Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 augustus 2006

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 augustus kreeg de zienster Mirjana haar maandelijkse verschijning, en op het einde van de verschijning deelde zij de volgende boodschap met ons:

“Lieve kinderen, in deze onrustige tijd kom ik naar jullie toe, om jullie de weg van de vrede te tonen. Ik hou van jullie met een onmetelijk grote liefde en ik wil dat jullie van elkaar houden en in elke medemens mijn Zoon zien, die zelf de Liefde zonder einde is. De weg naar vrede gaat alleen, alleen via de liefde. Geef mij je hand, geef je moeder je hand, en laat mij jullie leiden. Ik ben de Koningin van de Vrede. Ik bedank jullie!”

Mirjana voegde er nog aan toe: “Na een lange onderbreking heb ik de hemel weer open zien gaan en heb ik de drie tekenen gezien: het kruis, het hart, en de zon”. (Die drie tekens worden elke keer gegeven aan de zieners die de Gospa elke dag zien. Het was dus erg lang geleden dat Mirjana ze gezien had. Mirjana heeft geen uitleg gegeven bij het symbolisch karakter van deze drie tekens, want ze spreken gewoon voor zich.)

2 – Een nieuwe commissie voor Medjugorje?

Geweldig nieuws: zoals CNS (Catholic News Service, VS, op 24 juli) en andere kranten zoals ‘Vecernji List’ (op 16 juli) schreven (zie P.S. 1) heeft kardinaal Vinko Puljic van Sarajevo aangekondid dat er in september een nieuwe commissie voor Medjugorje gevormd zou worden. Wie precies in die internationale commissie zal zetelen is nog niet bekend. Het nieuws werd bekend na de ontmoeting van de bisschoppen van Bosnië-Herzegovina, die van 12 tot 14 juli 2006 in Banja Luka plaatsvond. In een eerste fase zal deze commissie moeten vaststellen of Medjugorje door de Kerk officieel als mariaal heiligdom gezien kan worden. Daarna zullen ook andere elementen grondig onderzocht worden.

In dat verband is er nog positief nieuws, uit Rome: dit jaar (25ste verjaardag van de verschijningen) heeft het officiële bedevaartreisbureau van het Vaticaan, “Opera Romana Pelegrini” zo’n 14 busbedevaarten en 24 vliegtuigbedevaarten naar Medjugorje georganiseerd!
En nog goed nieuws: in 1999 heeft Mgr. Tarcisio Bertone, toen Secretaris van de Congregatie voor de Doctrine van het geloof, in een privé onderhoud met pater François Xavier Wallays, moderator-generaal van de gemeenschap van de Zaligsprekingen, en in aanwezigheid van andere priesters in Rome gezegd dat Medjugorje dezelfde beoordeling verdient als Tsjechostochau (een zeer geliefd mariaal heiligdom in Polen).

Laten we dan vredig en hoopvol afwachten! Onze taak is nu te bidden opdat Rome een wijze besluiten moge nemen bij het benoemen van de leden van de commissie, en opdat hun werkzaamheden tot het heil van vele zouden dienen. Als paus Johannes Paulus II naar zijn vriendin Zofia Skmarnicki uit Krakau kon schrijven dat hij in gebed elke dag naar Medjugorje kwam, dan is dat omdat hij de betekenis –de genade– van deze plaats voor onze tijd erkend had. Hier volgt een citaat:

“[…] Zofia, ik bedank je voor alles in verband met Medjugorje. Ook ik ga er elke dag op bedevaart, in gebed; ik ben in gebed verbonden met al wie daar bidt en van daaruit een oproep tot gebed lanceert en verspreidt. Vandaag begrijpen wij die oproep beter. Ik ben blij dat onze tijd geen tekort heeft aan mensen van gebed en apostelen […]”. (8 december 1992, zie P.S. 2)

Laten wij in afwachting van eventuele veranderingen voor Medjugorje trouw blijven aan het recentste officiële document uit Rome, gepubliceerd door de Congregatie voor de Doctrine van het geloof, dat dateert van 26 mei 1996 en het nummer 154/81-06419 draagt: de Kerk geeft toestemming voor privébedevaarten, verbiedt officiële bedevaarten, en eist pastorale begeleiding voor pelgrims die naar Medjugorje gaan (zie P.S. 3).

3 – Wapenstilstand in Libanon!

Hier in Medjugorje leeft Libanon in ons hart en ons gebed! Bij het jongerenfestival, begin augustus, hebben de voorgangers vaak gewezen op de afwezigheid van onze geliefde Libanese pelgrims, en heeft de enorme groep jongeren heel intens voor hen gebeden. Het was heel ontroerend. Toen iedereen zich voorstelde kreeg Libanon een heel lang applaus, want er was slechts een handvol Libanezen onder de deelnemende jongeren, die uit 49 landen kwamen. Ze huilden bijna allemaal!
Van bij het begin van het conflict hebben de priesters ze allemaal aan de barmhartigheid van God toevertrouwd.

In Frankrijk, de VS, Canada en zelfs in Libanon circuleren verschillende versies van een valse boodschap, die de Gospa zogezegd aan Ivan toevertrouwd zou hebben. Ivan heeft het bestaan ervan echter nadrukkelijk ontkend. Bovendien merk je meteen dat die gestresseerde manier van spreken niet die van de Gospa kan zijn. Voorzichtigheid is aangewezen en het is beter de geruchten (nog een over Medjugorje!) niet te geloven en het te houden bij de officiële boodschappen die vanuit Medjugorje verspreid worden. Als de moeder Gods ooit een boodschap zou geven over een bepaalde situatie, dan zou die al gauw op de officiële homepage verschijnen.

Natuurlijk is er gebed nodig voor Libanon! De laatste tijd heeft de Gospa op de berg heel vaak herhaald: “Bid voor de vrede in de wereld!” Daarbij noemt zij geen land in het bijzonder. De oorlog in het hart heeft de hele wereld veroverd! Daarom rekent zij op ons. Toen in januari 1991 de Golfoorlog uitbrak heeft de Gospa volgens Vicka het volgende gezegd: “Wanneer ergens een oorlog uitbreekt, dan is dat omdat er al een oorlog in de harten heerste, en die innerlijke oorlog dan naar buiten treedt. Maar wanneer jullie in je hart vrede sluiten, dan zal de uiterlijke oorlog meteen ophouden!” Bidden voor de vrede in Libanon betekent eerst in het eigen hart kijken en er elke vorm van verwerping, haat, jaloezie, verkeerde verlangens, en alles wat ons op onszelf concentreert uit verbannen. Al dat kwaad moeten wij aan Jezus afgeven, opdat hij het zou verbranden in het vuur van zijn hart. Die innerlijke bekering van ons is dan veel sterker dan alle menselijke wapenstilstanden en bemiddelingen, want dan wordt Satan, de mensenmoordenaar, overwonnen en ontwapend. Dat is een echte wapenstilstand, die blijvend is, omdat de haat aan de oorsprong overwonnen wordt! En die kun je zelfs van thuis uit bereiken…

Ja, de Gospa rekent op ons, net als onze broeders en zusters die slachtoffer zijn van deze oorlog…

Lieve Gospa, “de weg naar vrede gaat alleen, alleen, via de liefde”, schenk ons dan die liefde, die wij zo hard nodig hebben!

Zuster Emmanuel +