Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2015.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 maart 2015
had Mirjana haar maandelijkse verschijning in de woonkamer van haar pension, dat naast haar eigen huis is gelegen. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, jullie zijn mijn kracht. Jullie, mijn apostelen, met jullie liefde, nederigheid en stil gebed, maken het voor anderen mogelijk om mijn Zoon te leren kennen. Jullie leven in mij. Jullie dragen mij in je hart. Jullie weten dat er een moeder is die van je houdt en die gekomen is om liefde te brengen. Ik kijk naar jullie in de Hemelse Vader - jullie gedachten, jullie pijn, jullie lijden -- en schenk die aan mijn Zoon. Wees niet bang en verlies de moed niet, want mijn Zoon luistert naar zijn moeder. Hij heeft lief sinds zijn geboorte, en ik verlang dat al mijn kinderen die liefde leren kennen. Ik verlang dat al wie Hem verliet door pijn of onbegrip naar Hem zou terugkeren, en dat al wie Hem nog niet kent Hem zou leren kennen. Daarom zijn jullie hier, mijn apostelen, en als een moeder ben ik bij jullie. Bid voor standvastigheid in het geloof, omdat liefde en mededogen voortvloeien uit een stevig geloof. Met liefde en mededogen zullen jullie al diegenen helpen die niet beseffen dat zij de duisternis kiezen in plaats van het licht. Bid voor jullie herders, want zij zijn de kracht van de Kerk die mijn Zoon jullie heeft nagelaten. Doorheen mijn Zoon zijn zij de herders van de zielen. Ik dank jullie.”


2 – Groot nieuws. Paus Franciscus heeft op 13 maart
de viering aangekondigd van een Heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit feestjaar zal beginnen op het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis, op 8 december 2015, en eindigen op 20 november op het Feest van Christus-Koning 2016. Aan het begin van dit jaar had de Paus gezegd: “Deze tijd is de tijd van Barmhartigheid”.

3 – Vicka ging naar San Giovanni Rotondo (Italië) voor een doop.
Op 10 maart gaf de heilige Maagd haar een boodschap voor de Vasten: “Ik roep jullie op om de Rozenkrans te bidden. Bid de glorievolle mysteries elke dag in jullie familie op jullie knieën tijdens deze veertigdagentijd van vasten”. Laten we het doen. Maria heeft het nodig voor haar plannen. Wie weet dat, als we doen wat zij vraagt, we misschien kunnen voorkomen dat er nog meer kinderen onthoofd zouden worden of dat er nog meer jongeren zelfmoord zouden plegen? In Medjugorje heeft ze gezegd: “Een enkel Rozenkransgebed kan wonderen bewerken in jullie leven en in de wereld. Ja, de heilige Maagd weet waarom ze dit gebed vraagt, Ze rekent op ons.

De volgende dag is Vicka naar het heiligdom Monte Sant’Angelo gegaan, dicht bij Foggia, waar de Aartsengel Michael verscheen op 8 mei 490. Later ging ze naar een herberg die ook “San Michele Archangelo” heet. Tijdens de verschijning waren daar zieken, verpleegkundigen, verpleegsters, enz, aanwezig. De heilige Maagd vroeg hen te bidden voor het plan dat ze wil verwezenlijken en ze herinnerde hen aan haar pijn vanwege de jongeren die verloren gaan.

4 – Op 19 maart vieren we de H. Jozef.
Deze grote heilige, echtgenoot van de Maagd Maria, heeft voor brood gezorgd voor Hem, die het Bood des Levens is. En hij houdt niet op om te werken voor ons geluk, zoals hij dat op aarde deed voor zijn gezin. Hier volgt een voorbeeld van zijn goedheid, een getuigenis van pater Ted Custer, die missionaris is in Nicaragua:

“Ik begon in 1982 aan mijn tweede pastorale zending in een stadje in het centrum van Nicaragua. De situatie was er moeilijk en gespannen. De Sandinistische revolutie was volop aan de gang en de oorlog van de “Contras” werd heviger. Ik kwam terecht in de voetsporen van mijn voorganger, een zeer gewaardeerd priester, die bij zijn vertrek een groot verdriet achter liet bij de mensen, maar hij was ziek en moest ermee stoppen. Vlak voordat ik voor een bezoek terugkeerde naar de USA, liet men mij weten dat, als ik er niet in zou slagen om het werk te voltooien aan het grote plafond van de kerk, de parochianen me in steek de zouden laten. Er is in de parochie een beeldje van de heilige Jozef, dat de mensen als miraculeus beschouwden. Ik wist er niet veel over, maar richtte er wanhopig een gebed tot de heilige Jozef, en vroeg hem om me te helpen. Ik kon 2000 dollar lenen en startte het werk, zonder te weten of ik deze som ooit, zelfs na twee jaar, zou kunnen terugbetalen. Ik ging voor een maand terug naar huis, in de USA, en precies op het moment dat ik terug wilde vertrekken naar Nicaragua, vroeg mijn voormalige pastoor of ik even bij hem langs wilde komen, omdat hij een geschenk voor me had. Hij overhandigde mij iets meer dan 2000 dollar. Hoe groot was mijn vreugde. Ik kon de lening in een keer terugbetalen en er bleef zelfs nog wat over. Toen ik in Nicaragua aankwam, ontdekte ik dat de werklieden iets meer besteed hadden dan voorzien was. Het geld dat mijn pastoor me gegeven had dekte deze som precies in zijn geheel. Viva San José.” Wij allen, die hem met geloof kunnen aanroepen en hem onze zaken kunnen toevertrouwen, waarom zouden we hem werkloos laten ?

5 – Een parel van een boek is op 5 maart verschenen: “Ce que Marthe leur a dit” (Wat Marthe hen zei.)
Het zijn de antwoorden van de Eerbiedwaardige Marthe Robin aan de mensen, die haar bezochten: www.editions-emmanuel.com

Hier volgen enkele citaten:

Gebed, Heilige Mis en Biecht
– Aan enkele kinderen, die haar vroegen: “Als men voor u bidt, helpt u dat ?” Marthe antwoordt: “Zeel zeker, en het is beter dan vriendschap, het is dieper voor iemand te bidden, dat gaat veel verder”. Marthe gaf hen richtlijnen voor de vakantie: “De H. Mis is niet verplicht maar ze is noodzakelijk. Waarom zou je Jezus op vakantie sturen ?” Jullie moeten regelmatig het Sacrament van de verzoening ontvangen”.

De crisis van de Kerk in Frankrijk.
Aan een priester, die haar zei dat er in korte tijd een vernieuwing van de Kerk zou komen in Frankrijk, na het Concilie: “Nee, Nee, Eerwaarde. Binnenkort zullen er nog slechts kleine eilandjes van getrouwen zijn”. In 1975, aan een Pater Montfortaan, missionaris: “Frankrijk zal een geestelijke woestijn worden. Er zullen enkel een paar vurige oases overblijven”.

Aan Pater Finet in 1936:
“Frankrijk zal opnieuw de oudste dochter van de Kerk worden en het licht voor de volkeren”.

Aan een jonge studente van de universiteit, die haar in 1980 vroeg: “Marthe, geloof je dat Frankrijk nog een geestelijke toekomst heeft ?” Ze antwoordde met een soort kreet: “ Ah, dat. Dat geloof ik stellig en zeker.”

Islam: Aan een seminarist: “Het is de Maagd Maria die de band zal smeden tussen de Moslims en ons”.

Dood van een kind. Tot een echtpaar waarvan het jongetje van 18 maanden verdronk: “Ja, God heeft u uitgekozen om de ouders te zijn van een heilige en u neemt ook deel aan de redding van de wereld”.

Weesgegroet.
Aan iemand, die haar vader kwam aanbevelen, die juist geopereerd was : “De heilige Maagd houdt teveel van uw papa, hij zal niet lijden omdat hij sinds zijn 1ste communie nooit vergeten is enkele Weesgegroetjes te bidden voor hij ging slapen”.

Kleinheid. “Als God iemand wil gebruiken, begint Hij dikwijls met hem tot niets te herleiden”.

 

Ja, lieve Gospa, wij willen steeds meer leven in U en U in ons hart dragen.
Ja, wij weten dat we een Moeder hebben, die van ons houdt en die gekomen is om liefde te brengen.
Bij deze opgang naar Pasen, bidden wij U, verdubbel de dosis van uw voorspraak, dat wij liefde en vrede zouden zijn in deze wereld,
die het geluk zoekt waar het verloren gaat.

 


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje maart 2015