Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 februari 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 februari 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning in aanwezigheid van een kleine groep mensen. Mirjana gaf de volgende boodschap door die de heilige Maagd gaf:

Lieve kinderen, jullie die elke dag proberen om je leven aan mijn Zoon te schenken, jullie die proberen om met Hem te leven, jullie die bidden en offers brengen -- jullie zijn hoop in deze wereld zonder vrede. Jullie zijn stralen van het licht van mijn Zoon, een levend Evangelie, en jullie zijn mijn geliefde liefdesapostelen. Mijn Zoon is bij jullie. Hij is bij de mensen die aan Hem denken - bij de mensen die bidden. Maar Hij is op dezelfde manier geduldig aan het wachten op diegenen die Hem niet kennen. Daarom vraag ik jullie, mijn liefdesapostelen: bid met het hart en maak de liefde van mijn Zoon zichtbaar in wat je doet. Dat is de enige hoop voor jullie, en het is ook de enige weg naar het eeuwig leven. Ik, als moeder, ik ben hier bij jullie. De gebeden die je tot mij richt zijn voor mij de mooiste rozen van liefde. Ik kan alleen maar zijn waar rozengeur is. Daar is er hoop. Ik dank jullie.

Men kan deze verschijning zien op youtube: intypen bij “zoeken”: verschijning Mirjana 2 februari 2017

2 – Er komt beweging in het Vaticaan.
Op 11 februari, op het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, heeft de staatssecretaris laten weten dat Paus Franciscus Zijne Eminentie, Mgr. Henryk Hoser, de Aartsbisschop van Warschau-Praga uit Polen, (die destijds door Paus Johannes-Paulus II benoemd werd) heeft opgedragen om naar Medjugorje te gaan als bijzondere afgezant van de Heilige Stoel. Het doel van deze zending is de pastoraal ter plaatse beter te leren kennen, en vooral om er de noden van de gelovigen die er op bedevaart gaan, te evalueren. Uit dit onderzoek kunnen initiatieven ontstaan voor de toekomst. Deze zending is uitsluitend gericht op de pastoraal. Mgr. Hoser zal daarna zijn ambt weer uitoefenen in Warschau-Praga en hij zal zijn mandaat voor Medjugorje deze zomer moeten afronden.

Laten we vurig en met vertrouwen bidden voor deze bijzondere gezant, en dan zullen we deze zomer zien welke vruchten deze zending zal voortgebracht hebben. Ik vertrouw erg op het woord van Vicka: ”De Madonna zal haar plan verwezenlijken.” Wel, van dit plan kunnen wij de verwezenlijking bespoedigen of vertragen. Elke maand dankt de heilige Maagd degenen die haar oproep beantwoorden. Ze rekent op hen, de “apostelen van mijn liefde”, om de tijd van zuivering te verkorten en de triomf van haar Onbevlekt Hart te bespoedigen.

3 – De Gospa – een superstar ?
Binnen de media zijn er nieuwe verwarrende berichten verschenen over Medjugore. Laten we rustig blijven en waakzaam. Zoals zo vaak voorkomt, houden journalisten er van scoops te lanceren om de aandacht te trekken, zonder echt zorg te dragen voor de waarheid. Woorden uit hun context halen noemt men manipulatie, het is de lezer bedriegen.

Het is een feit dat Paus Franciscus dagelijks boodschappen ontvangt van een zogenaamde Maagd. Het is dan ook te begrijpen dat hij hierop negatief reageert. We stellen echter vast dat hij in verband hiermee niets gezegd heeft over de heilige Maagd van Medjugorje. Integendeel, zijn drievoudige beschrijving van deze zo gezegde Maagd bewijst duidelijk dat hij het niet over Medjugorje heeft, en dat vanwege drie welbepaalde punten:

A. De heilige Maagd van Medjugorje geeft niet elke dag een boodschap aan de wereld.
B. Ze trekt de aandacht van de gelovigen niet vanwege haar persoon, maar houdt niet op ons uit te nodigen om God de eerste plaats te geven in ons leven.
C. Geen enkele pelgrim in Medjugorje zou het in zijn hoofd halen om van Haar een superstar te maken.

Dus, einde van de discussie.

4 – Goed nieuws
Mijn laatste boek is verschenen: “Scandaleuse miséricorde. Quand Dieu dépasse les bornes”. (Grensoverschrijdende Barmhartigheid. Wanneer God over grenzen heengaat). Pater Jacques Philippe, cdb. heeft het voorwoord geschreven, en ik wil er hier enkele zinnen uit citeren: “Het boek van Zr. Emmanuel geeft ons de kans met de verschillende verhalen die er in te vinden zijn, de barmhartigheid op een zeer levendige en persoonlijke manier aan het werk te zien. De barmhartigheid is geen abstract begrip, maar een werkelijkheid, die het leven van veel mensen ondersteboven gekeerd heeft en diep heeft omgevormd. De verschillende hoofdstukken illustreren de manier waarop de welwillende en gratuite liefde van God in een menselijk bestaan kan binnen breken en daar, waar alles verloren leek, echte verrijzenissen kan bewerken. De kracht van dit boek ligt niet in de woorden, maar in levende getuigenissen…”

“We gaan prat op onze vrijheid. Toch, en dat blijft verbazend, geeft onze wereld zich niet voldoende rekenschap van de bevrijdende kracht van de vergeving. We verlangen naar vrijheid, maar we gebruiken er de middelen niet voor. Om echt vrij te zijn, moeten we vergeving schenken. Zolang ik niet vergeef aan wie mij kwaad berokkend heeft, blijf ik gebonden aan mijn verleden en blijf ik afhankelijk van deze vijand, waar ik iets tegen heb en waartegen ik haat en wrok koester. De wrok neemt in mijn hart een plaats in, die me belet vrij te zijn en volop te leven. Vergeven is soms moeilijk, kan zelfs onmogelijk lijken. Het is een genade, die we nederig in gebed moeten vragen, en het vergt soms een lange tijd voordat de vergeving zich daadwerkelijk in ons voltrekt. Het blijft echter altijd iets absoluut noodzakelijks. Wie niet vergeeft, zal nooit volledig genezen van het kwaad dat hem of haar werd aangedaan en van de kwetsuren die hem of haar werden aangedaan.

De ultieme bron van alle vergeving is te vinden in God, in het oneindig barmhartig Hart van de Vader. Het is aan deze bron dat alle kwetsuren van de mens genezing en troost zullen ontvangen. Zij, die aan deze bron putten, zullen op een dag een geluk en een vreugde vinden, die niet te vergelijken is met de pijnen die ze gekend hebben of het kwaad dat ze ondergaan hebben of hebben aangericht”.


Lieve Gospa, hoeveel geduld hebt u met ons !
Word ons niet beu, blijf ons bezoeken !
Wat zouden we moeten zonder U ?
Zij, die U verwerpen, zouden u met vreugde welkom heten als ze U zouden kennen !

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje februari 2017

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.