Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 februari 2014.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 februari 2014
had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij haar thuis. Na de verschijning gaf ze volgende boodschap door:

" Lieve kinderen, met moederlijke liefde wil ik jullie leren om oprecht te zijn omdat ik verlang dat jullie handelen als mijn apostelen, correct, vastberaden en vooral oprecht is. Ik wil dat jullie door Gods genade openstaan voor de zegen. Ik verlang dat jullie door vasten en gebed van de Hemelse Vader het inzicht afsmeken van wat natuurlijk is en heilig – Goddelijk. Vervuld door dit inzicht zullen jullie, onder bescherming van mijn Zoon en mij, mijn apostelen zijn, die weten hoe zij het Woord Gods kunnen verbreiden aan hen die het niet kennen en jullie zullen de hindernissen overwinnen die in de weg staan. Mijn kinderen, door de zegen zal de genade van God over jullie komen, jullie kunnen deze bewaren door vasten, gebed, zuivering en verzoening . Jullie zullen de krachtdadigheid bezitten, die ik vraag. Bid voor jullie herders, dat de straal van Gods genade hun wegen mag verlichten. Ik dank jullie."

2 – Heilige Jozef, u mijn liefdevolle vader …
Jaren geleden heb ik een overeenkomst gesloten met sint Jozef. Hij heeft me veel goedheid betoond en daarom wil ik hem bekend maken. Afgelopen zaterdag zei ik tijdens mijn morgengebed tegen hem, omdat zijn feest van 19 maart nadert: “Heilige Jozef, u weet dat er veel mensen zijn, die uw macht in de hemel niet kennen, noch uw grote verlangen om hen te helpen. Zo lopen ze veel gunsten mis van uw kant, die we juist zo nodig hebben Als u nieuwe vrienden wilt maken, die tot u zullen bidden, laat dan iets gebeuren wat er voor kan zorgen, dat ik een getuigenis over u kan geven en ik zal die dan publiceren. Bovendien zal ik de lezers ervan uitnodigen, om u een dertigdaagse noveen aan te bieden voor uw feest. Ziezo, er is nu voor u werk aan de winkel, u bent aan zet.”

De volgende dag kwam onverwacht een goede vriendin uit Dubrovnik langs. Ze liep langs ons straatje, toen ze van de Pdbrdo-heuvel kwam en was blij dat ze even bij ons kon uitrusten. Het was Stošija. Ze was nog nauwelijks binnen of ze liet haar vreugde de vrije loop. Haar gezicht begon te stralen en ze vertelde:

“Ik ben geboren in de buurt Zadar, in Kroatië. Als kind, hoorde ik hoe mijn familie elke dag bad. Ik keek graag naar het beeld van de Heilige Familie, zoals kleine kinderen dat doen. Ik ben getrouwd met een man uit Dubrovnik en ik ben in die stad gaan wonen. In die tijd was het dagelijks leven heel moeilijk. We zijn toen gaan werken in Duitsland, waar mijn man een restaurant en een kunstgalerij had. Elke zomer kwamen we naar Dubrovnik. Ik was veel jonger en mijn gebedsleven stelde weinig voor. We hadden twee kinderen. Alles verliep naar wens, tot mijn zoon erg ziek werd. Dat was het moment dat God eindelijk van mij de ruimte kreeg om de eerste plaats in mijn leven in te nemen.

In 1985 ben ik voor de eerste keer met mijn zoon naar Medjugorje gekomen. We waren aanwezig bij een verschijning, waartoe pater Slavko ons had uitgenodigd. Daarna nodigde hij ons uit om te gaan biechten. Sinds 1985 ben ik meerdere keren naar Medjugorje gegaan, en dat heeft mijn leven totaal veranderd. En niet alleen mijn leven, maar ook dat van heel mijn familie. Ik dank God hiervoor. Toen ik hoorde over het Kroatisch heiligdom van de heilige Jozef in Karlovac, ben ik er naartoe gegaan. Ik heb me daar aangesloten bij de Broederschap van de Heilige Jozef, en ik bid sindsdien regelmatig tot hem. Zo is hij voor mij een machtige beschermer geworden.

In 1999 heb ik mijn man verloren en nu woon ik in Dubrovnik. Ik hou veel van die stad. Ons oude stenen huis, prachtig en met een mooi verzorgde tuin, is te groot voor mij geworden. Mijn grootste probleem was om een keuze te maken, waar ik dan voortaan zou willen wonen. Vier jaar lang hebben we het huis te koop aangeboden, maar zonder resultaat. Ik heb een hele aardige buurman, die echt geslaagd is in het leven. Ik heb met hem over God gesproken en sindsdien gaat hij regelmatig naar de H. Mis. Hij vroeg me vaak waar ik wilde gaan wonen, wanneer het huis verkocht zou zijn. Ik antwoordde: “Ik laat God beslissen, misschien in een aanleunwoning, of bij mijn dochter…”

In Medjugorje vond ik het boek van Zuster Emmanuel : “Het verborgen kind van Medjugorje” met al die mooie verhalen. Elke avond, voordat ik ga slapen, vraag ik de Gospa om een verhaal voor mij uit te kiezen voor de nacht. Vorig jaar september legde ik het boek op mijn hart en, met gesloten ogen , opende ik het boek en kwam terecht bij het verhaal van: “O, goede Sint Jozef” (Hfdst. 52). Dit verhaal leert ons, dat we onze noden aan de Heilige Jozef kunnen toevertrouwen. Je moet hem een brief schrijven en die vervolgens bij zijn beeld leggen of die eraan ophangen. Dan moet je trouw tot hem bidden en met volle overgave en vertrouwen wachten op het resultaat. Zo vroeg ik de Heilige Jozef me te helpen, om mijn probleem op te lossen. Ik keek naar zijn beeld en zei “Mijn beste Heilige Jozef, bid voor mij, opdat ik zou weten of God wil dat ik hier blijf. Het is nu al laat, daarom ik zal u morgen mijn brief schrijven.” Het was een zaterdag avond.

“Op zondag ging ik naar de H. Mis en mijn buurman - die Jozef heet - groette me met “Geprezen zijn Jezus en Maria”. Ik nodigde hem uit om na de H. Mis een kopje koffie te komen drinken en wat te praten. Toen we waren gaan zitten, vroeg hij me opnieuw naar mijn plannen als het huis verkocht zou zijn. Ik antwoordde: “Ik weet het niet, we zullen wel zien. Ik heb een stukje grond geërfd van mijn vader in de omgeving van Zadar. Misschien kan ik dat verkopen, een klein appartementje bouwen in mijn tuin, en zo hier blijven wonen.” Toen zei hij: “Ik zal het kopen”. Ik zei lachend :”Waarom zou je het willen kopen ?”. “Ik wil u helpen” antwoordde hij. Ik keek naar het beeld van de Heilige Jozef en zei tegen hem “Mijn allerbeste Heilige Jozef, ik heb u mijn briefje zelfs nog niet geschreven en u heeft me al antwoord gegeven.”

We zijn bezig de papieren in orde te maken. Als technicus heeft mijn buurman alle bouwplannen gemaakt en hij helpt me bij het werk. We willen ook een kleine kapel bouwen, naast het huis en die Nazareth noemen, toegewijd aan de Heilige Familie. Ik heb de Heilige Jozef gevraagd mijn minister van financiën te zijn en ook al het overige te zijn, wat hij was in zijn eigen huis: een goede huisvader, een goede beschermer en een goede voedstervader. Ik ben zo gelukkig dat ik dit alles kan en mag verwezenlijken.”

Zo had ik, dank zij Stošija, mijn verhaal al de dag na mijn gebed tot de Heilige Jozef gekregen, en het was precies op tijd om het hier te publiceren. En, als hij me zo vlug verhoord heeft, dan is dat opdat ook u deze grote heilige zou aannemen. Daar ben ik zeker van. Het lijkt erop dat hij u zoekt.

3 – Kinderen. Een bevriende familie uit Rome komt elk jaar naar Medjugorje om opnieuw te herbronnen. Ze leven de boodschappen van de Gospa naar beste kunnen en bidden elke dag samen. Ziehier enkele pareltjes uit de mond van hun zoontje:

- Mamma, als jij op een dag naar de hemel gaat, wil je me dan zeggen of Onze Lieve Vrouw blauwe of donkere ogen heeft?
- Maar lieverd, als ik dood ben, hoe zou ik jou dat dan kunnen zeggen?
- Nou, je kunt het me zeggen in mijn hart…

Toen de pater dit hoorde, wilde hij onmiddellijk naar die school. De familie nam contact op met de verantwoordelijke zuster. Ze was erg onder de indruk van de vraag van Francesco. En zo werden alle kinderen van de school toen gezegend.

Met de familie bidden is het mooiste geschenk dat de ouders kunnen geven aan hun kinderen in deze wereld en voor de eeuwigheid.Lieve Gospa, smeek de zegen van de Vader over ons af,
want we willen deel uitmaken van uw apostelen, zoals u dat verlangt: rechtschapen, vastbesloten en vooral: oprecht.
Hoe komt het, dat onder de miljoenen mensen op aarde, het juist ons is gegeven om uw apostelen te zijn? We willen u niet teleurstellen.


Er is een herziene uitgave (2de druk) verschenen van het boek van Zr. Emmanuel “Het verborgen kind van Medjugorje”.
U kan bestellen voor Nederland bij: Vriendenkring Medjugorje (webshop):
http://www.medjugorje.nl/
of bij Noëlle Imkamp:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
voor België bij: Dhr. en Mevr. Stefaan en Georgette Veys – Huysentruyt:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje februari 2014


Copyright © 2014. All Rights Reserved.