Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 april 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1. Op 2 april 2018
(De verjaardag van de geboorte in de hemel van Johannes-Paulus II), kreeg Mirjana onder een stralende lentezon haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee, die de heilige Maagd tot ons allen richtte:

Lieve kinderen, door de grote liefde van de Hemelse Vader sta ik naast jullie als jullie moeder, en staan jullie naast mij als mijn kinderen, als apostelen van mijn liefde die ik telkens opnieuw samenbreng rondom mij. Mijn kinderen, jullie zijn diegenen die zich, doorheen het gebed, volledig aan mijn Zoon moeten overgeven: dan leven jullie niet langer zelf, maar is het mijn Zoon die leeft in jullie, zodat wie mijn Zoon nog niet kennen Hem in jullie mogen ontdekken, en gaan verlangen om Hem te leren kennen. Bid dat zij in jullie een vastberaden nederigheid mogen vinden, goedheid, en de bereidheid om anderen te dienen; dat zij in jullie mensen mogen vinden die hun roeping in de wereld beleven met het hart en in gemeenschap met mijn Zoon; dat zij in jullie zachtmoedigheid en tederheid mogen vinden, en liefde voor mijn Zoon en voor alle broeders en zusters. Apostelen van mijn liefde, jullie moeten veel bidden en je hart zuiveren om de eersten te zijn die de weg van mijn Zoon bewandelen, om de rechtvaardigen te worden die één zijn met de rechtvaardigheid van mijn Zoon. Mijn kinderen, als apostelen van mijn liefde moeten jullie een gemeenschap vormen die uitgaat van mijn Zoon, opdat mijn kinderen die mijn Zoon niet kennen die gemeenschap van liefde mogen herkennen, en gaan verlangen naar de weg van het leven; de weg van eenheid met mijn Zoon. Ik dank jullie. 

Video van de verschijning van 2 april 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2.Vicka in Loreto. Een tijdje geleden ging Vicka met een tiental vrienden naar het Mariale heiligdom van Loreto, waar ze om 14.00 uur, los van alle publiek, heeft kunnen bidden in een basiliek die bijna leeg was, en die wel wordt beschouwd als het “Huis van Maria”, dat door de engelen op 10 dec.1294 van Nazareth naar Italië werd overgebracht. Gemma, een van haar vriendinnen, merkte dat ze tijdens haar gebed glimlachend haar hoofd van rechts naar links keerde en op een ongewone manier bewoog. Bij het verlaten van de basiliek vroeg Gemma haar, omdat ze zeer benieuwd was: “Waarom bewoog je zo je hoofd ?” “Omdat de Gospa was gekomen, antwoordde Vicka, en daar ze op en neer liep in de kamer, volgde ik haar met mijn ogen.” “Ah, zo, zei Gemma, geheel verbouwereerd, ze liep dus tussen ons in ?” “Ja, antwoordde Vicka, en dat is heel normaal, want ze was immers thuis, in haar eigen huis.” We leven echt in een tijd van genade. Welk een geluk dat we onze hemelse Moeder zo dicht bij ons mogen weten, en op zulk een zachte en normale wijze, zo menselijk en tegelijkertijd zo goddelijk. Hoewel we nog niet het geluk hebben haar met onze eigen ogen te zien, toch kunnen we deze zaligheid nu al reeds ervaren. “Zalig zij die geloven zonder te hebben gezien.”

3. Liefde doet wonderen. Isabel Margarite Rojas Leiva uit Chili is lid van de heel jonge gemeenschap van Lekenmissionarissen en godsgewijden in de H. Geest. Ze animeert genezingsretraites over de hele wereld en heeft daar een bijzondere gave van genezing van verwondingen van het hart voor ontvangen. Tijdens een van haar missies in Spanje gaf ze het volgende getuigenis:
Op een dag zond mijn bisschop me voor het eerst naar de jeugdgevangenis. Toen ik bij deze jongeren was aangekomen begon ik gitaar te spelen. Daardoor kwamen ze allemaal naderbij, en ze vormden een kring rondom mij, en ze zongen allemaal mee, behalve één jongere die heel de tijd in een hoekje bleef zitten. Toen we klaar waren met zingen ging ik naar hem toe, maar nog nauwelijks was ik hem genaderd of hij riep uit:
- “Je mag niet dichterbij komen.” Toen hij zag hoe ik hiervan schrok, riep hij opnieuw:
- “Kom niet dichterbij, ik ben door en door slecht.” En hij toonde me de tatoeëring van Satan op zijn rug. Op dat moment, zonder te weten waarom, kreeg ik het idee om hem te vragen:
- “Zeg eens, wanneer heeft je moeder je voor het laatst een kus gegeven ?”
-“Dat heeft ze nooit gedaan”, antwoordde hij, waarop hij begon te huilen.
-“Mag ik je misschien een kus geven ?” Ik weet niet waarom ik hem dat vroeg want ik voelde eerder een afkeer ervoor. Toch heb ik hem gekust. Daarna hebben we een lang gesprek gehad over de Liefde van God. Toen het ogenblik van het afscheid gekomen was, zei hij tegen mij:
- “Als je echt van me houdt, geef me dan het kruis dat je op je borst draagt.” Ik geef toe dat deze vraag me pijn aan het hart deed. Dit kruis had voor mij een grote sentimentele waarde, want het was de laatste herinnering aan mijn overleden moeder. Ik voelde echter dat God dit offer van me vroeg. Ik haalde diep adem en vervolgens antwoordde ik hem:
-“Ik hou van je, kijk, je mag het kruis hebben.” We namen afscheid van elkaar en we hebben elkaar niet meer terug gezien. Echter, zeven jaar later ontmoette ik hem weer bij een volgende missie. Hij was uit de gevangenis ontslagen. Met een volkomen veranderde gezichtsuitdrukking, waarbij hij straalde van geluk kwam hij naar me toe en zei:
-“Isabel, herinner je me nog ? We hebben elkaar ontmoet in de gevangenis. Je hebt me dit kruis gegeven. Naar aanleiding daarvan heb ik me laten dopen. Ik behoor nu tot de Katholieke Kerk en ik ontvang regelmatig de sacramenten.” Ik kan de vreugde niet beschrijven die ik op dat moment voelde. Toen begreep ik dat Gods Barmhartigheid oneindig is. Er gebeuren wonderen als men zich openstelt voor Gods Barmhartigheid, als men zich geeft zonder de calculeren.

4 - Pinksteren in heel de wereld op 20 mei.
Wij lijden er steeds meer onder te zien hoezeer de geest van het Kwaad werkzaam is in de wereld. Het zou een valstrik zijn om de indrukwekkende lijst op te willen maken van de werken van de Satan in de verschillende sectoren van de maatschappij… Dat zou hem alleen maar trots maken, omdat hij zou zien dat hij geslaagd is. In tegendeel, zoals de kleine Maryam van Bethlehem, moeten we onze gebeden verdubbelen en met kracht om de Heilige Geest vragen. Niet alleen om het hoofd boven water te kunnen houden, maar om zelfverzekerd en vol vertrouwen verder te kunnen gaan op de weg van de heiligheid, die de heilige Maagd ons al 37 jaar toont.

De eerbiedwaardige Marthe Robin ( 1902 – 1981 ), de Franse mystica die 50 jaar elke week de Passie van Jezus beleefde, heeft een nieuw Pinksteren van liefde over de wereld voorspeld. En daarom zoekt de Heilige Geest vrijwilligers om dit Pinksteren van liefde te bespoedigen en de tijd in te korte waarin Satan denkt dat hij zich alles kan permitteren, waardoor hij verschrikkelijk lijden veroorzaakt. We hebben de macht daartoe. Er bestaan heel veel aanroepingen van de Heilige Geest, iedereen kan er een kiezen op de religieuze websites. Hier volgt er een, die door generaties heiligen gebeden werd en die we het beste elke dag minstens één maal zouden moeten bidden als we onder de leiding van de Heilige Geest willen blijven en weerstand willen bieden aan de tsunami van het kwaad…

Kom o Geest des Heren, kom uit het Hemels heiligdom, waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom, der armen troost, daal neer, kom, en schenk Uw gaven, Heer, kom, en wees in de harten licht. Kom, o trooster, Heilige Geest, zachtheid, die de ziel geneest, kom, verkwikking zoet en mild.
Kom, o vrede in de strijd, lafenis voor ’t hart dat lijdt, rust, die alle onrust stilt.
Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor U in.
Zonder Uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin.
Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel de ziel die is gewond.
Maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart, leid, wie zelf de weg niet vond.
Geef Uw gaven zevenvoud, ieder die op U vertrouwt, zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij, geef ons vreugd, die niet vergaat.

 

LLieve Gospa, bid meer dan ooit voor ons. Trek de Heilige Geest voor en in ons aan, waarvan U vervuld bent.
Het kwaad overweldigt ons… maar U bent er. Het is het uur van de volharding van de heiligen.
Berg ons onder Uw moederlijke mantel want bij U zijn we in veiligheid.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje april 2018