Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede


Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2012

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 maart 2012 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

Lieve kinderen, vanuit Gods onmetelijke Liefde kom ik bij jullie en blijf ik jullie voortdurend leiden tot in de armen van mijn Zoon. Met een moederlijk hart smeek ik jullie en herinner ik jullie met aandrang, mijn kinderen, hoe groot het belang van bekommernis is om wie mijn Zoon nog niet kennen: mogen dat voor jullie op de eerste plaats komen. Sta niet toe dat zij, kijkend naar jullie en jullie leven, niet het verlangen voelen opkomen om Hem te leren kennen. Bid tot de heilige Geest opdat jullie het onmiskenbare zegel van mijn Zoon zouden mogen dragen. Bid dat jullie apostelen van het goddelijke licht zouden kunnen zijn in deze tijd van duisternis en wanhoop. Dit is een tijd waarin jullie op de proef gesteld worden. Ga met me mee, met de rozenkrans in de hand en een hart vol liefde. Ik breng jullie naar Pasen in mijn Zoon. Bid voor de priesters - zij die door mijn Zoon uitverkoren werden - opdat zij altijd door Hem en in Hem mogen leven. Ik dank jullie.


2 – Apostel zijn van het goddelijk licht ? Het is mogelijk… Tijdens deze gezegende Vastentijd verlaten we ons geheel op de Goddelijke Barmhartigheid om ons te laten zuiveren. Giulia gaf hierover een heel mooi en bemoedigend getuigenis. Ze was een gelukkige Italiaanse grootmoeder, maar tussen haar zoon en haar niet gelovige schoondochter was de relatie zo slecht geworden, dat een echtscheiding niet meer was te voorkomen. Giulia vertelde:

“De verschrikkelijkste periode van mijn leven was de vijf jaar van het proces van de scheiding tussen mijn zoon en zijn vrouw, wegens onenigheid. Hoe meer tijd er verstreek, hoe slechter de zaken er voor kwamen te staan. Op het moment van de scheiding kwam er een lawine van verwijten van de kant van Sonia op mijn zoon neer. Ik wil hierover verder geen bijzonderheden vermelden. Het ergste was echter dat ze hun kind Manuele, mijn kleinzoon, betrokken in deze helse neerwaartse spiraal. Meerdere keren werd hij door de Sociale Dienst ondervraagd en onderworpen aan, voor een jongetje van die leeftijd, onmenselijke psychologische tests. Hij leed hier erg onder en voelde zich verscheurd tussen de liefde voor zijn vader en voor zijn moeder. Het ging zo ver, dat hij gedwongen werd dingen te zeggen, die hij niet wilde. Ik leed daar heel erg onder, en ik moest er soms om huilen vanwege de innerlijke pijn die ik erdoor ondervond, waardoor ik soms ook verwensingen uitte naar mijn schoondochter.

Tijdens een H. Mis, op het moment dat de priester ons uitnodigde om elkaar de vrede te wensen, heb ik een teken van vrede gegeven aan de mensen in mijn omgeving. Toen sloot ik mijn ogen en met een enorme inspanning van mijn wil, vroeg ik Jezus om mij te helpen. Inwendig stelde ik me mijn schoondochter voor. Vervolgens, ondanks de hevige weerstand die ik binnen in mij voelde, heb ik haar vergiffenis gevraagd, omdat ik haar had beledigd en heb ik haar vergiffenis geschonken voor al die keren dat ze mijn hart pijn had gedaan. Toen heb ik haar in gedachte omhelsd en zei tegen haar: “Ik geef je de vrede van Jezus. Moge de vrede van Jezus in je geest zijn en in je hart.”

Vanaf dat moment heb ik dat gebed elke dag herhaald bij de vredeswens in de H. Mis. Verschillende maanden heb ik dat volgehouden. Geleidelijk aan verminderde mijn haat en mijn wrok jegens haar en uiteindelijk zijn deze geheel verdwenen. De verandering was ongelofelijk. Mijn zoon vroeg: “Mama, hoe doet u het om Sonia niet meer te haten?” Ik antwoordde: “Luigi, ik bid…” De scheiding is nu uitgesproken, en Sonia komt af en toe eens bij mij langs. We begroeten elkaar vriendelijk en zoenen elkaar en spreken rustig over de kleine Manuele. Het is God, die dat heeft gedaan. En, als Hij dat voor mij heeft gedaan… wil en zal Hij dat ook voor jou doen.”

3 – De zienster Marija is terug uit Libanon. Op 10 en 11 maart heeft Marija gebeden en getuigd voor 60.000 mensen in het Forum van Beyrouth in Karantina. Er waren mensen van alle godsdiensten van Libanon aanwezig. Het was een uitzonderlijk gebeuren in dit land, dat zo dikwijls besmeurd werd door het bloed van de ruzies tussen de Christenen en de Moslims. Tijdens het Rozenkransgebed kreeg Marija, twee opeenvolgende dagen, in het openbaar een verschijning van de heilige Maagd. Tijdens deze verschijningen beval Marija heel het Libanese volk aan bij de heilige Maagd en vroeg haar het te zegenen en ook alle mensen, die ze in hun hart droegen. Zondag vroeg Marija aan de heilige Maagd of ze een woord had voor hen. De heilige Maagd gaf toen de volgende boodschap aan de Libanezen: “Vergeet niet dat ik jullie Moeder ben en dat ik van jullie houd.” Een mooie uitdrukking van het belangrijkste.

4 – Van de bevruchting tot de geboorte… Ik kan het niet nalaten om aan iedereen de raad te geven een prachtige film te bekijken en te verspreiden, die duidelijker dan ooit het begin toont van het menselijk leven in de moederschoot. Van het moment af van de bevruchting tot aan de geboorte. Om deze ongelofelijk mooie opname te kunnen maken heeft men een nieuwe fascinerende spitstechniek gebruikt, die aan de uitvinders ervan de Nobelprijs voor de Vrede heeft bezorgd. Zie (klik) : Alexander Tsiaras: Van conceptie tot geboorte Hoeveel abortussen zouden er vermeden worden, als men dit document zou tonen aan alle adolescenten, die tegenwoordig verstoken blijven van de waarheid over het menselijk leven. In plaats daarvan worden hen voorbehoedsmiddelen en morning-after pillen gegeven en hen de verwoestende ingreep van een abortus voorgesteld alsof en de gewoonste en normaalste zaak van de wereld is.

5 – Sint Jozef zoekt werk. Op 19 maart zullen we het feest vieren van deze grote heilige, de echtgenoot van de Moeder Gods. Jaarlijks vraag ik hem om te mogen getuigen van zijn grote tederheid voor de kinderen van God en beloof hem daarbij hem beter te doen kennen en te doen beminnen. En dat lukt.

Dit jaar wil ik u een gebeurtenis vertellen, dat me werd verteld door mijn vriendin Anne: “Bij mijn terugkeer uit Medjugorje, zat ik in het vliegtuig naast een man, die eveneens uit Medjugorje terugkeerde, samen met zijn familie. John heeft veel kinderen en in Ierland is het moeilijk om werk te vinden. Hij vertelde me dat een vrouw hem op een zekere dag sprak over de Heilige Jozef en over een bepaalde noveen “De mantel van de heilige Jozef”. Ze had hem aangeraden deze noveen te bidden en had hem er van verzekerd dat de heilige Jozef hem aan werk zou helpen. Haar doel was om, zowel aan haarzelf als aan hem, te bewijzen dat de heilige Jozef wel degelijk machtig is.

John was niet zo vurig, maar zijn vrouw bad voor heel het gezin. Hij zei tegen zijn vrouw dat hij deze noveen zou bidden om te zien of “al die gebeden wel hielpen”.

Na de noveen vond hij werk, maar hij dacht dat het enkel om een samenloop van omstandigheden ging. Hij hield niet erg van zijn werk en na een zekere tijd kwam hij de vacature voor een andere, meer interessante baan op het spoor. Hij zond zijn Curriculum Vitae en werd uitgenodigd om de donderdag erop op gesprek te komen. Hij besloot opnieuw een noveen te bidden tot de heilige Jozef, “voor de zekerheid”, om te zien of het deze keer ook zou lukken. Aan het einde van het onderhoud, zei de ondernemer: “We hebben zoveel sollicitanten voor dit werk, dat u niet voor de dinsdag van de volgende week nieuws kunt verwachten”. ”Geen probleem”, antwoordde de man, maar diep in zijn hart verlangde hij dat werk te krijgen.

Terwijl hij naar huis reed, (twee uur te gaan), zei hij tegen de heilige Jozef: “Wat gaat u voor mij doen ? Ik hou zo van dat werk…” Terwijl zijn gedachten zo door zijn hoofd dwarrelden, ging plotseling zijn telefoon. De man, met wie hij een onderhoud had gehad, belde: “John, ik wil u zeggen dat u deze baan krijgt. We wachten niet tot volgende week om de andere kandidaten te ondervragen. We willen u hebben.” John was zo verbaasd, dat hij zijn wagen aan de rand van de weg parkeerde om eens diep te ademen, omdat hij zo beefde. Hij kon niet nalaten het volgende te zeggen: “Heilige Jozef, ik sta versteld van u. Dank u.” Onmiddellijk belde hij naar zijn vrouw om haar heel het gebeuren te vertellen. Nooit heeft hij nog getwijfeld aan de machtige hulp van de heilige Jozef en hij kan het niet nalaten het aan iedereen te vertellen. Als hij vroeger de positieve antwoorden toeschreef aan een samenloop van omstandigheden, is hij nu overtuigd dat de heilige Jozef zijn gebeden verhoort. Nu is John een van de grootste “fans” van Sint Jozef. Hij heeft zijn bescherming aan de lijve ondervonden en de vruchten van diens voorspraak bij God. Heilige Jozef, bid voor ons. Bid vooral voor de vaders. U kent hun zorgen …

Lieve Gospa, blijf ons verder uitnodigen.
Het is in de omhelzing van uw Zoon,
dat we de Vastentijd willen beleven om ons beter te laten omvormen.
Laat er ons er niet aan ontkomen.

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje
maart 2012.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.