Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 december 2008 -

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria !

1 – Op 2 december kreeg Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning in het Cenakel. Na de verschijning gaf ze ons de volgende boodschap door:
"Lieve kinderen. In deze tijd van blijde verwachting heeft God jullie uitverkozen, jullie, die klein zijn, om Zijn grote plannen te verwezenlijken. Mijn kinderen, wees nederig ! Doorheen jullie nederigheid zal God, door Zijn wijsheid, jullie zielen tot een uitverkozen verblijfplaats maken. Door jullie goede werken zullen jullie deze verlichten, en zo zullen jullie met een open hart de geboorte van mijn Zoon en Zijn overvloedige liefde verwelkomen. Ik dank jullie, mijn kinderen.”

2 - Ik verwacht het Kind Jezus !

Pater Svetozar (van de parochie Medjugorje) vertelde ons deze recente en veel betekenende gebeurtenis: Hij ging een kledingzaak binnen in de USA die volhing met T-shirts met afbeeldingen van duivels en monsters of met teksten als “Naar de hel samen met Satan”. Met zijn gebruikelijke mildheid vroeg hij of hij andere T-shirts zou kunnen zien: ”Ik zoek een T-shirt met de afbeelding van Jezus”, zei hij tegen de verkoper.
- Nee, mijnheer, die hebben we niet.
- Misschien heeft u dan een T-shirt met de naam van Jezus ?
- Nee, die hebben we ook niet ! (Hij begon zenuwachtig te worden).
- Dan hebt u misschien een T-shirt met het woord “Vrede” of “Schoonheid” ? (De pater bleef heel kalm.)
- Nee, mijnheer, dat hebben we niet, niets van dat ! En bovendien hebben we veel werk, dus u moet vertrekken. (En de verkoper zette hem buiten.)

Kerstmis nadert en het Kind Jezus riskeert hetzelfde lot te ondergaan, misschien zelfs in onze eigen familie! De overgrote meerderheid van de mensen beseft niet meer dat Diegene van wie we de verjaardag vieren, Jezus Christus is. Om met meer zekerheid Christus uit onze samenleving te verbannen, is het woord Kerstmis al op veel kalenders vervangen door “wintervakantie” of andere betreurenswaardige commerciële benamingen.

Het is aan ons om het Kind Jezus te verwelkomen. In plaats van Hem te zeggen: “Je moet vertrekken want ik heb veel werk”, zullen we Hem integendeel de grootste, de mooiste, de meest geheime plaats geven in ons hart en in ons leven. Laten we Hem, gedurende de dagen die ons nog van Kerstmis scheiden, krachtig aanroepen, laten we met het geweld van heiligen naar Hem vragen, zodat Hij in ons hart geboren kan worden en er een warm en liefdevol verblijf kan vinden. Hij is niet veeleisend, Hij is zo klein en zo discreet. Hij zal in slaap vallen en we zullen verwonderd zijn over de vrede die dit slapend kleintje uitstraalt. Zijn goddelijke vrede zal onze angsten en onze bitterheid wegbranden en zij zal een tederheid laten ontluiken die geneest, en een vreugde doen opwekken die kracht geeft om te overwinnen. Doorheen ons zal het Godkind de duisternis doen wijken en eveneens kunnen binnendringen in de harten van de mensen in onze omgeving, die dorst hebben naar Hem, zonder het te weten.

3 - In Luxemburg wordt het Kind Jezus – De Prins van het Leven – bedreigd.

Onder de berichten die ons van overal bereiken, is er een over hulp bij zelfdoding (het grote gevaar voor de jongeren in crisis) en euthanasie. Op 1 december jl., heeft de Groot-Hertog Henri van Luxemburg aangekondigd dat hij geen enkele wet zal ondertekenen die euthanasie toelaat. Een wetsvoorstel dat euthanasie en hulp bij zelfdoding wil toelaten, zal immers, ondanks veel tegenstand, toch door het parlement worden behandeld. Om de Groot-Hertog schaakmat te zetten, heeft de regering de grondwet veranderd, waarbij hem de macht is ontnomen de wet te kunnen weigeren. Met deze moedige houding ten aanzien van de bescherming van het leven, treedt de Groot-Hertog in de voetstappen van Koning Boudewijn van België, toentertijd tijdens de goedkeuring van de abortuswet. Laten we hem steunen met onze 2 belangrijke wapens : het gebed en het vasten.

4 - Mijn kinderen, die honger hebben.
Magnus is een gelukkige vader van een kroostrijk gezin en zeer verbonden met Medjugorje. In 1992 stichtte hij een hulporganisatie voor oorlogsslachtoffers. Dit apostolaat, dat krachtig wordt gesteund door de kleine en wondermooie gemeenschap van Craig Lodge in Schotland en door Medjugorje, groeide gestaag, en levert levensmiddelen en hulp vooral aan Bosnië en Kroatië, Roemenië en Zuid-Amerika … In 2002 stichtten ze “Mary’s meals” (Maaltijden van Maria). Het doel is dagelijks een maaltijd te geven aan kinderen, die zo arm zijn en zo uitgehongerd, dat ze niet naar school kunnen gaan. De maaltijd wordt hen in hun school gegeven of op een andere vormingsplaats. Dat verplicht de kinderen er naartoe te gaan. Zo krijgen ze, naast voedsel, ook wat vorming en kunnen ze ontsnappen aan de armoede. De wonderen van de Voorzienigheid zijn niet meer te tellen bij “Mary’s meals”, dat nu dagelijks 350.000 kinderen voedt. Dat is het werk van Maria.

In 2006 gebeurde er iets bijzonders. Magnus sprak in Medjugorje met Anka, een lokale gids. Tijdens een verblijf op Haïti werd ze diep getroffen door de grote hongersnood die er heerst, vooral onder de kinderen. Ze vroeg Magnus een “Mary’s meals” te organiseren op Haïti. “We zouden dat graag doen, antwoordde hij, maar op dit moment hebben we niet genoeg middelen. Laten we er samen voor bidden, en zien wat er gebeurt.” Terug in Schotland, had Magnus een waardevol e-mail ontvangen: Een Amerikaanse priester had over “Mary’s meals” gehoord en diep getroffen liet hij weten dat hij een Stichting had opgericht, waarmee hij de arme kinderen op Haïti wilde helpen. Overtuigd dat “Mary’s meals” het meest geschikte werk zou zijn voor Haïti, beloofde hij om alles te financieren en nodigde Magnus uit om de mensen van zijn Stichting te ontmoeten. Magnus ging er heen en men beloofde een dagelijkse maaltijd te financieren voor 5000 kinderen.

Terwijl Magnus de mensen van deze Stichting in Amerika vertelde over de wondere providentiële geschiedenis van “Mary’s meals”, wees hij erop dat het werk op Haïti begonnen was juist op de dag van het overlijden van Moeder Teresa. Naar aanleiding daarvan viel het hem op dat dit bij de aanwezigen een hevige emotie opriep. Later vroeg hij hen waarom ze zo geëmotioneerd waren en ze antwoordden: “Al het geld dat we gegeven hebben, komt van één enkele weldoenster, een zeer rijke Canadese dame. Ze had deze gift gegeven omdat ze enkele jaren geleden een droom had, die haar erg had aangegrepen. Moeder Tesera was haar in die droom verschenen en smeekte: “Help mijn kinderen op Haïti, die sterven van honger”. Deze dame was zo geraakt door die droom, dat ze er bij ons sterk op aandrong om iets te doen. Het is dank zij haar dat we deze financiële hulp kunnen geven. En zo is onze eerste hulpverleningsactie bestemd voor de kinderen van Haïti. “Mary’s meals” is de eerste vrucht van deze droom.”

“Wat jullie voor de minste van de mijnen gedaan hebben, hebben jullie voor Mij gedaan.” zei Jezus, het arme Kind uit de kribbe van Betlehem.

Zalig en vreugdevol Kerstmis voor allen.

Lieve Gospa, wat is uw geheim ?

Welke woorden sprak u tot het Kindje Jezus,
toen u Het in u droeg ?
Wat hebt u Hem toegefluisterd toen u Hem
in uw armen drukte en verwarmde met uw tederheid ?

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje december 2008