Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 september 2008 -

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 september kreeg Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning in het Cenakel.

Na de verschijning gaf ze ons de volgende boodschap door: “Lieve kinderen. Met mijn moederlijk hart nodig ik jullie allen, die hier vandaag rond mij verzameld zijn, uit tot liefde voor de naaste. Mijn kinderen, maak pas op de plaats! Kijk in de ogen van jullie broeder naar Jezus, mijn Zoon. Als er vreugde in te lezen staat, verheug jullie dan met hem. Als er droefheid in de ogen van jullie broeder is te zien, verdrijf die dan met jullie zachtheid en goedheid. Want zonder liefde zijn jullie verloren. Alleen de liefde is doeltreffend, ze doet wonderen. De liefde zal jullie de eenheid in mijn Zoon geven en de overwinning van mijn Hart. Daarom, mijn kinderen, bemin!” Daarna nodigde de heilige Maagd ons nogmaals uit te bidden voor onze herders.

2 - Beschadigd beeld
Het witmarmeren Mariabeeld dat op de Podbrdo-heuvel staat, is op 29 augustus ernstig beschadigd. Bij het aanbreken van de dag kregen de eerste getuigen een schok: de linkerhand van de heilige Maagd was verdwenen en het gezicht van het beeld was beschadigd aan de neus. Zinloze haat. Wie kan het gemunt hebben op de heilige Maagd, tenzij hij wiens kop ze met haar hiel verplettert. Maar zoals vaker, heeft de Hemel dit kwaad reeds ten goede gekeerd. Deze daad heeft immers veel mensen geïnspireerd om onze Moeder gebeden tot eerherstel aan te bieden. Zo heeft de parochie van Grossetto in Italië gedurende 9 zaterdagen gebeden tot eerherstel georganiseerd. Laten we niet de laatste zijn om onze steun aan de Gospa te tonen.

De schade zal vlug zijn hersteld. Vooral omdat de hand is teruggevonden in het struikgewas. Er is al voorgesteld om de hand weg te laten, omdat de heilige Maagd ons reeds dikwijls op deze manier heeft uitgenodigd: “Lieve kinderen, wees mijn uitgestrekte handen naar hen die de liefde van God nog niet kennen …” Deze beschadiging herinnert ons eraan dat wij vandaag haar moederlijke handen zijn. Ze rekent op ieder van ons als op haar uitgelezen instrument, om haar kinderen te bereiken die het meest van allen het allerbelangrijkste missen.

3 - De dood voor ogen
Ik ben juist teruggekomen van een prachtige missiereis in Spanje en Portugal. Het is duidelijk dat deze twee landen, die lange tijd van Medjugorje verwijderd bleven, zich er nu met veel geestdrift voor open te stellen. Ik kan bijvoorbeeld heel erg het voorbeeld waarderen dat een industrieel heeft gegeven door de opbrengst van zijn werk te besteden aan de verspreiding van de Goddelijke Barmhartigheid en aan de verspreiding van de werken van Medjugorje. Op deze wijze steunt hij financieel al het drukwerk dat hij hierover laat drukken, waardoor hij de mogelijkheid creëert om boeken te verkopen tegen een prijs die onder de kostprijs liggen. Dank zij dit offer worden er duizenden mensen geraakt die niet geraakt zouden zijn geworden als ze de normale prijs hadden moeten betalen. Dit toont welk een invloed een enkel “kind van Medjugorje” kan hebben, als hij zich met concrete daden die binnen zijn vermogen liggen, ten dienste stelt van Jezus en Maria. Ik zal niet verbaasd zijn als ik in de Hemel ontdek dat dergelijke edelmoedigheid veel zielen de mogelijkheid heeft gegeven om het heil te vinden. Dat is een voorbeeld dat inspirerend kan werken voor anderen. Als Maria in elk land dergelijke mensen zou vinden, hoe vlug zou ze dan de wereld kunnen overspoelen met haar boodschappen.

Toen ik van deze missie terugkwam, brachten een van onze zusters me per auto van Dubrovnik terug naar Medjugorje. Op een bepaald moment reed er een auto recht op ons af. Hij reeds met volle snelheid, volledig links van de weg. De chauffeur was in slaap gevallen, zijn hoofd hing naar beneden. Een botsing leek niet te vermijden. Onze zuster begon hard te toeteren en remde uit volle macht. Opeens richtte de man zijn hoofd op en kon op het allerlaatste moment naar rechts uitwijken. Ons leven heeft aan een draadje gehangen. Enkele minuten tevoren hadden we een loflied gezongen ter ere van de heilige Engelbewaarders en de heilige Aartsengel Michaël. Ik denk dat ze ons gevrijwaard hebben van dit verschrikkelijk ongeluk. Het is een goede aanmoediging om onze engelbewaarders in alle omstandigheden aan het werk te zetten. Ze kunnen immers met kracht werken, daar waar wij uit onszelf machteloos zijn.

4 - Veel mensen stellen ons vragen over Pater Tomislav Vlasic, ofm.
Inderdaad, wegens zware theologische vergissingen, die niets met Medjugorje hebben te maken, heeft Rome hem zijn bevoegdheden ontnomen. Na de zaak ernstig te hebben overwogen heeft de Kerk besloten zo te handelen om de gelovigen te beschermen tegen bepaalde dwalingen. De media heeft er echter zijn eigen saus overheen gegoten en heeft zo voor heel wat verwarring gezorgd. We moeten in zo'n geval echter steeds onze toevlucht nemen tot betrouwbare bronnen.

Zelfs al was Pater Vlasic in het begin zeer nauw betrokken bij de gebeurtenissen van Medjugorje en heeft hij er heel goed werk verricht, later heeft hij om belangrijke redenen de parochie moeten verlaten. Al meer dan 16 jaar woont hij in Italië. Wat er dus nu gebeurt, heeft geen betrekking op de parochie van Medjugorje en deze wordt dus geenszins veroordeeld. Heel de Kerk lijdt onder deze situatie en laten we dus samen met Maria in vrede blijven en in gebed verenigd, om de overwinning van het Licht te bespoedigen daar waar de vijand verwarring wil zaaien. Deze overwinning is zeker door God reeds voorbereid, we hoeven haar nog alleen maar te bekomen. Alvorens er een duidelijke tekst zal worden gepubliceerd op www.childrenofmedjugorje.com begin oktober aanstaande, wordt iedereen uitgenodigd de dringende oproepen van de heilige Maagd via Mirjana te herlezen en te beleven: “Bid voor jullie priesters ” en “Jullie moet jullie herders in je hart en in je gebed dragen.”

5 - De maand van de Rozenkrans: een geschenk voor de Gospa.
“Ik vraag de priesters en de religieuzen de Rozenkrans te bidden en de anderen te leren hem te bidden.” (25.08.97). “Het gebed in het gezin is het middel om de wereld van vandaag de dag te genezen”, heeft de heilige Maagd eind augustus bij het Blauwe Kruis tegen Ivan gezegd. Willen jullie de heilige Maagd een plezier doen? Dan zullen jullie zeker binnen de prijzen vallen als jullie opnieuw de Rozenkrans in jullie gezin gaan bidden, vooral nu oktober in aantocht is, de maand van de Rozenkrans. Voor sommigen betekent het bidden van de Rozenkrans dat zij daarvoor een stap in het geloof moeten zetten. Maar niemand zal er spijt van krijgen.

Moeder Theresa en het gebed in het gezin. Moeder Theresa had een stem in de internationale gesprekken. In haar “Intieme geschriften” bevinden zich brieven die zeer verhelderend zijn over het wapen dat ze gebruikte om het kwade te overwinnen dat de gezinnen van vandaag treft. In wat we hier aanhalen beschrijft ze aan een bisschop een van haar visioenen:

“Excellentie (…) Opnieuw deze immense menigte. Smart en diepe pijn stonden op hun gezichten te lezen. Ik zat geknield naast de heilige Maagd die tegenover hen stond. Ik zag haar gelaat niet maar ik hoorde haar zeggen: “Draag zorg voor hen, ze zijn van mij. Breng ze naar Jezus, breng hen Jezus. Vrees niet. Leer hen de Rozenkrans te bidden, de Rozenkrans in het gezin, en alles zal goed gaan. Vrees niet, Jezus en ikzelf zullen bij jullie en jullie kinderen zijn.

” Vorig jaar tijdens mijn zending in India, waren we uitgenodigd door een school die aan de kust in het zuiden van het land, in Kerala, is gebouwd. Daar deelden we met de leerlingen de boodschappen van Medjugorje. Met vreugde vertelden de zusters die deze school besturen ons: “Hier bidden we met de leerlingen elke dag de rozenkrans.” U kunt zich mijn verwondering voorstellen. Welke Europese school zou dat doen? Toen leidde een van de zusters ons naar het terras van de school en zei: “Kijk hier eens naar links en naar rechts.” Er was enkel de verlatenheid te zien van een strand dat geteisterd was door de Tsunami die deze streek had getroffen. Toen zei de zuster: “Kijk, de school werd niet getroffen, ze is ongedeerd gebleven. Toen de Tsunami bij ons aankwam, is het water niet verder doorgedrongen dan tot aan de eerste trede.” En de zuster voegde er met een glimlach die zuivere harten zo eigen, aan toe: “Want bij ons, zuster, bidden we elke dag samen de Rozenkrans. De heilige Maagd heeft ons beschermd.”

O bewonderenswaardige Moeder, wat een geluk dat we met U mogen leven en alles met U mogen delen!


Sr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje september 2008

De Nederlandse vertaling van het laatste, prachtige boek van Zr. Emmanuel is verschenen:
HET VERBORGEN KIND VAN MEDJUGORJE
Het is voor 15 € (+ verzendkosten) te verkrijgen bij:
Voor Nederland:
Noëlle Imkamp,
Gedempte Burgwal 12 c
2512 BT Den Haag
Tel : 070 355 39 43
n.imkamp@tele2

Voor Vlaanderen:
Stefaan Veys,
Vercruysse de Solartstraat, 7
8540 Deerlijk
Tel: 056 77 73 73
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of ga naar de webwinkel via www.medjugorje.nl