Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juli 2010

Geprezen zijn Jezus en Maria !

15 juli 2010

Dierbare kinderen van Medjugorje,

1 - Op 2 juli 2010 kreeg Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Er waren ongeveer 10.000 mensen op de Podbrdo. Na de verschijning gaf Mirjana ons de volgende boodschap door:

"Lieve kinderen, mijn moederlijke oproep die ik vandaag tot jullie richt is een oproep tot waarheid en leven. Mijn Zoon, die Leven is, houdt van jullie en kent jullie naar waarheid. Om jezelf te leren kennen en liefhebben moet je mijn Zoon leren kennen; om anderen te leren kennen en liefhebben moet je mijn Zoon in hen zien. Daarom, mijn kinderen, bid, bid dat je moge begrijpen, dat je jezelf uit vrije wil moge overgeven, dat je volledig veranderd moge worden en zo het Koninkrijk der Hemelen in je hart op aarde moge meedragen. Ik dank jullie!"

2 - Op 25 juni had Ivanka haar jaarlijkse verschijning. Deze had plaats bij haar thuis en duurde 6 minuten. De Gospa sprak haar over het 5de geheim. Vervolgens zei ze: “Ontvang mijn moederlijke zegen”. De avond van de 25e juni nodigde de Gospa ons allen uit op de Podbrdo om de rozenkrans te bidden met Ivan en de gebedsgroep. Ze kwam om 23.00 uur, en was zeer, zeer vreugdevol, “meer dan ooit” beklemtoonde Ivan. Ze droeg haar gouden kleed van de feestdagen en in haar boodschap benadrukte ze hoezeer we haar boodschappen moeten beleven en tekens moeten zijn in deze vermoeide wereld.

3 - Een enorme toeloop van Italiaanse pelgrims in Medjugorje. Ze zijn met zo velen, dat zij voor de Italiaanse ochtendmis de hele ruimte van de rotonde buiten nodig hebben.(Voor de andere talen is dat het moment om in stilte te gaan bidden op de heuvels ! ! !) Wat gebeurt er in Italië? Het volstond dat de Gospa het hart raakte van één man, een bekend persoon, een journalist; een man van grote shows, een belangrijke televisiester …

De bekering van Paolo Bozio heeft Italië op haar grondvesten doen schudden. Deze man, die in zonde leefde, heeft een bijzondere moeder, die onvermoeibaar God had gesmeekt om de bekering van haar zoon. Achttien maanden geleden, toen God de laatste was waar hij zich mee bezig hield, kwam Paolo naar Medjugorje. Daar werd hij door een innerlijke gebeurtenis zo diep geraakt, dat hij verliefd werd op de heilige Maagd en haar Zoon. Sindsdien gebruikt hij zijn persoonlijke gaven en de media om over God te spreken, en met welk een overredingskracht. Hij vertelt voortdurend over zijn bekering, met als gevolg dat de Italiaanse radio uitzendingen heel veel getuigenissen toelaten over Medjugorje; ze staan er bol van. De andere media in Italië sloegen dezelfde weg in. Ziehier de uitwerking van één hart dat zich opent. Hoeveel ongelovigen hebben de weg naar God teruggevonden door deze ene bekering? In de hemel zullen we het weten. Maar intussen kunnen we ons afvragen: en ikzelf, ben ik misschien die persoon die Maria zoekt om heel mijn land terug naar het Hart van God te brengen? Natuurlijk is het totaal niet belangrijk om een gevierde ster te zijn voor de mensen. De kleine Theresia is in Lisieux geheel verborgen gebleven, maar heeft haar korte leven geheel benut om miljoenen zielen naar God te leiden. Het belangrijke is om op radicale wijze voor God te kiezen, en Hij zal zich dan bezighouden met de verspreiding van de genaden op Zijn manier. Dat is Zijn job. Hoeveel verborgen offers heeft Hij gebruikt, hoeveel geheime smeekbeden ontvangen, om het hart van Paolo Bozio te kunnen veranderen?

De Gospa heeft ons nodig. Ze is op zoek naar ons onvoorwaardelijk ‘JA’. Als ik die massa’s Italianen in Medjugorje zie stromen, dan doet mijn hart pijn als ik denk aan mijn dierbaar Frankrijk, dat zoveel van God heeft gekregen en Hem zo weinig terug geeft. Wanneer zullen we in Medjugorje in de file staan vanwege de Franse autobussen? Wie van ons zal het instrument van God willen zijn om Frankrijk haar ziel terug te geven? (Of natuurlijk aan ons eigen vaderland?)

Op een dag had Zuster Faustina uit Polen een zeer interessant gesprek met Jezus. Ze smeekte Hem, dat Hij Polen een grote heilige zou schenken. Tot haar grote verbazing kreeg ze dit antwoord: “Deze heilige, dat zal jij zelf zijn.” Ze werd een grote heilige, en Polen gaf ook Pater Kolbe, Paus Johannes-Paulus II, Pater Michel Sopocko, Pater Popieluzsko, enz …
In enkele tientallen jaren verscheen er een reeks aan grote heiligen in Polen. Misschien dat Jezus al de toekomstige boodschappen van Medjugorje van Zijn Moeder had gelezen. De heiligheid is inderdaad iets dat Maria ons voortdurend vraagt: “Lieve kinderen, laat vandaag de dag zijn dat jullie kiezen voor de heiligheid. Laat vandaag de dag zijn dat jullie beginnen met te beminnen.”

4 - “De jongeren bevinden zich in een heel moeilijke situatie” zegt de Gospa. Ook dit jaar zal begin augustus het Jongerenfestival plaatsvinden. Wilt u de heilige Maagd helpen? Nodig een jongere uit uw omgeving uit om er aan deel te nemen. Of nodig een priester uit, die in zijn parochie werkloos is voor wat de biecht betreft, hij zou een luisterend oor voor deze jongeren kunnen zijn en hun biecht kunnen horen. Vorig jaar waren er een 500 priesters aanwezig uit alle landen, het was geweldig.

5 - Kies voor het leven. Sinds we een kribbe op natuurlijke grootte in onze tuin hebben, ontmoeten we vaak moeders die er komen om te bidden. Sommigen van hen hebben een kind verloren en vinden veel troost door dit kind in de handen te leggen van de Moeder van God. En Maria schenkt hen dan haar Kind. Velen vertellen ons dat ze een of meerdere abortussen hebben gepleegd, en hoe dat hen verwoest heeft. Verstrikt in de doodscultuur, waarin we ons bevinden, had men hen weten te overtuigen dat ze op die manier hun vrijheid zouden terugvinden. Maar zij vertellen ons, dat ze juist het tegenovergestelde gevonden hebben, en ze dragen deze intense pijn vaak in grote eenzaamheid. Door naar Maria in onze stal te kijken, worden ze geholpen om hun identiteit als moeder weer terug te vinden; ze kunnen dan aan hun kind denken als levend en geborgen in de armen van Maria. Vervolgens kunnen ze ook een priester vinden om in alle rust en zuiverheid hun zonden te biechten.

Nooit heeft de Gospa een publieke boodschap gegeven over abortus. Maar ze heeft, in de jaren 80 de jongeren in de gebedsgroep hierover onderwezen. Ziehier wat ik er me van herinner: De heilige Maagd raadde allen aan deze moeders niet te veroordelen, maar te bidden dat er niet meer zulke moeder zouden zijn. Ze vroeg ons om alles te doen, dat in onze macht ligt, om deze moeders de gelegenheid te geven zich met God te verzoenen door de Biecht. En dit te doen met veel liefde en tact. Ze zei heel duidelijk: “Abortus is een zware zonde, omdat het het doden is van een menselijke persoon. God, die goed is, vergeeft alle zonden, maar voor deze zonde vraagt hij veel boete aan de vader en aan de moeder van het kind”.

Het is goed om te zien hoezeer de heilige Maagd ook de vader bij deze delicate kwestie betrekt. Een priester vertelde ons dat vele vrouwen bij hem een abortus zijn komen biechten, maar dat hij het nog nooit had meegemaakt dat een man had gebiecht dat hij zijn vrouw tot abortus had aangezet. De verantwoordelijkheid hiervan ligt echter evenveel bij de man als bij de vrouw. Veel abortussen zijn te wijten aan de weigering van de vader om het kind te laten geboren worden en de weigering om het te willen erkennen. Soms gaat dit zelfs samen met dreigementen als “het is hij of ik”. De moeders moeten dan weten dat de eenheid van hen als stel absoluut niet gegarandeerd is, als deze moet standhouden door het bloed van een kind. Dat is een illusie die tot vele grote ontgoochelingen leidt. Integendeel, aan dergelijke bedreigingen weerstand bieden kan juist de zegen van God aantrekken over deze moeder, die kiest voor het leven. Ze zal daar nooit spijt van krijgen. Het is belangrijk dit tegen de jongeren te zeggen, want te midden van al de leugens waarmee ze door de media overspoeld worden, hebben ze recht op de waarheid. Door hen liefdevol en duidelijk de waarheid uit te leggen, kunnen we hen helpen om niet alleen het verlies te vermijden van de staat van genade en van de mogelijkheid om de Eucharistie te ontvangen, maar ook om te voorkomen dat ze in de toekomst de zware gevolgen moeten dragen, zoals depressies of obsessies voor de dood.

Over deze ongeboren kinderen zei de heilige Maagd: “Ze zijn bij mij”. Niet meer en niet minder. Het kind kan ook een naam gegeven worden, het is immers een menselijk wezen dat deel uitmaakt van de familie en dat de ouders in gebed mogen aanroepen . Op een dag zullen ze het terug ontmoeten. Sommige moeders schrijven een brief naar hun kind, waarin ze hun hart uitstorten. In het geval van een abortus vragen ze hun kind om vergeving en drukken ze het hun liefde uit. Deze brief wordt dan vervolgens aan de Gospa aangeboden tijdens een verschijning. Heel haar moederlijke bezorgdheid is een wondere samenwerking met de taak van de priester – en van Christus – en een steun bij het sacrament van de verzoening.

Ja, de Moeder Gods werkt hier hard en jullie zijn allemaal uitgenodigd. Kom proeven aan deze bron van genaden.

Lieve Gospa, Moeder van Barmhartigheid,
trek naar u toe en naar uw Zoon al de schipbreukelingen van de liefde,
en vermenigvuldig de herders die hun wonden kunnen verzorgen.

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje 15 juli 2010