Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 september 2013.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

Dierbare kinderen van Medjugorje,

1 – Op 2 september 2013 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door : "Lieve kinderen, ik hou van jullie allemaal. Ieder van jullie, ieder kind van mij, heeft een plekje in mijn hart. Ik bemin jullie allemaal met mijn moederliefde, en ik wil jullie allemaal leiden naar de vreugde van God. Daarom roep ik jullie. Ik heb nederige apostelen nodig, die met een open hart het Woord van God aanvaarden en anderen helpen om te begrijpen wat het betekent om te leven volgens Gods woord. Om dat te kunnen, mijn kinderen, moeten jullie, door vasten en gebed, leren om te luisteren met het hart en God te gehoorzamen. Je moet leren om alles wat je weghaalt van Gods woord te verwerpen, en alleen nog te verlangen naar datgene wat je dichter bij Zijn woord brengt. Wees niet bang. Ik ben hier. Jullie staan er niet alleen voor. Ik smeek de Heilige Geest om jullie nieuwe kracht te geven. Ik smeek de Heilige Geest opdat jullie, door anderen te helpen, zelf mogen genezen. Ik smeek hem en vraag dat jullie, door Hem, Gods kinderen en mijn apostelen mogen worden."

Vervolgens voegde de heilige Maagd er bezorgd aan toe:


“Doe het voor Jezus, doe het voor mijn Zoon: hou van de mensen die Hij geroepen heeft, en verlang alleen gezegend te worden door de handen die door Hem gewijd werden. Sta niet toe dat het kwaad gaat heersen. Ik herhaal nogmaals: mijn hart zal slechts kunnen overwinnen als het aan de zijde van jullie herders staat. Sta niet toe dat het kwaad jullie wegtrekt van jullie herders. Ik dank jullie.”

2 – Een uitzonderlijk bezoek.

Ik zou hier graag van de gelegenheid gebruik willen maken om ieder van jullie te bedanken, die al jaren mee geholpen hebben om onze tuin op orde te houden en mooi te maken. We kunnen in de brief aan de Hebreeën lezen: “En vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald.” (Heb.13,2). Op 28 augustus begiftigde de Hemel ons met een hemelse genade. Ik had de zienster Marija gevraagd om haar verschijning van 18.40 uur in onze tuin te krijgen. Ik wilde daarvoor al onze Kroatische buren uitnodigen. Marija aanvaardde het voorstel en de heilige Maagd is bij ons gekomen, op de plaats die zoveel pelgrims vertrouwd is.

De verschijning had plaats bij het grote Kruis in het bosje van onze tuin. De zieners hebben de gewoonte om voor een verschijning te knielen bij een kruisbeeld, terwijl ze wachten op de komst van de heilige Maagd. Ze heeft hen gezegd, dat daar waar het Kruis van haar Zoon is, ze heel dicht bij hen aanwezig is.

Die dag waren er pelgrims gekomen uit alle landen, van verschillende volkeren, en waren er evenzoveel verschillende talen die werden gesproken. Sommigen hadden al 4 uur van tevoren een plaats weten te bemachtigen en hielden deze bezet (de Italianen). Het bosje zag zwart van de menigte en achter de zienster Marija waren er nog eens zoveel mensen aanwezig. Er waren 25 priesters. We hadden de komst van Maria voorbereid met liederen en Rozenkransen in meerdere talen, waaronder het Hebreeuws, het Arabisch, het Hongaars, het Slovaaks, enz …

Marija knielde voor het Kruis op de grond en niet op het podium, dat we hadden opgericht. Tijdens het bidden van de 7 Onzevaders, Weesgegroeten en Glorie zij de Vaders, is de heilige Maagd verschenen en verdween de stem van Marija. Een diepe stilte greep ons toen allen aan. De Gospa bleef langer dan gewoonlijk. Iedereen kon haar een persoonlijk en intens gebed aanbieden en een echte ontmoeting hebben met zijn of haar Hemelse Moeder. We hebben ook voor u gebeden. We hebben jullie brieven neergelegd aan de voet van het Kruis, waarvoor Marija was geknield.

Na de verschijning zei de zienster Marija: “Toen de Gospa kwam heeft ze iedereen begroet en gezegend. Ik heb haar alle intenties, noden en families aanbevolen van degenen die aanwezig waren en van u, en ook allen, die jullie in je hart dragen. Daarna heeft de Gospa lange tijd over ons gebeden in haar moedertaal. Tenslotte gaf ze volgende de boodschap: “Lieve kinderen, bid, bid, bid.” Marija was ernstig. We beleven immers een cruciaal moment in verband met de vrede in het Midden-Oosten. Ze heeft erop aangedrongen dat we nog meer zouden bidden, want, zo zei ze, de vrede moet eerst en vooral beginnen in ons hart. Het is onze persoonlijke bekering, die de vrede onder de volkeren kan bevorderen.

Op 28 augustus is het meer dan een engel, het is de Moeder van God zelf, de Koningin van de engelen, die we bij ons hebben mogen verwelkomen. Gezegend is zij voor altijd en immer.

3 – Pas goed op
. Er wordt overal een valse boodschap verspreid, die heel wat verwarring veroorzaakt. Het gaat om een boodschap over de oorlog, die de heilige Maagd gegeven zou hebben aan Ivan. Wel, er is niets van waar. Ivan zelf heeft het formeel bevestigd en is boos dat men zijn naam gebruikt om een valse boodschap te verspreiden. De boodschappen die Ivan doorgeeft, zijn te verifiëren en te controleren, ze worden namelijk altijd opgenomen en goed gekopieerd. Bovendien wordt deze valse boodschap al minstens 5 jaar verspreid op internet. Het is dus niets nieuws.

De heilige Maagd spreekt elke maand duidelijk tot de wereld in haar boodschappen van de 25e en de 2e. Waarom zou ze daarbuiten nog een andere boodschap geven op zulk een cruciaal moment in de geschiedenis van de wereld? Bovendien, als men deze valse boodschap leest, springt het in het oog dat deze niet de stijl bevat van de Gospa in Medjugorje. Moge ieder, die er mee in aanraking komt, dit bedrog weerleggen. Er wordt verwarring mee gezaaid en brengt schade toe aan Medjugorje door de stress en de onrust en ongerustheid, die ze veroorzaakt.

Zo lang al nodigt de heilige Maagd ons uit om te bidden voor de vrede in ons hart, in onze families en in de wereld. Ze nodigt ons ook uit om tweemaal per week te vasten op water en brood, omdat dit de meest doeltreffende middelen zijn tegen de oorlog. “Enkel door vasten en gebed kunnen we oorlogen tegenhouden, oorlogen doen eindigen en de natuurwetten opheffen” heeft ze meerdere keren gezegd.

Dierbare broeders en zusters, laten we geen tijd verliezen door te praten over boodschappen die niet bestaan en die schrik aanjagen. Laten we de tijd eerder gebruiken om te strijden tegen de oorlog, door in praktijk te brengen wat de Hemel ons aanreikt door Jezus via in het Evangelie en door zijn Moeder in Medjugorje. Het is waar dat het nu zeer urgent en dringend is. Gezegend zij, die zonder te wachten op een alarmerende boodschap, trouw gebeden en gevast hebben voor vrede. Mogen ook zij gezegend zijn, die, na deze valse boodschap te hebben vernomen, ze geloofd hebben en onmiddellijk zijn begonnen met te bidden en te vasten. De Gospa zal ieder van ons zeker gehoord hebben.

4 – Vicka is zeer opgetogen
over haar bedevaart naar Israël. Samen met een 600 pelgrims uit de vijf werelddelen, is ze voor de 8ste keer naar Israël geweest. Nauwelijks aangekomen, werd de eerste etappe ingezet richting Nazareth, waar ze haar verschijning van de heilige Maagd kreeg, op dezelfde plaats waar de heilige Maagd zelf, “Maria van Nazareth”, deze kreeg van de Aartsengel Gabriël, die haar aankondigde dat ze een Zoon ter wereld zou brengen. Het was een zeer aangrijpend moment. Later, in Milya in Galilea, in het bijzijn van ongeveer 12.000 mensen van alle godsdiensten, is de heilige Maagd opnieuw aan Vicka verschenen. Daarna was het in Bethlehem, met ongeveer 5.000 mensen. De bedevaart werd geleid door Mgr. Leonard van België.

In het verleden, als Vicka naar Israël ging, hield ze er van om incognito te gaan. Nu kon ze echter niet verborgen blijven. Haar deelname was al een paar maanden van te voren aangekondigd, wat het aantal deelnemende bedevaarders sterk deed toenemen, ook van de kant van de lokale bevolking. Volgens Vicka is de Moeder Gods heel gelukkig en stralend aan haar verschenen. Het schijnt dat ze geen bijzondere boodschap gegeven heeft. De grote vreugde die ze echter toonde bij zulk een de toeloop van al haar kinderen, Christenen, Joden, Moslims, ongelovigen – is reeds een mooi teken van haar universele moederlijke Liefde. Een intens gebed voor vrede welde op uit hun harten.

Op 9 september heeft Vicka weer haar post ingenomen bij het weeshuis van Zr. Kornelija om te getuigen voor de vele pelgrims die zich er telkens verzamelen. Daar ontvangt ze groepen dicht bij haar thuis. Laten we bidden dat haar gezondheid het haar zou toelaten om nog een tijdje bij ons te zijn en te blijven.

Lieve Gospa, Koningin van de Vrede, dank U om ons de weg te tonen.
We willen steviger dan ooit uw hand vasthouden.
Leid ons veilig te midden van de stormen van deze wereld zonder vrede.


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje september 2013