Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 18 maart 2011

Dierbare kinderen van Medjugorje!

Geprezen zijn Jezus en Maria !

18 maart 2011


1 - Op 2 maart 2011
kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, daarbij werd zij omgeven door wat minder mensen vanwege de winter. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

"Lieve kinderen, mijn moederhart lijdt hevig als ik naar mijn kinderen kijk die hardnekkig het menselijke voorrang blijven geven op het goddelijke. Mijn kinderen die, ondanks alles wat hen omringt en alle tekenen die hen gegeven worden, denken dat ze hun weg zonder mijn Zoon kunnen bewandelen. Dat kunnen ze niet! Hun weg leidt naar de eeuwige verdoemenis. Daarom breng ik jullie bijeen, jullie die bereid zijn om je hart voor mij te openen en apostelen van mijn liefde te worden; om mij te helpen, zodat jullie, door Gods liefde te beleven, voorbeelden mogen worden voor hen, die Zijn liefde nog niet kennen. Moge het vasten en het gebed jullie daar de nodige kracht voor geven. Ik geef jullie mijn moederlijke zegen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik dank jullie."

De Gospa was erg verdrietig.


2 – Op 18 maart 2011 verscheen de heilige Maagd aan Mirjana voor haar jaarlijkse verschijning, eveneens bij het Blauwe Kruis. Daarna gaf ze de volgende boodschap door :


"Lieve kinderen, ik ben bij jullie in de naam van de grootste Liefde, in de naam van de lieve God, die dicht bij jullie gekomen is doorheen mijn Zoon en jullie ware liefde heeft laten zien. Ik wil jullie leiden op de weg van God. Ik wil jullie ware liefde leren, opdat anderen die in jullie mogen zien, en jullie die mogen zien in anderen, opdat jullie broeders mogen zijn voor de anderen en opdat anderen in jullie een genadige broeder mogen vinden. Mijn kinderen, wees niet bang om jullie harten open te stellen voor mij. Met mijn moederlijk hart zal ik jullie laten zien wat ik van elk van jullie verwacht, wat ik verwacht van mijn apostelen. Kom met me mee. Dank jullie."


De H. Maagd riep ons op om te bidden voor de priesters. “Nogmaals leg ik er de nadruk op, zei ze, met hen zal ik overwinnen”.

3 – Voor een betere Vasten. Tijdens mijn verblijf in Italië, hebben we iets nieuws uitgeprobeerd in verband met het vasten en ik wil dat met jullie delen. Het zal veel gezinnen en gemeenschappen tot inspiratie kunnen zijn.

Vanaf de eerste maaltijd in Sassuolo, waarbij een tiental vrienden aanwezig waren, heb ik voorgesteld om in het geheel niet over eten te praten, maar om er op te letten om alleen over onderwerpen te spreken die het licht in onze zielen zouden kunnen vermeerderen en ons zo zouden kunnen laten groeien. Natuurlijk hadden we het over Jezus, over wat Hij ons onlangs in het Evangelie te zeggen had of wat Hij ons via een bepaalde gebeurtenis heeft doen ervaren. Het resultaat liet niet op zich wachten. Aan het eind van de maaltijd deed het ons verdriet dat we uit elkaar moesten gaan, want iedereen wilde nog dieper op deze onderwerpen ingaan. Zozeer waren onze harten ontvlamd. Een beetje zoals bij de leerlingen van Emmaüs. De aanwezigheid van Jezus onder ons was voelbaar en we wilden Hem zeggen: “Blijf nog bij ons”.

Het is voldoende om vlak voor het eten deze beslissing te nemen. We hebben de gewoonte om ‘zomaar’ aan tafel te gaan zitten, zonder na te denken over dit grootse moment, dat door God gewild is. We praten dan over van alles en nog wat. Zo komt het, dat we vaak spreken over dingen die niet zo belangrijk zijn, of dat we kwaad spreken over onze naaste. Deze tijd, die we samen doorbrengen, kan echter een prachtig moment zijn waarin we echt belangrijke dingen met elkaar delen, en waarbij ieder er zorg voor draagt om het Koninkrijk van God te laten groeien in het hart van de tafelgenoten. Als we deze beslissing nemen tijdens het zegeningsgebed aan het begin van de maaltijd, dan kunnen we al snel vaststellen dat God ook naar deze afspraak komt. (Hij is zo blij voor een keer uitgenodigd te zijn) Daardoor neemt de maaltijd een heel andere wending.

Een Kroatische grootmoeder had de gewoonte elke dag naar de H. Mis te gaan. Als ze thuis kwam, dan vertelde ze de huisgenoten wat de priester tijdens de preek gezegd had. Op een dag, tijdens het begin van de verschijningen, kon ze om gezondheidsredenen niet naar de kerk gaan. Haar familie ging echter wel. Toen die thuis kwamen vroeg ze, wat de pater had gezegd. Die avond had de pastoor aan alle parochianen gevraagd zich er toe te verbinden om de avond door te brengen zonder één enkel woord te zeggen dat tegen de naaste was gekant. Toen de grootmoeder dat nieuws hoorde, riep ze uit: “Maar, waarover moeten we het dan hebben?”

Toen Jezus op aarde was, hield Hij veel van dit bevoorrechte moment van de gezamenlijke maaltijd. Moge dit moment voor ons een tijd van zegen zijn en niet een gelegenheid tot leegte of om te zondigen. Vaak stel ik vast, dat Jezus tegemoet komt aan de volgende wens, waar oprecht om gevraagd wordt: “Heer, gebruik me tijdens deze maaltijd, opdat deze tot uw eer zal verlopen”.

4 – De tragedie in Japan.
We zijn allen diep getroffen door de beelden en het nieuws uit Japan. Verre van, er nog meer commentaar aan toe te willen voegen, wil ik hier nogmaals de middelen in herinnering brengen, die Gospa ons gegeven heeft en die de meest effectieve middelen zijn om nieuwe aardbevingen te voorkomen. De moeder van de Schepper zegt ons: “Alleen door vasten en gebed kunnen jullie oorlogen een halt toeroepen en ze verminderen …” en vaak vergeten we het einde van die boodschap : “ en de natuurwetten opheffen”.

Hij lijkt er inderdaad op dat de aarde bezwijkt vanwege de duisternis die er heerst, die ons mensen overdekt, die zonder God proberen te leven. Maar heeft de heilige Maagd ons onlangs niet gezegd dat ze de hoop niet opgaf ? Heeft ze ons niet gesproken over een “nieuwe tijd”, over een tijd van vrede, waar haar hart met ongeduld op wacht ? We kunnen de tijd van beproeving verzachten en inkorten.
Ik ontmoet veel mensen, die begonnen zijn met vasten volgens haar voorschriften, maar die na verloop van tijd er weer mee zijn gestopt; ontmoedigd vanwege de strijd die het geeft, of omdat de problemen te groot lijken of om andere redenen. Nee, we moeten volhouden. De uitdaging is te groot. Te veel broeders en zusters die God niet kennen, hebben onze toewijding en onze trouw nodig. De heilige Maagd heeft vele boodschappen voor ons, en vandaag zegt ze tegen ons: “Ik zal jullie tonen wat ik van ieder van jullie verlang; wat ik verlang van mijn apostelen”. Laten we bij haar blijven, ze zal immers aan elkeen de bijzondere rol laten zien die voor hem of haar bestemd is in deze tijd van beproeving. Ze rekent op ons.

Concreet: we kunnen veel doen voor de slachtoffers van de ramp :

- Voor degenen, die omgekomen zijn, kunnen we voor hun zielenrust minstens één H. Mis laten opdragen. Dat is een sterk gebaar van naastenliefde.

- Voor de overlevenden, voor hen die alles verloren zijn, voor hen die gewond zijn en voor hen die vrezen het volgende slachtoffers te zijn, kunnen we met heel ons hart bidden en vasten.

- We kunnen hen ook onze bewaarengelen zenden om hen te helpen en hen te bemoedigen op hun kruisweg. Dat zal voor hen een hulp zijn, die rechtstreeks uit de Hemel komt, want menselijke hulp heeft haar beperkingen.

4 – Feest van de H. Jozef, op 19 maart.
Niemand heeft er ooit spijt van gehad de heilige Jozef te hebben gekozen als patroon en als gids van zijn familie. Ook als hartsvriend. Het is hij, de “voedstervader van de Zoon Gods” die het best kan voorzien in onze tijdelijke en onze geestelijke noden. Laat hem niet werkloos. Hier, in Medjugorje is zijn hulp voelbaar, elke keer als we hem aanroepen. Gezinnen die in moeilijkheden zijn, hebben er heel veel baat bij. Ook na zijn feest kunnen we doorgaan met b.v. zijn litanie te bidden.

Lieve Gospa, nu meer dan ooit, nemen we onze toevlucht tot U !
Verlaat ons niet !
We willen uw Zoon de eerste plaats geven in ons leven !

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje maart 2011


Copyright © 2014. All Rights Reserved.