Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 oktober 2019.

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1- Op 2 oktober 2019 had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij een enorme menigte pelgrims aanwezig was. Na de verschijning gaf ze ons de volgende boodschap door:

"Lieve kinderen, de wil en de liefde van de Hemelse Vader zorgen ervoor dat ik bij jullie ben, dat ik, met moederlijke liefde, het geloof in jullie hart kan helpen groeien, opdat jullie het doel van het aardse leven en de grootsheid van het hemelse leven waarachtig zouden begrijpen. Mijn kinderen, het leven op aarde is de weg naar eeuwigheid, naar waarheid, en naar leven - naar mijn Zoon. Op die weg wil ik jullie leiden. Jullie, mijn kinderen - die altijd dorsten naar meer liefde, waarheid en geloof - moeten weten dat er maar één bron is waar je je aan kunt laven. Het is het vertrouwen in de Hemelse Vader; het vertrouwen in Zijn liefde. Geef je volledig over aan Zijn wil en wees niet bang. Alles wat het beste voor je is, alles wat leidt naar eeuwig leven, zal je gegeven worden. Je zult begrijpen dat niet willen en nemen het doel van het leven is, maar wel liefhebben en geven. Jullie zullen ware vrede en ware liefde ervaren. Jullie zullen apostelen van liefde worden. Doorheen jullie voorbeeld zullen mijn kinderen die mijn Zoon en Zijn liefde niet kennen het verlangen krijgen om Hem te leren kennen. Mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, aanbid mijn Zoon met mij en heb Hem boven alles lief. Probeer altijd in Zijn waarheid te leven. Ik dank jullie."


2 –
We gaan lijken op hetgeen we contempleren.
Waarom is bij de christelijke radio-uitzendingen het Rozenkransgebed de uitzending waarnaar het meest wordt geluisterd?
Waarom is op de markt van de CD’s de Rozenkrans de CD die het beste wordt verkocht?
Waarom had de grote geestelijke reus pater Pio altijd de Rozenkrans in de hand?
Waarom opende het Rozenkransgebed van Moeder Teresa al de deuren voor haar?
Waarom beveelt de Vrouw die de kop van de Slang zal verpletteren ons zoveel de Rozenkrans aan?
Waarom was het Rozenkransgebed voor Paus Johannes Paulus II zijn lievelingsgebed?
Waarom begint Satan de beven louter omdat de naam Maria wordt genoemd in het Rozenkransgebed?
Waarom is het Rozenkransgebed het gebed van de Nieuwe Tijden?

Omdat de Rozenkrans het gebed van Maria zelf is. Zoals zij zegt in Medjugorje: «Lieve kinderen, toen ik op aarde was bad ik ononderbroken de Rozenkrans.» Hoe deed Maria dat in haar tijd, toen de Rozenkrans nog niet bestond? Ze heeft het geheim ervan onthuld: «Toen ik op aarde was, waren mijn ogen altijd gericht op het leven van Jezus, en dat is de Rozenkrans.» (Boodschap aan Jelena Vasilj, voor de gebedsgroep).

De Rozenkrans opent voor ons alle horizonten door haar te contempleren, en als gevolg daarvan zullen we er de vruchten van ervaren. Hoe meer we het leven van Jezus overwegen dat ons is geopenbaard in het Evangelie, alsook het leven van de Heiligen, hoe meer wij zullen absorberen wie Hij is, en hoemeer het ons in Hem zal omvormen. We zullen erdoor groeien in de gelijkenis met Jezus, zoals Maria ook is gegroeid op deze wijze, dag na dag, door Hem voortdurend te beschouwen. Ja, door middel van de Rozenkrans worden we wat we contempleren. Elke Rozenkrans die met het hart is gebeden vergroot deze gelijkenis. En wanneer we, samen met Maria, in het Rozenkransgebed de Mysteries van het leven van Jezus beschouwen, dan verrijken wij ons hart en onze ziel op een wijze die maakt dat de vijand op de vlucht slaat. De naam van Maria op zich is een onverdraaglijke doodssteek voor Satan, want zij komt dan aanwezig. Zij, Maria, die door God is aangewezen om de kop van de Slang te verpletteren. Zij, en haar nageslacht, dat wil zeggen: wij. En dit wanneer we ons verenigen met haar. «De zonde heerst op dit moment, maar wanneer jullie met mij zijn, zullen jullie overwinnen. » (Boodschap van 25 juli 2019)

Paus Franciscus heeft alle gelovigen uitgenodigd om de Rozenkrans te bidden alle dagen van de maand oktober, en om dit gebed te eindigen met het gebed tot de heilige Aartsengel Michael, gevolgd door het traditionele lied: Sub Tuum Praesidium, om de Kerk te beschermen tegen de Demon, in deze tijd van crisis.

3 –
Een familie herinnering.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd mijn vader gearresteerd door de Gestapo vanwege zijn activiteiten in het verzet. Hij bracht drie jaar door in verschillende concentratiekampen in Duitsland, alsook heel zijn celgroep uit het verzet, bij elkaar geteld zes personen. Omdat hij verliefd was op de heilige Maagd, bad hij veel de Rozenkrans. Zijn moeder, van wie hij de enige zoon was, had geen enkel nieuws over hem ontvangen, maar omdat zij haar vertrouwen stelde op de heilige Maagd, bleef zij hopen op zijn terugkeer waarbij ze Rozenkrans na Rozenkrans bad.
Op een dag, toen mijn vader uitgeput en hongerig was, zoals al zijn vrienden die in gevangenschap waren, bevalen de SS-ers de gevangenen om stenen te transporteren vanuit een steengroeve naar de plaats waar ze een gebouw wilden metselen. Iedere gevangene moest een zware steen dragen. Toen mijn vader de steen zag die hem was toegewezen, begreep hij dat zijn uur gekomen was. Hij begreep dat het voor hem onmogelijk zou zijn om deze steen vanwege zijn omvang en zwaarte ook maar een millimeter omhoog te tillen. Hij wist ook dat als hij deze steen niet zou dragen, dat de honden hem dan zouden aanvallen en dat de SS-ers hem dan vervolgens zouden afmaken als een beest. Hij had dergelijke taferelen al eerder gezien.
Terwijl hij naast de steen stond richtte hij in zijn nood zijn ogen naar de horizon, en toen merkte hij dat in het dorp bij een heel eenvoudig huis een gevel was met daarin een kleine nis waarin een beeldje troonde van de heilige Maagd. Toen mijn vader het beeldje zag, schreeuwde hij het inwendig uit: “Maria, red me.” Op slag woog de zware steen niets meer. Hij vertelde ons: “Hij was lichter geworden dan een veertje”
Van de 6 mannen van zijn verzetsgroep was hij de enige die levend is teruggekomen.(Wat mij de kans heeft gegeven om in het leven geroepen te zijn). Het is niet nodig te vermelden dat mijn vader nooit nagelaten heeft elke dag de Rozenkrans te bidden.

4 - Don Gabriele Amorth, het voormalig hoofd van alle exorcisten, overleden in september 2016, zei eens: “De Rozenkrans is waarschijnlijk het meest gekende exorcisme-gebed ter wereld”. In de inleiding van zijn laatste boek “Mijn Rozenkrans” (Uitgegeven bij San Paolo) schrijft hij: “Ik geloof dat de Rozenkrans het machtigste gebed is naast de Eucharistie en het getijdengebed”. In dit laatste boek, dat hij schreef toen hij negentig was, onthulde hij het geheim van zijn inwendige kracht: Het Rozenkransgebed en de dagelijkse overweging van de twintig mysteries. Het is dat gebed dat hem steeds heeft gesteund in zijn dagelijkse strijd tegen het kwaad tijdens al de jaren die hij doorbracht in het Bisdom van Rome.

Kardinaal Ernest Simoni is iemand die tijdens het Communistisch bewind in Albanië meermaals ter dood werd veroordeeld. Zo bracht hij meer dan twintig jaar door in de gevangenis, waar hij dwangarbeid deed in de riolen. Tijdens het Jongerenfestival in Medjugorje in 2017 zei hij: ”Iedereen die drie Rozenhoedjes per dag bidt, zal ongelofelijke wonderen ervaren. Bemin de Rozenkrans, bid hem, en ik garandeer jullie dat de heilige Maagd, de Koningin van de Vrede, jullie zal overstelpen met vele genaden en, wees er zeker van, jullie zullen licht ontvangen en vrede. Alles wat jullie aan de heilige Maagd zullen vragen zal aan Jezus voorgelegd worden en Jezus zal het verhoren. Ik wil daarvan getuigen, hier, tijdens deze dagen. Heb geen angst, Ze is met ons en ze zal steeds de wereld beschermen.”

De Heilige Joseph Cafasso vertelde dat hij op een dag, heel vroeg in de morgen, in een straat van Turijn een oudje ontmoette dat aan het bidden was. De heilige sprak haar aan en vroeg: “Hoe komt het dat je reeds zo vroeg hier bent, mevrouwtje?” “Ik ben hier om de straten schoon te maken” antwoordde ze. De heilige, verbaasd vanwege dit antwoord, vroeg: “Wat wil je hiermee zeggen?” “Wel, vannacht was het hier carnaval en er zijn hier veel zonden bedreven. En nu loop ik door de straten terwijl ik de Rozenkrans bid om ze te zuiveren van al deze zonden.”

De heilige Maximilien Kolbe. In het dagboek van deze martelaar van de liefde leest men: “Zoveel Rozenkransen, zoveel geredde zielen”.

De heilige Louis-Marie Grignion de Montfort. Deze belangrijke Mariale apostel, bevestigde: “Als de heilige Geest in een ziel liefde voor Maria aantreft, dan vliegt Hij erheen.”

5 - Houden jullie van de heilige Jozef?
Velen vragen of ik weer een boek aan het schrijven ben. Het antwoord is “nee”. Mijn laatste boek ging juist over de Rozenkrans. Anderzijds moet ik bekennen dat ik enkele dagen geleden een overeenkomst heb gesloten met de heilige Jozef. Een van mijn broers wilde zijn huis verkopen om een kleiner huis ervoor in de plaats te kopen. Om een logeerplaats te vinden moet gezegd worden dat de heilige Jozef wel slecht begonnen was… De stal van Bethlehem was niet de ideale plaats voor de geboorte van een kind tijdens hartje winter. Sindsdien heeft hij zich vanuit de Hemel echter verbeterd “Als U een koper vindt voor het huis van mijn broer, zo zei ik hem, dan beloof ik U een boekje te schrijven over U, om U meer te doen kennen en te doen beminnen… Het was zeker een manier om hem op zijn gevoelens aan te spreken, want een korte tijd later heeft er zich een koper aangediend. Nu is het dus aan mij om mijn deel van de overeenkomst uit te voeren.

Om dit boekje te verrijken ben ik op zoek naar mooie getuigenissen over de heilige Jozef. Jullie kunnen me daarbij helpen. Denk aan zijn weldaden, zijn gunsten en ook aan de trekken van zijn persoonlijkheid die jullie getroffen hebben. Jullie kunnen me je getuigenis toesturen via het volgende e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dank u wel.

Lieve Gospa, hoe zouden we U niet kunnen beminnen?
Hoe zouden we kunnen leven verre van U,
U die niet ophoudt ons uw onmetelijke liefde te tonen!

Zr. Emmanuel
Gemeenschap van de Zaligsprekingen
Vertaald uit het Frans