Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 februari 2015.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 februari 2015
had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij haar thuis. Na de verschijning gaf ze volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, ik ben hier, ik ben bij jullie. Ik kijk jullie aan, glimlach naar jullie en hou van jullie zoals alleen een moeder dat kan. Door de Heilige Geest die komt doorheen mijn zuiverheid, zie ik jullie harten, en bied ik ze aan mijn Zoon aan. Ik vraag jullie al lang om mijn apostelen te zijn, om te bidden voor zij die de liefde van God niet hebben leren kennen. Ik vraag om gebed dat komt uit liefde, gebed dat werken doet en offers brengt. Verspil geen tijd met je af te vragen of je wel goed genoeg bent om mijn apostelen te kunnen zijn. De Hemelse Vader zal iedereen oordelen; jullie dan, heb Hem lief en luister naar Hem. Ik weet dat dit alles verwarrend is voor jullie, zelfs het feit dat ik hier bij jullie blijf. Aanvaard het echter met liefde en bid om het inzicht dat jullie waardig zijn om te werken voor de Hemel. Mijn liefde rust op jullie. Bid dat mijn liefde in alle harten zou mogen zegevieren, want dat is de liefde die vergeeft, geeft en nooit ophoudt. Ik dank jullie."


2 – Vasten met de kracht van God.
Het treft me hoe erg lijden en angsten toenemen in de harten van de mensen, en hoeveel mensen er gevangen zitten in bijna onoplosbare situaties. Oftewel ze zijn slachtoffer van aanvallen of kwaadwilligheid, oftewel ze hebben de deur opengezet voor de Boze door zware zonden, oftewel worden zij gekwetst door hun levensomstandigheden, enz … Onoplosbare situaties? Deze woorden komen niet voor in het woordenboek van God en Zijn leerlingen. De heilige Maagd heeft het ook gezegd: “Door vasten en gebed, lieve kinderen, kunnen jullie alles verkrijgen”. En ook: “Jullie zullen een oplossing vinden, zelfs in situaties, die jullie onmogelijk voorkomen”.

Onze vriend Mathieu had een probleem, dat heel zijn gezin bedreigde: Hij kwam bijna op straat te staan aan het begin van zijn pensioengerechtigde leeftijd. Hij had een zeer geslaagde zaken loopbaan achter de rug en had zich daardoor vijanden gemaakt, die hem uit jaloersheid wilden neerhalen. Hij vertelde ons:

“In 2009 hadden onze kinderen het ouderlijk huis verlaten en gingen hun weg. We bleven dus alleen achter in een groot huis met zeven kamers. We moesten een kleiner huis zoeken en ons huis verkopen. Al snel vonden we een kandidaat koper en zodra dat de koopovereenkomst getekend was, huurden we een woning om rustig te kunnen gaan naar een ander huis dat ons geschikt leek. Maar toen zijn de problemen begonnen. De bank deed een totaal onaanvaardbaar financieel voorstel, en toen er geen oplossing kwam werd de verkoop geannuleerd. Ons huis stond leeg en we bleven de kosten dragen van verwarming, belastingen, en bovendien betaalden we elders huur. Onze koper had dus afgezien van de koop. We waren in een hopeloze situatie beland, waarin alleen een juridische procedure nog soelaas zou kunnen bieden, iets wat jaren zou kunnen gaan aanslepen. De bank dreigde het huis openbaar te verkopen tegen een veel te lage prijs. Er kwamen nog enkele geïnteresseerden kopers naar het huis kijken, maar de verkoop strandde steeds op het laatste moment. Elke poging om te verkopen liep op niets uit. Er was geen enkele oplossing in zicht. Een totaal vastgelopen situatie…

Toen herinnerde ik me een boodschap van de heilige Maagd: “Door vasten en gebed, lieve kinderen, kunnen jullie alles verkrijgen…” In juli 2014 besloot ik om naar Medjugorje te gaan, om er een noveen te bidden van vasten op water en brood, en om er die dagen elke dag de Rozenkrans te bidden, de Eucharistie te vieren en aanbidding van het H. Sacrament te doen. In zekere zin nam ik de heilige Maagd op haar woord. Het vasten is wonderbaar gelukt, want vanaf de 1ste dag had ik dit opgedragen aan de heilige Maagd en haar gesmeekt me te begeleiden. Ik dacht namelijk dat ik het niet vol zou houden. Het was een wonderlijke ontdekking: Ik ging naar “Viktor”, het restaurant bij de Kerk, om er mijn vastenbrood te eten. Ik zat er naast pelgrims, die een normale maaltijd namen en liet de heerlijke geuren mijn brood vergezellen. Ik had in het geheel geen aandrang en geen zin om van menu te wisselen.

Toen ik terug thuis was, tekenden we een nieuwe overeenkomst om ons huis te verkopen. Het probleem bleef echter bestaan, wegens de weigering van de bank. We tekenden deze overeenkomst, terwijl we de heilige Maagd ons vertrouwen schonken. We waren zeker van haar hulp. Ik merkte vanbinnen dat ik nog een speciale inspanning moest doen. Ik wilde er wat vaart achter zetten achter, want het huis stond al 4 jaar leeg. Was er een 2de vastennoveen nodig ? Eind oktober vertrok ik opnieuw naar Medjugorje. Ik kon me immers niet indenken, dat de heilige Maagd ons maar iets wijs zou maken. Ik bood haar een nieuwe vastennoveen aan voor al haar intenties. Deze keer was het de goede. We tekenden begin januari 2015 het definitieve verkoopscontract”.

Moraal van het verhaal ? Eenvoudig : “… tot nu toe breekt het Rijk der Hemelen zich met geweld baan en geweldenaars maken het buit” (Mt. 11,12), door de middelen te gebruiken, die de Hemel aanbiedt. Hoeveel meer zegeningen, genezingen, bevrijdingen zouden er gegeven worden, als we tegen onszelf zouden zeggen, zoals de H. Matteüs : “De Gospa vertelt ons geen sprookjes, laten we haar instructies opvolgen.” Zeker, ze vraagt geen vastennovenen, maar ze vraagt ons te vasten 2 dagen per week op water een brood. Als er zo velen zijn, die bereid zijn om peperdure vastenkuren te volgen voor hun gezondheid, waarom zouden we er dan niet aan denken om te vasten op water en brood in zogenaamde onoplosbare situaties ? En waarom niet profiteren van de komende Vastenperiode om de tekenen van Gods macht te laten neerdalen over ons en onze gezinnen en over de wereld?

3 – Paus Franciscus
zal naar Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) gaan op 6 juni 2015.Deze reis heeft ogenschijnlijk niets met Medjugorje te maken. Pater Frederico Lombardi, de woordvoerder van de Heilige Stoel, heeft dit in een interview op 2 februari jl. verduidelijk : “De Paus heeft gezegd dat hij naar Sarajevo zou gaan, hij heeft niet gezegd dat hij naar Medjugorje gaat”. Het zou echter wel kunnen dat, als hij in het vliegtuig ondervraagd wordt, zoals hij dat gewoonlijk bij de journalisten toelaat, hij een verrassende uitspraak zou kunnen doen, zoals we dat van hem gewoon zijn.

Hoe groot ook de opwinding is rond dit reisplan, de heilige Maagd zal in elk geval haar werk in vrede en rust voortzetten, tot het volledige is voltooid en tot aan de Triomf van haar Onbevlekt Hart. Het is aan ons om de verwezenlijking van haar plannen te bespoedigen door ons vurig en trouw gebed.

4 – Groot nieuws.
We kregen belangrijk nieuws uit de Karmel van Bethlehem: Zr. Maria van de Gekruisigde Jezus, Maryam van Bethlehem* (1846-1878) wordt in Rome zalig verklaard op 17 mei 2015. Satan had gezegd: “Ze zal zalig verklaard worden en dat wil ik niet.” Maar, zo zei Paus Johannes-Paulus II: “In haar spreekt alles ons van Jezus”. Het is moeilijk Maryam te ontdekken en niet verliefd te worden op haar en te verlangen in haar school zelf heilig te worden.


Lieve Gospa, wat zou de wereld vandaag zijn zonder uw komsten naar Medjugorje? Dank voor uw aanwezigheid, dank om naar ons te kijken en naar ons te glimlachen. Met één van uw glimlachen bewerkt U meer, dan alle therapieën van de wereld doen.

 


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje februari 2015