Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 15 juli 2021

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. Hier de boodschap die de zienster Marija ontving op 25 juni, voor de 40e verjaardag van de verschijningen:

“Lieve kinderen! Mijn Hart is vol vreugde, omdat ik in al deze jaren je liefde zie en je openheid voor mijn oproep. Vandaag roep ik jullie allen op om met mij te bidden voor de vrede en de vrijheid, want Satan is sterk en met zijn misleidingen wil hij zoveel mogelijk harten verwijderen van mijn moederlijk Hart. Kies daarom voor God, opdat het jullie goed mag gaan op de aarde die God je gegeven heeft. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.”

2. Tijdens 40e verjaardag is de vreugde losgebarsten. Er was een enorme menigte aanwezig, net als bij het Jongerenfestival, en zoals we dat al lang niet meer hadden gezien. Een recordaantal concelebranten was aanwezig voor het jubileum: 358 priesters tijdens de Mis aan het altaar, degenen die biecht hoorden niet meegerekend. De heilige Maagd was gekleed in haar gouden gewaad zoals met Kerstmis en ze straalde een onbeschrijfelijke vreugde uit.

Op de avond van de boodschap wordt Marija vaak geïnterviewd voor Radio Maria door pater Livio, en dit programma wordt veel beluisterd. Hier een korte samenvatting van het interview van 25 juni. Voor het eerst sinds 40 jaar heeft de heilige Maagd ons uitgenodigd om te bidden voor vrijheid. Pater Livio vroeg Marija hoe zij deze nieuwe oproep van Maria ziet, want gewoonlijk vraagt zij om te bidden voor vrede.

Marija: "Ik heb het communisme meegemaakt. In deze tijd van de pandemie heb ik, als ik de kranten lees en naar het nieuws kijk, de indruk dat er in veel landen een dictatuur aan het ontstaan is. In Argentinië, bijvoorbeeld, kan niemand buitenshuis gaan of op bezoek komen. Het is een duivelse dictatuur. De Gospa zegt tegen ons: "Ik roep jullie op om met mij te bidden voor de vrede en de vrijheid, want Satan is sterk en met zijn misleidingen wil hij zoveel mogelijk harten verwijderen van mijn moederlijk Hart”. Ik geloof dat men op dit moment ons onze vrijheid wil afnemen (door middel van satanische plannen). Onder het voorwendsel dat wij de gevoeligheden van anderen niet mogen kwetsen, wordt het ons verboden om over onze godsdienst te spreken en om van ons geloof te getuigen. Onder het voorwendsel dat wij de ander niet mogen beledigen...”

"Daarom geloof ik dat de Madonna een nieuwe wereld aan het opbouwen is. Het is prachtig om zoveel handen in liefde uitgestrekt te zien en zoveel mensen te zien die hun leven hebben veranderd, nadat ze in hun hart geraakt zijn door de heilige Maagd en door God. Veel mensen zijn op een dwaalspoor terecht gekomen, maar veel anderen hebben de juiste weg gevonden.”

“Voor ons in Medjugorje was deze periode een pauze, een tijd van rust en gebed. Ik denk dat Medjugorje nu gaat herleven en een sterkere uitstraling krijgt dan voorheen, want Maria is niet opgehouden hier te verschijnen en ons op te roepen, en om zich met ons te verheugen. Ze is een groot plan aan het voorbereiden, een veel groter plan dan we denken”.

"Deze avond bad de Madonna in het Aramees, haar moedertaal, en we weten dat elke keer als zij bidt, het een intens gebed is. We voelden ons in het Paradijs. En dit Paradijs willen we ook aan jullie doorgeven. Door haar aanwezigheid brengt Maria ons naar het Paradijs. Zij kijkt naar ons vanuit het perspectief van de Hemel, zij kijkt naar ons vanuit de dimensie van de eeuwigheid, waar zij ons allen mee naar toe wil nemen... Ondanks het lijden zijn velen vervuld van een grote vreugde. Echter, vanmorgen sprak ik met Vicka, die zich niet goed voelde. Ook Mirjana voelde zich onwel...”

"Deze avond waren we erg ontroerd toen we zoveel mensen zagen, zoveel harten die zongen en zoveel mensen die op hun knieën baden. Ik voelde me alsof ik was teruggegaan in de tijd tot aan het begin van de verschijningen, maar met een groter aantal mensen. Niemand had verwacht zoveel pelgrims te zien.”

"De groep jongeren en minder jonge mensen was aanwezig, die de heilige Maagd innig liefhebben, en die een jaar lang elke morgen om 5 uur op de Heuvel zijn gaan bidden in de regen, de kou, de vorst en de wind. Vanmorgen besloten zij, dat zij vanaf morgen en heel jaar lang elke dag opnieuw zouden gaan bidden op de Heuvel. Dat maakt me heel gelukkig, want ik weet dat als we bidden voor de intenties van de heilige Maagd, zij ons het honderdvoudige teruggeeft.”

"Vanavond had de Madonna zoveel vreugde in haar ogen, in haar woorden, in haar gezichtsuitdrukking. Wat een tederheid. De sluier die haar hoofd bedekte was zo koninklijk, zo mooi: wat een waardigheid. En welk een zachtheid. Er zijn geen woorden om het te beschrijven. We zullen haar aanwezigheid onder ons nooit vergeten."


3. Opdat het jullie goed mag gaan op aarde.
Is het nog mogelijk? Maria is een Joodse vrouw die is doordrongen van de Bijbel. Dit misschien verrassende gedeelte van de boodschap verwijst naar een passage in Deuteronomium (4:39-40), en het is van belang deze passage te citeren om de gedachte van onze Moeder goed te kunnen begrijpen.
"Erken dan heden en prent het in uw hart: Jahwe is God in de hemel boven en op de aarde beneden; er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult gij met u kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die Jahwe uw God u voor altijd schenkt. ”
Dit is iets om te mediteren, in deze tijden waarin de mensheid meer dan ooit naar geluk verlangt, maar waarin Gods geboden zo vaak met voeten worden getreden. Vlak voor het 3e millennium nodigde Maria ons uit om van deze eeuw een tijd van vrede en voorspoed te maken, door JA te zeggen tegen de vrede en door te kiezen voor God. (25.12.1999). Het is hier nooit te laat voor.

4. 40 jaar met Maria, en daarna?
Gedurende de afgelopen 40 jaar, heeft de Maagd ons voorbereid. Gedurende 40 jaar bereidde God zijn volk voor in de woestijn, voordat het het Beloofde Land bereikte. Jezus bereidde zich voor op zijn openbare leven gedurende 40 dagen in de woestijn, enz. Waar heeft Maria ons op voorbereid? Wat zegt ze over de "Nieuwe Tijd waar haar Hart met ongeduld naar verlangt"?

5. Om zich te beschermen tegen het kwaad
in zijn verschillende vormen heeft de Kerk ons de Sacramenten gegeven. Laat ze niet terzijde liggen. Vanaf het begin van de verschijningen raadde de heilige Maagd ons aan om gezegende voorwerpen te dragen die door een priester zijn gezegend (vooral niet de tekens van de Dierenriem). Ze vroeg ons het gebruik te hervatten van gewijd en geëxorciseerd water. Het was niet alleen de heilige Teresa van Avila die Satan verjoeg met wijwater. Er is een recent voorbeeld uit Canada:

Een priester-exorcist was aan het bidden voor een persoon die bezeten was van de Duivel. Hij nodigde een jonge priester uit om samen met hem een team te vormen om te bidden tijdens het exorcisme, want het is goed om niet alleen te zijn tijdens zulke gebeden. De persoon voor wie werd gebeden zei: "Ik heb dorst, geef me een glas water." De jonge priester bracht een glas water en de exorcist vroeg hem of hij het water van te voren had gezegend. "Nee," antwoordde hij. "Je moet het water zegenen voordat je het haar geeft." Het water werd gezegend en aan de vrouw gegeven, die ervan begon te drinken. Maar al snel riep zij uit: "Ik vroeg u om water, niet om vuur.”

In de Kerk, in de Bijbel, in de boodschappen van Maria hebben wij alles om te groeien in de vrede van God, zelfs te midden van de golven van deze wereld die zo door angst en verwarring krachtig heen en weer worden bewogen. Het moment is nu echt aangebroken om gehoor te geven aan de oproep van haar die ons als Moeder intens liefheeft: "Kies voor God". "Zonder Jezus, lieve kinderen, hebben jullie geen vreugde, geen vrede, geen verlossing, geen eeuwig leven." "Met Jezus, in gebed, zullen jullie de grootste vreugde kennen."

6. Juli is de maand die gewijd is aan het Bloed van Christus.
Het is de gelegenheid om Het te aanroepen om gesterkt te worden in ons geloof, onze hoop en onze naastenliefde. Bid met ons de Litanie van het Kostbaar Bloed. Het bloed van Jezus is de terreur van de Demonen, want het is door het vergieten van Zijn Bloed dat Jezus de vijand van onze zielen heeft overwonnen en ons heeft gered. Het aanroepen ervan is een zeer doeltreffend wapen in de vele gevechten die wij vandaag de dag moeten leveren.

Ik vind het mooi wat sommige heiligen hebben gezegd over het Bloed van onze Redder.

"Het bloed van Christus is een diepe stem die vanaf de aarde de hemel weet te bereiken." (heilige Ambrosius). Ja, bloed is ook een stem, zoals het bloed van Abel dat tot God riep nadat zijn broer Kaïn hem had gedood. Het bloed vergoten door de rechtvaardigen is sterk als een gebed, het is een schreeuw die dwars door de Hemel gaat. Hoe kunnen we niet denken aan het bloed van onschuldigen dat elke dag in onze wereld wordt vergoten? Tijdens de Mis kunnen en moeten wij dit bloed aan God offeren, opdat het, vermengd met dat van Christus, wordt omgevormd in heerlijkheid.

“Heer, u hebt al uw Bloed van uw Lichaam vergoten, en ik offer Het voor uw Lichaam de Kerk” (heilige Madeleine de Pazzi)

"Als Jezus mij Zijn liefde heeft gegeven, dat moet ook ik Hem mijn liefde geven. Als Hij Zijn Bloed voor mij heeft vergoten, dan moet ook ik mijn bloed voor Hem vergieten." (heilige Mario Borzoga, martelaar, Oblaat van Maria).

De heilige Maagd raadt ons aan om levens van heiligen te lezen. Ze zijn van groot belang voor de overdracht van het geloof en staan aan de wieg van zoveel bekeringen.

7. Het verlangen om te aanbidden. “Als u niet in de gelegenheid bent om in eigen persoon te komen naar mijn Eucharistisch Gelaat, dan kunt u er naartoe geleid worden op geestelijke wijze door middel van een akte van verlangen dat opwelt uit de diepte van de ziel. Vraag Mij om u geestelijk te brengen naar de Tabernakels van de wereld waar Ik het meest vergeten ben, en word verwaarloosd en miskent. Ik breng uw zielen dan op geestelijke wijze naar Mijn aanwezigheid en zal dan door uw aanbidding en door uw liefde troost ontvangen die Ik verwacht van Mijn vrienden.” (Citaat uit het boek In sinu Jesu, van een Ierse benedictijnse monnik die verslag doet van zijn dialogen met Jezus).

Maar Jezus is niet enkel aanwezig in de Tabernakels. Vanwege de Hosties die worden gestolen, bevindt Jezus zich ook onder Zijn vijanden, zoals een gevangene die door zijn vrienden is verlaten, terwijl Hij met angst wacht op de op handen zijnde heiligschennissen. Wie echter aanbidden Jezus in de Hostie? Wij kunnen bij Hem blijven door middel van ons verlangen in ons hart en Hem op deze wijze geestelijk aanbidden om Hem te troosten. Heeft Jezus in Gethsemanie niet gevraagd aan Zijn apostelen om met Hem te waken en te bidden?

***

Lieve Gospa, U die de diepten van het Hart van uw Zoon Jezus kent, U die altijd Zijn liefde met liefde heeft weten te beantwoorden, geef dat ook wij in Zijn Hart mogen wonen en zachtmoedig en nederig mogen worden naar Zijn voorbeeld.

 

 

Zr. Emmanuel Maillard +
(Gemeenschap van de Zaligsprekingen)