Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 mei 2019.

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1- Op 2 mei had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte pelgrims. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

"Lieve kinderen, met moederlijke liefde roep ik jullie op om de grote liefde van mijn Zoon te beantwoorden, met een zuiver en open hart, in het volste vertrouwen. Ik weet hoe groot Zijn liefde is. Ik heb Hem gedragen, in mij, de hostie in het hart, het licht en de liefde van de wereld. Mijn kinderen, ook de woorden die ik tot jullie spreek getuigen van de liefde en tederheid van de Hemelse Vader – een grote glimlach vervuld van de liefde van mijn Zoon, een uitnodiging tot eeuwig leven. Uit liefde werd het Bloed van mijn Zoon voor jullie vergoten. Dat Kostbare Bloed is ter wille van jullie redding, ter wille van het eeuwig leven. De Hemelse Vader heeft de mens geschapen voor eeuwigdurend geluk. Voor jullie die de liefde van mijn Zoon kennen en die Hem volgen, is sterven onmogelijk. Het leven overwon; mijn Zoon leeft. Daarom, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, moge het gebed jullie de weg en de middelen aanreiken om de liefde van mijn Zoon te verspreiden – gebed in zijn meest verheven vorm. Mijn kinderen, ook als je tracht te leven naar de woorden van mijn Zoon ben je aan het bidden. Als je de mensen die je ontmoet liefhebt, verspreid je de liefde van mijn Zoon. Het is de liefde die de deur naar het Paradijs opent. Mijn kinderen, van meet af aan heb ik gebeden voor de Kerk. Daarom verzoek ik ook jullie, apostelen van mijn liefde, om te bidden voor de Kerk en haar dienaren – zij die door mijn Zoon werden geroepen. Ik dank jullie.

Zoals bij alle websites die over Medjugorje gaan mogen wij ook niet meer de link geven om de verschijning van Mirjana van de 2de van de maand te bekijken. Dit werd ons gevraagd door de autoriteiten. De gehoorzaamheid wordt altijd gezegend.

2 – Centra van atoomkracht? De heilige Maagd heeft een belangrijke boodschap gegeven die misschien wat aan ons voorbij is gegaan, maar die een sleutel betekent om de tijd te begrijpen waarin we leven, één van genade en barmhartigheid, en ook een tijd van hevige strijd. Het gaat om het formeren van gebedsgroepen die steeds meer een krachtig weefsel vormen voor de Kerk van morgen. “Lieve kinderen, vernieuw het gebed in jullie gezinnen en richt gebedsgroepen op, want op deze wijze zullen jullie de vreugde ervaren die voortkomt uit het gebed en uit de liefdevolle gemeenschap. Allen die bidden en die deel uitmaken van een gebedsgroep staan open voor de Wil van God in hun hart en getuigen op vreugdevolle wijze van de Liefde van God.”

“Lieve kinderen, ik zie dat de gebedsgroepen krachtig zijn, en ik kan zien aan deze groepen dat de Heilige Geest werkzaam is in de wereld” (25-6-2004), en ook “Ik zie dat degenen die deel uitmaken van een gebedsgroep open staan voor Gods Wil” (5-9-2000).

Meer dan ooit zijn deze kleine gebedsgroepen, die hier en daar opbloeien als vrucht van Medjugorje (en vanuit andere kerkelijke invalshoeken), heel belangrijk. Op voorwaarde dat de eenheid van de harten er aanwezig is. De heilige Maagd dringt erop aan dat er eenheid van hart zou zijn in de gebedsgroepen tussen de leden, want op deze wijze, zo zegt zij, zijn deze groepen krachtiger “dan de atoomkracht van een atoomcentrale”. (Boodschap gegeven aan Jelena voor de gebedsgroep).

Als deze gebedsgroepen nederig en vurig zijn, dan zijn zij een levend weefsel voor de Kerk. Onzichtbaar voor de vijand vanwege de aanwezige nederigheid, verkrijgen zij grote genaden voor de wereld. Al tijdens de eerste jaren van de verschijningen stond de heilige Maagd erop dat er een gebedsgroep in het leven geroepen zou worden in Medjugorje, waarover zijzelf de leiding zou hebben. Zij zou ook graag willen dat er in elke parochie een kapel van Eeuwigdurende Aanbidding aanwezig zou zijn.

Volgens goed geverifieerde statistieken, is de Katholieke Kerk op dit moment de religieuze werkelijkheid die het meest wordt vervolgd. Daarom moeten we de juiste wapenen ter hand nemen. Alleen al in Frankrijk worden er elke dag kerken vernield, en worden er Hosties gestolen, Kruisbeelden gebroken, en verder worden er aanstootgevende beelden met graffiti op de muren geklad van verschillende kerken. Er zijn in een jaar 26 kerken afgebrand, onder andere in Grenoble en een kerk in Villeneuve d’Amont.

Onze christelijke kerken – die vaak al meerdere eeuwen oud zijn – zijn er toch niet voor voorbestemd om, de een na de ander, af te branden binnen enkele maanden… Het is de hoogste tijd om er ons op toe te leggen om een kathedraal in ons hart te construeren, op de plaats waar geen enkele vijand kan binnendringen, en waar alleen het Vuur van de Heilige Geest kan branden, en dan wel branden uit liefde. Dat deze kleine “foyers van geestdrift en vuur”, zoals de eerbiedwaardige Marthe Robin ze noemde, zich zouden mogen vermenigvuldigen in aantal en in kwaliteit, om de aanvallen van de vijand teniet te doen en om samen met Maria de Tweede Komst van Christus voor te bereiden, onze Redder en Heer.

3– Jean Vanier, de vriend van de gelukzaligen, is overleden op 7 mei jl. Toen ik jong was (en dat is al een tijdje geleden), bezocht ik de Ark gemeenschap meerdere malen, in het kleine dorpje Trosly, waar Jean Vanier woonde. Groot was mijn vreugde om al deze mannen en vrouwen met een handicap te zien leven in vrede en eenvoud vanuit een familiaal leven dat goed op hen was afgestemd, waarbij ze in gezelschap verkeerden van enkele vrijwilligers en verantwoordelijken. Jean Vanier had een groot hart, en zijn lengte was even grootschalig. Zijn onthaal van de armen was de Zaligsprekingen waardig. Hij is de vriend geworden van degenen die Jezus in het Evangelie beschrijft als: ‘Zalig de armen van geest, want het Rijk Gods behoort hen toe.” Jean Vanier was begiftigd met de kracht om deze gelukzaligen te ontvangen en met ze samen te leven. Hij was bekend in de hele wereld. Er zijn vele getuigenissen over hem te vinden, ook op Internet.

Hier enkele raadgevingen die hij graag gaf: “Aanvaart de werkelijkheid van je lichaam”. ”Wees niet bang wanneer je niet zult slagen”. “Neem in een relatie de tijd om de ander te vragen: ‘Hoe gaat het met je?”. “Houd op met te kijken naar je mobiele telefoon, wees aanwezig”. “Vraag aan andere mensen ‘wil je mij je leven vertellen?”. “Wees je bewust van je eigen levensgeschiedenis”. “Doe je vooroordelen weg: ontmoet de ander”. “Luister naar je fundamentele behoefte, en volg deze”. “Houd in gedachte dat je op een dag zult sterven”.

Tot ziens, lieve Jean Vanier. Bid voor ons vanuit de Hoge, en wees een voorspreker voor de kinderen en de jongeren die verwond zijn door het uiteenvallen van hun familie. Blijf voor altijd de advocaat van de meest kwetsbaren.

4– Paus Franciscus geeft toestemming voor de bedevaarten naar Medjugorje. Het nieuws heeft zich al over de hele wereld verspreid, en heeft een grote vreugdegolf teweeg gebracht. Tot op heden waren alleen private bedevaarten naar Medjugorje toegestaan door de Kerk, ongeacht het aantal deelnemers. Vanaf nu zijn officiële bedevaarten toegestaan, en ze kunnen dus worden georganiseerd vanuit parochies en bisdommen, zoals bij andere heiligdommen zoals Lourdes en Fatima. Dit houdt echter niet in dat de verschijningen zijn erkend, zoals Alessandro Gisotti, de directeur van het persagentschap van de Heilige Stoel dat heeft benadrukt op 12 mei 2019. De verschijningen zijn nog onderworpen aan het onderzoek van de Kerk. Omdat deze verschijningen nog steeds plaatsvinden, zal dit onderzoek ook nog een flinke tijd in beslag nemen. Maar het groene licht van de Heilige Vader voor het organiseren van officiële bedevaarten is een ongelofelijke waardevolle stap in verband met Medjugorje, en vanwege haar specifieke genade. We bedanken de Moeder van God en de Koningin van de Vrede hier ten diepste voor, want veel van haar kinderen die niet durfden te komen, kunnen nu wel komen zonder enige angst, en er de genaden en de vrede ontvangen waar hun ziel zo een nood aan heeft.

Gezien de grote stroom bedevaartgangers die elkaar jaar naar Medjugorje komen (ongeveer 2,5 miljoen per jaar), heeft Mgr Henryk Hoser, de apostolische gezant van het Vaticaan, aangekondigd dat er enkele werkzaamheden zullen plaatsvinden binnen het heiligdom, en dat deze mogen ontworpen worden om er een grotere ruimte te creëren voor de liturgische vieringen, en om een kapel te bouwen die meer voldoet aan de vereisten. Een geweldig idee dat ook echt noodzakelijk was.

Lieve Gospa, met deze toestemming vanuit Rome voor de bedevaarten,
zul U ons nog meer nabij zijn.
U toont ons hierdoor ook dat uw plannen zich nog steeds aan het realiseren zijn.
Ja, heel uw plan zal zich gaan verwezenlijken,
en wij willen er meer dan ooit een instrument van zijn.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje mei 2019