Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 26 oktober 2020

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,


1. Op 25 september 2020 ontving de zienster Marija Pavlovic haar maandelijkse boodschap, die hieronder wordt weergegeven:

Lieve kinderen, in deze tijd roep ik jullie op, terug te keren naar God en naar het gebed. Roep alle heiligen te hulp opdat zij voor jullie een voorbeeld en een hulp mogen zijn. Satan is sterk en vecht om zoveel mogelijk harten naar zich toe te trekken. Hij wil oorlog en haat. Daarom ben ik al zo lang bij jullie om je over de weg van het heil te leiden naar Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Keer terug naar de liefde tot God en Hij zal je sterkte en je toevlucht zijn. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

2. Kennen jullie de volgende parabel?
Het is het verhaal van een grote olifant en een kleine muis. Zij hielden zielsveel van elkaar met een tedere liefde, en ze waren uitzinnig blij wanneer ze bij elkaar waren, en ze brachten uren met elkaar door. Ze werden door iedereen opgemerkt omdat ze steeds zo gezellig met elkaar aan het kletsen waren. Zowel in de Afrikaanse wouden als in de Afrikaanse woestijn gingen ze met elkaar om. Hun favoriete bezigheid was om een hardloopwedstrijd te houden. Op een dag gingen deze twee vrienden een wedstrijdje doen, en wel wie het snelst kon hardlopen in de woestijn, in het droge, rulle zand van deze weidse intens droge vlakte. Ze renden en renden zo hard als ze konden en vol enthousiasme. En… opeens draaide de kleine muis zich om, en vervolgens riep deze vol trots tegen de olifant: “O, olifant, heb je gezien hoeveel stof we doen opwaaien?”

Voor de muis was de grote wolk stof die achter hem opwaaide een indrukwekkend schouwspel. Deze muis, die zo klein was, ten overstaan van die immense stofwolk: het had diepe indruk gemaakt op dit kleine diertje. Hoe kwam het echter, dat de muis zich niet had gerealiseerd dat het de olifant was, die met zijn grote logge poten deze indrukwekkend opwaaiende stofwolk had veroorzaakt, en dat het niet zijn kleine nietige pootjes waren geweest en zijn minuscule voetstapjes die deze immense stofwolk had veroorzaakt?
De naïviteit en onwetendheid van deze kleine muis zijn aandoenlijk. Maar hoezeer lijken wij niet op deze kleine muis. Hebben wij voor onze vrienden de lekkerste Tiramisu van de wereld gemaakt? Hebben wij het huis van onze dromen laten bouwen? Hebben wij een lied gecomponeerd dat nummer één staat op de Hitparade? Zijn we kampioen geworden in een bepaalde sport? Dan slaan ook wij onszelf op de borst en we denken daarbij dat we zelf de auteurs zijn van dit succes… Maar we vergeten daarbij te erkennen dat het God is, die in deze evenementen aan het werk is geweest, en die al deze goedgeslaagde gebeurtenissen tot een groot succes heeft gebracht. En wat we vooral vergeten is om Hem daarvoor te bedanken. We vergeten om Hem de eer te geven die Hem toekomt.

Erkennen dat dit alles wordt teweeggebracht door de Liefde van God en Hem prijzen om al de successen die we in ons leven hebben behaald dank zij Hem, is vergelijkbaar met het storten van een groot geldbedrag op onze bankrekening. Want, door dit te doen, zal deze bankrekening zich vermenigvuldigen tot in de eeuwigheid. Zichzelf trots op de borst slaan zou betekenen dat we deze schat, die we op onze rekening hebben gestort, onrendabel maken. Erger nog: handelen en alleen maar je eigen succes en glorie voor ogen hebben zou betekenen dat we van God afnemen wat Hem toebehoort. Maria redt ons van een dergelijk verloren gaan van onze schatten, en ze houdt ons om die reden de volgende belofte voor: “Lieve kinderen, dat alles wat jullie doen ter ere van God gedaan zou worden, en dan zal de Hemel jullie harten vullen met vreugde…”


3. Tot hoever gaat de Liefde? Een vriendin uit Zagreb heeft mij de volgende gebeurtenis verteld, die had plaatsgevonden tijdens de communistische overheersing, ongeveer in 1988: Haar moeder, Gabrijela, werd voor meer dan een jaar gevangengenomen in een van de meest afschuwelijke gevangenissen van de communisten. In deze gevangenis raakte ze bevriend met een vrouw die Nada Miskulin heette, die net als zij diep gelovig was. Nadat ze uit de gevangenis waren vrijgelaten, werd hen alles door de communisten afgenomen en kregen ze nog veel te lijden en werden ze nog veel vernederd, en ook toen zijn ze altijd vrienden gebleven, en intiem met elkaar verbonden gebleven, waarbij ze elkaar aanmoedigden in hun geloof. Nada was niet getrouwd en ze woonde bij haar moeder in een groot appartement met drie kamers in het centrum van Zagreb. De dagelijkse Mis in de vroege morgen maakte deel uit van hun leven.
Op een dag vernamen Nada en haar moeder dat er in hun parochie een gezin was met zes kinderen dat in een piepklein appartementje woonde. Het was een onleefbare situatie. Toen ze dit hadden gehoord hadden Nada en haar moeder elkaar aangekeken, waarbij ze beide iets hadden begrepen zonder dat ze er met elkaar over hadden gesproken. Nog diezelfde dag ruilden ze van appartement. Ze lieten het gezin met de zes kinderen in hun grote driekamerappartement wonen, en zelf gingen ze wonen in het piepkleine appartementje van dit kroostrijke gezin. Ze hebben deze woningruil gedaan zonder een cent te vragen aan dit grote, kinderrijke gezin, waarbij ze ook al hun meubels aan dit gezin hebben geschonken. Tot waar reikt de Liefde! De blijdschap van de kinderen was immens groot, en de vreugde van deze twee dames was nog groter. “Het is zaliger te geven dan te ontvangen”, zegt Jezus (Hand. 20,35)
4. Leve de Heiligen.
Meer dan ooit kunnen we ons in deze problematische tijden verheugen in de Heiligen. We kunnen met blijdschap bogen op hun efficiënte hulp vanuit de Hemel. Tijdens het feest van Allerheiligen kunnen we hen aanroepen en hen vieren. Onder andere door het bidden van de litanie van de Heiligen: (Zie PS 1).

Alle heiligen bid voor ons, alle heiligen bid voor ons.

De macht van een heilige is ons nog eens getoond op 22 oktober. Die dag vieren we het feest van onze zeer geliefde paus Johannes-Paulus II. Men wilde in Polen een wet goedgekeurd krijgen om het recht te verkrijgen om gehandicapte kinderen te kunnen aborteren. Maar tot verbazing van velen werd de wet om eugenetische abortus wettelijk toe te staan (die beoogt het menselijk ras te verbeteren) tegengestemd door het Constitutioneel Hof van dit land en de wet werd verworpen (uitspraak arrest van 22-10-2020 van het constitutioneel Hof van Polen: Het Poolse Grondwettelijke Hof heeft bepaald dat gevallen waarin een foetus ernstige en onherstelbare afwijkingen vertoont, niet langer in aanmerking komen voor abortus). Een feit is, dat een groot aantal Polen een noveen heeft gebeden voorafgaand aan het feest van Johannes-Paulus II. Bravo voor de Polen… Bravo Johannes-Paulus II, ga zo door ! Jullie bevestigen het woord van Maria: “Een nieuwe wereld van vrede is mogelijk” (Boodschap van 25 juli 2020)

Een doodshoofd? Ik had graag willen zwijgen over de duistere golf die Halloween veroorzaakt, een feest dat er vanuit gaat dat het het feest van Allerheiligen kan vervangen of kan verduisteren. Alsof we de heiligen kunnen uitwissen… De bedenkers van dit feest dat zoveel verwarring veroorzaakt, denken dat ze zelf anders worden weggevaagd. Echter, ik was kortgeleden in Rome en op alle tijdschriften waren op de kaft hoofden te zien van dodelijk wezens, en van skeletten en van duivels lachende creaturen. Is dat hetgeen dat we onze kinderen willen aanreiken?
Dit doet me denken aan de woorden van een groot exorcist, Don Gabriele Amorth: “Het feest van Halloween is het vieren van de Duivel”. Hij waarschuwt de jongeren voor het feest van Halloween, omdat dit feest occulte praktijken stimuleert en vergroot, en omdat het kinderen slapeloze, angstige nachten bezorgt. Ook veroorzaakt dit feest geestelijke ziektes en het veroorzaakt depressies en zelfmoordneigingen. “Psychologische en psychiatrische studies hebben aangetoond, zo zegt deze exorcist, dat kinderen er niet meer door in slaap kunnen komen, en dat ze er meer opgewonden en depressief door zijn, en dat ze geobsedeerd raken en zelfmoordneigingen krijgen.” De valkuilen van de Boze bezitten een typische karaktertrek en dat is dat deze feesten en andere praktijken onschuldig lijken, waardoor meer kinderen er verleid door kunnen worden, en het zijn juist de kinderen die nog geen weet hebben van de gevaren van de wereld. “In werkelijkheid, zo zegt Don Amorth, worden er Hosanna’s voor de Duivel gezongen tijdens dit feest.”

Maar iedereen doet mee aan deze feesten, zo zegt men. Dan is de wedervraag: Bestaat er een wet die ons verplicht om te doen zoals iedereen? Wie kan ouders verplichten om te doen zoals iedereen, als ze de valkuil zien waarin hun kinderen terecht kunnen komen, en die hun kinderen kan beschadigen? Jezus heeft nooit gevraagd om te doen zoals iedereen, integendeel.

5. Medjugorje doet Fatima oplichten! Zoals Vicka eens zei, en zoals allen 6 de zieners weten: de Triomf van het Hart van Maria is nabij. Deze triomf is zelfs al begonnen, zei de zienster Marija in de kathedraal van Wenen in 2019. Gezien de problemen van vandaag de dag en gezien de huidige bedreigingen en gezien de conflicten die er heersen tussen de mensheid, mogen we niet in slaap vallen. En dit heeft paus Johannes-Paulus II tot uitdrukking gebracht toen hij in een gebed de wereld toewijdde aan het Onbevlekt Hart van Maria (zie PS 2).

Laten de angst ons niet overmeesteren, en laten we ons inzetten voor de overwinning van Maria op het Kwaad, voor de overwinning van God op Satan. Deze pandemie, die onder ons is, en alle opschudding die het teweeg brengt, hebben mij ertoe gebracht om regelmatig het gebed te bidden van de Engel van Fatima. Het is deze Engel die de drie kleine herdertjes erop heeft voorbereid om de heilige Maagd te ontvangen. Gezegd moet worden dat deze drie herdertjes niet goed wisten hoe ze moesten bidden. Het gebed dat de Engel van Fatima hen heeft geleerd komt recht uit de Hemel, en het heeft de drie kleine pastorale herdertjes omgevormd in heldhaftige medewerkers van de Triomf van Maria. Dit gebed is voor ieder van ons bestemd. Dit gebed heeft al vele malen de geestdrift aangewakkerd van vele katholieken. Maar hoe moet je zo een schat aan anderen overbrengen, zonder dat het te veel overkomt als weer een formule voor een devotie?

De voorzienigheid heeft mij hier een mooi antwoord voor aangereikt op het moment dat pastoor Justo Lofeudo (promotor van de Eeuwig durende Aanbidding in de parochies) terugkeerde naar de Vader. De morgen voor zijn overlijden heeft hij met mij gedeeld wat er in zijn geest hierover bij hem was opgekomen. Hij kreeg de inspiratie om de klassieke Rozenkrans te gaan bidden en om de “Onze Vaders” en de “Weesgegroeten” te vervangen door het gebed van de Engel van Fatima. Ik ga hier niet uitweiden over de details, want het gaat er hier niet om om een nieuwe devotie in het leven te roepen. Waar het om gaat is om reclame te maken voor dit mooie gebed, dit mooie licht dat ons in Fatima is geschonken, met als doel om onze aanbidding van de Heilige Drie-eenheid te verrijken. In dit gebed aanbidden we de Heilige Drie-eenheid, en smeken we Haar om het Heil van de zielen en van de zondaars te bewerken. Ook is het een gebed van troost en eerherstel. Vandaag de dag moet het Heil van de zielen deel uitmaken van de verlangens van onze ziel, zoals dat ook bij Jezus het geval was en bij vele heiligen. In Medjugorje, spreekt Maria vaak over dit verlangen. Dat het onze harten zou mogen bewonen.

***

Lieve Gospa, U weet alles, U houdt oneindig veel van ons,
U leidt ons. En wij willen U volgen met gesloten ogen.

Zr. Emmanuel Maillard (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)

PS 1 : Litanie van de Heiligen

Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God,
Heilige Maagd der Maagden,
Heilige Michael, Gabriel en Rafael,
Heilige Abraham,
Heilige Mozes,
Heilige Elia,
Heilige Johannes de Doper,
Heilige Jozef,
Alle heilige patriarchen en profeten,
Heilige Petrus en Paulus,
Heilige Andreas,
Heilige Johannes en Jacobus,
Heilige Thomas, Heilige Mattheus,
Alle heilige Apostelen,
Heilige Lucas,
Heilige Marcus,
Heilige Barnabas,
Heilige Maria Magdalena,
Alle heilige leerlingen des Heren,
Heilige Stefanus,
Heilige Ignatius van Antiochië,
Heilige Polycarpus,
Heilige Justinus,
Heilige Laurentius,
Heilige Cyprianus,
Heilige Bonifatius,
Heilige Stanislas,
Heilige Thomas Becket,
Heilige John Fischer en Thomas More,
Heilige Paulus Miki,
Heilige Isaac Jogues en Johannes de Brébeuf,
Heilige Petrus Chanel, Heilige Carolus Lwanga, Heilige Perpetua en Felicitas, Heilige Agnes, Heilige Maria Goretti, Alle heilige martelaren, Heilige Leo en Gregorius,
Heilige Ambrosius, Heilige Hiëronymus,
Heilige Augustinus, Heilige Athanasius,
Heilige Basilius en Gregorius van Nazianze,
Heilige Johannes Chrysostomus,
Heilige Martinus, Heilige Patricius,
Heilige Cyrilluis en Methodius,
Heilige Carolus Borromeus,
Heilige Franciscus van Sales,
Heilige Pius X Heilige Antonius,
Heilige Benedictus, Heilige Bernardus,
Heilige Franciscus en Dominicus,
Heilige Thomas van Aquino,
Heilige Ignatius van Loyola,
Heilige Franciscus Xaverius,
Heilige Vincentius de Paul,
Heilige Johannes Maria Vianney,
Heilige Johannes Bosco,
Heilige Catharina van Siena,
Heilige Teresia van Avila,
Heilige Rosa van Lima,
Heilige Lodewijk,
Heilige Monica,
Heilige Elisabeth van Hongarije,

Alle heiligen van God, Wees genadig, verlos ons, Heer.
Van alle kwaad,
Van alle zonde,
Van de hinderlagen van de duivel,
Van toorn, haat en alle kwaadwilligheid,
Van de eeuwige dood,
Door uw menswording,
Door uw geboorte,
Door uw doopsel en heilig vasten,
Door uw kruis en lijden,
Door uw dood en begrafenis,
Door uw heilige verrijzenis,
Door uw bewonderingswaardige hemelvaart,
Door uw uitstorting van de heilige Geest,
Door uw komst in heerlijkheid,

Dat Gij ons wilt sparen, Wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij ons wilt brengen tot een waarachtige boetvaardigheid,
Dat Gij ons in uw heilige dienst wilt sterken en bewaren,
Dat Gij al onze weldoeners het eeuwig heil wilt schenken,
Dat Gij vruchten van de aarde wilt schenken en bewaren,
Dat Gij ons wilt vergeven,
Dat Gij onze geest wilt richten op hemelse verlangens,
Dat Gij ons, onze broeders, naasten en weldoeners voor de eeuwige verwerping wilt behoeden,
Dat Gij aan alle overleden gelovigen de eeuwige rust wilt schenken,
Dat Gij de wereld bewaart voor ziekte, honger en oorlog,
Dat Gij alle volkeren vrede en ware eendracht wilt verlenen.
Dat Gij uw heilige Kerk wilt besturen en bewaren,
Dat Gij de paus en alle bedienaren van de kerk in hun heilig ambt wilt bewaren,
Dat Gij allen, die in Christus geloven, eenheid wilt schenken,
Dat Gij alle mensen tot het licht van het evangelie wilt brengen,

Christus, aanhoor ons,
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons,
Christus, verhoor ons.

God, onze toevluchten onze kracht, wees hier aanwezig bij het gebed van uw kerk, Gij die zelf ons leert bidden, en laat ons werkelijk verkrijgen wat wij gelovig vragen. Door Christus onze Heer.


PS 2 : Gebed van Paus-Johannes Paulus II

TOEWIJDING VAN DE WERELD AAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA (25 maart 1984)"Onder uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot u, o heilige Moeder Gods!"

Met deze woorden, die de Kerk van Christus sinds eeuwen bezingt, wenden wij ons thans in het heilig jaar van onze Verlossing tot u, onze Moeder. Wij weten ons daarbij met alle herders van de Kerk verenigd in die bijzondere band, waardoor wij een hechte gemeenschap vormen, zoals volgens Christus' wil de apostelen met Petrus een gemeenschap, een 'college' vormden.

In deze eenheid verbonden, spreken wij de woorden van deze toewijding, waarin wij opnieuw de verlangens en de angsten van de Kerk met betrekking tot de wereld van vandaag willen insluiten.

Veertig jaar geleden en tien jaar daarna heeft uw dienaar paus Pius XII, met het oog op hun smartelijke ervaringen, de familie van de mensheid, heel de wereld en vooral die volken, welke omwille van hun situatie uw bijzondere liefde en zorg geldt, aan uw Onbevlekt Hart toevertrouwd en gewijd.


Deze wereld van mensen en volken hebben ook wij thans voor ogen: de wereld die het jaar 2000 nadert, de wereld van nu, onze wereld.

De Heer heeft ons gezegd: "Gaat dus en maakt alle volkeren tot Mijn leerlingen ... Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld" (Mt. 28,19, vv.). Dit woord heeft het Tweede Vaticaans Concilie zich herinnerd en hierdoor is de Kerk zich haar zending in deze wereld op nieuwe wijze bewust geworden.

U kent, o Moeder van de mensen en van de volken, al hun lijden en hoop en u neemt met moederlijk hart deel aan de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duister, die onze hedendaagse wereld schokt; luister naar ons roepen, dat wij onder aandrang van de heilige Geest onmiddellijk tot uw hart richten: omvat met uw liefde als Moeder en Maagd des Heren deze, onze wereld, die wij aan u toevertrouwen en toewijden, vervuld van zorg om het aardse en eeuwige heil van de mensen en de volken. In het bijzonder bevelen wij bij u aan en wijden wij u toe die mensen en naties, die deze aanbeveling en toewijding het meest nodig hebben.

"Onder Uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods! Versmaad ons gebed niet in onze nood!"

Tezamen met heel de Kerk verenigen wij ons, o Moeder van Christus, voor u, voor uw Onbevlekt Hart, in die toewijding, waardoor uw Zoon uit liefde tot ons zichzelf aan de Vader toegewijd heeft, toen Hij zei: "Omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd zijn" (Joh. 17, 19). Wij willen ons in deze toewijding ten bate van de wereld en van de mensen met onze Verlosser verenigen; in Zijn goddelijk hart vindt deze wereld de kracht om vergeving te verkrijgen en verzoening te bewerken.

De kracht van deze toewijding is duurzaam en omvat alle mensen, volken en naties; zij overwint alle kwaad, dat de vorst der duisternis in het hart van de mens en in zijn geschiedenis kan opwekken en in onze tijd ook daadwerkelijk opgewekt heeft.

Hoe diep voelen wij vanuit deze toewijding, die wij in eenheid met Christus voltrekken, de behoefte van de mensheid en van de wereld aan verlossing. Het verlossingswerk van Christus moet immers door de Kerk aan de wereld ten goede komen.

Wees geprezen boven alle schepsels, Maagd des Heren, die op de meest volkomen wijze Gods roepstem volgt.

Wees gegroet, die geheel eengeworden is met de verlossende toewijding van uw Zoon!

Moeder van de Kerk! Verlicht het volk Gods op de wegen van het geloof, de hoop en de liefde! Help ons naar volle waarheid de toewijding van Christus ten bate van heel de familie van de mensheid in de huidige wereld te beleven!

Wanneer wij u, Moeder, de wereld, alle mensen en alle volken toevertrouwen, dan vertrouwen wij u tevens deze toewijding van de wereld toe en leggen ze in uw moederlijk hart.

O Onbevlekt Hart, help ons het gevaar van het kwaad te overwinnen, dat zo gemakkelijk in de harten van de mensen van tegenwoordig wortel schiet en waarvan de uitwerkingen het leven heden ten dage belasten alsook de weg naar de toekomst schijnen te versperren.

Van honger en oorlog, bevrijd ons.
Van een atoomoorlog, van een oncontroleerbare zelfvernietiging en van ieder vorm van oorlog, bevrijd ons.
Van de zonden tegen het leven van de mens van zijn aanvang af, bevrijd ons.
Van iedere ongerechtigheid in het sociale, nationale en internationale leven, bevrijd ons.
Van lichtvaardige overtreding van Gods geboden, bevrijd ons.
Van pogingen in het hart van de mensen zelfs Gods waarheid te verstikken, bevrijd ons.
Van het verlies van het bewustzijn van goed en kwaad, bevrijd ons.
Van de zonden tegen de Heilige Geest, bevrijd ons.

Hoor, Moeder van Christus, dit hulpgeroep, waarin het leed van alle mensen naar u opklinkt, het leed van complete volken

Help ons met de kracht van de Heilige Geest, alle zonden te overwinnen: de zonde van de mens en 'de zonde van de wereld', de zonde in ieder vorm.

Moge zich in de geschiedenis van de wereld nogmaals de oneindige heilskracht van de Verlossing tonen: de macht van de erbarmende liefde! Moge zij het kwaad een halt toeroepen! Moge zij de gewetens veranderen! In uw Onbevlekt Hart worde voor allen duidelijk het licht van de hoop!