Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2010

Geprezen zijn Jezus en Maria !

15 maart 2010

Dierbare kinderen van Medjugorje,

1 – Op 2 februari 2010 kreeg Mirjana Soldo, ondanks dat het pijpenstelen regende, haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, In deze bijzondere tijd van jullie inspanning om steeds dichter bij mijn Zoon te zijn, bij Zijn lijden, maar ook bij de liefde waarmee Hij het verdroeg, wens ik jullie te vertellen dat ik met jullie ben. Ik zal jullie helpen om met mijn genade te triomferen over dwalingen en bekoringen. Ik zal jullie liefde leren, liefde die alle zonden uitwist en jullie volmaakt maakt, liefde die jullie de vrede van mijn Zoon geeft, nu en altijd. Vrede zij met jullie en in jullie, omdat ik de Koningin van de Vrede ben. Ik dank jullie."

2 – Wat kunnen we doen in verband met de natuurrampen die de laatste tijd de planeet overspoelen en tegen de ontreddering die ze teweeg brengen? Bang zijn? Dat is het laatste wat we moeten doen. De Gospa heeft ons alle sleutels gegeven die nodig zijn om te leven met de vrede in ons hart. Die sleutels moeten we echter wel vanaf vandaag ook echt gaan gebruiken want, als er een ongeluk gebeurt en onze kwetsbare zekerheden storten in, dan is het wel erg laat.

Maria zegt: “Wie bidt heeft geen angst voor de toekomst en wie vast is niet bang voor het kwaad” (25-01-2001). Gezinnen die God als vader aannemen, mij (de H. Maagd) als moeder en de Kerk als hun thuis, die hebben van de toekomst niets te vrezen en niets te vrezen van de geheimen”. (Privé boodschap aan Mirjana). “Alleen door gebed en vasten kunnen de oorlogen een halt toegeroepen worden en kunnen de natuurwetten opgeheven worden” (1981).

Het zou kunnen dat er nog meer natuurrampen komen, ik ben geen profeet, maar het lijkt me wel een belangrijke boodschap. In de nacht van de 1 januari dit jaar, toen de Gospa verscheen aan Marija op de verschijningsberg, in aanwezigheid van duizenden mensen, was ik getroffen toen ik vernam dat ze duizenden engelen bij zich had. Normaliter komt ze op grote feestdagen (het was het feest van de Moeder Gods) met 3 engelen. Met verbazing heb ik dit bijzondere detail in me opgenomen. Nu begrijp ik het. Meer dan ooit hebben we nood aan hemelse hulp voor dit jaar en de komende jaren. Misschien is het een goed idee om al de boodschappen van de 2de van de maand van het jaar 2009 te lezen. U zult dan opmerken dat de Gospa ons heeft gewaarschuwd. “Jullie zijn verdwaald, mijn kinderen” … “Jullie hebben je helemaal in de zonden ondergedompeld” … “ Mijn hart wordt geraakt door een grote pijn als ik naar jullie harten kijk”, enz …

De H. Paulus zegt ons dat “het loon van de zonde de dood is”. Welnu, de wereld vervalt steeds sneller en steeds meer in zonde. Dat gaat zover dat men de zonde aan iedereen wil opleggen, door wetten en door op allerlei wijzen druk uit te oefenen. God zendt ons niet de dood, het zijn wij die deze over ons afroepen. Een vriendin werd in het ziekenhuis als “crimineel” behandeld toen ze weigerde om haar baby te laten aborteren, waarbij geconstateerd was dat het een mongooltje was. (Het kindje werd overigens helemaal normaal geboren). Men noemt het goede kwaad en het kwade goed. We kunnen uit de boodschappen opmaken en ook gewaar worden via de school van de Gospa van deze afgelopen 29 jaar, dat we ons moeten voorbereiden op een beproeving, maar dan wel in hoop ! Behoren we tot diegenen die voortdurend bidden, die op diepe wijze hopen, die een sterk geloof hebben en die beminnen en die hen bemoedigen, die Jezus nog niet kennen? Aan alle beproevingen zal een einde komen en de “Nieuwe Tijd” waarover de Gospa spreekt zal komen op het uur van God. We hebben er geen idee van hoe dit zal zijn,en hoe mooi dit zal zijn. Ik merk dat geen enkele van de zieners van Medjugorje pessimistisch is over de toekomst, zelfs al weten ze dat de wereld beproefd zal worden. God zal het laatste woord hebben. De heilige Maagd zal Zijn plan uitvoeren en er zelfs haar eigen vijanden in betrekken.

De tijd is dus gekomen om:
1) De zonde te vermijden en de hand van onze Moeder, de heilige Maagd, vast te pakken om ons door haar, in de Kerk, te laten leiden. 2) Op goede en oprechte wijze te biechten en om ons zonder uitstel te verzoenen en vergeving te schenken. 3) Ter Communie te gaan zo vaak de omstandigheden het toelaten. 4) Het Evangelie te beleven. 5) Radicaal de richting van ons leven te veranderen. Onszelf er aan te herinneren dat het doel van ons leven de Hemel is, God de eerste plaats te geven in plaats van ons werelds welzijn of een ander idool. 6) De naastenliefde te beoefenen, want “de naastenliefden bedekt vele zonden” 7) Te kiezen voor de nederigheid en een eenvoudig leven, in voortdurende lofprijzing, zoals de H. Maagd Maria en de H.Jozef in Nazareth, om de komst van de Heer voor te bereiden. Alle lijden te offeren voor de bekering van de zielen, want de zondaars worden bedreigd door grote wanhoop. “Ik zal jullie helpen om jullie fouten en beproevingen met mijn genade te overwinnen”, zegt de Gospa, die nooit liegt.

Psalm 46, die treffend de gebeurtenissen van de wereld beschrijft, geeft ons een lichtend antwoord : “God is ons een toevlucht, een sterkte, hulp in noden hogelijk bevonden. In dit weten zijn wij zonder vrees, al werd ook de aarde ontwricht, al werd het gebergte ontzet tot diep in het hart van de zeëen. Moge daveren, bruisen de branding, dat de bergwand schokt als het hoog gaat: de Heer der heerscharen – Hij is met ons, een burcht is ons de God Jacobs.

3 – Vatikaan:

Paus Benedictus XVI heeft een commissie benoemd om het “Fenomeen Medjugorje” te bestuderen, dat het derde meest bezochte bedevaartoord in Europa geworden is. Deze commissie, verbonden aan de Congregatie van de Geloofsleer, zal werken onder het voorzitterschap van Mgr. Ruini , voormalig vicaris van de Paus voor het Bisdom Rome. De kardinaal zal de verbindingsman zijn tussen Medjugorje en de Paus. Laten we veel voor hem bidden en voor allen die aan dit dossier werken. Het gaat immers om een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover God en de mensen. (Officieel moet deze informatie nog door het Vatikaan bevestigd worden). Laten we niet vergeten, dat buiten al deze commissies, het de Gospa zelf is die het dossier Medjugorje in handen heeft. Ze heeft ieder van ons nodig om haar plan te bespoedigen, want in dit plan is de kleinste van ons belangrijk.

4 - Jaar van de Priesters.

We kunnen deze maand het volgende gebed bidden, dat werd geschreven door Paus Benedictus XVI : “Heer Jezus, aanwezig in het H. Sacrament, Gij hebt onder ons willen blijven door middel van uw priesters. Maak dat hun woorden enkel de Uwe zouden zijn, dat hun gebaren de uwe zouden zijn, dat hun leven een trouwe uitstraling zou zijn van het Uwe. Dat ze mannen zouden zijn die God over de mensen en de mensen over God spreken. Mogen ze niet bevreesd zijn in hun dienst en de Kerk dienen zoals ze gediend wil worden. Mogen zij mannen zijn, getuigen van het eeuwige in onze tijd en dezelfde wegen gaan van de geschiedenis die U bent gegaan al goed doende voor iedereen. Mogen zij trouw zijn aan hun beloften, jaloers op hun roeping en hun gaven, klare spiegels van hun eigen identiteit en mogen zij in de vreugde leven van de gave die ze gekregen hebben. Dat vraag ik U door de H. Maria, Moeder van God. Ze was aanwezig in Uw leven en zal steeds aanwezig zijn in het leven van de priesters. Amen”.

5 – Opgelet. Belangrijk bericht voor de priesters. (Aan iedereen doorgeven)

De parochie van Medjugorje eist nu dat de priesters het “Celebret” overhandigen aan deze parochie en ze moeten er een kopij van maken. Gebeurt dit niet dan zal de betreffende priesters geen H.Mis meer mogen lezen en geen biecht meer mogen horen in Medjugorje. Hij zal eveneens gevraagd worden Medjugorje te verlaten.

Lieve Gospa, wat moeten we beginnen zonder U? Maar we willen U ook niet laten zonder ons, we willen bij U blijven in lijden en vreugde !

Sr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje maart 2010