Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 mei 2006

15 mei 2006

Beste kinderen van Medjugorje,

Lof zij Jezus en Maria !

1. De Verjaardag nadert met rasse schreden! Wat een mooie gelegenheid om de heilige Maagd te komen bedanken voor de verschijningen van de voorbije 25 jaar en voor haar onophoudelijke liefdevolle zorg voor ons!

Maar hoe moet dat concreet? Hoe kunnen wij dit prachtig jubileumjaar, dit unicum in de geschiedenis van de verschijningen, op een geslaagde manier vieren? Hoe kunnen wij onze Moeder het meest plezier doen? De verbeeldingskracht van de liefde, gevoed door het gebed, zal wel het antwoord brengen… Maar ik wil van de gelegenheid gebruik maken om hier een aantal boodschappen aan te halen waarin de Gospa duidelijk haar wensen te kennen geeft, aan de gebedsgroep van de jongeren die haar vertrouwelingen waren en haar ‘eliteteam’ vormden.

“Mijn grootste vreugde is om te zien hoe jullie samenkomen om te bidden tot mijn Zoon Jezus, wanneer jullie harten verenigd zijn in één enkel hart.”

Het grootste gezamenlijk beleefd gebed tot God is uiteraard de heilige Mis. In deze maand zouden wij, als voorbereiding op de verjaardag, in onze parochie minstens één mis (of 3, of 9, of 30!) kunnen opdragen voor de intenties van Maria en als dankzegging. Als wij door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn tijdens die missen, dan kunnen wij er in ons hart aan deelnemen en geestelijk ter communie gaan, speciaal voor de intenties van de Gospa. Haar vreugde zal recht evenredig zijn met de graad van liefde en tederheid waarmee wij die missen beleven. Wat een prachtig boeket van genaden is zij voor ons aan het voorbereiden voor deze Verjaardag! Het is nu of nooit: wij moeten ons hart openen en onze Moeder, de Koningin van de Vrede, in de bloemetjes zetten. Medjugorje heeft, door de dagelijkse aanwezigheid van de Gospa, zovelen van ons het leven gered!

Onze Moeder voelt eveneens een grote vreugde wanneer zij ziet dat wij “de zonde verlaten”, alsook alles wat schadelijk is voor ons geestelijk leven. Een goede biecht spreken voor de 25ste juni, een echte ommekeer beleven en onze slechte gewoonten of verslavingen voorgoed achterwege laten… Alcohol, domme lectuur of tv-programma’s, slechte relaties… Zij houdt zo graag de grote schoonmaak… als een echte moeder! De laatste tijd heeft zij vaak de nadruk gelegd op het belang van een zuiver hart om haar Zoon en haar zelf te kunnen ontvangen… “Wat leeft er in jullie harten dat jullie belet om mijn Zoon de eerste plaats te geven?”

Er zullen ongetwijfeld talrijke bedevaarten zijn: nu al is er in het dorp geen enkel bed meer vrij voor de 25ste juni, maar voor daarna zijn er wel nog! Jullie zijn dit jaar dus allemaal van harte welkom om de genade van de Verjaardag te komen plukken!

En tenslotte, we weten hoe graag de Gospa post krijgt, laten wij haar dan allemaal een bedankbriefje schrijven voor 25 juni! (haar adres: zie P.S.1) Zij zal haar antwoord rechtstreeks in ons hart schrijven! Het schrijven van een brief biedt ons de kans om alles op een rijtje te zetten en om onze relatie met haar te verdiepen. Wanneer wij schrijven beseffen wij beter welke concrete stappen wij kunnen ondernemen om onze liefde voor haar tot uiting te brengen. Als wij zouden kunnen zien hoe blij en erkentelijk Maria is voor het allerkleinste geschenk dat wij haar geven (zo zeggen de zieners), dan zouden wij haar elke dag minstens 100 geschenken geven!

En die vreugde, die gunnen wij haar, of niet soms?

2. Haar boodschappen van de 2de van de maand… Sinds dit jaar lijken de boodschappen van de Gospa dringender geworden te zijn. Zo geeft zij nu bij bijna elke verschijning aan Mirjana op de 2de van de maand, bij het gebed voor de ongelovigen, een boodschap, en dat is nieuw. Bovendien legt zij de nadruk op de tekenen van deze tijd, net als Jezus in het Evangelie, en vraagt zij ons om die te herkennen. Over welke tekenen gaat het? Hier zijn de boodschappen:

“Lieve kinderen, laat in deze heilige tijd de liefde en de genade van mijn Zoon op jullie neerdalen. Alleen zuivere en barmhartige harten, vol innig gebed, kunnen de liefde van mijn Zoon voelen. Bid voor diegenen die niet de genade hebben om de liefde van mijn Zoon te voelen. Kinderen, help mij! Ik bedank jullie.” (2 december 2005)

“Lieve kinderen, mijn Zoon is geboren! Jullie redder is hier bij jullie. Wat is er in jullie harten dat jullie belet om hem te ontvangen? Wat voor verkeerds bevatten jullie harten? Zuiver jullie harten door vasten en gebed. Herken en ontvang mijn Zoon. De ware vrede en de ware liefde, die kun je alleen van Hem krijgen. De weg naar het eeuwig leven, dat is Hij, mijn Zoon! Ik bedank jullie.” (2 januari 2006)

Op 2 maart zei Mirjana na de verschijning dat de Gospa heel verdrietig was en dat zij vol verdriet met haar over de situatie van de wereld sprak. Er was geen boodschap, maar Maria riep tot drie keer toe: “God is liefde! God is liefde! God is liefde!”

“Lieve kinderen, ik kom tot jullie want ik wil jullie door mijn voorbeeld het belang tonen van het gebed voor zij die de liefde van God niet gekend hebben. Stel je de vraag: volg ik haar voorbeeld? Lieve kinderen, zien jullie de tekenen des tijds dan niet? Spreken jullie er onderling niet over? Kom, en volg mij! Ik ben jullie Moeder en roep jullie op! Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.” (2 april 2006)

“Lieve kinderen, als Moeder kom ik tot jullie. Ik kom met een open hart, een hart vol liefde voor jullie, mijn kinderen. Zuiver jullie harten, bevrijd ze van alles wat jullie belet om mij te aanvaarden, om de liefde van mijn Zoon te kennen. Mijn hart wil overwinnen via jullie, mijn hart wil overwinnen. Open jullie harten, daar wil ik jullie naar leiden. Ik bedank jullie.” (2 mei 2006)

De bewoners van Ninive kregen het teken van Jona, en zij hebben zich bekeerd toen zij hem hoorden spreken (Mt 12, 41). En de stad werd niet vernietigd. De Joden van het jaar 30 kregen eerst Johannes de Doper en dan Jezus Christus, Zoon van God; een aantal onder hen hebben zich bekeerd, maar het grootste deel herkenden niet Wie hen bezocht… (Lc 11, 32).

En vandaag, wie komt er vandaag? Wie bezoekt er ons al 25 jaar lang elke dag? Ook nu weer vinden we in de Bijbel de betekenis van de tekenen die wij vandaag in overvloed krijgen.

“Medjugorje is een teken voor jullie allen, een uitnodiging tot gebed en tot het beleven van de genadetijd die God jullie schenkt…” zegt de Gospa ons (25 april 1992). En ook: “Lieve kinderen, ik zou willen dat jullie de ernst van de situatie zouden inzien, en zouden begrijpen dat een groot deel van wat gebeuren zal afhangt van jullie gebed. Jullie bidden echter weinig…” (25 juli 1991).

Na 25 jaar van verschijningen kunnen wij de vruchten van Medjugorje bewonderen: miljoenen bekeringen, vernieuwde harten, gezinnen die weer samenleven in liefde, jongeren die de zin van hun leven ontdekt hebben, duizenden roepingen, ontelbare genezingen, enz. Wij moeten echter ook vaststellen dat een gedeelte van het plan van de Gospa mislukt is, want haar plan was om “de hele wereld te verzoenen en te bekeren” (juni 1981). Daar zijn we nog lang niet! Nemen wij ter gelegenheid van deze Verjaardag dan ook de tijd om te mediteren over de realiteit; zo zullen wij zeker manieren vinden om de Gospa te helpen om sneller te overwinnen. Haar Hart zal sowieso overwinnen, dat heeft zij ons gezegd in Fatima. Maar wij kunnen haar overwinning versnellen! Waarom zouden wij nog zoveel kwaad op de wereld toelaten, als zij ons al de wapens gegeven heeft – de enige doeltreffende wapens – om Satan te overwinnen?

3. Er zijn weinig echte getuigen van de eerste jaren van de verschijningen in Medjugorje! Er waren toen weinig mensen die Kroatisch spraken en die door het contact met de gezinnen en met de kinderen die zij uitgekozen heeft om haar boodschappen naar de wereld te brengen werkelijk tot de kern van haar boodschappen zijn doorgedrongen. Er is echter net een mooie getuigenis uitgebracht in Canada: “Voix d’intérieur à Medjugorje” (Innerlijke stemmen in Medjugorje). De auteur beschrijft het bijzondere charisma van Jelena en Marijana Vasilj die zij jarenlang gekend heeft. Een boek doorspekt met feiten gebeurd in het Medjugorje van de jaren ’80, en met verrijkende bezinningen voor al wie met de Gospa wil leven en haar plannen wil ontdekken. “Door jouw tussenkomst wil ik de mensen naar heiligheid leiden” zei de Gospa tot Jelena bij haar eerste “innerlijke ontmoeting” met haar, in december 1982. Jelena was toen pas 11! Een mooi geschenk voor alle franstaligen! (zie P.S.2)

4. Jelena Vasilj-Valente en Massimiliano hebben een derde kind gekregen, de kleine Francesca Romana, geboren op 20 april in Rome, en gedoopt op 9 mei in Rome, in aanwezigheid van de ouders van Jelena die uit Medjugorje overgekomen waren.

5. Een paar weken geleden is de ziener Ivan in Medjugorje aangekomen. Via hem heeft de Gospa ons meermaals uitgenodigd om ons bij de gebedsgroep bij het Blauwe Kruis te voegen en er samen te bidden. Bij die nachtelijke verschijningen waar een grote massa volk samenstroomt, nodigt de Gospa ons telkens weer uit om te bidden in het gezin, om haar oproepen ernstig te nemen, om haar boodschappen te beleven! Zij bidt altijd in de eerste plaats voor de zieken, voor de aanwezigen en voor al wie wij in ons hart meedragen. Je ziet dat de Gospa bezorgd is om de gezinnen, want daar moet heiligheid ontstaan! Maar zonder gebed is er noch heiligheid noch vrede. De vrede en de vreugde zullen weer in de gezinnen zijn wanneer de gezinnen weer zullen bidden!

Lieve Gospa,

Net zoals jij de taak van jouw zoon met heel je leven ondersteund hebt, zo willen wij ook jouw taak in Medjugorje ondersteunen, niet met woorden maar met heel ons leven, met heel ons hart!

 

Zuster Emmanuel +

P.S. 1 – Het adres: Marie Reine de la Paix, BP 2157, F 06103 Nice cedex 2, Frankrijk.

P.S. 2 - "Voix d'intérieur a Medjugorje", door Lise Baril-Leclerc. Voorwoord van pater Jozo Zovko. Uitgeverij: Editions du Passereau, in Québec. Tel: (450) 923 1990. Prijs: 18.70 Canadese Dollar. Laten wij hopen dat het boek binnenkort in andere talen zal bestaan! E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling: nvdw