Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 augustus 2010

Geprezen zijn Jezus en Maria !

15 augustus 2010

Dierbare kinderen van Medjugorje,

1 - Op 2 augustus 2010 kreeg Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een ontelbaar aantal jongeren. Na de verschijning gaf ze ons de volgende boodschap door: “Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op om samen met mij te beginnen, het Rijk der Hemelen in jullie harten op te bouwen, en om achter je te laten hetgeen waaraan je persoonlijk gehecht bent, en - geleid door het voorbeeld van mijn Zoon – te denken aan de dingen van God. Wat verlangt Hij van jullie? Sta Satan niet toe, voor jullie de wegen van het aardse geluk te openen, wegen zonder mijn Zoon. Mijn kinderen, ze zijn vals en duren kort. Mijn Zoon bestaat. Ik bied jullie het eeuwig geluk, de vrede en de eenheid met mijn Zoon, met God; ik bied jullie het Koninkrijk van God. Ik dank jullie.”

2 – Het jongerenfestival, dat begin augustus plaatsvond, was mooier dan ooit. De gastsprekers waren goed gekozen. De inhoud van hun toespraken was van hoge kwaliteit en goed afgestemd op de jongeren. Vele jongeren zijn vertrokken met het voornemen om hun ervaringen te delen met hun vrienden, ‘gewapend’ met de DVD’s van het festival, om die samen met anderen te kunnen bekijken. Op deze manier zal de genade zich op grote schaal over de wereld verspreiden. Op een van de avonden van het festival waren er 550 priesters uit meer dan 80 verschillende landen die de H. Mis concelebreerden… Zonder hen mee te tellen die op dat moment biecht hoorden. Wat een mooie aanblik van de levende Kerk.

Dit komt goed overeen met het profetisch visioen dat Zuster Briège McKenna in 1984 had in de St. Jacobuskerk, toen ze voor het eerst naar Medjugorje kwam: Ze zag toen een bron van levend water uit het altaar ontspringen, en een heleboel jongeren, die met de palm van hun handen van dit water schepten om zich ermee te lessen. Daarna zag ze hen terug naar huis gaan en hun vrienden uitnodigen om ook te komen drinken aan deze wonderbaarlijke bron. Zo vermenigvuldigden de jongeren zich met duizenden en Zr. Briège zag hen gretig drinken van dit water en zag hen erdoor herleven. Dit visioen is nu volop werkelijkheid.
Dank u, Pater Slavko, dat u dit Festival bent begonnen en dat u in de moeilijke uren van de oorlog hebt volhard, toen er maar een handvol jongeren aanwezig was, die bij wijze van spreken nog geen twee banken in beslag namen bij de rotonde (altaar buiten de kerk). De Gospa heeft haar plan met de jongeren, en Medjugorje is voor hen een centrum geworden van bekering en innerlijke genezing.

3 – Een verassing in de biechtstoel. Begin mei 2010 kwam een Italiaanse familie in Medjugorje aan in diepe nood. Op geestelijk vlak hadden ze geen vrede en op lichamelijk vlak droegen ze een zwaar kruis: Niet alleen hun kindje van 5 was geheel doof vanaf de geboorte, maar hun zoon van 8, Antonio, leed aan epilepsie. Zijn aanvallen werden met de dag erger en ze kwamen steeds sneller achter elkaar. Zijn ouders konden het niet meer aan om hem zo te zien lijden. Op een avond waren ze met andere pelgrims op de verschijningsberg, waar ze met Ivan de rozenkrans baden onder de sterrenhemel, terwijl ze wachtten op de komst van de H. Maagd. Ze hebben toen alles in haar moederlijke handen gelegd. Heel hun hoop hadden ze tijdens deze bedevaart gericht op een krachtige hemelse interventie. De dag erna vertelde de vader aan de verantwoordelijke van de groep over de pijnlijke situatie waarin zijn gezin verkeerde. Hij verwachtte van hem een woord van troost, maar deze zei hem enkel : “Ga biechten ”. Alhoewel de vader wat verrast was door dit antwoord dat nogal kortaf was, begon hij toch aan zijn gewetensonderzoek. Inderdaad, hij leefde in zonde en had al sinds jaren niet meer gebiecht. Omdat hij in dit woord van de reisleider een uitnodiging zag om zijn leven in orde te brengen ten overstaan van God, besloot hij een goede biecht te gaan spreken met als doel om in alle oprechtheid afstand te doen van zijn zonden.

Tot ieders verbazing, had Antonio (die van deze biecht niets af wist) opeens geen aanvallen meer. Sindsdien heeft hij er geen enkele meer gehad. Het meisje van 5 begon na de terugkeer van de bedevaart te praten en uitte voor het eerst verstaanbare woorden… Deze vader besluit zijn mooie getuigenis met de volgende conclusie: “Ik ben veranderd. Mijn vrouw en ikzelf kijken met andere ogen naar het leven. Het is voor mij een grote troost dat ik mijn zuiverheid heb teruggevonden en ook het optimisme van mijn vrouw. Sinds deze biecht in Medjugorje kan ik met mijn handen de weldaden aanraken van een leven dat beleefd wordt in het licht van God”. Ja, de heilige Maagd weet waarom ze ons vraagt om maandelijks te biechten. Ze zegt hierover: “Als er zonde is, is er geen vrede”. “De maandelijkse biecht zal een geneesmiddel zijn voor de Westerse Kerk”. (1982)
“Ik verlang jullie allen te leiden naar mijn Zoon, jullie Verlosser. Jullie zijn er je niet van bewust dat jullie zonder Hem geen vreugde, geen vrede, geen toekomst, geen eeuwig leven hebben”. (25 juli 2010) “Ik vraag jullie: kijk oprecht in je hart en vraag je af hoeveel je van Hem houdt. Komt Hij op de laatste plaats? Hoe vaak heb je hem,tussen allerlei materiële noden, verloochend en vergeten? Mijn kinderen, stel jezelf niet teleur door te geloven in wereldse dingen. Denk aan je ziel, die belangrijker is dan het lichaam, en zuiver die. Aanroep de Vader, Hij wacht op jullie. Kom terug naar Hem. “ (2 november 2009)

4 – De te volgen weg. Enkele dagen geleden kwam er een vrouw naar Medjugorje. Ze was heel erg aangedaan en opstandig. Ze vertelde me de gebeurtenissen van haar leven, die echt een hele reeks hachelijke situaties inhielden en heel wat moeilijk te overkomen lijden. Een echte zak vol onontwarbare knopen. Deze vrouw was al meerdere keren naar Medjugorje gekomen. Ik vroeg haar dan ook of ze de belangrijkste boodschappen, die de heilige Maagd ons hier geeft, goed beleefde.
- Bid u elke dag ?
Ùùùùùh … niet elke dag, soms.
- Bent u consequent in het vasten, dat zo een krachtig middel is om het kwaad te overwinnen en de oorlogen in ons hart te beletten ?
Nee, ik wilde er wel aan beginnen, maar als het moment daar is kan ik het niet en dan vast ik dus niet.
- Gaat u regelmatig biechten ?
Ik heb al sinds jaren niet meer gebiecht.
- Leest u elk dag enkele verzen uit de Bijbel ?
Ja, dat doe ik wel, maar niet dagelijks.
- Gaat u naar de H. Mis, op zijn minst elke zondag ?
Bijna alle zondagen.

Wat kon ik haar antwoorden ? Hoe kon ik haar op doeltreffende wijze helpen ? Ik wilde haar niet laten vertrekken met enkel wat zoete woordjes. Dus zei ik het volgende tegen haar: “De Gospa zal u op krachtig wijze helpen, ze houdt oneindig veel van u en ze wilt dat u gelukkig bent. Wees niet bang, ze heeft een plan van vrede voor u. Ze kan het echter niet verwezenlijken als u, van uw kant, de middelen niet aanwendt, die ze u aanreikt. Het is voor u dat Ze naar Medjugorje komt. Wel, doe uw best om goed te leven wat Ze zegt, en u zult heel spoedig veranderingen zien. Doe uw deel, Zij zal het hare doen. Kom niet terug naar Medjugorje, zonder deze eenvoudige boodschappen te hebben beleefd. U kunt nog honderden keren komen, maar als u alleen maar naar de boodschappen luistert zonder ze te leven, dan zullen de zaken nooit veranderen.”

Ze heeft deze aanmoediging – God zij dank - goed en zelfs met dankbaarheid aanvaard. Laten we voor haar bidden en voor al degenen, die nog twijfelen om deze concrete stap van bekering te zetten.

Lieve Gospa, wat is het goed om een Moeder te hebben, zoals u.
Ook vandaag willen we uw hand nemen om ons door U te laten leiden,
U, die zo goed Gods unieke plan kent voor ieder van ons.

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje 15 augustus 2010