Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juli 2006

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1. Op 2 juli heeft Mirjana haar maandelijkse verschijning gehad, in aanwezigheid van talrijke pelgrims. Na de verschijning gaf zij de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, God heeft jullie geschapen met een vrije wil, opdat jullie zouden begrijpen en een keuze zouden maken tussen leven en dood. Als moeder wil ik jullie met mijn moederlijke liefde helpen om het leven te begrijpen en de weg van het leven te kiezen. Kinderen, laat je niet vangen door valse vrede en valse vreugde, maar sta mij toe, lieve kinderen, om jullie de ware Weg te tonen, de Weg die naar het leven leidt: mijn Zoon. Bedankt!”

Kiezen voor het leven en niet voor de dood, daartoe nodigt onze Moeder ons in deze onrustige tijden uit. In de heersende “cultuur van de dood” zijn de uitnodigingen tot de dood zo groot en talrijk dat wij er alleen aan kunnen weerstaan op voorwaarde dat wij een stevig gebedsleven voeren, in het besef dat wij een strijd aan het leveren zijn. De overwinning zal er komen door de Barmhartigheid, ja, die zal het laatste woord hebben!

Te midden van het groeiende misprijzen voor het menselijk leven heeft God voor prachtige hoopgevende lichtpuntjes gezorgd, die nu al het Nieuwe Pinksteren van de Liefde aankondigen. Een Ierse vriendin, Bernadette Gourdin, oprichtster van de stichting Rachels Vineyard (zie P.S. 2) wil hier een aantal ervaringen met ons delen uit haar apostolaat bij vrouwen die abortus gepleegd hebben. Een allesbehalve banaal avontuur, waarin zowel de dood als het leven krachtig aanwezig zijn:

“Ik zal altijd spijt hebben van mijn beslissing om voor mijn kind de dood en niet het leven gekozen te hebben. Ik ben bedrogen door een valse vrede en een valse vreugde!”

“Elke abortus staat gelijk met het overlijden van een gezinslid. Maar na een overlijden is het van groot belang dat je kunt rouwen. Abortus ontneemt iedereen echter het recht om te rouwen. Bij abortus is er geen lijk, geen begrafenis, geen graf, geen plaats om te treuren. Het verdriet krijgt geen plaats! Uit emotioneel oogpunt is het voor de vader en de moeder bijzonder belangrijk om dit zwaar taboe aan het licht te brengen.”

Tijdens de bijeenkomsten van Rachels Vineyard beseffen veel vrouwen voor het eerst dat zij moeder zijn, dat zij niet treuren over een hoopje cellen maar wel over het verlies van hun kind. Zij beseffen dat Jezus de enige ware Weg is. In hun ziel is er een diepe wonde geslagen, die alleen door Hem genezen kan worden. Zij spreken hun verdriet uit tegenover de Barmhartige Jezus, die hen vergiffenis wil schenken. Zij hebben Zijn gave, het Leven, verworpen, maar aanvaarden zijn ander geschenk: Zijn barmhartigheid en Zijn vergiffenis.

Een van de bijbelpassages die tijdens de bijeenkomsten aan bod komt is het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Joh 4). Jezus weet alles over haar. En het is diezelfde vrouw die, ondanks haar verleden, het woord van Leven en van het Levend Water naar haar naasten zal brengen. God kan gebruik maken van onze fouten om van ons betere mensen te maken en om doorheen ons anderen te raken. “Hij heeft mijn abortus gebruikt om mij Zijn barmhartigheid te openbaren, en om zoveel vrouwen te raken met Zijn boodschap van hoop en genezing! Hij verricht mirakels doorheen onze fouten.”

2. De Gospa heeft het eens te meer over “de valse vrede”. Daarom zou ik graag het tweede deel van het gesprek dat ik in juni met pater Donald Calloway (ex-misdadiger die priester en missionaris geworden is) voerde met jullie delen. (zie fax van 15 juni)

Zr. Em.: Hoe verspreidt u de boodschappen van Medjugorje?

Don Calloway: In Steubenville (V.S.) gaat dat redelijk gemakkelijk, de mensen staan er erg voor open. Vaak verspreid ik de boodschappen in parochies, missies, conferenties, jongerengroepen, gevangenissen… Meestal geef ik slechts de kernpunten mee, zoals de 5 steentjes, dat is eenvoudig en makkelijk te onthouden. Veel mensen komen naar mij toe omdat ze de Duivel aan het werk zien, occulte zaken die overal aanwezig zijn. Zij doen aan wicca, new age, reiki, reflexologie, yoga, alles… Iemand moet hen zeggen dat je alleen van die dingen af kunt raken door gebed en vasten. Dat maakt deel uit van de boodschap van de Gospa. En het is onze taak om dat te doen!

Zr. Em.: Veel mensen doen aan reiki. Wat kunt u ons daarover vertellen?
Don Calloway: Er bestaat een boek, “Ransomed from Darkness”. Dat zou u moeten lezen. Zoveel mensen raken daardoor op het slechte pad! Ik denk bijvoorbeeld ook aan de boeken van Harry Potter. Ik zou met de woorden van Jezus willen spreken: “Het is beter voor uw kind dat hij als analfabeet in het Rijk der Hemelen betreedt!” Heel wat mensen, ook en vooral in kloosters en parochies, denken dat dat allemaal goed is. Yoga, tai chi, reiki, enz. Maar die dingen zijn geen gewone oefeningen, het is een denkwijze die je jezelf eigen maakt, je probeert om jezelf te redden, om je eigen heiland te zijn… je probeert om zelf je wonden te genezen (zie P.S. 3 over reiki). Maar dat kan helemaal niet! Wanneer ik het over dat soort zaken heb zie ik vaak mensen kwaad worden. Nu, als je wil leren om je rustig en vredig te voelen, leren om rustig te ademen zodat je je beter voelt, mij best! Maar als je dat niet doet met een bijkomend offer, dan kan dat duivels zijn.

3. Pater Robert Thorn is terug in Medjugorje! Pater Robert Thorn is een voormalig docent in Transcendentale Meditatie, die ons een eersteklas getuigenis biedt over de valse vrede en de subtiele valkuilen die zich op onze weg bevinden: “Ik had een heel goede vriend die altijd rustig en vredig was. Eens vroeg ik hem hoe hij dat voor elkaar kreeg, en hij antwoordde: “Ik doe aan Transcendentale Meditatie.” Ik heb daarover informatie gezocht, en kreeg steeds meer zin om er zelf ook aan te doen. Hij vond een leraar voor mij, een Amerikaan, die mij TM leerde. Van bij het begin voelde ik een grote vrede door mijn lichaam stromen, en ik voelde het verlangen om dat ook aan anderen te leren. Ik voelde echt een enorme vrede, ongelofelijk. Daardoor hield ik op met drugs gebruiken, dat moet namelijk als je aan TM doet. En na enige tijd werd ik zelf ook TM-leraar.

Enige tijd later reisde ik, op aanraden van mijn broer, naar Medjugorje. Als toerist hoor, gewoon uit nieuwsgierigheid! Een zekere nacht was ik op de Verschijningsberg, geknield bij het kruis, en deed ik aan TM terwijl de andere pelgrims rondom mij aan het bidden waren. Een van hen begon in talen te spreken, en meteen voelde ik een heel onaangenaam gevoel in mijn binnenste. Ik voelde dat ook ik iets moest zeggen. En plots begon ik ook in talen te spreken, en spraken wij afwisselend in talen tegen elkaar. Daardoor besefte ik dat de Duivel ook in talen kan spreken! Na die ervaring in Medjugorje ging ik gewoon door met mijn werk, mijn reizen, en mijn zondig leven, maar ik begon de Bijbel te lezen en de rozenkrans te bidden. Ik deed nog steeds aan TM. En ik voelde een onweerstaanbare aantrekkingskracht voor vrouwen. Op een dag kwam ik, op weg naar Istanboel waar ik met een Turkse vrouw een romantisch uitje gepland had, opnieuw in Medjugorje langs. Nadat ik enkele dagen ter plaatse geweest was, zei ik de rest van mijn reis en ook het afspraakje af, en besloot ik om langere tijd in Medjugorje te blijven. Daar voelde ik dan het verlangen om te gaan biechten. Vlak voor mijn biecht had ik tijdens het genezingsgebed na de heilige mis, de volgende ervaring: ik zat geknield en zag voor me hoe het bloed van Christus over mij stroomde. Ik zat met gesloten ogen. Opeens zag ik voor mijn geestesoog een afschuwelijk zwart monster, een soort kruising tussen een kreeft en een kever. En meteen besefte ik: “Dat is een slechte geest, daar moet ik van af zien te geraken!

Ik vertelde dat tijdens de biecht aan de priester. Toen hij dat hoorde zei hij: “Ah, dat is interessant. Vertel eens, heeft u gevast?” Ik antwoordde dat ik dat inderdaad gedaan had, en de priester zei: “Goed zo! Want de kracht van de Heilige Geest is groter wanneer je gevast hebt!” Daarop volgde een lange en intense nacht van gebed, waarbij de priester de slechte geesten die in mij huisden verdreef in de naam van Jezus Christus. Hij beval mij om van elke slechte geest afstand te doen. De priester bad de hele nacht door, en ik voelde in mijn ingewanden een ondraaglijke pijn. Er gebeurden allerlei vreemde dingen. Zo ontsnapte er bijvoorbeeld stoom uit mijn mond, of kwam ik op handen en knieën te zitten zonder van houding te kunnen veranderen. De priester sprenkelde wijwater over mij heen en plaatste een kruisbeeld op mijn buik. Op dat moment werd de pijn nog vreselijker. De priester vroeg: “In naam van Jezus Christus, wie ben je?”. En ik begon mijn mantra van Transcendentale Meditatie op te zeggen. Je mantra onthullen is echter iets wat niet mag, want daardoor verlies je voor een stuk de mogelijkheid om je op jezelf te concentreren. Ik was dan ook echt verbaasd dat ik de mantra gewoon opgezegd had. Ik vroeg mijn biechtvader of TM misschien iets slechts was, en legde hem uit dat ik op zijn vraag met mijn TM-mantra geantwoord had. Hij antwoordde: “Wel, het is in elk geval iets wat gehoorzaamt aan de macht en autoriteit van Jezus Christus!” Later heb ik samen met hem een en ander opgezocht, en wij hebben samen de betekenis van die mantra ontdekt: het was de naam van de duivel van het seksuele verlangen. Opeens was duidelijk waar die onweerstaanbare drang naar vrouwen vandaan kwam. Tijdens het exorcisme kwam nog de naam van een andere duivel aan het licht: de naam van de man die mijn leraar in Transcendentale Meditatie geweest was!

Daarna ben ik opgehouden met TM, en begon ik regelmatig naar Medjugorje te gaan. Ik bracht veel tijd door op de Krizevac en vroeg in mijn gebed om inzicht. Ik begon met een noveen tot de Gospa, en op de derde avond hoorde ik in de heilige mis tijdens de offerande heel duidelijk: “Ik wil dat je priester wordt”. Daar was ik helemaal ondersteboven van! Ik wist niet wat ik moest doen. Ik ben de kerk uit gegaan, nog steeds sprakeloos, en op weg naar het restaurant bad ik tot Maria: “Als je dat werkelijk van mij wil, help mij dan, want je kent mijn verlangen om te trouwen en kinderen te krijgen.” Zij antwoordde: “Ik zal je meer kinderen geven dan je je kunt inbeelden.

En op dat moment begon een ander hoofdstuk in mijn leven. Ja, ik ben priester geworden!

Zr. Em.: Wat is uw uitleg voor de vrede die u voelde toen u aan Transcendentale Meditatie deed? P.Robert: Nu zie ik duidelijk dat dat een valse vrede was. Nu ik terugkijk en denk aan de leerstellingen van TM besef ik dat TM eigenlijk over duivels gaat! Bij TM zul je het gevoel krijgen dat aan al je behoeften voldaan is, omdat de duivels je behoeften vervullen. Natuurlijk doen ze dat, want telkens je ‘mediteert’ (zie P.S. 4), streel je ze. Zij willen dus niet liever dan dat je terugkeert! De vrede die je ervaart bij TM is een valse vrede, want die is op jezelf gericht. Je streelt je Ego, en je voelt je daar goed bij. Maar je beseft niet dat je resistent wordt voor Jezus! De ware vrede, die van God komt, die krijg je als je je tot God richt. TM is eigenlijk gewoon zelfbevrediging. Herinner je de woorden van Jezus: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld jullie vrede geeft,…

” Lieve Gospa, Koningin van de Vrede, moge in ons hart en in de wereld jouw stem luider klinken dan alle stemmen die de valse weg wijzen!

Zuster Emmanuel +

P.S. 1 – Bernadette Gourdin, ‘Rachel’s Vineyard’, Bezinningen om te genezen na een abortus. Tél: 087 8592877. Dublin, Ierland. E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Website voor Ierland en Groot-Brittannië: www.rachelsvineyard.ie

P.S. 2 – Reiki is in Frankrijk nog niet erg bekend (nota van de vertaalster: in Vlaanderen en Nederland helaas wel), maar het is aan een snelle opmars bezig en wordt vooral gepromoot door New Age-kringen. Het gaat om een therapie die gebruikt maakt van de universele Levensenergie en een aantal krachten afkomstig van een transcendentale geest, die zeker niet de Heilige Geest is! Bij reiki roept men de universele energie over een zieke af door oersymbolen op zijn of haar lichaam te vormen. De therapeut visualiseert dan de energie die door de chakra van de schedelkruin naar binnen gaat, die de kruin vult en uit zijn overlopende hand stroomt om bij de patiënt naar binnen te gaan. In werkelijkheid opent reiki de deur voor duistere machten. Het gebeurt dat er in bepaalde gevallen een tijdelijke verbetering van de gezondheidstoestand optreedt, maar die wordt al snel gevolgd door symptomen die normaal gesproken uitsluitend in de context van duistere praktijken en spiritisme optreden. Deze praktijk maakt gebruik van geheime symbolen, van mantra’s van duistere oorsprong. Zoals vaak het geval is bij praktijken die door de New Age goedgekeurd en verspreid worden, ontkent ook reiki het bestaan van een persoonlijke God en Schepper en wordt gewerkt met energieën in een pantheïstische sfeer. Reiki wordt doorgegeven via initiatiecursussen (en dit in tegenstelling tot de gaven van de Heilige Geest die niet automatisch van de ene persoon op de andere worden doorgegeven maar die een geschenk zijn uit de hemel voor de personen die God daartoe uitverkoren heeft). Deze praktijk leidt tot geestelijke problemen en kan niet samengaan met ons katholiek geloof. Immers: bij Jezus is alles duidelijk! Het feit dat een aantal religieuzen reiki toepassen betekent niet dat het goedgekeurd wordt. Er zijn heel wat subtiele valkuilen en er is nog geen objectieve informatie uit onderzoeken beschikbaar en verspreid onder het grote publiek.

Zie voor meer informatie de website van pater Joseph Verlinde: Famille Saint Joseph, F 69380 Chasselay. Tel. : 04 78 47 35 26, Fax : 04 78 47 36 78. Websites: www.fsjinfo.net of www.final-age.net.

P.S. 3 – In Medjugorje heeft Maria als antwoord op een vraag over oosterse meditatievormen zoals zen en TM het volgende gezegd: “Waarom noemen jullie dat ‘meditaties’ terwijl zij de vrucht zijn van menselijke werken? Echte meditatie is een ontmoeting met Jezus, is het ontdekken van vreugde en innerlijke vrede. Je moet weten dat er slechts één God bestaat en slechts één bemiddelaar: Jezus Christus.” (december 1984