Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 augustus 2008 -

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 - Op 2 augustus had Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning in het Cenakel. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door: “Lieve kinderen, in mijn komst naar hier, midden onder jullie, toont zich de grootheid van God en een weg met God naar het eeuwig geluk opent zich. Voel je niet zwak, alleen of verlaten. Beklim de berg van het heil met het geloof, het gebed en de liefde. Moge de H. Mis – de meest verheven en krachtigste daad van gebed – het middelpunt zijn van jullie geestelijk leven. Geloof en bemin, mijn kinderen. Daarmee helpen jullie ook diegenen die mijn Zoon heeft gekozen en geroepen. Aan jullie en aan hen in het bijzonder, geef ik mijn moederlijke zegen. Ik dank jullie.”

2 - De jongeren: gebombardeerd en onder de douche
Na het prachtige Jongerenfestival in de 1ste week van augustus, kan ik niet anders dan in verwondering staan. Welk een genadedouche voor de duizenden jongeren die van overal gekomen waren. Als we luisteren naar hun levensverhalen, dan zien we hoe ze op duizend en een manieren gebombardeerd worden met beproevingen die hun ouders niet kennen, zeker toch niet in die mate. Ze worden belaagd door de alomtegenwoordige netten van het kwaad die hen zwak willen houden, willen ontmoedigen en tot slaaf willen maken van de vernietigende, soms zelfs dodelijke passies. En de Moeder van God, van haar kant, houdt niet op hen op te roepen, te richten en te enthousiasmeren, door hen de weg bij uitstek voor te houden, door hen het ware doel van hun leven op aarde te laten zien en hen de ware vrede te tonen. Het is gewoon prachtig.
Is ze hier niet alles begonnen met 6 adolescenten zonder bijzondere vorming, zwak en kwetsbaar? Waarom werden deze jongeren gekozen, hoewel er heilige volwassenen waren in het dorp?
Nooit zal ik de woorden van Pater Jozo Zovko vergeten: “Als ik de heilige Maagd zou zijn geweest, dan zou ik deze kinderen nooit hebben gekozen”. De heilige Maagd echter, heeft hen wél gekozen. Ze zei daarover: “Dat is Gods wil”. God heeft Zijn eigen wegen. Tegen Jakov zei de Gospa: “Ik kies niet noodzakelijk de besten”. Niemand van ons is dus kansloos!

Het was Gods wil dat deze 6 jongeren de stem zouden zijn van de Koningin van de Vrede in deze wereld zonder vrede. Welk een fantastische zending voor hen!

Wat trekt de jongeren zo sterk aan in Medjugorje?
Dat lijkt me zonder meer duidelijk: de jongeren zijn eenvoudigweg uitgenodigd. Zulk een bijeenkomst van jongeren vanuit godsdienstige motieven kan door niemand bewerkt worden. Die heeft plaats omdat de Hemel het zo heeft besloten; het is God zelf die hier aan het werk is. Moest er een menselijke truc bestaan om zoveel jongeren aan te trekken, dan zouden veel parochies die al gebruikt hebben om hun jongeren terug naar God te brengen.

Als ik op reis ben voor een missie, ben ik getroffen te zien hoezeer het hart van de Gospa voor de jongeren breekt. Op een dag, in een dorp in de binnenlanden van Polen, zeiden jongeren me met droefheid: “We zouden graag naar Medjugorje gaan, maar het is onmogelijk. Onze ouders hebben zelfs niet genoeg geld om onze studie te betalen”. Mijn hart begaf het bij deze woorden. Zoveel jongeren uit rijke landen zijn al meerdere keren gekomen, zonder enige geldzorg. Ik zei dus tegen de Gospa: “Regelt u het maar om ze uit te nodigen. Is het voor u niet mogelijk om dit niet te verhoren? Ik weet dat u ze niet zult laten vallen, omdat hun ouders geen geld hebben. Bent u hun moeder niet? En onmiddellijk hoorde ik mezelf tot die jongeren zeggen: “Geen probleem! Het volstaat om op de volgende wijze tot jullie hemelse Moeder te bidden: ‘Moeder, u hebt al zoveel jongeren uitgenodigd om naar Medjugorje te komen. Waarom mij niet? Ben ik niet uw geliefd kind? Heb ook ik geen bekering nodig?’ Jullie zullen zien wat er gebeurt. Ik wed dat we elkaar binnenkort daar zullen terugzien. En werkelijk, de volgende zomer werd ik bij de kerk benaderd door een groep jonge Polen: “Zuster, herkent u ons nog?”. Ik kon mijn ogen niet geloven, het waren de jongeren uit dat dorp. En elkeen had zijn eigen verhaal hoe hij aan het geld was gekomen.

Veel jongeren die in Medjugorje zijn aangekomen, vertrouwen ons toe: “Wat is er hier eigenlijk zo bijzonder? In mijn hart wist ik dat ik naar Medjugorje moest komen en ik ben dan ook onmiddellijk vetrokken, maar ik weet niet waarom ik hier ben, noch wat ik hier deze dagen kom doen.” Het antwoord is duidelijk: “Als jij het niet weet, de Gospa weet het. Later zal je het begrijpen, dus maak je maar geen zorgen."

Enkele voorbeelden:
- De heilige Maagd is wezenlijk een moeder en veel jongeren ervaren in Medjugorje voor het eerst moederlijke liefde. Velen hebben hun moeder niet thuis. En tegenover de kwetsuren, die tegenwoordig door de crisis in het moederschap veroorzaakt worden, is de moederlijke aanwezigheid van Gospa een bron van diepe genezing. Het is een levensbalsem voor hun hart. Ze geeft hen een gevoel van veiligheid, waar ze zo naar verlangen. Ze ervaren haar onfeilbare moederlijke tederheid en haar begrijpend hart. Sommige jongeren zeggen: “Ik wil niet weg uit deze plaats, hier heb ik het gevoel in de schoot van mijn moeder te zijn en ik wil zo graag nog wat bij haar blijven.“ Door hun contact met haar wordt hun echte identiteit versterkt.

- Zoals een moeder, komt de heilige Maagd elke dag. Dat is ook een bron van genezing. De trouw aan de ouderlijke verplichtingen is zeldzaam geworden. Als mensen boven de 50 het maar vreemd vinden dat de Moeder van God elke dag verschijnt, bij de jongeren hoor je deze klacht nooit. Het is integendeel voor hen een teken dat ze hun noden kent en ze komt lenigen. Omdat ze door veel stress zijn omgeven, hebben ze deze veiligheid nodig.

- Zoals een moeder komt de heilige Maagd elke dag op hetzelfde uur. Deze regelmatige momenten van houvast helpen de jongeren in vrede te groeien.

- Als een moeder spreekt de heilige Maagd op een eenvoudige manier en haar woorden komen uit het hart. Het is als in een gezin. Vermits veel jongeren geen gezinsleven kennen en verstoken zijn van gezinsrelaties, zijn de woorden van de heilige Maagd als lichtbakens die hen leiden te midden van een verwarrende wereld en overvloed aan informatie. Maria is hun verpleegster, ze verbindt hun wonden. - De heilige Maagd is een veeleisende opvoedster en jongeren verlangen naar iemand die veeleisend is. Ze is geen “zoete lieve moeder”, ze sluit geen compromissen met het Evangelie, ze vreest niet hun harten te verliezen door streng te zijn, zoals bij vele ouders het geval is. Zoals Johannes-Paulus II, gelooft ze sterk in hen. Ze leert hen inzien hoe kostbaar hun leven is. Velen van hen zijn aan een abortus ontsnapt en stellen het op prijs te ontdekken dat hun leven een zegen is. De heilige Maagd zegt tegen hen: “Dankt God, de Schepper, lieve kinderen, want Hij heeft jullie op zulk een wonderbare wijze gemaakt”. Verrast ontdekken ze in welke mate ze kunnen uitgroeien als ze het besluit nemen bij haar op school te gaan. Ze minimaliseert hun mogelijkheden niet en deinst er niet voor terug hen de waarheid te tonen. Ze daagt ze uit te worden wat ze in waarheid zijn, en niet wat de wereld zou willen dat ze zijn.

- Ze geeft blijk van durf ten aanzien van hen door hen op te roepen tot heiligheid, wat door velen aanvaard wordt. - In een woord: ze voelen zich in Medjugorje thuis. Ze kunnen zich veroorloven zichzelf te zijn.

- De heilige Maagd laat hen voelen dat Jezus niet op de eerste plaats een rechter is, maar een beminnend Hart, dat met al zijn schatten op hen wacht.

- Maria is de Koningin van de Vrede en de jongeren verlangen naar deze vrede, ze zijn de valse vrede en het valse licht beu. - De heilige Maagd helpt hen hun weg in de wereld en hun roeping te vinden. Ze geeft hen veel hoop voor hun toekomst.

- Maria nodigt steeds nieuwe kinderen bij haar uit en de jongeren krijgen de gelegenheid nieuwe vriendschappen te sluiten met anderen die hun geloof delen. Noemt de Gospa Medjugorje niet: “De ontmoetingplaats van de harten ?”

- In Medjugorje is Maria in het bijzonder de Toevlucht van de Zondaars. De jongeren kunnen er hun hart openen en bekennen wat ze gedaan hebben, zonder verworpen of geoordeeld te worden. Ze kunnen daardoor ook aanvaarden dat Jezus hen zuivert voor een nieuwe start.

- De heilige Maagd laat hen ontdekken wat het betekent Katholiek te zijn en te behoren tot de wereldkerk. Ze ontdekken Katholieken uit Azië, Afrika, Australië, Europa, de beide Amerika’s en stellen dat op prijs.

- In 1982 gebeurde er een enig feit in de geschiedenis van de Kerk: de heilige Maagd stichtte haar eigen gebedsgroep en ze koos daar jongeren voor. Ze vroeg hen bij haar op school te komen gedurende 4 jaar. Onze Hemelse Moeder gaf hen zelfs een handvest: Hoe haar toebehoren en een heilige worden. Tegenwoordig kunnen jonge pelgrims zich bij hen aansluiten en deelnemen aan de nachtelijke verschijningen op de berg. Daar kunnen ze haar ervaren als een ware moeder die hen ongelofelijk nabij is.

Dit jaar waren er 440 priesters uit alle landen gekomen om de jongeren tijdens het festival te helpen. Ze hebben “dag’ en heel dikwijls ook “’s nachts” gewerkt om te luisteren, biecht te horen … Het was een mooie oogst.

O, liefdevolle Moeder, zegen uw zwakste en meest kwetsbare kinderen!
Ze worden gebombardeerd door het virus van de wereld.
Omhul ze in uw mantel en breng ze naar Jezus!

Sr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje augustus 2008

P.S: Het nieuwe boek van Zr. Emmanuel ‘Het Verborgen Kind van Medjugorje’ is uit en voor € 18,25 (€15,- boek + €3,25 verzendkosten) en te verkrijgen bij:

Noëlle Imkamp
Gedempte Burgwal 12 c
2512 BT Den Haag
070-3553943
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of:
Door € 18,25 (€15,- boek + €3,25 verzendkosten) over te maken op Postbank rekeningnummer 5914816, tnv “Stichting Vriendenkring Medjugorje-Nederland”, onder vermelding van Verborgen Kind. Ook te bestellen via de webshop van: www.medjugorje.nl

Voor België:
Dhr. S. Veys
Vercruysse de Solartstraat 7
8540 Deerlijk
056 – 777373
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.