Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

 

Medjugorje, 20 juli 2020

Dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria!


1. Op 25 juni ontving Marija Pavlovic de volgende maandelijkse boodschap:

Lieve kinderen, ik hoor jullie smeken en gebeden en spreek voor jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Lieve kinderen, keer terug naar het gebed en open je hart in deze tijd van genade en ga de weg van de bekering. Je leven is vergankelijk en heeft zonder God geen zin. Daarom ben ik bij jullie om je naar de heiligheid van het leven te leiden, zodat ieder van jullie de vreugde van het leven kan ontdekken. Ik bemin jullie allemaal, lieve kinderen, en ik zegen je met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.


2. Op 13 juli is de zienster Vicka opgenomen in het ziekenhuis van Zagreb omdat ze een operatie moest ondergaan aan haar ruggenwervels. De operatie heeft 5 uur en 40 minuten geduurd. De chirurg was tevreden over het resultaat. We hopen dat Vicka weer snel op kracht zal komen. Het laatste nieuws dat we van haar hebben ontvangen is alleen maar goed nieuws. Ze heeft wél gewicht verloren; ze weegt nu 40 kilo. Laten we bidden voor deze zienster die meer en meer verborgen wil blijven op dit moment, maar die op zo een bijzondere wijze haar leven geeft voor elkeen van ons. De bovennatuurlijke vreugde die zij uitstraalt in alle omstandigheden, en zelfs ook in de meest pijnlijke ziektemomenten, uit liefde voor ieder voor ons, zonder daarbij een onderscheid te maken tussen de mensen, toont hoezeer zij een sprekend voorbeeld is geworden van hetgeen een ziel in zich kan laten groeien wanneer deze constant leeft in de aanwezigheid van Jezus en Maria. Dat ook wij deze overvloedige vreugde zouden mogen ontdekken die we vanuit ons hart zo vurig verlangen, en die een teken van de Hemel is. Laten we trouw de school van Jezus en Maria volgen.

3. De dood van jonge ongelovigen.
Vandaag de dag zijn er veel jongeren die komen te overlijden en dit op plotselinge wijze. Dat gebeurt vanwege auto-ongelukken, en ook vanwege een overdosis aan drugs, of omdat ze zelfmoord plegen. Het getuigenis van Philippe Coutel is sprekend. Drie van zijn familieleden zijn komen te overlijden vanwege een storm. Omdat geen van hen gelovig was en omdat ze eerder op een dwaalspoor terecht waren gekomen in hun leven, maakte Philippe zich zorgen om hun ziel. Om die reden is hij op bezoek gegaan bij de mystica Marthe Robin, die nu Eerbiedwaardig is, waarbij hij hoopte dat zij hem iets zou kunnen zeggen over hun lot in het hiernamaals. Marthe Robin had de gave om in de zielen te kijken. Toen Philippe bij haar was aangekomen durfde hij zijn vraag niet aan Marthe te stellen. Dus moest Marthe maar raden waarvoor hij gekomen was. Marthe had ooit tegen een van de predikanten van een retraite in de Foyer de Charité gezegd, dat de jongeren die komen te overlijden en die niet geen geloof hadden, een kans krijgen om God te ontdekken na hun dood. Ze krijgen na hun dood uren en soms dagen God te zien, waarna dan het eindoordeel over hen volgt. Nadat de Heer zich zo aan hen heeft getoond vraagt Hij hen: “Wil je Mijn Liefde ontvangen?” En over het algemeen zeggen de jongeren daar “ja” tegen.

Tegen Pater Maurice de Lesseps heeft Marthe gezegd: “Weet U pater, de ziel ontvangt een groot licht op het moment van de dood, en er zijn maar weinig zielen die dan nog “nee” zeggen tegen God. Vooral de jongeren doen dit niet.” De pater maakte zich ongerust over een van de neven van zijn vrienden die was komen te overlijden.

Tijdens de enkele retraites die ik heb gevolgd in de Foyer de Charité van Chateauneuf- de- Galaure, toen ik nog jong was, heb ik de predikanten vaak woorden horen citeren van Marthe Robin, die gingen over de mensen die aan het sterven waren of over jongeren die plotseling waren komen te overlijden. Marthe had onder andere gezegd « De Heer bereidt een ziel voor, zelf op onbewuste wijze ». Ik heb er ook een getuigenis van iemand gehoord. Die persoon vertelde hoe Marthe eens in bilocatie was gegaan om een persoon bij te staan die was gewijd en die door omstandigheden helemaal alleen moest sterven. Deze bilocaties zijn vaker gebeurd bij Marthe Robin. Zo is zij op die wijze ook eens in China geweest. Marthe voelde zich op bijzondere wijze aangetrokken tot dit land, omdat er zoveel martelaren van het geloof zijn gestorven. Pas in de Hemel zullen we zien hoeveel reizen in bilocatie deze grote heilige heeft gemaakt, en hoeveel zielen ze heeft gered. Marthe heeft 50 jaar op bed geleefd, waaruit ze, vanwege verschillende aandoeningen, niet kon opstaan. Ze zei: “Na de klinische dood krijgt de ziel een tijd toebedeeld, waarin deze ziel zelf de keuze kan maken voor de eeuwigheid. Deze tijd is langer of korter naar gelang de persoon. Deze tijd is korter wanneer de persoon ernstig ziek is geweest, maar zij is van langere duur wanneer de persoon plotseling is komen te overlijden.”

Marthe besteedde veel zorg aan de stervenden, en ze drong er regelmatig op aan dat er veel voor hen moet worden gebeden, zowel tijdens hun sterfproces alsook na hun dood, tijdens hun klinische dood. Op het moment van de dood, waarin de leugen, de illusie en de verwarring geheel zijn verdwenen, staat de ziel geheel naakt oog in oog met de werkelijkheid zonder vertroebeling in het hart. Op dat moment dringt het Eeuwige Licht volledig door in deze ziel, want er niets meer dat dat Licht verduistert. Dit Licht is ook Barmhartigheid. Daardoor is de ziel dan in staat om zich geheel te werpen in de armen van God, Die zij misschien geheel haar leven op aarde niet heeft leren kennen, waardoor ze God ook nooit bewust heeft verworpen. Onze gebeden zijn daarbij van doorslaggevend belang, want de ziel kiest op het moment, vlak na haar dood, wél of niet voor de eeuwigheid, voor God of voor de Hel zonder God, en dit zijn de enige twee mogelijkheden na de dood. Het Vagevuur is louter een voorportaal van de Hemel.

Als we in de situatie zijn waarin we veel beslissingen tegelijk moeten nemen voor een ziel die is overleden en die we moeten begraven, laten we dan zoveel mogelijk in gebed aanwezig blijven bij deze ziel, want daarmee kunnen we een muur van bescherming om haar heenbouwen. De Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid is heel machtig in deze situatie. Het is Jezus Zelf Die deze Rozenkrans heeft voorgeschreven aan Zr. Faustina. Deze Rozenkrans is in staat om de meest opstandige en verharde harten te laten smelten.

4. Een woord van de kleine Van. Deze jongere uit Vietnam (1928-1959), die steeds meer bekendheid krijgt en die Eerbiedwaardig is, bezat sinds zijn kindertijd de genade dat hij stem van Jezus kon horen, alsook de stem van de heilige Thérèse van Lisieux, die Van vormde vanuit haar “Kleine weg”. Zijn bekende colloques zijn een schouwspel tot in het detail over hoe Jezus als persoon zich gedraagt. En dit alles wordt door Van op kinderlijke wijze beschreven, en raakt vele harten. Hier een van zijn colloques:

Jezus:“De zonde is nooit in staat om mijn Liefde te doen verminderen. Er is niets dat mijn Liefde kan verminderen. Alleen een gebrek aan vertrouwen in Mijn Liefde kan Mijn Liefde doen afnemen. Ook de Demon verliest elke hoop wanneer hij in een ziel ziet, dat deze nog vertrouwen in Mij heeft. Later, in de Hemel, zal men met verbaasdheid kunnen constateren hoeveel zielen zich zullen bevinden binnen de rangorde van de heiligen, en juist zielen waarvan men dacht dat ze verdoemd waren. Het is voor de zielen gemakkelijk om op de klimmen tot aan de Hemel. Het is echter zeer moeilijk voor de zielen om af te dalen tot in de Hel. Want de Liefde kan het niet verdagen dat een ziel snel verloren zal gaan en naar de Hel zal gaan.”

“Toch moet men oppassen om deze woorden te snel aan alle zielen te laten lezen. Men moet hier voorzichtig zijn, omdat deze woorden er ook de oorzaak van zouden kunnen zijn dat er mensen kunnen zijn die om die reden zich er gemakkelijk vanaf gaan maken en daarmee hun hart zullen verharden en zullen doorgaan om het Kwade te doen. Waardoor ze hun vertrouwen in Mij zouden kunnen verliezen en verloren zouden kunnen gaan.”(Colloques, § 646-650)

***

Lieve Gospa, ik wil zo graag van dit leven naar het nadere leven gaan op een wijze dat ik dit in Uw armen kan doen. Help mij om meer intens Uw Liefdesschool te volgen en om elk moment van mijn leven te beleven met mijn hand in uw hand.

 

Zr. Emmanuel Maillard (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)