Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 maart kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning in haar eigen woning in aanwezigheid van een kleine groep mensen. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee, die de heilige Maagd aan ons allen gaf:

Lieve kinderen, groot zijn de werken die de Hemelse Vader in mij heeft gedaan, net als in alle mensen die Hem teder liefhebben en Hem trouw en godvruchtig dienen. Mijn kinderen, de Hemelse Vader houdt van jullie, en het is door Zijn liefde dat ik hier bij jullie ben. Hij praat tegen jullie. Waarom willen jullie de tekenen niet zien? Wie aan Zijn zijde staat, heeft het in alles gemakkelijker. Ook pijn die samen met Hem beleefd wordt is lichter, omdat er geloof is. Geloof helpt in het lijden, en lijden zonder geloof maakt wanhopig. Lijden dat beleefd en geofferd wordt aan God verheft. Heeft mijn Zoon de wereld niet verlost met Zijn pijnlijk offer? Ik, zijn moeder, stond naast Hem in Zijn lijden, net als ik doe met ieder van jullie. Mijn kinderen, ik sta aan jullie zijde in leven, in lijden, in pijn, in vreugde en in liefde. Wees daarom hoopvol. Het is de hoop die je doet inzien dat het leven daar is. Mijn kinderen, ik spreek jullie toe, mijn stem reikt naar jullie ziel, mijn hart naar jullie hart. O, apostelen van mijn liefde, wat houdt mijn moederlijk hart veel van jullie. Hoeveel is er niet dat ik jullie wil leren. Hoezeer verlangt mijn moederhart niet naar jullie vervulling, maar je kunt maar vervuld zijn als ziel, lichaam en liefde binnenin één zijn. Mijn kinderen, ik smeek jullie: bid veel voor de Kerk en haar dienaren - jullie herders. Dat de Kerk moge worden zoals mijn Zoon verlangt: zuiver als bronwater en vervuld van liefde. Ik dank jullie.

Video van de verschijning van 2 maart 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2 – Sint Jozef op Sicilië ? Op 19 maart vieren we het feest van de grote, heilige Jozef. Veel mensen hebben hem een noveen aangeboden of zelfs een dertig-daagse, om hem hun belangrijke intenties toe te vertrouwen. Een zuster van onze gemeenschap vertelde het volgende verhaal, dat zowel de goedheid als de humor illustreert van de heilige Jozef, alsook zijn doeltreffendheid.

“Ik woonde in een van de huizen van de Zaligsprekingen in Pettineo op Sicilië. Het was een oud klooster van de Franciscanen, en het was er heel koud, zeer vochtig en een deel van het klooster was onbruikbaar. We woonden op dat moment met een dertigtal mensen in het huis en we leefden er in zeer grote armoede. We hadden noch grote, noch kleine financiële inkomsten. Vaak waren er bezoekers die met ons kwamen bidden en die ook vaak bleven eten. Ik herinner me dat we op een bepaalde dag niets meer in huis hadden om te eten. Velen van ons waren jong en het was niet gemakkelijk om ieders honger te stillen. Onze superieuren spraken ons regelmatig over de heilige Jozef als de vader van de Voorzienigheid, waarbij ze veel getuigenissen aanhaalden van mensen die zijn hulp hadden ondervonden. Zo zeiden wij, jongeren, vol geestdrift tegen onszelf: “Laten we een boodschappenlijst maken met alles wat we nodig hebben, en laten we er ook onze persoonlijke verlangens bij schrijven”. Zo gezegd, zo gedaan. En zo stond er van alles op de lijst, naar ieders verlangen… zelfs een pot Nutella, en nog andere dingen, die niet echt noodzakelijk waren. Vol vertrouwen legden we de lijst achter het beeld van de heilige Jozef in de gebedshoek van de keuken.
Dagelijks baden we tot de heilige Jozef. Hoe groot was vervolgens onze verassing toen er iemand aan de deur klopte die meerdere overvolle boodschappentassen bij ons naar binnen droeg. We konden onze ogen niet geloven. We plaatsten alle boodschappentassen op de grote keukentafel en durfden ze niet te openen… Waarop iemand zei: ”Laten we boodschappenlijst erbij nemen”.
Het was als een klopjacht: Een zuster las de producten voor die op de lijst stonden en de anderen zochten in de tassen of ze er bij zaten. We waren allemaal met stomheid geslagen, het leek op een grote loterij waarbij je altijd prijs hebt. En, er ontbrak … bijna niets.
Ik herinner me nog het gezicht van Piero, die van de ene verbazing in de andere was gevallen toen de zuster aan het einde van haar lijst was gekomen. Er ontbrak slechts één ding: pepers. “Nee, dat is toch niet mogelijk… Sint Jozef, ben je deze vergeten ? Nee, dat kan niet waar zijn.” En terwijl hij zijn verwijten uitte tegen de heilige Jozef voor het ontbreken van de pepers, hoorden we bij de trap in de gang een bekende stem klinken: het was mevrouw Inès, God hebben haar ziel…
Inès was een dame van een zekere leeftijd, een weduwe die alléén woonde in Pettineo en die regelmatig bij ons op bezoek kwam. Inès verhief haar stem, ze was duidelijk door iets geschokt. Aan de ene kant stond Piero, die in de keuken aan het mopperen was tegen de heilige Jozef en aan de andere kant bevond zich Inès die zich aan het opwinden was op de trap in de gang.
“Wat is er Inès ? Waarom ben je boos ?” “Oh, niets, ik had voor jullie pepers mee gebracht in een pot olie, maar ze zijn opengegaan in de boodschappentas, wat een sufferd ben ik toch.” Inès begreep vervolgens niet waarom haar met olie besmeurde boodschappentas voor ons een reden tot feest werd.
Nee, de heilige Jozef had in het geheel niets vergeten. Hij had daarentegen zijn eigen plan getrokken: hij wilde dat iemand anders instrument werd van de Goddelijke Voorzienigheid, en hij heeft gewild dat dit Inès zou zijn. Hij wilde dat we niet langer ongelovig maar gelovig zouden zijn.”
De heilige Jozef is niet van beproevingen gespaard gebleven: het verdriet Maria zwanger te weten, vervolgens de verwerping door de inwoners van Bethlehem, daarna de uiterste armoede in de stal waar Jezus geboren werd, daarop de vlucht naar Egypte en een lang verblijf aldaar als politieke vluchteling, zonder vast werk en zonder inkomsten, het verlies van Jezus op 12 jarige leeftijd en de 3 dagen van angst die erop volgenden om Hem te vinden … Kortom, hoe zou deze man, die door het lijden en de vernederingen getekend werd, onze problemen van nu niet begrijpen ? Zoals Maria zei op 2 maart: “Wie aan Zijn zijde staat heeft het in alles gemakkelijker. Ook pijn die samen met Hem beleefd wordt is lichter, omdat er geloof is. Geloof helpt in het lijden, en lijden zonder geloof maakt wanhopig. Lijden dat beleefd en geofferd wordt aan God verheft”.

3 – Twee kardinalen voor één zending.
Mijn assistente en ikzelf zijn juist teruggekomen van een zending in Riga (Letland); een mooie zending te midden van een uiterst aandoenlijk volk. Bij het vertrek ontmoetten we Kardinaal Schönborn, die hetzelfde vliegtuig nam als wij. Hij zegende onze zending. Daarna heeft hij me enkele woorden gezegd over zijn gesprek met Paus Franciscus in verband met Medjugorje. Feitelijk heeft de Paus niets bijzonders gezegd. De persoonlijke mening van de Kardinaal is echter de volgende: Vanwege de afwezigheid van een officiële mededeling vanuit Rome, lijkt het hem dat de “resultaten van de Commissie Ruini, die door de Paus sterk geprezen werden op 13 mei 2017, zouden kunnen beschouwd worden als het standpunt van de Kerk.” Dit lijkt mij zeer positief. Laten we verder bidden.
Juist voor we uit Riga vertrokken werd ons team ontvangen door Kardinaal Janis Pujats, die gepensioneerd is, en die zoals vele gelovigen veel geleden heeft vanwege de KGB tijdens de communistische vervolging, vóór de instorting van de Sovjetunie. Hij heeft echter weten stand te houden in de beproevingen en weten te ontsnappen aan de werkkampen dank zij de ingevingen van de heilige Geest. Hij was er in geslaagd om een geheime drukkerij te beginnen, waardoor er duizenden gebedenboeken werden gedrukt. Hij leeft niet als een vorst maar als een arme, wat ons diep heeft getroffen. Zonder lift moet hij drie verdiepingen hoog de trap nemen om bij zijn woning te komen, en hij is speciaal voor ons naar beneden gekomen om ons te ontvangen. Hij heeft de vruchten van onze zending gezegend. We hebben tijdens deze missie gezien hoe de hand van God op ons rustte: een de zegen van een Kardinaal bij het begin van onze zending en die van een andere Kardinaal om haar te besluiten.
We danken jullie allemaal, uw gebeden hebben ons goed begeleid. Stop alstublieft niet met bidden…

Lieve Gospa, we bidden U, onthul ons als Paasgeschenk de geheimen van uw ziel.
Hoe deed U het om de vrede van het hart te bewaren te midden van de golven van Uw leven en om daarbij steeds Gods wil te doen ?
Kom ieder van ons een antwoord geven in het diepste van ons hart, want wie de ware vrede van het hart heeft, ervaart de Hemel reeds op deze aarde.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje maart 2018