere keren zijn profetisch charisma bevestigd, want hij kon niet alleen in de zielen kijken, maar ook bepaalde toekomstige gebeurtenissen, vooral ten aanzien van de Kerk, kon hij zien. Ook hij zag het toekomstige herstel van de Kerk na een grote zuivering. Dit zijn enkele van de woorden die hij van de Maagd Maria ontving:

“Alleen grote barmhartigheid kan de wereld in staat stellen om de ramp waarin ze is terechtgekomen te boven te komen. De wereld is een slachtveld vol doden geworden; geen stem zal haar wakker schudden, tenzij een grote barmhartigheid haar opricht. Welke betekenis denkt u dat de barmhartigheid heeft? Het bestaat niet alleen uit kwijtschelden, maar ook het is ook de genezing, het medicijn, de chirurgische ingreep. De eerste barmhartigheid die deze arme wereld moet ontvangen, en de Kerk op de eerste plaats, is een zuivering... De Kerk zal bijna geheel verlaten lijken... Kerken zullen zelfs gesloten moeten worden! De Heer zal door zijn kracht alle banden verbreken die de Kerk nu aan de wereld onderwerpen en die haar verlammen... Dan zullen we inzien hoeveel beter het was om op Jezus te steunen, die het ware Leven van de Kerk is. Dit alles is barmhartigheid en geen kwaad. Jezus wilde heersen door zijn Liefde te verspreiden; daarom zal Hij alles omverwerpen wat niet van Hem is”.

Don Dolindo geeft duizenden mensen hun innerlijke vrede terug dankzij zijn geschriften over overgave aan God en zijn beroemde gebed: “Jezus, ik geef me aan U over, het is aan U om er aan te denken.”

Vandaag helpen deze bevoorrechte zielen ons om onze blik te richten op Degene die ons als enige kan redden, vanuit Liefde en niet met dwang. We moeten ook bedenken dat er met God geen uitzichtloosheid bestaat. Elke profetie blijft onvolmaakt, want God kan zijn plannen veranderen door naar de gebeden van zijn kinderen te luisteren, zoals we zien in de Bijbel.


3. “Waak over jullie herders” zei Maria tegen ons op 2 mei 2013.

Pater Robert, een Amerikaan, is geen uitzondering op de regel. Zoals alle priesters kent hij de geestelijke strijd van binnenuit en hij weet uit ervaring dat de vijand van de mensheid hem graag zou vernietigen, en met hem zijn priesterschap. De priester is zo kostbaar in Gods plan! Daarom moeten wij, de schapen, waken over onze herders.

Pater Robert vertelde me wat een priester kan meemaken en wat hij te lijden heeft bij de uitoefening van zijn priesterschap, en voor welke afgronden hij soms staat. Hij vertelt...

“Toen ik tot priester werd gewijd, heb ik de heer een belofte gedaan, met toestemming van mijn geestelijke leider. Ik deed de toezegging dat ik er voor zou zorgen dat er altijd een tafel tussen mijzelf zou staan en iedereen die bij mij kwam voor advies of iets anders, om mezelf te beschermen. Het was niet altijd gemakkelijk om me aan die belofte te houden, maar ik hield me eraan, de Heer zij geprezen. Het heeft me gered!

Op een dag kwam er een vrouw naar me toe omdat ze over haar gezinssituatie wilde praten. Zodra ze was aangekomen, voelde ik een sterke aantrekking tot haar. Sindsdien kwam ze vaak naar me toe, op zoek naar de troost die ze nodig had. Al snel werd ik verliefd op haar, smoorverliefd! Ik had alle symptomen van een man die verliefd is op een vrouw. Ze begon mijn gedachten te beheersen, ze overheerste in mijn gevoelsleven, in mijn emoties enz.

Ik was niet in staat om dit gevoel te beheersen. Telkens als ze op bezoek kwam, voelde ik een sterk verlangen om haar in mijn armen te nemen of zelfs om haar te vertellen wat ik voelde. Maar tussen ons stond een tafel... Oh, wat haatte ik die tafel! Hoe vaak wilde ik er niet omheen lopen, hem omver gooien! Maar de tafel bewoog niet en bleef op zijn plaats staan.

Deze marteling duurde drie jaar. En toen, op een dag, kwam de vrouw naar me toe, zoals altijd, en - verrassing - ik realiseerde me toen ik naar haar keek, dat ik niets meer voor haar voelde. Heel mijn verliefde gevoel voor haar had me verlaten, het was net zo snel verdwenen als dat het was gekomen. Ik herkende mezelf niet meer, ik kon zelfs niet meer zien wat het was bij haar, dat me zo had aangetrokken. Wat een opluchting! Ik bleef deze parochiaan zo goed mogelijk helpen, maar met die wondermooie vrijheid van hart die een broeder kan hebben ten aanzien van een zuster in Christus. Ik begreep toen dat dit verliefde gevoel een val was die de vijand had gezet om mijn priesterschap te vernietigen. Maar de reddende genade van Jezus had me bij mijn wijding geïnspireerd om Hem deze belofte te doen - om een tafel neer te zetten. Ik wist toen nog niet dat deze tafel mijn roeping als priester zou redden!

Pater Robert heeft daarna een bijzonder charisma ontvangen voor de zielen die worden gekweld door iets. Hij kreeg de gave om de oorzaak te begrijpen van wat er mis was met hen en om het kwaad door zijn gebed uit te roeien. Hoeveel harten heeft hij geholpen, hoeveel levens heeft hij gered door te bidden en te getuigen van Gods Barmhartigheid? Wat een verlies voor zoveel lijdende harten zou er geweest zijn, als hij was gevallen! Deze priester is nu teruggekeerd naar de Vader, vervuld van de vreugde dat hij nederig de Kerk heeft kunnen dienen en priester is gebleven te midden van de woeste golven. Gezegend zij deze bijzondere tafel!

Als Pater Robert zijn eigen bescherming wist te verzekeren vanaf het moment dat hij werd gewijd, dan kunnen ook wij “tafels” neerzetten om onze priesters te beschermen en situaties te vermijden waardoor ze zouden kunnen vallen. Is dit geen manier om over hen te waken? “Raakt nimmer aan mijn gezalfden, vergrijpt u niet aan mijn profeten”, zegt de Heer (Ps. 105, 15). “Raak niet aan mijn gezalfden, doe mijn profeten geen kwaad” (1 Kronieken 16, 22).

4. Piercings in kwestie! In juni 1917 kwam een Italiaanse priester met een groep jongeren naar Medjugorje. Toen hij zag dat de meesten van hen tatoeages en piercings hadden, nam hij ieder van hen apart en legde hen de gevaren van deze praktijken uit en hoe God zijn volk vraagt om geen tatoeages op het lichaam te zetten, noch kervingen erin aan te brengen. (Lev. 19, 28).

Geen van hen gaf echter zijn piercings op. Gedurende de nacht bracht deze priester uren in gebed door en vertrouwde al deze jongeren toe aan de heilige Maagd, door tegen haar te zeggen: “Het is aan U om te handelen, ik heb gefaald!” De volgende ochtend ging de groep naar het Blauwe Kruis voor de verschijning van Maria aan de zienster Mirjana. Toen ze terugkeerden naar hun pension, wachtte de priester een verassing: Dezelfde jongeren kwamen één voor één naar hem toe en gaven hem hun piercings. Er ontbrak er niet één! Hij was overdonderd. Met een glimlach zei hij tegen de heilige Maagd: Wat ik niet kon, heeft U gedaan! Hij stopte alle piercings in een enveloppe en legde ze op de plek van de verschijningen.

De heilige Maagd houdt veel van bloemen, maar als we dingen bij haar achterlaten die haar kinderen kunnen schaden, dan denk ik dat ze nog blijer is!

Lieve Gospa, voordat we op 25 juni de 43e verjaardag van uw verschijningen vieren, willen we U iets vragen: we willen deel uitmaken van deze kleine rest, die U al zoveel jaren om U heen verzamelt, en die U apostelen van uw liefde noemt. Net als U en met Uw hulp, kiezen wij voor het leven, in deze wereld die voor de dood heeft gekozen, zoals U zelf heeft gezegd. Het is helemaal niet gemakkelijk! Wees altijd bij ons, zoals de Heer bij U is! Houd ons trouw in uw moederlijke omhelzing, tot aan de triomf van uw Onbevlekt Hart!

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 15 mei 2023

Mijn dierbare vrienden,

geprezen zijn Jezus en Maria.

1. Op 25 april
2023 ontving de zienster Marija de volgende boodschap:

Lieve kinderen! Ik nodig jullie allen uit om dragers te zijn van de vrede en vreugde van de verrezen Jezus voor allen die ver van het gebed verwijderd zijn, zodat de Liefde van Jezus hen door jullie leven omvormt tot een nieuw leven van bekering en heiligheid. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep!

2. De Rozenkrans van mevrouw Siemienska. In deze meimaand die aan de heilige Maagd Maria is gewijd, wil ik met jullie een van de mooiste ervaringen delen die ik ken van de kracht van onze hemelse Moeder.

Adam Chmielowski is op 24-jarige leeftijd al een beroemd schilder. Knap, jong, rijk, en strijdlustig, “hij heeft alles mee”, om maar eens de meest tricky uitdrukking ter wereld te gebruiken. Aan het eind van de 19e eeuw heeft men in de hogere kringen van Warschau er alles voor over om een van zijn schilderijen te bemachtigen en zijn succes belooft hem een glansrijke carrière. Vanwege zijn familietraditie is hij Katholiek en hij is rechtschapen en eerlijk, maar hij slaat een andere weg in en laat zich in met dubieuze en occulte praktijken. Op bepaalde avonden in Krakau gaat hij op bezoek bij zijn rijke vrienden die hem uitnodigden om deel te nemen aan seances van spiritisme. In hun woonkamer staat een stevige houten tafel die wordt gestut met metalen staven. Ideaal voor deze activiteiten, waarbij de aanwezige mensen “geesten” aanroepen en waarbij de geesten reageren door de tafel op wonderbaarlijke wijze rond te laten springen. Adam is gefascineerd!

Maar in een uithoek van de kamer waar geen licht op valt en waar het donker is, lijdt iemand. Het is mevrouw Siemienska, de vrouw van de seanceleider. Als vroom Katholiek kent ze de Bijbel en weet ze hoezeer de activiteiten van haar man God mishagen. Staat er niet zwart op wit geschreven dat dit een gruwel is voor Adonai, de Levende God? Toch blijft ze aanwezig in de hoek van de kamer om er te bidden. Ze weet dat God de komst van boze geesten kan tegenhouden en dat Hij de schade die ze in de zielen aanrichten kan stoppen. Met de Rozenkrans in haar handen bidt ze de tientjes en smeekt de heilige Maagd om tussenbeide te komen.

Maar dan manifesteren de geesten zich met kracht! De zware tafel begint te draaien en rond te tollen in de woonkamer. Haar eigenzinnige bloed begint te koken, ze kan er niet meer tegen! Met haar Rozenkrans in de hand springt ze overeind, loopt op de groep spiritisten af en gooit met een boos gebaar haar Rozenkrans op tafel. Met wijd opengesperde ogen en stomverbaasd kijkt Adam toe. Vanwege de Rozenkrans van mevrouw Siemienska stopt de zware draaiende tafel met rondtollen en breekt in tweeën. Adam zal getuigen: “Toen hoorden we een geluid dat klonk als een pistoolschotschot.” Geschrokken deden de spiritisten het licht aan en ze bleven sprakeloos staan. Doodse stilte...
Adam heeft zojuist de schok van zijn leven meegemaakt. Hij staart naar de kleine Rozenkrans die naast de compleet doormidden gebroken tafel ligt, zoals het steentje van David naast het bewegingloze lichaam van de grote Goliath. Hij heeft het begrepen, meer had hij er niet voor nodig: in deze strijd tussen goed en kwaad had de Heilige Maagd Satan verslagen met een eenvoudige Rozenkrans! Vanaf dat moment verandert zijn leven radicaal; hij heeft geen tijd meer te verliezen. Hij ziet af van zijn rijkdom, zijn successen en zijn dubieuze activiteiten, hij verandert van schilderkunst en schildert voortaan het Aangezicht van Christus, en stelt zich tenslotte in dienst van de armen. Hij zal zelfs met hen gaan leven, in de smerige schuilplaatsen van de verschoppelingen en dieven van Warschau, en hij zal hen het goede nieuws van Christus verkondigen en hen tot discipelen maken. Hij sticht de orde van de Albertijnen. Zijn voorbeeld van naastenliefde, zijn wonderen, zijn mededogen ten aanzien van de armen en zijn dwaasheid in de navolging van Christus zullen zo opmerkelijk zijn dat hij een andere vorm van glorie zal verkrijgen, een goddelijke en blijvende. Zijn landgenoot Johannes Paulus II zal hem op 12 november 1989 heilig verklaren.

De heilige Maagd heeft het goed gezegd in Medjugorje: “Lieve kinderen, een eenvoudig gebed van de Rozenkrans kan in de wereld en in jullie leven wonderen doen”. (25.01.91)

En mevrouw Siemienska? Zij zal ongetwijfeld in de Hemel de vruchten hebben leren kennen van haar Rozenkransgebeden en haar opgedragen lijden! Hoe kon zij die dag, in de donkere hoek van de huiskamer, vermoeden dat de illustere vriend van haar man, de nog zo jonge en briljante Adam, zich zou laten overwinnen en een heilige zou worden vanwege de door haar in het geheim van haar hart gefluisterde Weesgegroetjes? Hoe kon zij hopen dat ze met haar eigen ogen de macht van de Maagd Maria zou zien zegevieren over de machten van het Kwaad?

Het is dezelfde kracht die ons allen wordt aangeboden door de voorspraak van de heilige Maagd, in deze moeilijke tijd waarin Maria, als nooit tevoren, haar armen naar ons uitstrekt, opdat wij ons in haar moederlijke omhelzing zouden begeven, die zo troostend is, zo genezend en die zo tot rust brengt! Zoekt een kind dat zich heeft verwond niet onmiddellijk de veiligheid op, op de schoot van zijn moeder? Waarom zouden wij ons als wezen gedragen?

3. De “Pater Pio van Napels”. Don Dolindo Ruotolo was een vurige vereerder van de heilige Maagd en de Rozenkrans. Dat maakte dat hij een tedere inslag had die gepaard ging met zijn kracht. “De Heilige Rozenkrans is de harp van de ziel, zei hij, de kralen van de Rozenkrans zijn snaren die elkaar raken en die vibreren in gevarieerde en melodieuze tonen, volgens het mysterie dat men overweegt”.

“Mijn Hart is niet alleen een afgrond van Liefde, het is ook een afgrond van Barmhartigheid. Het kent alle menselijke ellende waarvan de meest geliefde zielen niet zijn vrijgesteld. Het is daarom dat Ik aan hun daden, hoe klein ook, - wanneer zij uit liefde voor Mij worden verricht -, een oneindige waarde geef voor het welzijn van allen en voor de redding van de zondaars.

En ook: “De Rozenkrans is als een machinegeweer: elke kraal is een schot, elke uitbarsting van liefde van de ziel is als een explosie van geloof die Satan angst aanjaagt. Door de Rozenkrans verplettert Maria opnieuw zijn kop”.

4. Op 13 mei 1917 verscheen de Maagd Maria in Fatima (Portugal) aan 3 jonge herdertjes en vertrouwde hen belangrijke boodschappen toe, waaronder... “Bid elke dag de Rozenkrans, om vrede voor de wereld en het einde van de oorlog te verkrijgen.”

Daarna sprak ze over de zending van Lucia, die Jacinta en Francisco zou overleven: “God wil jou gebruiken om mij bekend en geliefd te maken. Hij wil in de wereld de devotie tot mijn Onbevlekt Hart verspreiden.”

Aan het eind van de verschijning zagen de jonge herdertjes een Hart vlakbij de rechterhand van de heilige Maagd, en dit Hart was omkranst door doornen, door wrede doornen die het verwondden. Deze verschijning is een krachtige boodschap voor onze tijd, een waarschuwing die ons herinnert aan de krachtige wapens die we kunnen opnemen en waartoe we worden uitgenodigd voor Gods Overwinning op het Kwaad, zowel in ons persoonlijk leven als in de wereld.

5. Een mooi initiatief! Op 24 april 2023, op de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, werd in Medjugorje een nieuwe gebedsplaats geboren! Langs de smalle weg die kronkelt langs de voet van de Heuvel van de Verschijningen, niet ver van het kerkhof van Bijakovici, staat onder een grote stenen koepel een beeld van de Barmhartige Jezus. U ziet er ook een waterpunt waarvan de bron zich ongeveer vijftig meter onder de grond bevindt. Dit water is zuiver, drinkbaar en degelijk onderzocht. Er zijn kraantjes aangebracht voor degenen die komen bidden. Het is een plek in de open lucht, heel eenvoudig, gezegend en toegankelijk voor iedereen, een ideale gebedsplek voor de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid!

Lieve Gospa, Uw moederlijke armen zijn altijd uitgestrekt naar Uw kinderen die het verst van God verwijderd zijn. Geef dat wij een verlenging van Uw armen mogen zijn, om in Uw naam hen te bereiken die, in de nacht van hun hart, wachten om eindelijk Uw Liefde en die van uw Zoon Jezus te leren kennen!

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 15 maart 2023
Zaterdag na Pasen

Mijn dierbare vrienden,

geprezen zijn Jezus en Maria.

1. Op 25 maart
2023 ontving de zienster Marija de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, moge deze tijd voor jullie een tijd van gebed zijn.”

2. Het onvergefelijke vergeven. De kleine Colombiaanse jongen Pascual was erg aardig en een bijzonder mooi kind. Op een dag deed een priester hem op school een onbetamelijk voorstel. Het was een mislukte poging, want Pascual zette het op een lopen en wist zo te ontsnappen aan de handen van deze belager. Zijn kleine kinderhartje was echter zo geschokt dat hij van het ene moment op het andere in zijn totaliteit alle priesters, geheel de Kerk en ook de goede God zelf afwees. Hij werd vanaf die dag een atheïst in hart en nieren. Toen hij opgroeide, zocht hij naar de zin van zijn leven. Hij verdiepte zich in oosterse filosofieën en praktijken en werd boeddhist.

Op een dag stelde zijn beste vriend hem voor om mee op reis te gaan naar Bosnië-Herzegovina, in de hoop hem terug te brengen naar Christus en hem te verzoenen met de Kerk. Hij speelde zijn laatste troef uit door te zeggen hoe mooi het landschap er was, naast dat hij hem had verteld over de zes Kroatische kinderen die er buitengewone dingen beleefden met de Hemel. Geprikkeld door nieuwsgierigheid liet Pascual zich overtuigen. Hij kwam in Medjugorje aan zonder enig vermoeden dat Onze Lieve Vrouw daar op hem wachtte. Met haar onvergelijkbare moederlijke tact slaagde ze erin zijn hart te winnen en hem terug te brengen naar Jezus.

Terug in Colombia was Pascual een ander mens, een ware gelovige die vrede en vreugde uitstraalde. Zijn ziel was eindelijk in aanraking gekomen met het ware licht waarnaar hij zo lang op zoek was geweest. Maar de herinnering aan deze priester bleef in hem gegrift. Dankzij het gebed en de sacramenten had Pascual de moed om hem uit de grond van zijn hart te vergeven. Hij ging zelfs zover dat hij hem ging zoeken. Toen hij hem uiteindelijk vond en kon ontmoeten, trof hij een oude man die hem hartelijk verwelkomde zonder hem te herkennen. Toen vertelde Pascual hem het verhaal van een onschuldig jongetje dat al zijn vertrouwen in een priester had gesteld, maar dat op een donkere dag door deze priester was verraden. Dit jongetje was opgegroeid, enz.

De oude priester luisterde naar dit verhaal en begreep al gauw tussen de woorden door over wie het ging en hij begon te beven. Maar Pascual haastte zich om hem gerust te stellen. “Wees gerust! Het is hetzelfde jongetje dat vandaag met u praat! Hij komt u vertellen dat hij u met heel zijn hart heeft vergeven. Hij heeft u niet alleen vergeven, maar Jezus heeft zijn wonde genezen, zodat die geen enkel spoor meer draagt van bitterheid of opstandigheid.”

Bij deze woorden barstte de priester in tranen uit, lange snikken volgden elkaar op, die uit het diepst van zijn ziel kwamen, en vervolgens fluisterde hij met een door emotie gebroken stem: “36 jaar lang ben ik achtervolgd door wat ik heb gedaan; 36 jaar lang heb ik naar vrede gezocht zonder die te vinden; 36 jaar lang heb ik God gesmeekt mij het onvergeeflijke te vergeven. En vandaag heeft Hij mij verhoord! Ik zal in vrede kunnen sterven omdat jij me bent komen opzoeken.

Pascual stond op en hield de priester lange tijd dicht bij zijn hart, tot de schokken van zijn snikken waren bedaard. De Barmhartigheid van God had een grote overwinning behaald!

3. Een afgrond van barmhartigheid! Zuster Josefa Menendez (1890-1923) is een van die verborgen zielen die door God zelf goed verborgen is gehouden, om post mortem een heerlijk parfum te verspreiden in de gehele Kerk. Dat was het geval bij de kleine Thérèse, maar zij is niet de enige. God verbergt ze voor zichzelf om te beletten dat hun parfum zou uitlekken en zo haar geur zo vervliegen. Deze geuren verrukken ons vandaag, en het is goed ze in te ademen als we deze zielen uit de schaduw halen, vooral in deze tijd van Barmhartigheid na het Paasfeest. Zuster Josefa had haar geheimen, want zij sprak met Jezus van hart tot Hart.

“Mijn Hart is niet alleen een afgrond van Liefde, het is ook een afgrond van Barmhartigheid. Het kent alle menselijke ellende waarvan de meest geliefde zielen niet zijn vrijgesteld. Het is daarom dat Ik aan hun daden, hoe klein ook, - wanneer zij uit liefde voor Mij worden verricht -, een oneindige waarde geef voor het welzijn van allen en voor de redding van de zondaars.

Ik wil deze zielen zeggen hoe ver de Liefde van Mijn Hart gaat: niet alleen maakt Het gebruik van hun gewone leven en hun kleinste dagelijkse handelingen, maar voor het welzijn van de zielen wil Het ook gebruik maken van hun ellende, hun zwakheden en zelfs van hun vallen. Ja, de Liefde vormt om en vergoddelijkt alles, en de Barmhartigheid vergeeft alles.” (5 dec. 22)

Geneviève Bastard werd een apostel van onze lieve vrouw. Vanuit Frankrijk organiseerde ze bedevaarten naar Medjugorje. Ze is onlangs overleden.

Zr. Emmanuel: “Aan het eerbetoon van Laurence Chartier aan Geneviève Bastard wil ik toevoegen hoezeer ik ontroerd was door Geneviève's vriendelijkheid toen ze Vicka bij haar thuis in Parijs verwelkomde in 1991. Ik vergezelde de zienster op deze missie naar Frankrijk, en ik zal nooit de ervaring vergeten die ik die nacht had... Mijn bed werd gescheiden van dat van Vicka door een eenvoudige afscherming middels een kledingscherm dat nauwelijks langer was dan de lengte van onze bedden. Ik wist dat Vicka de volgende dag heel vroeg in de ochtend haar verschijning zou krijgen, want dat had ze me verteld. Toen ik ging slapen, maakte ik de volgende grap en zei tegen Onze Lieve Vrouw: “Kijk hoe onze twee bedden bijna naast elkaar staan. Morgenochtend, als je komt, heb je de keuze of om naar rechts te gaan (Vicka's kant) of naar links, naar mijn kant. Je zou je voor één keer eens van kant kunnen vergissen !”

Maria verhoort altijd onze gebeden.
Natuurlijk koos zij niet de verkeerde kant voor de verschijning, maar die ochtend werd ik plotseling heel vroeg wakker door een sterke aanwezigheid dicht bij mij, onzichtbaar natuurlijk, maar ik wist dat Zij er was. Het was haar moederlijke reactie op mijn kleine uitnodiging. Wat een tederheid!

Lieve Gospa, moeder van de Verrezene, U, die zoveel heeft gezien aan de zijde van uw Zoon,
Wij bidden U, help ons om elke dag in de intimiteit te leven van Zijn onzichtbare aanwezigheid!

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 16 maart 2023

Mijn dierbare vrienden,

geprezen zijn Jezus en Maria.

1. Op 25 februari 2023 ontving de zienster Marija de volgende boodschap:

"Lieve kinderen! Bekeer je en trek boetekleding aan en zoek in persoonlijk diep gebed en in nederigheid de vrede van de Allerhoogste. In deze tijd van genade wil Satan jullie verleiden. Maar jullie, lieve kinderen, kijk naar mijn Zoon en volg Hem naar Calvarië in verzaking en vasten. Ik ben bij je omdat de Allerhoogste mij toestaat om van je te houden en je naar de vreugde van het hart te leiden, in het geloof dat groeit voor iedereen die God boven alles liefheeft. Bedankt voor het reageren op mijn oproep.”

2. Verschenen en verdwenen! Marianne, een zuster van mijn gemeenschap, werd op missie gezonden naar Congo. Toen ze op een dag op weg was gegaan naar een nabijgelegen stad, nam ze een weg die een van de nogal smalle wegen van die streek was, die ze niet goed kende. Op een gegeven moment, midden in de weilanden, wilde ze even stoppen en ze parkeerde aan de kant van de weg. Ze kon echter niet meer verder rijden met haar auto omdat deze was vastgelopen. De bermen van deze wegen zijn drassig. Voordat de nacht zou aanbreken moest er een oplossing worden gevonden. Op deze verlaten plek wist ze niet hoe ze in haar eentje ooit weer verder zou kunnen reizen. De tijd verstreek... Er waren enkele Afrikanen die voorbij kwamen en die het tafereel aanschouwden, maar die deden niets anders dan er alleen maar hartelijk om lachen! Een blanke, een buitenlandse, die het land niet kent... Ze vonden het erg grappig.

In haar nood begon Marianne te bidden en vooral de heilige Jozef te aanroepen, want ze had al eerder zijn talenten om iemand te beschermen ervaren en zijn vermogen om krachtig in te grijpen in geval van grote moeilijkheden. En zie, vanuit deze groep spottende Afrikanen kwam onverwacht een man aangelopen met krachtige tred, met een grote schep op zijn schouder. Een grote schep op deze verlaten plek? Dat is onverwacht! Zonder een woord te zeggen baande hij zich een weg naar Marianne's auto en begon, nog steeds zonder ook maar iets te zeggen, rond de vastzittende wielen te graven tot hij de auto vrij kon maken. Marianne deed de sleutel in het contact, terwijl ze blij was dat ze gered was, en keerde zich vervolgens om om de man te bedanken. Maar de man was verdwenen... Volledig in rook op gegaan!

‘s Avonds, terwijl ze naar dit verhaal luisterden, vroeg een groepje christenen haar geïntrigeerd: “Heeft hij er geld voor gevraagd?” “Nee!”

“Dan was het echt de heilige Jozef!”

3. Lijden in het gezin? De meeste getuigenissen van weldaden verkregen door het gebed tot de heilige Jozef gaan over het zoeken naar een huis of een baan. Gezegd moet worden dat hij een stevige reputatie heeft opgebouwd ten aanzien van deze voor de mens zo noodzakelijke levenskwesties. Het zou zonde zijn om dit te negeren! Maar het zou ook oneerlijk zijn om zijn hulp te beperken tot deze kwesties. Bernadette vertelt over een bijzondere genade die veel mensen zou kunnen inspireren die in hun gezin te lijden hebben.

“Ik moet de heilige Jozef bedanken”, zegt ze, “want sinds ik hem beter heb leren kennen en tot hem ben gaan bidden, begeleidt hij mij dag na dag als een vader en biedt hij mij vaak zijn voorzienige hulp. Ik had een mooie ervaring van zijn steun tijdens een geestelijke genezing: mijn vader had altijd een angstig en opvliegend temperament, waarschijnlijk als gevolg van een aantal verwondingen vanuit zijn jeugd. Hij werd zelfs over onbelangrijke dingen nerveus en barstte dan naar ons toe, zijn kinderen, in woede uit. Nadat ik enkele maanden van huis was geweest, keerde ik terug en ik zag tot mijn grote verbazing dat mijn vader zo vredig en sereen was geworden, dat we gemakkelijk met hem van gedachten konden wisselen zonder dat hij boos werd. Ik vroeg me af wat er in zijn leven gebeurd kon zijn waardoor hij zo was veranderd? Naarmate de dagen verstreken, ontdekte ik dat hij door de week vaak de rozenkrans van de heilige Jozef bad en dat hij zelfs tijd doorbracht voor het Heilig Sacrament in een kerk vlakbij ons huis, waar het elke dag werd uitgestald. In plaats van boos te worden over het minste of geringste, vertelde hij me enthousiast verhalen en commentaren die hij las over de heilige Jozef en wat hem daarbij het meest raakte. Hij was een echte “fan” geworden van de persoon van de heilige Jozef. Vanaf dat moment kreeg ik een serene relatie met papa, iets wat voorheen nooit mogelijk was geweest. Bedankt heilige Jozef!”

Sint Jozef, hoofd van de Heilige Familie, uw feestdag komt eraan, nu we 19 maart naderen (dit jaar 20 maart, want 19 maart is de 4de zondag van de vastentijd: laetare)! Bid voor onze gezinnen en kom bij ons wonen! Verdrijf woede, onverschilligheid, bedrog, wrok, kritiek, gebrek aan vergeving en al die interne ruzies die de vrede van een huis of een gemeenschap kapot maken... U die de “Schrik van de demonen” wordt genoemd, kom en sluit alle deuren die wij voor de vijand hebben geopend! Waar verdeeldheid heerst, kom en vestig de eenheid van de harten! Kom het gezinsgebed vestigen waar het nog niet bestaat, ondanks de herhaaldelijke moederlijke waarschuwingen van de Gospa, uw Bruid!

4. De zienster Mirjana Soldo zal haar jaarlijkse verschijning ontvangen op 18 maart. Zij heeft voor die dag niets bijzonders aangekondigd, dus laten we geen aandacht besteden aan ongegronde veronderstellingen, maar laten we ons met ons hart voorbereiden op de boodschap die zal worden gegeven.

5. De “Pater Pio” van Napels.
Wanneer een reusachtige heilige in de Kerk verschijnt, dan zou het jammer zijn om hem te negeren, het zou zijn als dorstigen een stromende bron van water onthouden. Omdat Pater Pio al een goede reputatie had als wonderdoener, gingen veel Napolitanen naar hem toe in San Giovanni Rotondo, in de hoop van hem een licht voor hun leven te ontvangen, of een wonder, of een genezing... Maar Pater Pio stuurde hen weg met de woorden: “Jullie hebben een heilige in Napels, Don Dolindo, waarom komen jullie bij mij?!”

Bij het lezen van het boek “Jezus, het is aan U om er aan te denken”, vond ik een goudmijn aan wijsheid die onze samenleving zo hard nodig heeft om het levenszieke gevoel dat haar kaalvreet te genezen. En ook om te genezen van vele andere kwalen die veroorzaakt worden door de verduistering van de gewetens en de schade van het relativisme. De heilige Faustina heeft ons al met deze werkelijkheid in contact gebracht met haar bestseller “Het Kleine Dagboek”, maar Don Dolindo Ruotolo overtreft in een andere stijl alle verwachtingen.

Omdat hij in de zielen kon lezen en Christus boven alles liefhad, leed hij vanwege de dosis geluk en vrede die Jezus voor elke individuele ziel reserveerde, omdat slechts weinigen van hen dit ook daadwerkelijk ontvingen, door onwetendheid, onbewustheid of gebrek aan geestelijke leiding. Vooral nam hij het serieus om de onrust aan te vallen, deze geneigdheid van de moderne mens om alles zelf te willen regelen, alsof hij een wees is van de Vader. Om zijn belangrijkheid niet te kort te doen, citeer ik hier enkele essentiële punten uit de woorden van Christus die Don Dolindo gewoonlijk in gebed ontving:

“Tijdens het lijden bidden jullie dat Ik zou handelen, maar dat Ik zou handelen zoals jullie denken... Jullie richten je niet tot Mij, maar willen dat Ik me aanpas aan jullie ideeën. Jullie zijn slechts kreupelen die de dokter om verzorging vragen, en die hem zeggen hoe hij het aan moet pakken. Doe niet zo, maar bid, zoals Ik het jullie geleerd heb, het Onze Vader: “Uw Naam worde geheiligd”, dat wil zeggen, moge Hij verheerlijkt worden in mijn nood. “Uw rijk kome”, dat alles mag bijdragen aan Uw Koninkrijk in ons en in de wereld. “Uw wil geschiede”, met andere woorden: “HET IS AAN U OM ER AAN TE DENKEN”.

“Als je werkelijk tegen mij zegt: “Uw wil geschiede”, wat hetzelfde is als “HET IS AAN U OM ER AAN TE DENKEN”, dan grijp Ik in met mijn Almacht en los Ik de moeilijkste situaties op.”

“Wat in strijd is met overgave is de bezorgdheid, de onrust, en het willen nadenken over de gevolgen van een feit... O, hoezeer verlang Ik van jullie kant deze overgave, zodat Ik jullie kan vervullen, en hoezeer kwelt het mij om jullie zo onrustig te zien! Dat is wat Satan werkelijk wil: jullie opwinden om jullie af te houden van mijn handelen en jullie tot prooi te maken van menselijke initiatieven. Vertrouw jullie alleen aan Mij toe, rust in Mij, laat jullie overgave aan Mij in alles aanwezig zijn. Ik verricht wonderen naargelang de volledige overgave aan Mij en de afwezigheid van jullie eigenzorg. Ik stort schatten van genaden uit wanneer jullie in totale armoede verkeren!...”

“Vertrouw op Mij, keer je gedachten af van jezelf. Doe dit elke keer dat jullie het nodig hebben. Doe allen zo en jullie zullen grote, voortdurende en stille wonderen zien. Ik zweer het je bij mijn liefde, ik zal eraan denken, dat verzeker ik jullie. Bid altijd met deze overgave en je zult grote vrede en vele vruchten oogsten...”

“Sluit je ogen en zeg met heel je ziel: “HET IS AAN U OM ER AAN TE DENKEN” Vrees niet, ik zal het doen. Je zult mijn naam zegenen door jezelf te vernederen. Duizend gebeden zijn minder waard dan een enkele daad van vertrouwensvolle overgave. Houdt dit goed in gedachte. Er is geen enkele noveen meer effectief dan deze: “O Jezus, ik verlaat me op U, het is aan U om er aan te denken!”

Welnu, ik dacht dat deze regels ons zouden kunnen helpen om deze vastentijd goed te beleven en om totaal veranderd, vreugdevol en vredig aan te komen bij het Paasfeest, om in waarheid de Opgestane te verwelkomen, onze dierbare Verlosser, die van ons alleen onze overgave verwacht aan Hem, zodat Hij ons eindelijk kan vervullen met Zijn vrede.

Lieve Gospa, ten overstaan van uw Zoon die als misdadiger werd gearresteerd, berecht, gemarteld en gekruisigd, hield u nooit op de Vader te vertrouwen. U heeft toen nooit getwijfeld aan Zijn plan van liefde, zelfs niet toen alles in duigen leek te vallen. En drie dagen na het Kruis zag U de Verrijzenis! Sta ons toe in uw Moederhart te wonen om deze gezegende dagen van onze Verlossing met U te beleven!

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 17 februari 2023

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria.

1. Op 25 januari 2023 ontving de zienster Marija de maandelijkse boodschap:

“Lieve kinderen! Bid met mij voor vrede, want Satan wil oorlog en haat in de harten en de naties. Bid daarom en offer je dagen op door vasten en boete te doen, opdat God jullie vrede moge geven. De toekomst bevindt zich op een kruispunt, want de moderne mens wil God niet. Daarom stevent de mensheid op vernietiging af. Jullie, lieve kinderen, zijn mijn hoop. Bid met mij mee, opdat verwezenlijkt mag worden wat ik in Fatima en hier begon. Bid en getuig van vrede in je omgeving en wees mensen van vrede. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.”

2. Nieuw! Deze boodschap van Maria is te ernstig om onbeantwoord te laten. Onze toekomst en die van onze kinderen staat op het spel. Daarom hebben we 3 initiatieven genomen:

a) Een non-stop Rozenkransgebed, wat een wonder, waarmee u zich op elk moment van de dag of nacht in verbinding kunt stellen, om samen met ons de Rozenkrans te bidden. U vindt opeenvolgend de 20 mysteries op youtube, (op youtube de volgende titel intypen): Prier ensemble à toute heure. Rosaire perpétuel.

“Waar er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden”, zegt Jezus. Dit betekent het einde van de eenzaamheid. Het is waar dat Pater Mathieu (Radio Maria) en ik er niet elk moment ‘live’ bidden, maar u kunt op dit kanaal van youtube onze stemmen voortdurend horen. Dankzij internet hebben we dit nieuwe instrument om 24/24 uur per dag gehoor te geven aan het verlangen van Maria, en kunnen we gebed ‘worden’. “Jullie zijn mijn hoop. Bid met mij. Wees gebed.” zegt Maria tegen ons. Ze zal zeker glimlachen als ze ziet dat er altijd één of meer mensen zich bij deze Rozenkrans hebben aangesloten.

Gezien de tijdsverschillen tussen de verschillende tijdzones, zijn we op deze wijze verzekerd van de rode draad van het gebed, die gewaarborgd wordt door hen die aan de andere kant van de wereld wonen, of door hen die aan slapeloosheid lijden, of door hen die ziek of bedlegerig zijn, of door vrachtwagenchauffeurs, enz. Ja, laten we onze harten verenigen en altijd biddend zijn.

Wij nodigen u ook uit om ons uw opmerkingen te laten horen, om deze dienst te kunnen verbeteren. Wij danken u hier hartelijk voor. We zullen de mysteries van Mededogen en van de Barmhartigheid zo snel mogelijk toevoegen.

Tijdens dit Rozenkransgebed kunt u een boodschap of een gebedsintentie achterlaten en delen in de chatroom. Maak er gebruik van!

b) 9 dagen om Maria te helpen! Vanaf de vooravond van de Vastentijd, vanaf dinsdagavond 21 februari, kunt u op onze website www.enfantsdemedjugorje.fr en op ons Youtube-kanaal een noveen van vasten en boete vinden.

https://www.youtube.com/c/EnfantsdeMedjugorjeEmmanuelMaillard

“Bid daarom en offer je dagen op door vasten en boete te doen, zegt Maria tegen ons, opdat God jullie vrede moge geven”. Om deze oproep voor iedereen toegankelijk te maken, hebben wij gekozen voor verschillende vormen van vasten en boete.

Gedurende 9 dagen, van dinsdag 21 februari t/m donderdag 2 maart, zullen wij een concrete actie voorstellen (op zondag, de dag van de Verrijzenis, zal niets worden voorgesteld).

Elke avond, vanaf 18.00 uur, zal een video van 4 minuten het thema van de volgende dag laten zien, gevolgd door een tientje van de Rozenkrans. Als u het zinvol vindt, dan kunt u deze noveen natuurlijk de hele vastentijd blijven beleven. Je kunt ook een of meerdere van de voorgestelde onderwerpen kiezen die u het meest aanspreken en deze ten uitvoer brengen. Ik wens u een goede vastentijd en een vruchtbare noveen!

(Deze noveen en de vruchten ervan zijn niet uitsluitend bedoeld voor de vastentijd)

c) Een video over Fatima en de eerste zaterdagen van de maand, gedurende 5 opeenvolgende maanden. “Bid met mij mee, opdat verwezenlijkt mag worden wat ik in Fatima en hier begon”.

Laten we Fatima van wat dichterbij bekijken. Het is voor de tweede keer dat Maria ons over Fatima spreekt. Al in augustus 1991, na de Golfoorlog, zei ze: “...Ik roep ieder van jullie op, lieve kinderen, om om met nog meer wilskracht te bidden en te vasten. Ik nodig jullie uit tot een onthechting gedurende negen dagen, zodat met jullie hulp alles wat ik tot stand wilde brengen met de geheimen die ik in Fatima begonnen ben, voltooid zal kunnen worden. Lieve kinderen, ik wil dat jullie het belang van mijn komst en de ernst van de situatie goed beseffen...” En deze maand zegt ze tegen ons: ”Bid met mij mee, opdat verwezenlijkt mag worden wat ik in Fatima en hier begon.” Waarom dit aandringen? Het lijkt mij dat in Fatima, middenin een wereldoorlog, de heilige Maagd op duidelijke wijze haar moederlijke plan wilde aangeven, namelijk dat er vrede zou gaan heersen in de wereld en dat de vernietiger, Satan, zou worden ontwapend. Hiervoor gaf ze ons verschillende onfeilbare middelen:

Het dagelijks bidden van de Rozenkrans, De boetedoening, De toewijding aan haar Onbevlekt Hart en De toewijding van de eerste 5 zaterdagen gedurende 5 opeenvolgende maanden.

In verschillende vormen zijn deze punten in de boodschappen van Medjugorje terug te vinden, maar in plaats van 6 verschijningen in Fatima (plus die van Pontevedra aan Lucia in december 1925), hebben we al meer dan 42 jaar dagelijkse verschijningen in Medjugorje! Het komt erop neer dat Medjugorje zowel een school als een ziekenhuis is. Wanneer een kind in coma ligt, dan waakt de moeder elke dag bij haar kind, totdat het weer tot leven komt, ze blijft bij haar kind zelfs als dat jaren kan duren. Het staat vast dat onze wereld zich grotendeels in een diepe geestelijke coma bevindt, of liever gezegd: in een gevaarlijke verduistering van de gewetens. Om te kunnen realiseren wat Maria in Fatima is begonnen en wat ze in Medjugorje voortzet, nodigt zij ons uit om te bidden, om veel te bidden. Zij draagt in haar hart een reddingsplan voor haar kinderen, en zij heeft onze vurige medewerking nodig. “Zonder jullie, lieve kinderen, kan ik de wereld niet helpen, ik heb jullie nodig. Ik nodig jullie uit om met mij samen te werken tot in de kleinste details van jullie leven”.

Er is een punt van de boodschap van Fatima dat sterk wordt verwaarloosd, en dat is de toewijding van de eerste vijf zaterdagen. Als Joodse vrouw kende Maria de traditie van haar volk met betrekking tot de jaarlijkse viering van Jom Kippoer en van de Grote Verzoendag (zie Lev. 16, 29 - 34). Een keer per jaar in september, enkele dagen voor Jom Kippoer, leggen de Joden er zich in een geest van eerherstel op toe om hun hart te zuiveren van alle bitterheid, wrok, haat of andere slechte gevoelens, en om zich te verzoenen om zo zuiver mogelijk te zijn voor God. Zij werkten dan in het geheel niet, om te kunnen vasten en bidden. Vóór de verwoesting van de Tempel, droeg de hogepriester in de Tempel zoenoffers op aan God voor de zonden van zijn volk en voor zijn eigen zonden. Hij offerde daarvoor dierlijk bloed. Nu is het de Hogepriester Jezus, de Zoon van God die door de Vader is gezonden, die Zichzelf eens en voor altijd als offer aanbiedt, en het is Zijn kostbaar Bloed dat ons reinigt van alle zonden.

Het is interessant om te zien dat Maria ons in Fatima uitnodigt om een stap te zetten in het zuiveringsproces door middel van de eerste 5 zaterdagen. Om de beledigingen te herstellen die zijn gericht tot haar Onbevlekt Hart, nodigt zij ons uit tot een oprechte en frequente biecht, en om de communie te ontvangen in staat van genade, en om gedurende 10 minuten een van de mysteries van de Rozenkrans te mediteren. In Pontevedra is zij aan Lucia verschenen met haar Hart doorboord door een zwaard, zoals de oude man Simeon had voorspeld.

3. Maria zegt tegen ons: “Ik ben met jullie”. De mens, geïnspireerd door Satan, vernietigt, maar Maria, onze Moeder, laat zich niet verslaan en zij vergezelt ons en geeft ons tekenen van haar moederlijke aanwezigheid. Tussen het puin van de aardbeving staat haar beeld, intact.

Zie: Kathedraal-van-de-Annunciatie-Iskenderun-FACEBOOK en Facebook I Antuan I Antuan llgıt SJ


Al 42 jaar onderricht ze ons hoe je oorlogen kunt voorkomen, oorlogen kunt stoppen en zelfs natuurwetten (aardbevingen, vulkanen, overstromingen, cyclonen, enz.) kunt opheffen. “Alleen door te vasten en te bidden” zegt ze tegen ons. Zij houdt nooit op om ons de weg naar ware vrede te tonen en zij is voor ons een onvermoeibare voorspreekster die voorbede voor ons verricht, maar zij respecteert onze vrijheid. Op het kruispunt kiest de mens, of om met God op weg te gaan, en Hem lief te hebben en te aanbidden, of om zonder God te leven en te stikken zonder gebed. En daarom huilt onze Moeder tranen van bloed, omdat zij ziet dat wij zonder God geen toekomst hebben.


Lieve Gospa,U bent de vuurtoren die ons verlicht in de nacht en die ons met geestdrift oproept.
U zegt dat wij uw hoop zijn... Help ons U niet teleur te stellen, zoals U ons nooit hebt teleurgesteld.
Wees gezegend!

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 13 januari 2023

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria.

1. Op 25
december 2022 ontving de zienster Marija de volgende boodschap:

“Lieve kinderen! Vandaag breng ik je mijn Zoon Jezus, opdat je Zijn vrede mag zijn en de weerspiegeling van de opgewektheid en vreugde van de hemel. Bid, lieve kinderen, opdat jullie openstaan om de vrede te ontvangen, want veel harten zijn gesloten voor de roep van het licht dat de harten verandert. Ik ben bij jullie en ik bid dat jullie jezelf openstellen om de Koning van de Vrede te ontvangen, die je hart vervult met warmte en zegen. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.”

Boodschap van 25 december 2022 aan Jakov Colo tijdens de jaarlijkse verschijning aan hem

“Lieve kinderen! Vandaag, nu het licht van Jezus' Geboorte de hele wereld verlicht, bid ik op een bijzondere wijze, met Jezus in mijn armen, dat elk hart een stal van Bethlehem wordt, waarin mijn Zoon zal worden geboren, en dat jullie leven het licht van Zijn Geboorte mag worden. Lieve kinderen, jullie leven in onrust en angst. Lieve kinderen, vraag daarom Jezus op deze dag van genade om je geloof te versterken en de Vorst van je leven te worden. Want, lieve kinderen, alleen met Jezus in je leven zul je geen onrust zien, maar bidden voor vrede en in vrede leven. En je zult geen angst zien, maar Jezus die ons bevrijdt van alle angsten. Ik ben je Moeder die onophoudelijk over je waakt en je zegent met mijn Moederlijke zegen.”

2. De “kleine rest”.
Tijdens de 42 jaar verschijningen heeft Maria geen nieuwe religieuze orde gesticht, noch een congregatie in het leven geroepen, en ook heeft ze geen nieuwe spirituele beweging gecreëerd. Nee, wat ze heeft gedaan is het Evangelie verkondigen met het hart van een moeder, met de woorden van een moeder, met de volharding van een moeder, ondanks alle hindernissen die ze tegenkwam. Haar doel was en is “apostelen van haar liefde” te vormen, en dat zijn zij die zich door haar laten leiden, en haar school staat open voor iedereen, jong en oud.

Tijdens mijn vele missies heb ik tot mijn grote vreugde vele buitengewone mensen mogen ontmoeten, die de moed hadden om zich te verzetten tegen de heersende geloofsafval en die de eenvoud van het Evangelie wisten te beleven, recht tegen de stroom in van wat de wereld tegenwoordig belijdt. In elk land, in elke stad, werd ik diep getroffen door het prachtige werk dat de heilige Maagd tot stand heeft weten te brengen in zowel gebedsgroepen, als in kleine vurige gemeenschappen, alsook in gezinnen die zich met hart en ziel inzetten voor hun geloof. Ik zie in hen ook de apostelen waarover de heilige Louis de Monfort sprak, die toegewijd aan Maria leven om zich met Jezus te kunnen identificeren. Zij zijn de toekomst van de Kerk, en ook al zijn ze niet talrijk – en zelfs veracht - hun vertrouwen in een betere toekomst is onwrikbaar. In het geheim bereiden ze de Triomf van het Onbevlekt Hart voor en het nieuwe Pinksteren van Liefde. Zij vormen die “kleine rest” die ondanks zijn armoede en dankzij zijn armoede de Heilige Geest weet aan te trekken in deze wereld die voor de dood heeft gekozen

Een onwankelbare vrouw! Tijdens het lijden van Jezus hield Maria stand, ze geloofde, hoopte en bood alles met liefde aan de Vader aan, te midden van groot lijden. Daarom heeft zij de gave om die apostelen, die vaak door hun omgeving worden veracht, te begrijpen en te begeleiden. Als een lichtbaken van troost en vrede straalt zij te midden van de hevige storm die de Kerk van Christus steeds meer doet wankelen. Om een apostel te zijn, is het niet nodig om grote dingen te doen. “Maar kleine dingen met grote liefde,” zei Moeder Teresa van Calcutta. Bij Jezus zijn. Dat is wat telt. Alleen Zijn aanwezigheid is een garantie voor eenheid en vruchtbaarheid. Doorheen heel de geschiedenis van de Kerk laat God ons zien dat Hij juist dat ziet en koestert wat in de ogen van de wereld niet telt. De Gospa leert ons dat we allemaal belangrijk zijn. Dus wat maakt het uit als we onbeduidend zijn in de ogen van de mensen? Wij zijn niet onbelangrijk in Gods ogen. Laten we ons verheugen!

3. Profetische woorden van Joseph Ratzinger! Laten we in het licht van het recente heengaan van Benedictus XVI zijn visie in herinnering brengen, die er een is van een briljante ecclesiologie, een visie op de Kerk die goed geworteld is in de Bijbel en de traditie. Hoe kon hij niet lijden onder de geloofsafval van de zogenaamde christelijke landen? Toen hij nog maar alleen professor Ratzinger was, in 1969, zag hij al dat de Kerk in crisis verkeerde en werd vervolgd, “een Kerk beroofd van haar privileges, die al iets weg heeft van een onderaards graf, maar een heilige Kerk, een Kerk gevormd door hen die niet de wereld willen behagen maar wel de Kerk van degenen die God en de eeuwige Wet trouw zijn”. “Alles zal verloren lijken, maar op het juiste moment, juist in de meest dramatische fase van de crisis, zal de Kerk herboren worden”.

Ja, er zal een tijd komen dat “alles verloren lijkt”, want de Kerk volgt de Meester zelfs in Zijn verlatenheid! De eerbiedwaardige Marthe Robin zei hetzelfde. Toen Jezus Zich in Getsemane liet arresteren door de verrader, zei Hij: “Dit is uw uur van de heerschappij van de duisternis”. Hij was echter maar 3 dagen verwijderd van Zijn verrijzenis. De duisternis heeft altijd een vervaldatum. Dus, net als haar Meester, nadert de Kerk haar wederopstanding. Zij zal haar Meester volgen in Zijn opstanding zoals zij Hem nu volgt in Zijn lijdensweg. Ja, de Kerk zal herrijzen, want de poorten van Hades kunnen niet tegen haar op. Ze zal dan heiliger zijn. Volgens Benedictus XVI “zal de wederopstanding het werk zijn van een kleine, schijnbaar onbeduidende maar nooit terugdeinzende rest die een zuiveringsproces heeft doorgemaakt. Want zo werkt God. Het is een kleine kudde die zich verzet tegen het kwaad”.

Zo zal de Kerk de nieuwe tijd kunnen binnengaan die de heilige Maagd in haar boodschappen aankondigt, de “tijd van vrede en lente” waarop zij ons al 42 jaar voorbereidt. Wanneer de geheimen die aan de zes zieners zijn toevertrouwd zijn verwezenlijkt, dan zal dat het einde betekenen van Satans macht.

4. Een subtiele vijand. De pastorale zorg van Benedictus XVI bestond eruit om mensen van vandaag tot Christus te brengen, en om de huidige cultuur in contact te brengen met de christelijke cultuur. Zijn catecheses zijn tijdloos omdat ze ons geloofswaarheden voorspiegelen, die niet veranderen.

Hij had de moed om de subtiele vijand van Christus en zijn Kerk aan te klagen: het relativisme. Hij hield nooit op te vechten tegen deze gesel die de realiteit van de christelijke doop ontkent en verwarring zaait. “Wanneer de Kerk zich verzet tegen de zonden van deze tijd, wanneer zij zich tegen de vernietiging van het huwelijk opstelt, en tegen de vernietiging van het gezin, enz, dan verwijt men haar dat Jezus, integendeel, niet alleen barmhartig zou zijn geweest maar ook begripvol.... Christen zijn mag niets kosten... Christus heeft zich laten kruisigen, en, een Jezus die bereid zou zijn geweest om alles te verdragen, die zouden ze niet hebben gekruisigd.”

5. Een wonder van Benedictus XVI? Ik nodig u uit om op social media het aangrijpend getuigenis te lezen van Pierre Srsich, een jongere van 17, een jongeman die was aangetast door een lymfoom non-Hodgkin in het 4de stadium en door een groot kankergezwel in zijn longen. Van elke nieuwe chemo werd hij steeds gedeprimeerder. Hij kon echter gebruik maken van een bevoorrecht aanbod via de Make-a-Wish Foundation (VS), die kinderen met een levensbedreigende ziekte helpt hun droom waar te maken. Pierre had een droom: naar Rome gaan om Benedictus XVI te ontmoeten. In mei 2012 werd deze droom werkelijkheid, ook voor de andere gezinsleden. Hij had zeker niet verwacht de zegen van zijn leven te ontvangen! Zonder te weten waaraan de jongeman leed, legde de paus zijn hand op zijn borst, precies daar waar de tumor zat, en zegende hem. Een zegen wordt normaliter gegeven door de handen op iemands hoofd te leggen! Medisch onderzoek na deze ontmoeting toonde aan dat Pierre genezen was. Hij ging naar het seminarie en negen jaar later werd hij tot priester gewijd.

Pierre is niet de enige priester met een verbazingwekkend verhaal, waarin lijden en hemelse troost samengaan! Vlak voor de dood hebben gestaan verandert het hart. Laten we God danken voor Pierre, laten we bidden voor hem en voor alle priesters, dat zij het Licht van Christus mogen uitstralen in deze wereld van grote geestelijke duisternis. We hebben ze zo hard nodig!

6. Hebben jullie al een heilige ontvangen voor het nieuwe jaar? Jullie kunnen lootjes maken van heiligen en er eentje trekken voor dit jaar. We hebben zijn trouwe hulp nodig, neem het geschenk aan! In Medjugorje ontving ons huis het Kind Jezus, Koning van Liefde. Vreugde der vreugden! Ik zal jullie op de hoogte houden van wat Hij voor ons in petto heeft en jullie kunnen met ons meebidden. Laten we de woorden van de eerbiedwaarde Margaretha van het Heilig Sacrament, karmelietes van Beaune, niet vergeten: “Alle gebeden in naam van de verdiensten van het Kind Jezus worden verhoord.”


Lieve Gospa,dank u voor uw trouw om ons te begeleiden in onze moeilijkheden!
Ook vandaag pakken we uw geruststellende hand vast om van dag tot dag met u te leven,
in blind vertrouwen op uw moederlijke zegen!

 

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.