Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 november 2005

Beste kinderen van Medjugorje,

Lof zij Jezus en Maria!

1 – Wie herinnert zich niet het beeld Pater Slavko die van de berg afdaalde met een vuilniszak vol lege flessen, plastic verpakkingen, papieren zakdoekjes, enz., die hij samen met een groepje jongeren opgeraapt had? Het motto van Pater Slavko was dan ook : "Meer bloemen en nooit meer afval!" (of in het Kroatisch: vise cvijeca, nimalo smeca!"

Nu Medjugorje zich voorbereidt om op 24 november de vijfde verjaardag van het binnengaan van Pater Slavko in het hemels koninkrijk te gedenken, hebben Billy Mastro, een Amerikaan, en Pater Svetozar een zeer toepasselijke actie voorgesteld. Zij wilden het motto van Pater Slavko nieuw leven inblazen en riepen alle schoolleraars van de omgeving samen. Hun voorstel was om de leerlingen aan het werk te zetten: zij zouden afval rapen en zo leren om het milieu te respecteren. Deze actie was een ware première voor de hele streek!
Op vrijdag 10 november ging Billy dan ook langs in alle scholen van de omgeving, en legde hij de leerlingen uit hoe belangrijk het is om afval niet zomaar in de natuur te gooien, want "wij wonen in het huis van onze Moeder". Hij legde uit wat precies van de kinderen verwacht werd en deelde 1000 plastic zakken en honderden plastic handschoenen uit. Hij gaf de kinderen ook fluoblauwe armbanden met het motto van Pater Slavko erop. Enkele meisjes waren helemaal weg van het idee en maakten zelfs t-shirts met op de voorzijde een afbeelding van de Gospa en op de rugzijde het motto van Pater Slavko!

Op zaterdagochtend hebben de dorpelingen en andere vrijwilligers van alle leeftijden zich over de hele omgeving van Medjugorje verspreid om honderden zakken vol afval te verzamelen. De vuilniswagen die de ronde deed om de volle zakken op te halen moest zelfs een paar keer heen en weer rijden! Toen de vuilniswagen het schoolplein van een dorpsschool opreed, waar heel wat kinderen stonden te wachten, kwamen er nog een heleboel vrijwilligers bij om hun eigen zak op de grote hoop zakken te leggen. Het resultaat? 1000 uitgedeelde plastic zakken + 500 kinderen = 700 zakken vol afval! Het was een groot succes: er was niet alleen afval verzameld, maar de kinderen hadden mooie lessen geleerd voor de toekomst. Het beste van alles was dat de kinderen na de actie een gelofte aflegden: "Ik beloof mijn ziel zuiver te houden en niet te zondigen, en mijn parochie zuiver te houden en geen afval in de natuur te gooien. Met de hulp van mijn hemelse Moeder zal ik mijn best doen om in gedachten, woord, en daden, minder afval en meer bloemen te produceren."

2 –  De Goddelijke Barmhartigheid zal ons altijd weer versteld doen staan ! Vorige zondag hebben wij de verjaardag van Kim C. gevierd, een van onze assistentes die Californië, haar geboorteland, in de steek gelaten heeft om hier een tijdje ten dienste van de Gospa te staan in Medjugorje. Wij besloten om haar lievelingsdessert klaar te maken : tiramisu. Het maken ervan vraagt wel enig kunnen, speciale ingrediënten, en vooral ook veel tijd. Vittoria, een Italiaanse vriendin die bij ons logeert, stelde voor om het dessert in de namiddag van de « grote dag » klaar te maken, want onze gasten zouden pas ‘s avonds komen. Zij was die dag ook van plan om de Krizevac te beklimmen en een paar uurtjes van de zondag met Jezus door te brengen op de berg. Vlak voor de ochtendmis beseft zij echter dat zij geen tijd zal hebben voor beide dingen, en staat dus voor een moeilijke keuze. Geen nood ! Zij bidt en zegt aan Jezus : « Heer, zie je, als ik de Krizevac beklim, dan zal ik geen tijd hebben om de taart te bakken, en als ik kies om de taart te bakken, dan zal ik geen tijd hebben om de Krizevac te beklimmen. Ik leg dit probleem in jouw handen, laat jij mij nu zien wat ik moet doen ! »

Vittoria had haar probleem in het hart van Jezus gelegd en kon vredig de mis volgen. Een paar minuten later draait Cosimo, een man uit haar groep die schuin voor haar zit, een beetje het hoofd : Vittoria beseft plots dat hij de beste banketbakker van San Giovanni Rotondo is (het heiligdom van Padre Pio, waar Vittoria woont) ! Zij beslist dus om hem na de mis om raad te vragen. Cosimo is maar al te blij dat hij kan helpen, en stelt zelfs voor om het dessert eigenhandig te komen klaarmaken.
 
Wie nog nooit een professionele banketbakker aan het werk gezien heeft zal het bijna niet kunnen geloven : de tiramisu waar Vittoria minstens 3 uur aan gewerkt zou hebben, was af in drie kwartier, en was bovendien zo heerlijk dat al onze gasten het recept wilden hebben ! En Vittoria kon al haar tijd nemen om bij Jezus op de berg te zijn. Zij bedankte Hem hartelijk en lachte twee dagen later nog vrolijk over de manier waarop Hij een oplossing bedacht had, als een goede Jood ! Geen feest zonder gebed, en geen gebed zonder feest… Wat is het mooi om Hem zelfs de allerkleinste details van ons leven toe te vertrouwen!

3 – Voor de Advent krijgen heel wat kinderen prachtige katholieke adventskalenders. Elke dag mogen zij een nieuw deurtje openen, waarachter dan een prentje of cadeautje verstopt zit. Het is aftellen naar Kerstmis, maar voor veel kinderen wordt het gereduceerd tot het aftellen naar de cadeautjes. Maar waarom de kinderen zo beperken als zij voor nieuwe dimensies zouden kunnen openstaan ? Waarom geen nieuwe horizonten openen en hen uitnodigen om zich ten dienste van de Gospa te stellen gedurende die voorbereiding op Kerstmis ? Elk gezin kan zijn eigen ideeën ontwikkelen, afhankelijk van de leeftijd en de persoonlijkheid van de kinderen (geef uw ideeën a.u.b. aan ons door !), want in gebed inspireert Maria maar al te graag al wie blijk geeft van goede wil…

Een Franse moeder vertelt :

« Vorig jaar heb ik de adventskalender die mijn dochter van haar oom gekregen had gebruikt. Zij kreeg elke dag een chocolaatje. Ik heb haar toen voorgesteld om elke dag een offer te brengen, en dat heeft zij graag aanvaard. Ik schreef dus elke dag haar offer op een stukje papier, zette er de datum bij, en stak het briefje in één van de vakjes van de adventskalender. Zo ging het tot Kerstmis. Mijn dochter was heel erg opgetogen ! Dit idee kan misschien ook toegepast worden in andere gezinnen ! Dan zouden we de kinderen oproepen om cadeautjes te geven aan Maria voor de geboorte van Jezus, en laten we niet toe dat de consumptiemaatschappij de ware betekenis van Kerstmis zou verhullen ! Mijn dochter vroeg zelfs of zij haar offers naar Maria in Medjugorje zou mogen sturen.»

Wij bedanken deze moeder voor haar edelmoedig initiatief ! En wij hebben goed nieuws voor haar en haar dochter : Ja, het is mogelijk om de gebrachte offers naar de Maagd Maria te sturen, zij krijgt ze dan op 1 januari, op het feest van Maria Moeder Gods. Hoe dat kan ? Stuur de offers gewoon naar het volgende adres, in Normandië, vanwaar op 28 december een groep pelgrims met het vliegtuig naar Medjugorje vertrekt. Schrijf op de envelop duidelijk : « Noël Gospa ».

« Noël Gospa »
Marie Source de Vie
4, Route du Château, BP 14,
F – 76133 Saint Martin du Bec
FRANKRIJK

De Advent begint op 27 november en eindigt op 24 december. Elke dag van de week na Kerstmis wordt beschouwd als Kerstdag. En wie wil dat zijn of haar offers vroeger bij de Gospa terechtkomen kunnen mailen naar een van de volgende adressen, met als onderwerp « Noël Gospa » :
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
En de volwassenen… Zullen zij ook geen zin krijgen om mee te doen als ze zien hoe ijverig kinderen zijn als het erop aan komt cadeautjes te verzamelen voor hun Moeder in de Hemel?

4 – Op 2 november is Maria zoals elke maand verschenen aan de zienster Mirjana Soldo in het Cenakel, in aanwezigheid van vele pelgrims die gekomen waren voor het feest van Allerheiligen. Na de verschijning vertelde Mirjana aan alle aanwezigen wat volgens haar belangrijk was. Dit waren haar woorden :

« De Gospa heeft geen boodschap gegeven. Zij was verdrietig en had pijn. Zij heeft mij een aantal dingen gezegd die ik niet kan vertellen. Ik heb gebeden opdat zij in onze harten zou komen. Ik vroeg haar :

- Hoe kunnen wij je helpen ?
De Gospa gaf geen antwoord.

Op het einde heeft de Gospa de religieuze voorwerpen die wij meegebracht hadden gezegend. »

Toen wij na de verschijning weggingen waren wij allemaal verdrietig. Het antwoord op de vraag van Mirjana heeft de Gospa ons in de loop van deze 24 jaar zo vaak gegeven en op zoveel verschillende manieren ! En toch ziet zij hoe deze dagen de haat triomfeert, vooral in mijn land, in Frankrijk, alsof zij ons niet de weg naar de vrede gewezen heeft…

De geschiedenis leert ons dat we goddelijke interventies niet naast ons neer mogen leggen. Als je kijkt naar Frankrijk, waar de Heer en zijn Moeder zo vaak verschenen zijn, zie je welke prijs het land heeft moeten betalen toen het weigerde te doen wat gevraagd werd. Een voorbeeld : in Paray le Monial vroeg Jezus doorheen de heilige Margaretha-Maria Alacoque aan koning Lodewijk XIV om Frankrijk aan zijn Heilig Hart te wijden. Maar de koning hield helemaal geen rekening met Jezus’ vraag en mijn land kreeg dan ook geen vredige tijd of overwinning, wel integendeel : Frankrijk werd het toneel van bloedige revoluties in 1789 en 1830 en 1848. Toen koning Lodewijk XIV uiteindelijk toch een poging deed was het al te laat, het land lag in puin, en hij stierf op het schavot.

In 1917 verscheen Maria aan de drie kleine herdertjes van Fatima om een einde te stellen aan de Eerste Wereldoorlog en om ons haar plan van bekering voor te stellen. Zij vroeg onder andere dat elke natie zich zou toewijden aan haar Onbevlekt Hart en aan het Hart van haar Zoon Jezus. Alleen Portugal beantwoordde haar oproep (en werd gespaard van de Tweede Wereldoorlog !). De andere naties legden haar oproep naast zich neer en wij weten maar al te goed wat de gevolgen van die lichtzinnige daad waren : de Tweede Wereldoorlog, miljoenen doden tijdens het communisme, enz. Zuster Lucia van Fatima schreef het volgende : « In een intiem gesprek richtte Jezus zich klagend tot mij en zei : « Zij hebben niet naar mijn vraag willen luisteren ! Net als de koning van Frankrijk zullen zij het zich beklagen. Zij zullen doen wat ik gevraagd heb, maar te laat. Rusland zal zijn fouten over de hele wereld verspreiden, oorlogen veroorzaken en de Kerk vervolgen. De Heilige Vader zal veel moeten lijden… »

Marthe Robin, een grote mystica die God in zijn grote vrijgevigheid aan Frankrijk geschonken heeft, zei aan Pater Finet (medeoprichter, samen met haar, van de Huizen van Barmhartigheid) : « Frankrijk zal erg laag vallen, lager dan de andere naties, door zijn hoogmoed en de slechte leiders die het gekozen zal hebben. Het land zal in het stof bijten. Op dat moment zal het de Heer aanroepen, en zal de Heilige Maagd het komen redden. Het zal zijn taak van ‘oudste dochter van de Kerk’ terugvinden en weer missionarissen uitsturen over de hele wereld. »

De Gospa was de vorige keer zo « verdrietig en lijdend » ; zij heeft Mirjana dingen gezegd die zij niet mag herhalen, dus moeten wij haar oproep werkelijk ter harte nemen en beleven ! De tijd is niet aan loze woorden, nee, nu is het de tijd om te handelen, om te gehoorzamen. « Geloof, bid en heb lief ! » (Boodschap van 25 oktober 2005).

Wij kunnen de oproep van God en zijn Moeder niet langer naast ons neerleggen !

Lieve Gospa, laat niet toe dat het Kwade zegeviert,
help ons om deze tijd van genade die God ons schenkt te gebruiken !
Hou niet op met je voorspraak voor ons, zondaars !

Zuster Emmanuel +

PS 1 – De vereniging "Children of Medjugorje" in de VS heeft een ander adres. Ziehier de nieuwe gegevens : (zie ook www.childrenofmedjugorje.com voor meer details)
Children of Medjugorje, Inc.
Children of Medjugorje, 2400 E. Main Street, Suite 103-156,
St. Charles, IL 60174, USA.
Tel:  (630) 406-5833
Fax:  (630) 879-5375
website: www.childrenofmedjugorje.com
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle e-mails die gestuurd worden naar het vorige adres <dnolan@childrenofmedjugorje> krijgen een automatisch antwoord waarin het nieuwe adres van Children of Medjugorje staat.
(Het e-mailadres van Denis Nolan is ook veranderd: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  )
De brieven die gestuurd worden naar het oude adres worden automatisch doorgestuurd naar het nieuwe postadres in St. Charles, Illinois, USA.
PS 2 – Bedevaarders uit Europa! De vliegtuigmaatschappij German Wings biedt interessante prijzen voor de vluchten naar Split, vanuit Keulen of andere Duitse steden. Neem een kijkje op de website: www.germanwings.com   Voor velen die op bedevaart willen zal de prijs niet langer een obstakel zijn!

PS 3 – In Medjugorje kunt u de video-opnames van de verschijningen van de 2e aan Mirjana verkrijgen bij Foto Dani, (linkerkant, tegenover de kerk). Prijs: 15 Euro. Opsturen per post niet mogelijk. Telefoon: (387) 36 650 006 of gsm : (387) 63 324 077. E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
@ Kijk ook eens naar onze Engelse website : www.ChildrenOfMedjugorje.com
Je vindt er onder andere de vertalingen van deze « Nieuwsbrieven », in het Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands (zij het niet door deze vertaalster maar door een vertaler uit Brussel, nvdr), Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Vietnamees, enz.
@ Ook de website van de parochie van Medjugorje is een bezoekje waard : www.medjugorje.hr
Een overzichtelijke site met veel informatie : officiële actualiteit, tips en handige weetjes, de boodschappen van de Gospa met commentaar, verklaringen van Zadar en van de Congregatie voor de Geloofsleer over Medjugorje, enz.