Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juni 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1.
Op 2 juni 2018 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, omringd door vele pelgrims. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee, die Onze Lieve Vrouw tot ons allen richtte:

Lieve kinderen, ik vraag jullie om mijn woorden, die ik als een moeder met een eenvoudig hart tot jullie richt, te aanvaarden, zodat jullie het pad mogen kiezen van licht en zuiverheid, van de persoonlijke liefde van mijn Zoon, mens en God. Een gevoel van vreugde – een licht, niet in mensentaal te vatten – zal je ziel doordringen, en de vrede en liefde van mijn Zoon zullen bezit van je nemen. Dat is wat ik verlang voor al mijn kinderen. Daarom, apostelen van mijn liefde, jullie die weten hoe je moet liefhebben en vergeven, jullie die niet oordelen, jullie die ik moed inspreek: wees een voorbeeld voor al diegenen die niet het pad van licht en liefde gaan of die van dat pad zijn afgedwaald. Toon hen de waarheid met je leven. Toon hen liefde, omdat liefde alle moeilijkheden overwint, en al mijn kinderen dorsten naar liefde. Jullie eenheid in liefde is een geschenk voor mijn Zoon en voor mij. Maar, mijn kinderen, onthoud dat liefhebben ook inhoudt dat je je naaste niets dan goeds toewenst en dat je verlangt naar de bekering van zijn ziel. Als ik jullie zie, jullie die hier om mij heen verzameld zijn, voel ik droefheid in mijn hart, omdat ik maar zo weinig naastenliefde zie, zo weinig barmhartige liefde. Mijn kinderen, de Eucharistie – mijn Zoon, levend onder jullie – Zijn woorden zullen jullie helpen te begrijpen, omdat Zijn woorden leven zijn, Zijn woorden doen de ziel ademen, Zijn woorden brengen kennis over liefde. Mijn kinderen, opnieuw smeek ik jullie, als een moeder die voor haar kinderen het beste wil: Heb jullie herders lief, bid voor hen. Ik dank jullie. 

Video van de verschijning van 2 juni 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2. De gezondheid van Mirjana? Veel pelgrims hebben gemerkt dat Mirjana veel lijdt als ze zich voorbereidt voor de verschijning van de 2de ’s morgens. We zien inderdaad dat ze moeite heeft om te knielen. In werkelijkheid heeft ze rugproblemen, waardoor ze veel pijn heeft en die haar beletten op de knieën te gaan zitten. Voor haar is het echter ondenkbaar het bezoek van de Moeder Gods staande of zittend te krijgen. Daarom forceert ze zich om op de knieën te gaan zitten en dat verklaart haar pijn. Bovendien brengt ze de nacht van de 1ste naar de 2de in gebed door wat ook haar gespannen gelaatstrekken verklaart. Maar welk een verlichting als de heilige Maagd aan haar verschijnt. Tijdens de verschijning voelt ze haar lichaam niet meer omdat ze dan in een andere wereld is en ongevoelig wordt voor het uiterlijke leven. Als de verschijning voorbij is ervaart ze opnieuw haar lichamelijke zwakheid, en Miki geeft haar dan een blad papier om haar de gelegenheid te geven de boodschap op te schrijven…

3. De verjaardag. Op 25 juni vieren we de 37e verjaardag van de verschijningen. Deze verjaardag is een immense vreugde want Paus Franciscus heeft op 31 mei Mgr. Hoser benoemd tot Apostolisch Visitator voor Medjugorje. Dit betekent een historische ommekeer in de geschiedenis van Medjugorje. De opdracht van deze bisschop zal eruit bestaan te waken over de pastoraal in de Franciscaanse parochie van Medjugorje. In Polen heeft Mgr. Hoser op Radio Maria verklaard dat hij naar Medjugorje komt in juli.

4.
Haar hart is bedroefd? Het is niet de eerste keer dat Maria bedroefd is als ze naar ons kijkt. Wat ziet ze ? Of liever: Wat ziet ze niet? Als Moeder van de Schepper kent ze de schittering van de heiligheid waar we allen toe geroepen zijn. Ze ziet ook onze keuzes van vandaag, en met welk een gemak we ons laten vangen door de listen van de Duivel, die ons wil vernietigen. Ze zegt tegen ons: “Lieve kinderen, ik wil jullie allen onder mijn moederlijke mantel verzamelen om jullie te beschermen tegen de aanvallen van de Satan.” Wat is die moederlijke mantel waaronder Maria ons wil verzamelen? Het is deze die ze gekregen heeft bij de Aankondiging toen de Engel tegen haar zei: “ De Heilige Geest zal u overschaduwen.” Welnu, Maria heeft nooit die “schaduw” van de Heilige Geest verlaten. Daarom hebben de vergiftigde pijlen van de Boze deze mantel nooit kunnen doordringen omdat het om de Heilige Geest zelf gaat. Daarom zijn zij, die leven onder de mantel van de heilige Maagd zelf ook beschermd. Als Maria tegenwoordig verdrietig is dan is het omdat zij er van droomt ons al die liefde mee te delen, die uit haar Onbevlekt Hart stroomt. Ze ziet al de liefde, die we onder elkaar, haar kinderen, zouden kunnen beleven en die we niet beleven omdat we verre van haar mantel, verre van haar hart zijn… We stellen ons dan bloot aan een innerlijke leegte en aan vele nutteloze moeilijkheden. Iedere moeder begrijpt dat zeer goed. Om zeker te kunnen zijn dat we onder deze moederlijke mantel van Maria leven wordt ons een eenvoudige weg geboden en wij zijn bevoorrechten dat we hem kunnen volgen: haar boodschappen kennen, mediteren en met heel ons hart beleven. Met andere woorden: het Evangelie van haar Zoon beleven, door haar opnieuw uitgelegd voor deze tijd.

5. Ierland in vuur. Zoals de meeste landen van de Europese Unie, Polen, Malta en Cyprus uitgezonderd, schijnt Ierland op 25 mei gekozen te hebben voor de cultuur van de dood door abortus te legaliseren. Tenminste als de stemmen betrouwbaar zijn, die door de moderne elektronische middelen werden geteld. In feite hebben meerdere groepen niet kunnen stemmen, in het bijzonder bepaalde kloosters niet. Dit resultaat is dus niet de echte stem van het Ierse volk. We moeten er ons bij neerleggen in afwachting van de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria wanneer alles eindelijk licht zal zijn. De cultuur van de dood, zelfs als ze de voorstanders van abortus die dag liet dansen, geeft nooit de zegen van God aan een land noch de vrede in de harten.
Maar de edelmoedigheid van zovele Ieren is te bewonderen. Ze hebben gedurende de maanden voor de stemming met zoveel vurigheid gevast en gebeden. De schok die ze gekregen hebben bij de droevige overwinning van de cultuur van de dood heeft bij hen een prachtige reactie teweeg gebracht: Ze zijn verder blijven bidden, maar nu als eerherstel voor de uitgevoerde abortussen en voor deze, die in de toekomst nog zullen gebeuren. Zoals de heilige Maagd op 18 maart zei in de jaarlijkse boodschap aan Mirjana: “Lieve kinderen, uw strijd is moeilijk en zal nog moeilijker worden.”
Mijn dierbare Ierse vrienden, laat moed niet zakken, de overwinning is reeds behaald door Haar, die de kop van de slang verplettert. Heb geduld. Want na de nieuwe beproevingen die jullie zullen offeren voor hen die de liefde van God nog niet kennen, zullen jullie merken dat Jezus in uw boot was, is en zal zijn, en jullie zullen niet vergaan. Integendeel jullie zullen heel veel vissen vangen in jullie netten.

6. Vicka ontmoette Mgr. Peric
ter gelegenheid van diens bezoek aan het dorp Krehin Gradac, waar Vicka woont met haar familie. De Bisschop van Mostar kwam er inderdaad het Vormsel toedienen aan de kinderen, ook aan de kinderen van Vicka. Een providentiële ontmoeting. Bisschop Peric zal binnenkort met pensioen gaan. Laten we verder voor hem bidden.

 

Lieve Gospa, van 16 tot 24 juni bidden we de noveen die de Verjaardag van de Verschijningen vooraf gaat. Wij bidden U, inspireer ieder van ons met welk geschenk we U het meest plezier kunnen doen. En dank U voor uw 37 jaar verschijningen. En laat ons nooit los.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje juni 2018