Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 januari 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 januari 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, in aanwezigheid van een grote menigte die het jaar 2017 was komen toevertrouwen aan de heilige Maagd. Mirjana gaf de volgende boodschap door van de heilige Maagd:

Lieve kinderen,  mijn Zoon was de bron van liefde en licht toen Hij op aarde sprak tot het volk onder alle volken. Mijn apostelen, volg Zijn licht. Dat is niet gemakkelijk. Je moet er klein voor zijn. Je moet jezelf kleiner maken dan de anderen, en geholpen door het geloof vervuld raken met Zijn liefde. Er is geen mens op aarde die een miraculeuze ervaring kan beleven zonder geloof. Ik ben bij jullie. Ik maak mezelf kenbaar aan jullie door mijn aanwezigheid, door mijn woorden. Ik wil jullie mijn liefde en moederlijke zorg laten zien. Mijn kinderen, verspil geen tijd door vragen te stellen waar je nooit een antwoord op krijgt. Het antwoord zal je krijgen van de Hemelse Vader op het einde van je reis hier op aarde. Weet altijd dat God alles weet: God ziet, God heeft lief. Mijn allerliefste Zoon verlicht het leven en verjaagt de duisternis. Mijn moederlijke liefde, die mij naar jullie brengt, is niet in woorden te vatten - mysterieus, maar echt. Ik vertel jullie wat ik voel: liefde, begrip, en moederlijke welwillendheid. Van jullie, mijn apostelen, vraag ik rozen van gebed, die daden van liefde moeten zijn. Voor mijn moederlijk hart zijn dat de dierbaarste gebeden. Ik bied die aan mijn Zoon aan, die werd geboren ter wille van jullie. Hij kijkt naar jullie en hoort jullie. Wij zijn altijd dicht bij jullie. Dat is de liefde, die oproept, verenigt, bekeert, aanmoedigt en vervult. Daarom, mijn apostelen, heb altijd elkander lief, en vooral: heb mijn Zoon lief. Dat is de enige weg naar redding, naar eeuwig leven. Dat is het gebed dat ik het liefste heb en dat mijn hart vervult met de heerlijkste rozengeur. Bid, bid altijd voor jullie herders, dat zij de kracht mogen hebben om het licht van mijn Zoon te zijn. Ik dank jullie.

Men kan deze verschijning zien op youtube: intypen bij “zoeken”: verschijning Mirjana 2 januari 2017

2 – “Keer terug naar de Rozenkrans.”
Dit jaar, “100 jaar Fatima”, heeft een heel bijzondere betekenis voor de gelovigen. Laten we eens aandachtig de boodschap bekijken die Maria gaf aan de 3 herdertjes. Deze boodschap heeft een lichtspoor getrokken dwars door de 20e eeuw heen. Maria vertoonde zich in Fatima als Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans en kwam de weg tonen voor een duurzame vrede voor heel de wereld. Daarbij gaf ze ook het zekere middel om de oorlog (1914-1918) te beëindigen: “Bid de Rozenkrans”. Er is waarschijnlijk een essentiële reden waarom de heilige Maagd bij al haar verschijningen er zo sterk op aandringt dat we elke dag de Rozenkrans zouden bidden. Waarom deze steeds opnieuw herhaalde liefdevolle smeekbede ? Als Moeder kent ze de koninklijke weg om haar kinderen naar het geluk te leiden. Velen hebben dit gebed nooit gebeden, sommigen kennen het zelfs niet, terwijl anderen er genoeg van hebben gekregen en er van hebben afgezien. Gezegd worden dat de schat die in de Rozenkrans verborgen ligt niet altijd gemakkelijk te vinden is. Daarom stel ik voor om hierover een beetje uitleg te geven. Er zijn 2 manieren om de Rozenkrans te bidden, een goede en een slechte, of beter gezegd: een zwakke en een krachtige manier.

De zwakke manier: Ziezo, ik heb grote zorgen, een van mijn ouders ligt op sterven in het ziekenhuis en lijdt veel pijn. Ik neem daarom het besluit om een Rozenhoedje voor zijn of haar intentie te bidden in de hoop genezing te verkrijgen of ten minste verlichting van de pijn. Vervolgens begin ik dus “Wees gegroet, Maria” te bidden, een beetje op de automatische piloot en gespannen, terwijl ik in gedachte bezig ben met het lijden van deze persoon en met de wijze waarop ik deze moeilijke situatie het beste zou kunnen verwerken. Het is duidelijk dat dit Rozenhoedje me nog vermoeider en bezorgder zal achterlaten als ervoor. Jammer, want ik heb er mijn tijd in geïnvesteerd.

En nu: de krachtige manier, zoals de heilige Maagd het ons al 35 leert. Mijn zorg is dezelfde: een van mijn ouders ligt op sterven in het ziekenhuis en heeft veel pijn. Ik wil deze zorg delen met mijn hemelse Moeder. In plaats van me op te sluiten in mijn probleem, ga ik er me van ontlasten, het los laten, het van me af werpen, het overlaten aan het Onbevlekt Hart van Maria, waarbij ik Haar zal zeggen: “ Vanaf nu, Moeder, is dit Uw probleem. Voor mij is het te zwaar, het is aan U om er U mee bezig te houden, want U bent mijn Moeder. En bent U niet almachtig ten overstaan van het Hart van God ? Hij kan U niets weigeren, en terwijl U zich met mijn probleem bezig houdt, zal mijn hart vrij zijn om vol sereniteit te bidden”.

Dit toevertrouwende gebed zal het me mogelijk maken om me op Jezus te concentreren en om Hem te beschouwen in de verschillende situaties van Zijn leven die in de mysteries opgeroepen worden. Natuurlijk neem ik, voor ik de gebeden van de Rozenkrans begin, wat tijd om me in de geest naar de plaats te begeven waar het mysterie zich voltrokken heeft. Op dat moment is het zeker heel nuttig om de passage in het Evangelie te lezen die deze scène beschrijft. Met heel mijn hart en met behulp van mijn verbeelding, zal ik dan naar Jezus kijken in deze welbepaalde situatie en binnentreden in deze scène en er aan deelnemen.

Bijvoorbeeld: Als ik het 5de geheim van het Licht beleef, het laatste Avondmaal van Jezus, dan ga ik naar Jeruzalem, en ik ga er binnen in het Cenakel. Ik zet me tussen de apostelen aan tafel en neem deel aan de maaltijd. Ik heb er mijn plaats… Inderdaad, toen Jezus Zijn Lichaam en Bloed gaf aan zijn vrienden, dacht Hij al aan mij, want in Zijn Geest zag Hij reeds alle communies die ik zou ontvangen, evenals die van alle mensen van alle tijden. Ik word dus bevoordeeld met deze gebeurtenis, die me rechtstreeks aangaat. Het gaat niet om een oud verhaal dat niets met mijn leven te maken heeft, want dit gebaar waarbij Jezus Zijn Lichaam en Bloed gaf wil Hij ook nu voor mij herhalen, terwijl ik naar Hem kijk. En ik ontvang er dezelfde vruchten van als 2000 jaar geleden. Daar we “worden wat we beschouwen” stroomt alles wat er in het Hart van Jezus is op dat moment over naar mij, en zo wordt mijn hart verrijkt met de brandende Liefde die van Hem uitgaat.

Op deze wijze kunnen we begrijpen waarom zulk een gebed ons met de gevoelens van Christus vervult en met liefde voor de naaste. Deze Liefde zal zich uiten in daden omdat het een heel concrete liefde is. En, zoals de heilige Maagd het zegt: “Van jullie, mijn apostelen vraag ik rozen van gebed, die daden van liefde moeten zijn. Dat zijn voor mijn moederhart de dierbaarste gebeden.” (Tijdens de Rozenkrans is elke Weesgegroet een nieuwe roos, die we Maria aanbieden). En ze voegt er aan toe: “Daarom, mijn apostelen, bemin steeds elkaar en bemin boven alles mijn Zoon. Dit is de enige weg naar het heil, naar het eeuwig leven. Dat is mijn dierbaarste gebed, dat mijn hart vervult met de mooiste rozengeur.”


3 – Een geheimzinnig muurtje.
Op een dag kwam een zuster van mijn gemeenschap (de gemeenschap van de zaligsprekingen) me halen op het vliegveld van Split. We besloten om de Rozenkrans te bidden op onze terugweg naar Medjugorje. Het was die winter erg koud en de weg was zeer glad. Overal op de weg lag ijzel. Het was nacht en we reden langzaam. Toen begon de wagen plotseling te slippen in de richting van de rotsen links van de weg. Rechts was er de afgrond waar we aan ontsnapten. We hadden te pletter kunnen rijden tegen de rotsen, maar gelukkig was er een laag muurtje van een 20 tal centimeter. Het liep schuin op, zoals op de autoracebanen. Zonder de rotsen te raken schoof onze wagen tegen dat muurtje en kwam zonder enige schade in de goede richting terug op de weg terecht. We waren echt ontsnapt aan een auto ongeluk.

We hebben deze bescherming toegeschreven aan de heilige Maagd tot wie we aan het bidden waren en aan haar talrijke Engelen, waar ze de Koningin van is. We hebben hen hartelijk bedankt. Het meest wonderbaarlijke van deze geschiedenis heeft zich echter enkele dagen later getoond, toen ik dezelfde weg nam in tegenovergestelde richting. Ik wist heel goed waar het gebeurd was en ik heb die plaats nauwkeurig onderzocht, omdat ik nog nooit een weggedeelte daar had gezien die omzoomd was met een schuin oplopend muurtje, tenzij in filmen over autoracen. En jawel, tot mijn grote verbazing vond ik geen enkel muurtje. Die was er helemaal niet. Langs de rotsen daar bevond zich wel een klein muurtje dat een rechte hoek maakt met de weg, zoals overal in het land. Ik begreep dat Maria die avond iets sterks had gedaan. Ze had ons niet alleen beschermd voor een vrije val in de afgrond rechts, en voor een aanrijding tegen de rotsen links, maar ze had een voorlopige schuine muur langs onze weg geplaatst, zo dat we veilig en wel thuis konden komen in een auto zonder butsen. Dank U, Maria, dank U voor de kracht van de Rozenkrans. Ik hoop dat velen van uw kinderen hem overal zullen bidden, en niet alleen in de auto.


Lieve Gospa, wij bidden U, laat ons niet in geestelijke luiheid vervallen.
Help ons de middelen te benutten die U ons aanbiedt om de ware vrede en
Goddelijke bescherming te krijgen.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje januari 2017


Copyright © 2014. All Rights Reserved.