Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 10 mei 2005

Beste kinderen van Medjugorje!

Lof zij Jezus en Maria!

1. Op de ochtend van 2 mei had Mirjana haar maandelijkse verschijning in de tent van het Cenakel. Dit is de boodschap van de Gospa die zij ons doorgaf: “Kinderen, ik ben bij jullie om jullie naar mijn zoon te brengen. Ik wil jullie allemaal verlossing brengen. Volg mij, want slechts op die manier zullen jullie de ware vrede en het ware geluk kunnen vinden! Mijn lieve kinderen, kom met mij mee!”

Een priester zei mij eens: “Als je de rozenkrans ’s ochtends uit je zak haalt, zeg dan bij het begin van het gebed dat je werkelijk je hand in die van de Maagd Maria legt. En hou haar hand dan de hele dag vast!” Ik denk dat de Paus van het “Totus Tuus” ons dat werkelijk voorgeleefd heeft – en wat voor vruchten heeft het niet gedragen! Deze laatste boodschap herinnert mij aan iets wat de Gospa al eens aan Mirjana gezegd heeft: zij nodigt ons uit om haar onze handen te reiken. Handen, in het meervoud, dus niet één hand, maar allebei! Als iemand onze twee handen vasthoudt, dan wordt het al veel moeilijker om ons los te rukken. De Gospa weet heus wel waarom zij ons dat vraagt.

2. Wat voor een grote vreugde is het toch samen te kunnen uitkijken naar Pinksteren. De gebeurtenissen van de voorbije maand hebben de wereld in elk geval al voorbereid op een prachtig Pinksterfeest. Nog nooit hebben wij uit de mond van wereldse leiders zoveel uitingen van liefde en bewondering voor een man van God gehoord. En het is in diezelfde stroom van genade dat de Heilige Geest ons Paus Benedictus XVI geschonken heeft, een Paus die in dezelfde zin als Johannes Paulus II zal werken aan de zalving van de wereld. Ik moet bekennen dat ik heel gelukkig was ik hoorde dat hij gekozen was, want hij is een zeer sterke Paus die het ware katholieke geloof beschermt. Tot dan toe kende ik kardinaal Ratzinger alleen als een bekwaam persoon en een uitstekende theoloog. Ik wist nog niets van zijn ongelofelijke uitstraling. Het was voor mij dan ook een grote vreugde om vanaf het eerste moment van zijn pontificaat te voelen dat hij een echte man van het hart is; Gods nederige herder, vervuld van Zijn genade. Die goede herder is er niet alleen in geslaagd om onze harten te bekoren terwijl wij nog treurden om het verlies van Johannes Paulus II, maar ook om ons hoop te geven. Wij stelden ook met vreugde vast dat de nieuwe Paus voor de eerste keer op het balkon verscheen om precies 18.40u, hetzelfde tijdstip dat van de dagelijkse verschijning van de Gospa!

Velen vragen ons hoe Paus Benedictus XVI tegenover Medjugorje staat. Ik wil die vraag echter nu nog niet beantwoorden, laten we liever de nieuwe Paus wat tijd geven en wachten tot hij zelf aangeeft in welke richting zijn overwegingen gaan. Ik weet echter wel dat Kardinaal Schönborn in een broederlijk gesprek met Kardinaal Ratzinger gezegd zou hebben, dat als Medjugorje gesloten zou worden, hij dan ook maar meteen het seminarie van Wenen zou sluiten, omdat de meeste seminaristen hun priesterroeping in Medjugorje gekregen hebben. Daarop zou kardinaal Ratzinger geantwoord hebben: “Medjugorje sluiten? Geen denken aan!”

Hoe kunnen wij nu de Koningin van de Vrede helpen om haar plannen in Rome te verwezenlijken? Door deemoedig de boodschappen die zij ons geeft te beleven, opdat ons leven een getuigenis zou zijn van een leven in en voor Christus. En laten wij de rest aan haar overlaten. Ik denk dat de erkenning van Medjugorje door een hemelse tussenkomst zal gebeuren, en niet door banale menselijke praktijken. Als wij onze eigen plannen willen verwezenlijken, dan brengen wij de plannen van Maria misschien in het gedrang. Het lijdt geen twijfel dat de nieuwe Paus zich zal inzetten voor de verankering van ons leven in Christus, in de Kerk.

3. Sinds Paus Johannes Paulus II naar de hemelse Vader teruggekeerd is, roept de vox populi (de stem van het volk) luid “Santo Subito!” (“Onmiddellijk heilig!”) En de Kerk luistert werkelijk naar die heel machtige stem van het volk, laten we er dan voor zorgen dat die luid genoeg weerklinkt! Het volstaat om alleen of in groep een email naar Rome te sturen, en wel naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
4. Nieuw in Medjugorje: in navolging van de boodschap van 25 april werd het Allerheiligste Sacrament uitgestald in de St. Jacobuskerk. Pelgrims konden de Heer de hele nacht, tot ’s ochtends 7 uur, in stilte aanbidden. In die nacht zijn veel pelgrims – en dan vooral jonge mensen – de kerk gebleven om Jezus te aanbidden. Op die manier gaven zij aan dichter bij Christus, die leeft in de Eucharistie, te willen komen. Ik denk dat dit in de toekomst aangehouden wordt. Vanaf nu zal het Allerheiligste Sacrament elke maand in de nacht van de 25ste op de 26ste tot ’s ochtends vroeg ter aanbidding uitgestald worden.

5. Op 13 mei zullen wij, de “Kinderen van Medjugorje” met veel vreugde het feest van onze jaarheilige vieren, namelijk Onze Lieve Vrouw van Fatima! Een vriend heeft mij trouwens net iets heel interessants over Fatima verteld: na een gesprek met de Moeder Gods (zie PS 1) schreef zuster Lucia in haar memoires een openbaring neer die verband houdt met de roeping van Johannes Paulus II en die ons ertoe brengt om nog meer van hem te gaan houden.

De moeder Gods had aan zuster Lucia gezegd dat zij haar ofwel op de eerste zaterdag van de maand, ofwel op de 13de van de maand zou komen halen. Maria is Lucia op 13 februari komen halen. De moeder Gods had Lucia ook gezegd dat zij kort na haar overlijden ook de Heilige Vader zou komen halen. En precies zo is het gebeurd! Johannes Paulus II heeft deze wereld ongeveer zeven weken na zuster Lucia verlaten. Dat is iets wat buiten Portugal nog niet erg bekend is, maar het is zeker goed om erover te vertellen. Dit feit maakt namelijk de goddelijke band tussen deze twee wonderbaarlijke zielen duidelijk, en toont ons tegelijk hoe nauw hun roepingen verbonden waren met de plannen van Maria voor deze wereld. Johannes Paulus II werd na de aanslag op het St.-Pietersplein van 13 mei 1981 de “Paus van Fatima”, de “Paus van de overwinning van Maria”, terwijl hij ook de “Paus van de Goddelijke Barmhartigheid” is. Wat heerlijk! Wat is het toch fantastisch om dergelijke tekens uit de hemel te krijgen! Die tekens bemoedigen ons en steunen ons op onze soms moeilijke levensweg. Zij herinneren ons eraan dat onze hemelse moeder, ongeacht wat de duistere machten van plan zijn, werkelijk de Koningin van de Vrede is, en dat zij de leiding heeft en haar plan ten uitvoer brengt. Elk jawoord dat wij haar geven, in de stilte van ons hart of voor het oog van de wereld, is oneindig waardevol voor de toekomstige overwinning van haar onbevlekt hart.

Ja, lieve Gospa, wij volgen je met ons hart!

Ja, wij willen met jou meegaan en ware vrede en waar geluk vinden!

Zuster Emmanuel

© 2005 Children of Medjugorje

PS 1: Zuster Lucia had haar leven lang verschijningen van de Moeder Gods. Maria kwam vaak bij haar en vertelde haar over wat zij in de wereld doet.

PS 2: De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 juni. Hartelijk dank voor jullie biddende ondersteuning voor onze missie in Italië, Canada en de Verenigde Staten van 11 tot 30 mei.

PS 3: U kunt het opmerkelijke testament van Johannes Paulus II op het internet vinden, onder www.vatican.va

Correctie: In de vorige nieuwsbrief van 10 april is een fout gemaakt. Nadat Ivan Paus Johannes Paulus II gezien had bij zijn dagelijkse verschijning op 2 april, heeft hij daar niet over verteld tijdens de conferentie van de daaropvolgende dag. Hij heeft het alleen aan een paar vrienden verteld, die het dan doorverteld hebben.

(Vert. NvdW)