Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 april 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1. Op 2 april 2018
(De verjaardag van de geboorte in de hemel van Johannes-Paulus II), kreeg Mirjana onder een stralende lentezon haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee, die de heilige Maagd tot ons allen richtte:

Lieve kinderen, door de grote liefde van de Hemelse Vader sta ik naast jullie als jullie moeder, en staan jullie naast mij als mijn kinderen, als apostelen van mijn liefde die ik telkens opnieuw samenbreng rondom mij. Mijn kinderen, jullie zijn diegenen die zich, doorheen het gebed, volledig aan mijn Zoon moeten overgeven: dan leven jullie niet langer zelf, maar is het mijn Zoon die leeft in jullie, zodat wie mijn Zoon nog niet kennen Hem in jullie mogen ontdekken, en gaan verlangen om Hem te leren kennen. Bid dat zij in jullie een vastberaden nederigheid mogen vinden, goedheid, en de bereidheid om anderen te dienen; dat zij in jullie mensen mogen vinden die hun roeping in de wereld beleven met het hart en in gemeenschap met mijn Zoon; dat zij in jullie zachtmoedigheid en tederheid mogen vinden, en liefde voor mijn Zoon en voor alle broeders en zusters. Apostelen van mijn liefde, jullie moeten veel bidden en je hart zuiveren om de eersten te zijn die de weg van mijn Zoon bewandelen, om de rechtvaardigen te worden die één zijn met de rechtvaardigheid van mijn Zoon. Mijn kinderen, als apostelen van mijn liefde moeten jullie een gemeenschap vormen die uitgaat van mijn Zoon, opdat mijn kinderen die mijn Zoon niet kennen die gemeenschap van liefde mogen herkennen, en gaan verlangen naar de weg van het leven; de weg van eenheid met mijn Zoon. Ik dank jullie. 

Video van de verschijning van 2 april 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2.Vicka in Loreto. Een tijdje geleden ging Vicka met een tiental vrienden naar het Mariale heiligdom van Loreto, waar ze om 14.00 uur, los van alle publiek, heeft kunnen bidden in een basiliek die bijna leeg was, en die wel wordt beschouwd als het “Huis van Maria”, dat door de engelen op 10 dec.1294 van Nazareth naar Italië werd overgebracht. Gemma, een van haar vriendinnen, merkte dat ze tijdens haar gebed glimlachend haar hoofd van rechts naar links keerde en op een ongewone manier bewoog. Bij het verlaten van de basiliek vroeg Gemma haar, omdat ze zeer benieuwd was: “Waarom bewoog je zo je hoofd ?” “Omdat de Gospa was gekomen, antwoordde Vicka, en daar ze op en neer liep in de kamer, volgde ik haar met mijn ogen.” “Ah, zo, zei Gemma, geheel verbouwereerd, ze liep dus tussen ons in ?” “Ja, antwoordde Vicka, en dat is heel normaal, want ze was immers thuis, in haar eigen huis.” We leven echt in een tijd van genade. Welk een geluk dat we onze hemelse Moeder zo dicht bij ons mogen weten, en op zulk een zachte en normale wijze, zo menselijk en tegelijkertijd zo goddelijk. Hoewel we nog niet het geluk hebben haar met onze eigen ogen te zien, toch kunnen we deze zaligheid nu al reeds ervaren. “Zalig zij die geloven zonder te hebben gezien.”

3. Liefde doet wonderen. Isabel Margarite Rojas Leiva uit Chili is lid van de heel jonge gemeenschap van Lekenmissionarissen en godsgewijden in de H. Geest. Ze animeert genezingsretraites over de hele wereld en heeft daar een bijzondere gave van genezing van verwondingen van het hart voor ontvangen. Tijdens een van haar missies in Spanje gaf ze het volgende getuigenis:
Op een dag zond mijn bisschop me voor het eerst naar de jeugdgevangenis. Toen ik bij deze jongeren was aangekomen begon ik gitaar te spelen. Daardoor kwamen ze allemaal naderbij, en ze vormden een kring rondom mij, en ze zongen allemaal mee, behalve één jongere die heel de tijd in een hoekje bleef zitten. Toen we klaar waren met zingen ging ik naar hem toe, maar nog nauwelijks was ik hem genaderd of hij riep uit:
- “Je mag niet dichterbij komen.” Toen hij zag hoe ik hiervan schrok, riep hij opnieuw:
- “Kom niet dichterbij, ik ben door en door slecht.” En hij toonde me de tatoeëring van Satan op zijn rug. Op dat moment, zonder te weten waarom, kreeg ik het idee om hem te vragen:
- “Zeg eens, wanneer heeft je moeder je voor het laatst een kus gegeven ?”
-“Dat heeft ze nooit gedaan”, antwoordde hij, waarop hij begon te huilen.
-“Mag ik je misschien een kus geven ?” Ik weet niet waarom ik hem dat vroeg want ik voelde eerder een afkeer ervoor. Toch heb ik hem gekust. Daarna hebben we een lang gesprek gehad over de Liefde van God. Toen het ogenblik van het afscheid gekomen was, zei hij tegen mij:
- “Als je echt van me houdt, geef me dan het kruis dat je op je borst draagt.” Ik geef toe dat deze vraag me pijn aan het hart deed. Dit kruis had voor mij een grote sentimentele waarde, want het was de laatste herinnering aan mijn overleden moeder. Ik voelde echter dat God dit offer van me vroeg. Ik haalde diep adem en vervolgens antwoordde ik hem:
-“Ik hou van je, kijk, je mag het kruis hebben.” We namen afscheid van elkaar en we hebben elkaar niet meer terug gezien. Echter, zeven jaar later ontmoette ik hem weer bij een volgende missie. Hij was uit de gevangenis ontslagen. Met een volkomen veranderde gezichtsuitdrukking, waarbij hij straalde van geluk kwam hij naar me toe en zei:
-“Isabel, herinner je me nog ? We hebben elkaar ontmoet in de gevangenis. Je hebt me dit kruis gegeven. Naar aanleiding daarvan heb ik me laten dopen. Ik behoor nu tot de Katholieke Kerk en ik ontvang regelmatig de sacramenten.” Ik kan de vreugde niet beschrijven die ik op dat moment voelde. Toen begreep ik dat Gods Barmhartigheid oneindig is. Er gebeuren wonderen als men zich openstelt voor Gods Barmhartigheid, als men zich geeft zonder de calculeren.

4 - Pinksteren in heel de wereld op 20 mei.
Wij lijden er steeds meer onder te zien hoezeer de geest van het Kwaad werkzaam is in de wereld. Het zou een valstrik zijn om de indrukwekkende lijst op te willen maken van de werken van de Satan in de verschillende sectoren van de maatschappij… Dat zou hem alleen maar trots maken, omdat hij zou zien dat hij geslaagd is. In tegendeel, zoals de kleine Maryam van Bethlehem, moeten we onze gebeden verdubbelen en met kracht om de Heilige Geest vragen. Niet alleen om het hoofd boven water te kunnen houden, maar om zelfverzekerd en vol vertrouwen verder te kunnen gaan op de weg van de heiligheid, die de heilige Maagd ons al 37 jaar toont.

De eerbiedwaardige Marthe Robin ( 1902 – 1981 ), de Franse mystica die 50 jaar elke week de Passie van Jezus beleefde, heeft een nieuw Pinksteren van liefde over de wereld voorspeld. En daarom zoekt de Heilige Geest vrijwilligers om dit Pinksteren van liefde te bespoedigen en de tijd in te korte waarin Satan denkt dat hij zich alles kan permitteren, waardoor hij verschrikkelijk lijden veroorzaakt. We hebben de macht daartoe. Er bestaan heel veel aanroepingen van de Heilige Geest, iedereen kan er een kiezen op de religieuze websites. Hier volgt er een, die door generaties heiligen gebeden werd en die we het beste elke dag minstens één maal zouden moeten bidden als we onder de leiding van de Heilige Geest willen blijven en weerstand willen bieden aan de tsunami van het kwaad…

Kom o Geest des Heren, kom uit het Hemels heiligdom, waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom, der armen troost, daal neer, kom, en schenk Uw gaven, Heer, kom, en wees in de harten licht. Kom, o trooster, Heilige Geest, zachtheid, die de ziel geneest, kom, verkwikking zoet en mild.
Kom, o vrede in de strijd, lafenis voor ’t hart dat lijdt, rust, die alle onrust stilt.
Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor U in.
Zonder Uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin.
Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel de ziel die is gewond.
Maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart, leid, wie zelf de weg niet vond.
Geef Uw gaven zevenvoud, ieder die op U vertrouwt, zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij, geef ons vreugd, die niet vergaat.

 

LLieve Gospa, bid meer dan ooit voor ons. Trek de Heilige Geest voor en in ons aan, waarvan U vervuld bent.
Het kwaad overweldigt ons… maar U bent er. Het is het uur van de volharding van de heiligen.
Berg ons onder Uw moederlijke mantel want bij U zijn we in veiligheid.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje april 2018

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 maart kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning in haar eigen woning in aanwezigheid van een kleine groep mensen. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee, die de heilige Maagd aan ons allen gaf:

Lieve kinderen, groot zijn de werken die de Hemelse Vader in mij heeft gedaan, net als in alle mensen die Hem teder liefhebben en Hem trouw en godvruchtig dienen. Mijn kinderen, de Hemelse Vader houdt van jullie, en het is door Zijn liefde dat ik hier bij jullie ben. Hij praat tegen jullie. Waarom willen jullie de tekenen niet zien? Wie aan Zijn zijde staat, heeft het in alles gemakkelijker. Ook pijn die samen met Hem beleefd wordt is lichter, omdat er geloof is. Geloof helpt in het lijden, en lijden zonder geloof maakt wanhopig. Lijden dat beleefd en geofferd wordt aan God verheft. Heeft mijn Zoon de wereld niet verlost met Zijn pijnlijk offer? Ik, zijn moeder, stond naast Hem in Zijn lijden, net als ik doe met ieder van jullie. Mijn kinderen, ik sta aan jullie zijde in leven, in lijden, in pijn, in vreugde en in liefde. Wees daarom hoopvol. Het is de hoop die je doet inzien dat het leven daar is. Mijn kinderen, ik spreek jullie toe, mijn stem reikt naar jullie ziel, mijn hart naar jullie hart. O, apostelen van mijn liefde, wat houdt mijn moederlijk hart veel van jullie. Hoeveel is er niet dat ik jullie wil leren. Hoezeer verlangt mijn moederhart niet naar jullie vervulling, maar je kunt maar vervuld zijn als ziel, lichaam en liefde binnenin één zijn. Mijn kinderen, ik smeek jullie: bid veel voor de Kerk en haar dienaren - jullie herders. Dat de Kerk moge worden zoals mijn Zoon verlangt: zuiver als bronwater en vervuld van liefde. Ik dank jullie.

Video van de verschijning van 2 maart 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2 – Sint Jozef op Sicilië ? Op 19 maart vieren we het feest van de grote, heilige Jozef. Veel mensen hebben hem een noveen aangeboden of zelfs een dertig-daagse, om hem hun belangrijke intenties toe te vertrouwen. Een zuster van onze gemeenschap vertelde het volgende verhaal, dat zowel de goedheid als de humor illustreert van de heilige Jozef, alsook zijn doeltreffendheid.

“Ik woonde in een van de huizen van de Zaligsprekingen in Pettineo op Sicilië. Het was een oud klooster van de Franciscanen, en het was er heel koud, zeer vochtig en een deel van het klooster was onbruikbaar. We woonden op dat moment met een dertigtal mensen in het huis en we leefden er in zeer grote armoede. We hadden noch grote, noch kleine financiële inkomsten. Vaak waren er bezoekers die met ons kwamen bidden en die ook vaak bleven eten. Ik herinner me dat we op een bepaalde dag niets meer in huis hadden om te eten. Velen van ons waren jong en het was niet gemakkelijk om ieders honger te stillen. Onze superieuren spraken ons regelmatig over de heilige Jozef als de vader van de Voorzienigheid, waarbij ze veel getuigenissen aanhaalden van mensen die zijn hulp hadden ondervonden. Zo zeiden wij, jongeren, vol geestdrift tegen onszelf: “Laten we een boodschappenlijst maken met alles wat we nodig hebben, en laten we er ook onze persoonlijke verlangens bij schrijven”. Zo gezegd, zo gedaan. En zo stond er van alles op de lijst, naar ieders verlangen… zelfs een pot Nutella, en nog andere dingen, die niet echt noodzakelijk waren. Vol vertrouwen legden we de lijst achter het beeld van de heilige Jozef in de gebedshoek van de keuken.
Dagelijks baden we tot de heilige Jozef. Hoe groot was vervolgens onze verassing toen er iemand aan de deur klopte die meerdere overvolle boodschappentassen bij ons naar binnen droeg. We konden onze ogen niet geloven. We plaatsten alle boodschappentassen op de grote keukentafel en durfden ze niet te openen… Waarop iemand zei: ”Laten we boodschappenlijst erbij nemen”.
Het was als een klopjacht: Een zuster las de producten voor die op de lijst stonden en de anderen zochten in de tassen of ze er bij zaten. We waren allemaal met stomheid geslagen, het leek op een grote loterij waarbij je altijd prijs hebt. En, er ontbrak … bijna niets.
Ik herinner me nog het gezicht van Piero, die van de ene verbazing in de andere was gevallen toen de zuster aan het einde van haar lijst was gekomen. Er ontbrak slechts één ding: pepers. “Nee, dat is toch niet mogelijk… Sint Jozef, ben je deze vergeten ? Nee, dat kan niet waar zijn.” En terwijl hij zijn verwijten uitte tegen de heilige Jozef voor het ontbreken van de pepers, hoorden we bij de trap in de gang een bekende stem klinken: het was mevrouw Inès, God hebben haar ziel…
Inès was een dame van een zekere leeftijd, een weduwe die alléén woonde in Pettineo en die regelmatig bij ons op bezoek kwam. Inès verhief haar stem, ze was duidelijk door iets geschokt. Aan de ene kant stond Piero, die in de keuken aan het mopperen was tegen de heilige Jozef en aan de andere kant bevond zich Inès die zich aan het opwinden was op de trap in de gang.
“Wat is er Inès ? Waarom ben je boos ?” “Oh, niets, ik had voor jullie pepers mee gebracht in een pot olie, maar ze zijn opengegaan in de boodschappentas, wat een sufferd ben ik toch.” Inès begreep vervolgens niet waarom haar met olie besmeurde boodschappentas voor ons een reden tot feest werd.
Nee, de heilige Jozef had in het geheel niets vergeten. Hij had daarentegen zijn eigen plan getrokken: hij wilde dat iemand anders instrument werd van de Goddelijke Voorzienigheid, en hij heeft gewild dat dit Inès zou zijn. Hij wilde dat we niet langer ongelovig maar gelovig zouden zijn.”
De heilige Jozef is niet van beproevingen gespaard gebleven: het verdriet Maria zwanger te weten, vervolgens de verwerping door de inwoners van Bethlehem, daarna de uiterste armoede in de stal waar Jezus geboren werd, daarop de vlucht naar Egypte en een lang verblijf aldaar als politieke vluchteling, zonder vast werk en zonder inkomsten, het verlies van Jezus op 12 jarige leeftijd en de 3 dagen van angst die erop volgenden om Hem te vinden … Kortom, hoe zou deze man, die door het lijden en de vernederingen getekend werd, onze problemen van nu niet begrijpen ? Zoals Maria zei op 2 maart: “Wie aan Zijn zijde staat heeft het in alles gemakkelijker. Ook pijn die samen met Hem beleefd wordt is lichter, omdat er geloof is. Geloof helpt in het lijden, en lijden zonder geloof maakt wanhopig. Lijden dat beleefd en geofferd wordt aan God verheft”.

3 – Twee kardinalen voor één zending.
Mijn assistente en ikzelf zijn juist teruggekomen van een zending in Riga (Letland); een mooie zending te midden van een uiterst aandoenlijk volk. Bij het vertrek ontmoetten we Kardinaal Schönborn, die hetzelfde vliegtuig nam als wij. Hij zegende onze zending. Daarna heeft hij me enkele woorden gezegd over zijn gesprek met Paus Franciscus in verband met Medjugorje. Feitelijk heeft de Paus niets bijzonders gezegd. De persoonlijke mening van de Kardinaal is echter de volgende: Vanwege de afwezigheid van een officiële mededeling vanuit Rome, lijkt het hem dat de “resultaten van de Commissie Ruini, die door de Paus sterk geprezen werden op 13 mei 2017, zouden kunnen beschouwd worden als het standpunt van de Kerk.” Dit lijkt mij zeer positief. Laten we verder bidden.
Juist voor we uit Riga vertrokken werd ons team ontvangen door Kardinaal Janis Pujats, die gepensioneerd is, en die zoals vele gelovigen veel geleden heeft vanwege de KGB tijdens de communistische vervolging, vóór de instorting van de Sovjetunie. Hij heeft echter weten stand te houden in de beproevingen en weten te ontsnappen aan de werkkampen dank zij de ingevingen van de heilige Geest. Hij was er in geslaagd om een geheime drukkerij te beginnen, waardoor er duizenden gebedenboeken werden gedrukt. Hij leeft niet als een vorst maar als een arme, wat ons diep heeft getroffen. Zonder lift moet hij drie verdiepingen hoog de trap nemen om bij zijn woning te komen, en hij is speciaal voor ons naar beneden gekomen om ons te ontvangen. Hij heeft de vruchten van onze zending gezegend. We hebben tijdens deze missie gezien hoe de hand van God op ons rustte: een de zegen van een Kardinaal bij het begin van onze zending en die van een andere Kardinaal om haar te besluiten.
We danken jullie allemaal, uw gebeden hebben ons goed begeleid. Stop alstublieft niet met bidden…

Lieve Gospa, we bidden U, onthul ons als Paasgeschenk de geheimen van uw ziel.
Hoe deed U het om de vrede van het hart te bewaren te midden van de golven van Uw leven en om daarbij steeds Gods wil te doen ?
Kom ieder van ons een antwoord geven in het diepste van ons hart, want wie de ware vrede van het hart heeft, ervaart de Hemel reeds op deze aarde.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje maart 2018

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 januari 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 januari 2018 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote menigte pelgrims die het nieuwe jaar kwamen toewijden aan het Hart van Maria. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee die de heilige Maagd voor ieder van ons gaf:

Lieve kinderen,  als de liefde op aarde begint te verdwijnen, als de weg van redding niet gevonden wordt, kom ik, jullie moeder, om jullie te helpen om tot echte liefde en echt geloof te komen -- levend en diep. Als moeder verlang ik naar onderlinge liefde, goedheid en zuiverheid. Ik wil dat jullie rechtschapen zijn en van elkaar houden. Mijn kinderen, wees vreugdevol in je ziel, wees zuiver, wees kinderen. Mijn Zoon zei dat Hij graag in zuivere harten vertoeft, omdat zuivere harten altijd jong en vreugdevol zijn. Mijn Zoon vroeg jullie om elkaar te vergeven en lief te hebben. Ik weet dat dat niet altijd gemakkelijk is. Het lijden brengt geestelijke groei voort. Om die groei zo groot mogelijk te maken, moet je oprecht en waarlijk vergeven en liefhebben. Veel van mijn kinderen op aarde kennen mijn Zoon niet, zij houden niet van Hem. Maar jullie die mijn Zoon wel liefhebben, die Hem in je hart dragen, bid, bid, en voel hoe mijn Zoon in het gebed naast jullie staat. Moge jullie ziel ademen in Zijn geest. Ik ben bij jullie en spreek over kleine en grote dingen. Ik word het nooit moe om jullie te vertellen over mijn Zoon, die ware Liefde is. Daarom, mijn kinderen, open jullie hart voor mij. Sta toe dat ik jullie leid als een moeder. Wees apostelen van de liefde van mijn Zoon, wees mijn apostelen. Als moeder smeek ik jullie: vergeet niet hen die mijn Zoon heeft geroepen om jullie leiders te zijn. Draag ze in je hart en bid voor ze. Ik dank jullie.

Video van de verschijning van 2 januari 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2 – Een mooi Kerstgeschenk.
Zoals ik denk dat velen van jullie ook gedaan hebben, trok ik tijdens een bijeenkomst met mijn gemeenschap uit een mandje de naam van een heilige, mijn reisgezel, voor het jaar 2018. Hoe groot was mijn verrassing toen ik bemerkte dat deze reisgezel in feite een “legioen” bleek te zijn. Inderdaad, ik las: “De Engelbewaarders”. Het ging dus niet alleen om mijn eigen Bewaarengel (die het als zijn dagelijkse taak ziet om mij te beschermen), maar het betrof dus alle Engelbewaarders. Ik weet niet wat er ons in dit jaar te wachten staat, maar als zulk een menigte hemelse vrienden mij gekozen hebben, dan is het omdat ze daarvoor een reden hebben. Wisten jullie dat één Bewaarengel, zelfs de kleinste van allen, machtiger is dan alle Duivels in de hel te samen? Dat is op zich goed te begrijpen, want een Engelbewaarder heeft God met zich, wat bij de Duivels niet het geval is. Ik ben verrukt vanwege de taak die me daarbij is opgedragen: “De Bewaarengelen bekend maken”. Wel, laat ik er hier en nu mee beginnen.

Vanaf toen ik een kind was leerden mijn ouders mij om met mijn Engelbewaarder te spreken en me aan hem toe te vertrouwen, zodat hij me zou kunnen leiden en beschermen. Toen ik nog klein was gaf ik hem al een naam: Rafaël, om mijn betrekkingen met hem gemakkelijker te maken. Deze naam was me niet geopenbaard, maar ik had hem gekozen omdat ik dacht dat het hem plezier zou doen om de naam te krijgen van een Aartsengel. Ik ben mijn ouders dankbaar dat ze me over de Engelen gesproken hebben, want ik heb met die van mij in alle eenvoud een mooie vriendschap ontwikkeld. “De kleine weg” van de heilige Thérèse van het Kind Jezus is voor mij de zekerste, want zij is zonder buitengewone manifestaties.
Een episode die me erg getroffen heeft toen ik nog in Nazareth woonde, is de volgende: Een van de zusters van onze Gemeenschap, Sylvie, die protestants was opgevoed en die daarna katholiek is geworden, had er nog steeds moeite mee om te bidden tot de Engelen en de heiligen. Telkens wanneer ik haar aan tafel vertelde over mijn belevenissen met mijn Bewaarengel, over hoe hij me beschermd had of mijn taak op moeilijke momenten gemakkelijker had gemaakt, mompelde ze tegen zichzelf dat dit alles helemaal niet haar ding was. Maar omdat wat ik vertelde zeer reëel overkwam, besloot ze in het geheim de proef op de som te nemen, om zekerheid te hebben.
Op een morgen bad ze op de volgende wijze: “Rafaël, als we werkelijk moeten bidden tot de Engelen en hen tot vrienden moeten nemen, geef me dan een teken. Ik ga je wat vertellen dat je aan zuster Emmanuel moet overbrengen. Als ik merk dat ze de boodschap heeft ontvangen, dan heb je gewonnen, en dan zal ik ook bidden tot de Engelen”. De morgen ging voorbij en op het uur van het middageten kwam ik thuis en zei tegen de aanwezige zusters: “Raad eens wat de Heer me vandaag heeft doen begrijpen?” En ik deelde aan eenieder letterlijk de boodschap mee die Sylvie aan mijn Engelbewaarder had toevertrouwd. Op dat moment zelf zei ze niets en liet ze niets blijken, ze moest eerst nog bijkomen van de schok. Maar een tijdje later is ze een van de vurigste “fans” geworden van de Bewaarengelen.

3. Een werkloze Engel?
We leven te veel onder de capaciteit van onze mogelijkheden. Ik zeg heel duidelijk: “onder”. We lijden onder eenzaamheid, misverstanden, gebrek aan communicatie met onze naasten, we weten niet goed welke richting we in moeten slaan… en tegelijkertijd maken we geen gebruik van de vrienden die God aan onze zijde geplaatst heeft. Echter, hoe meer we ze vragen, des te meer tonen ze hun hulp. Ze hebben de opdracht om ons naar de weg van God te leiden, of er ons opnieuw op te zetten, en om ons te helpen om te kiezen voor Gods wil in plaats van de mensen te willen behagen. Elke Bewaarengel kent het plan van God voor zijn beschermeling. De Engelen kunnen voor ons zo oneindig waardevol zijn wanneer we ervoor kiezen om met hen in het onzichtbare te leven.
Veel ouders klagen dat ze geen gehoor meer vinden bij hun kinderen. Dezen luisteren liever naar vrienden van hun leeftijd en nemen hun manier van leven graag over. Deze ouders zijn vergeten dat hun kind ook een Engel heeft, die verlangt om het kind te bewaren in een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. Als de dialoog verbroken is of moeizaam verloopt, dan helpen de Engelen ons op een goddelijke wijze uit dit ongemak. Ze zullen aan het geweten van hun beschermeling dat suggereren wat God behaagt. Wel, hun manier van suggereren is zo nederig en eenvoudig, dat de beschermeling denkt dat het om zijn eigen idee gaat, waarop hij zal handelen volgens hetgeen hem gesuggereerd werd. Dat gaat natuurlijk niet automatisch, maar met een vertrouwvol gebed tot de Engelen bekomt men verrassende resultaten. Pater Pio was een goede vriend van de Engelen. Deze vriendschappen waren zo sterk, dat zijn Engelen in zijn plaats zijn veel te overvloedige briefwisselingen beantwoordden. Hoe kon hij zoveel brieven schrijven terwijl hij al zijn tijd doorbracht in de biechtstoel?
Vanaf het begin van de verschijningen vroeg de heilige Maagd aan ieder lid van de gebedsgroep om vriendschap te sluiten met zijn Bewaarengel, en hem een brief te schrijven. Ze wilde dan de volgende dag tijdens de verschijning al deze brieven inzamelen. De leden van de gebedsgroep wisten niet goed hoe ze er aan moesten beginnen, maar ze hebben allenmaal een brief geschreven en deze de dag daarna aan de voeten gelegd van de heilige Maagd. Het resultaat was dat ze allen een heel goede relatie kregen met hun Engelbewaarder. Dat heeft hen veel verrijkt, vooral onder de communistische onderdrukking, waarbinnen elke bescherming welkom was. Laten we dat onthouden voor mogelijke nieuwe verdrukkingen.

4 – Het was minder dan één seconde.
Marthe is een meisje dat zeer met Medjugorje verbonden leeft. Ze vertelde: “Ik woon in Normandië en ik wil met jullie een ongelofelijk verhaal delen. Ik was 22 jaar en had juist mijn diploma als lerares Frans behaald en vooral, ik had een sterke bekering naar het Christelijk geloof meegemaakt. Kortom het was een gelukkig en erg beloftevol jaar. Op een avond had ik een fijn weekend met vrienden achter de rug en ik maakte aanstalten om terug naar huis te rijden. Ik had drie uur voor de boeg, en het was al na middernacht. Mijn vrienden raadden me stellig aan om pas de volgende dag in de morgen te vertrekken. Van mijn kant was daar geen sprake van, want ik moest de volgende morgen werken.
En zo bevond ik mij diep in de nacht op de snelweg, en na een kwartier begonnen mijn oogleden zwaar te worden. Om vlugger thuis te kunnen zijn begon ik sneller te rijden, en uiteindelijk reed ik 150 km per uur op de snelweg. En… toen viel ik in slaap aan het stuur. Vervolgens gebeurde er iets echt buitengewoons. Binnen enkele seconden had ik een visioen van een zeer grote en lichtende Engel en in mijn hart wist ik dat het mijn Bewaarengel was. Hij was groot van gestalte, als om me te zeggen dat hij me beschermde, en zijn licht was zo hevig dat dit me onmiddellijk wakker maakte. En toen: verrassing… Ik stormde recht op de vangrail af terwijl ik 150 km/h reed… Ik had juist en nog net de tijd om een ruk aan mijn stuur te geven om terug op de snelweg terecht te komen. Het was minder dan één seconde … minder dan één seconde … God is zo goed. Door mijn onvoorzichtigheid had ik op mijn 22 jaar dood kunnen zijn, bloedend langs de kant van de weg. God had echter medelijden met mij en Hij stond het toe aan mijn Bewaarengel om me te redden. Zoals we lezen in Psalm 91: “U aangaande gebiedt Hij zijn engelen om u, waar gij ook gaat, te bewaren”. Ik dank God dat Hij me heeft beschermd en dat Hij me een Bewaarengel heeft gegeven die over mijn waakt. Vergeet niet dat ook u een Bewaarengel heeft, die over u en de uwen waakt .”

 

Lieve Gospa, we bidden U, bewaar ons als Uw oogappel.
Als “ de liefde van de aarde dreigt te verdwijnen en als men de weg naar het heil niet meer vindt”
verlaat ons niet in de duisternis.
Wie beter dat U kan ons naar Uw Zoon Jezus trekken, die is en altijd zal blijven :
de Weg, de Waarheid en het Leven ?

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje januari 2018

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.