Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 1988

Lieve kinderen,
Ik roep jullie op tot vrede. Werk aan de vrede in je hart en in je omgeving, zodat allen die vrede herkennen die niet van jullie, maar van God afkomstig is. Mijn lieve kinderen, vandaag is het een grote dag: verheug je met mij! Vier de geboorte van mijn Jezus in mijn vrede, de vrede waarvoor ik gekomen ben als jullie Moeder, Koningin van de Vrede. Vandaag geef ik jullie mijn bijzondere zegen. Draag deze uit naar elk schepsel, zodat het vrede heeft. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 1988

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit om te bidden, opdat je in het gebed God ontmoet. God biedt zich aan, Hij schenkt zichzelf aan je. Hij verlangt dat je zijn oproep in vrijheid aanvaardt. Lieve kinderen, reserveer daarom overdag een bepaalde tijd waarin je in alle rust en nederigheid God, je Schepper, kunt ontmoeten. Ik ben steeds bij je en spreek voor jullie bij God ten beste. Wees waakzaam, zodat elke ontmoeting in gebed een vreugdevolle ontmoeting met God wordt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 1988

Lieve kinderen,
Mijn uitnodiging om volgens mijn boodschappen te leven, is een dagelijkse oproep. Ik vraag dit in het bijzonder, omdat ik je dichter bij Jezus’ Hart wil brengen. Lieve kinderen, ik nodig jullie vandaag uit om je in gebed toe te wijden aan mijn veelgeliefde Zoon, zodat het hart van ieder van jullie Hem toebehoort. Vervolgens nodig ik jullie uit om je aan mijn Onbevlekt Hart toe te wijden. Ik verlang dat je niet alleen jezelf toewijdt, maar ook je families, je parochiegemeenschappen, zodat door mijn handen allen tot God geleid worden. Lieve kinderen, bid, dat je de omvang van deze boodschap mag begrijpen. Ik verlang niets voor mezelf, het gaat om de redding van jullie zielen. Satan is sterk. Lieve kinderen, vertrouw op mijn Moederhart door je voortdurend gebed. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 1988

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie allemaal zonder onderscheid uit, om in je leven de weg van de heiligheid te gaan. God heeft jullie de gave van heiligheid geschonken. Bid, zodat je deze gave steeds meer begrijpt, zodoende zul je beter in staat zijn met je leven van God te getuigen. Lieve kinderen, ik zegen jullie en zal bij God jullie voorspreekster zijn, opdat je weg, je getuigenis volmaakt mag zijn en een vreugde voor God! Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 1988

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie allen uit om je te verheugen over het leven, dat God je geeft. Mijn lieve kinderen, verheug je in God, de Schepper, die jullie zo wondermooi geschapen heeft! Bid, dat je leven een blijde dankzegging mag zijn, die uit je hart stroomt als een vloed van vreugde. Mijn lieve kinderen, dank onophoudelijk voor alles wat je bezit, ook voor iedere kleine gave die God je geschonken heeft. Dan zal voortdurend een vreugdevolle zegen van God op je leven rusten. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 1988

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit tot volkomen overgave aan God. Draag alles wat je doet op aan God, zodat Hij over alles wat van jou is kan beschikken als een koning over zijn bezittingen. Zo kan God je door middel van mij naar de diepten van je geestelijk leven leiden. Lieve kinderen, leef zonder angst, want ik ben bij jullie, zelfs dán wanneer jullie geen uitweg meer zien en denken dat satan de heerschappij aan zich getrokken heeft. Ik breng jullie vrede, want ik ben jullie Moeder en Koningin van de Vrede. Ik zegen jullie met de zegen van vreugde, opdat God alles voor je zal zijn in je leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 1988

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit tot de liefde die van God komt en God welgevallig is. Lieve kinderen, de liefde aanvaardt alles wat hard en bitter is omwille van Jezus, die de Liefde zelf is. Bid daarom, lieve kinderen, dat God je te hulp komt, maar niet volgens jullie wensen, maar overeenkomstig zijn liefde. Geef je over aan God, zodat Hij je genezen, troosten en alles vergeven kan wat voor jou nog een hindernis vormt op de weg van de liefde. Op die manier kan God je vormen en je zult groeien in liefde. Loof God, lieve kinderen, met het loflied van de liefde, zodat Gods liefde van dag tot dag in je groeien kan totdat ze volmaakt is. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 1988

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit tot volkomen overgave aan God. Bid, lieve kinderen, dat satan je niet heen en weer slingert, zoals de wind met de takken doet. Wees sterk in God. Ik wens dat door jullie, de hele wereld de God van vreugde erkent. Geef door je manier van leven getuigenis van Gods vreugde. Leef zonder zorgen en wees niet bedrukt. God zal je helpen en je de weg wijzen. Ik wens dat jullie met mijn liefde alle mensen liefhebben, de goeden en de slechten. Alleen op die manier zal de liefde in de wereld zegevieren. Lieve kinderen, jullie behoren mij toe. Ik houd van jullie en wil dat je je aan mij overgeeft, zodat ik je naar God kan leiden. Bid zonder ophouden, zodat satan geen gebruik van je kan maken. Bid om te begrijpen dat je van mij bent. Ik zegen jullie met de genade van vreugde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 1988

Lieve kinderen,
God wil heiligen van jullie maken. Door mij nodigt Hij jullie uit tot volledige overgave. De Heilige Mis moet voor jullie de levensbron zijn. Weet dat de kerk het huis van God is, waar ik jullie verzamel en waar ik jullie de weg naar God wil wijzen. Kom en bid! Kijk niet naar de anderen en praat niet over hen. Integendeel, zorg dat je leven een getuigenis is van de weg naar heiligheid. De kerken verdienen eerbied, omdat ze geheiligd zijn doordat God, die mens geworden is, er dag en nacht aanwezig is. Lieve kinderen, geloof en bid dat de Vader je geloof vermeerdert en vraag vervolgens hetgeen je nodig hebt. Ik ben bij je en verheug me over je omkeer naar God. Ik bescherm je met mijn moederlijke mantel. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 1988

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie weer uit om je helemaal aan God te geven. Lieve kinderen, jullie beseffen niet hoe groot Gods liefde voor jullie is. Daardoor staat Hij me toe bij jullie te zijn om je te onderrichten en om je te helpen de weg naar vrede te vinden. Deze weg kun je niet ontdekken als je niet bidt. Daarom, lieve kinderen, laat alles los en geef al je tijd aan God. Hij zal je belonen en zegenen. Vergeet niet, lieve kinderen, dat je leven net zo vergankelijk is als een lentebloempje, dat vandaag wondermooi is en waarvan morgen geen spoor meer te vinden is. Bid zo, dat je gebed en overgave voor anderen een wegwijzer zijn. Dan is je getuigenis niet alleen voor jullie zelf, maar voor eeuwig van waarde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 1988

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik jullie nogmaals uitnodigen tot gebed en volkomen overgave aan God. Jullie weten dat ik van jullie houd en uit liefde voor jullie hier naar toe kom om je de weg naar vrede en redding van je ziel te wijzen. Ik verlang dat je naar mij luistert en satan geen kans geeft om je te verleiden. Lieve kinderen, satan is heel sterk en daarom verlang ik dat je je gebed aan mij opdraagt voor degenen die onder zijn invloed staan, zodat ze gered kunnen worden. Leg getuigenis af door je manier van leven. Offer je leven voor de redding van de wereld. Lieve kinderen, ik ben bij jullie en dank je. In de hemel zal de Vader je alles vergelden. Daarom, lieve kinderen, wees niet bang. Als je bidt krijgt satan niets klaar, omdat jullie Gods kinderen zijn en Hij over jullie waakt. Bid! Houd de rozenkrans steeds in je handen als teken voor satan dat jullie mij toebehoren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 1988

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit tot volkomen ommekeer, die moeilijk is voor diegenen die niet voor God gekozen hebben. Ik nodig jullie uit, lieve kinderen, tot een volkomen ommekeer naar God. God kan jullie alles geven wat jullie Hem vragen. Maar je zoekt God pas als je getroffen wordt door ziekten, problemen en moeilijkheden en denkt dat God ver weg is en niet naar je luistert en je gebed niet horen wil. Nee, lieve kinderen, dat is niet waar! Als je ver van God afstaat kun je geen genaden ontvangen, omdat je er niet met een vast geloof om vraagt. Ik bid elke dag voor jullie en zou jullie graag steeds dichter bij God willen brengen, maar kan dat niet als jullie het niet willen. Daarom, lieve kinderen, leg je leven in Gods handen. Ik zegen jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.