Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Koningin van de Vrede aan Jacov Colo.
Op 12 september 1998 zei de Moeder Gods tijdens haar laatste dagelijkse verschijning aan Jakov Colo dat zij aan hem voortaan eens per jaar zou verschijnen, en wel op 25 december, Eerste Kerstdag. Zo gebeurde dat ook in 2016. De Moeder Gods verscheen om 14.20 uur en bleef tien minuten bij Jakov. Na afloop gaf hij haar boodschap door:

Lieve kinderen, op deze dag van genade roep ik jullie op een bijzondere wijze op om voor de vrede te bidden. Kinderen, ik ben hierheen gekomen als Koningin van de Vrede en hoe dikwijls heb ik jullie opgeroepen om voor de vrede te bidden? Maar, kinderen, jullie harten zijn rusteloos. De zonde belet jullie, je volledig open te stellen voor de genade en de vrede die God je wil geven. Om in vrede te leven, mijn kinderen, moeten jullie allereerst vrede in je hart hebben en volledig overgeleverd zijn aan God en aan Zijn Wil. Zoek de vrede en de vreugde niet in de dingen van deze aarde, omdat deze allemaal van voorbijgaande aard zijn. Verlang naar echte barmhartigheid, en naar de vrede die alleen van God komt, en alleen zo zullen jullie harten van echte vreugde vervuld zijn; alleen op deze wijze zullen jullie echte getuigen van vrede kunnen worden in deze wereld zonder vrede. Ik ben je moeder en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben..

 

Kerstmis 2015, jaarlijkse boodschap aan Jacov Colo.

Lieve kinderen,
Al deze jaren dat God mij toestaat bij jullie te zijn, zijn een teken van de onmetelijke liefde die God voor ieder van jullie koestert, en een teken hoezeer God van jullie houdt. Mijn lieve kinderen, hoe veel genaden heeft de Allerhoogste jullie gegeven en hoe veel genaden zou Hij jullie willen geven. Maar, mijn lieve kinderen, jullie harten zijn gesloten en leven in angst en staan Jezus niet toe dat Zijn liefde en Zijn vrede jullie harten in bezit nemen en in jullie levens heersen. Leven zonder God betekent leven in de duisternis en nooit de liefde van de Vader leren kennen en Zijn zorg voor ieder van jullie. Daarom, mijn lieve kinderen, bid vandaag op een bijzondere wijze tot Jezus opdat je leven van nu af aan een nieuwe geboorte in God ervaart en het licht wordt dat uit jullie straalt, en jullie aldus getuigen van Gods aanwezigheid in de wereld worden voor iedere mens die in de duisternis leeft. Mijn lieve kinderen, ik bemin jullie en spreek dagelijks bij de Allerhoogste voor jullie ten beste. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

 

Medjugorje, 25 december 2014.
Jaarlijkse boodschap op Kerstmis aan Jacov Colo.

Lieve kinderen,
Vandaag, op deze dag van genade, zou ik willen dat elk van jullie harten de stal van Betlehem wordt, waarin de Redder van de wereld werd geboren. Ik ben je Moeder, die jullie onmetelijk bemint en die bezorgd is voor ieder van jullie. Daarom, lieve kinderen, geef je over aan Moeder, zodat zij elk van jullie harten en levens voor de kleine Jezus kan leggen, want alleen zo, mijn kinderen, zullen jullie harten getuigen zijn van de dagelijkse geboorte van God in jullie. Sta God toe, jullie levens met licht te verlichten en jullie harten met vreugde, zodat jullie elke dag de weg kunnen verlichten en een voorbeeld van ware vreugde zijn voor de anderen die in duisternis leven en niet open staan voor God en Zijn genaden. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

 

Medjugorje.
Jaarlijkse boodschap aan Jakov Colo
Kerstmis 25 december 2013.

Mijn lieve kinderen,
Jezus zou vandaag op een bijzondere wijze in ieder van jullie harten willen wonen en Hij zou iedere vreugde en pijn met jullie willen delen. Daarom, mijn lieve kinderen, kijk vandaag op een bijzondere wijze in je hart en vraag je af of de vrede en de vreugde over de geboorte van Jezus werkelijk bezit van je hart genomen hebben. Mijn lieve kinderen, leef niet in de duisternis; verlang vurig naar het Licht en naar het Heil van God. Kinderen, kies voor Jezus en geef Hem je leven en je hart, want zo zal de Allerhoogste in en door jullie kunnen werken.

De Moeder Gods kwam met het Kind Jezus op haar arm. De verschijning begom om 15.07 uur en duurde acht minuten.

Jakov Colo werd op 6 maart 1971 geboren. Bij de eerste verschijning was hij tien jaar en daarmee de jongste van de zieners. Hij is de neef van de zieneres Marija. Op 11 april 1993 trouwde hij in Medjugorje met de Italiaanse Annalisa Barozzi. Het echtpaar heeft zich in Medjugorje gevestigd. Ze hebben inmiddels drie kinderen: Arijanna Marija (6 januari 1995), David Emmanuele (5 september 1996) en Myriam (8 juli 1999).

De Moeder Gods heeft hem op het hart gebonden, vooral voor de pelgrims en de zieken te bidden. Hij leidt een eigen gebedsgroep voor kinderen in de parochie.
Op 12 september 1998 eindigden de dagelijkse verschijningen aan Jakov. Sindsdien krijgt hij slechts een keer per jaar een verschijning op 25 december.

 

Medjugorje 25 december 2012.
Jaarlijkse boodschap aan Jakov Colo.

“Lieve kinderen, geef het geschenk van je leven aan mij en geef je volkomen over aan mij, zodat ik je kan helpen om mijn moederlijke liefde en de liefde van mijn Zoon voor jullie te begrijpen. Mijn kinderen, ik houd onmetelijk veel van jullie, en vandaag, op de geboortedag van mijn Zoon, wil ik ieder van jullie op een bijzondere wijze in mijn hart ontvangen en een geschenk van je leven aan mijn Zoon geven. Mijn kinderen, Jezus houdt van jullie en schenkt jullie de genade om in Zijn barmhartigheid te leven, maar de zonde heeft bezit genomen van vele van jullie harten en jullie leven in duisternis. Daarom, mijn kinderen, wacht niet, zeg ‘nee’ tegen de zonde en geef je hart aan mijn Zoon, omdat jullie alleen op deze wijze Gods barmhartigheid kunnen beleven en, met Jezus in je hart, op weg gaan naar het Heil.”


Op 12 september 1998 zei de Gospa tegen Jakov dat zij voortaan alleen met Kerstmis op 25 december jaarlijks aan hem zou verschijnen.

Medjugorje 25 december 2011.
Jaarlijkse boodschap aan Jakov Colo.

Lieve kinderen,
Vandaag zou ik jullie op een bijzondere wijze mee willen nemen en aan mijn Zoon geven. Mijn lieve kinderen, open je hart en sta Jezus toe dat Hij in jullie wordt geboren, want alleen zo, lieve kinderen, zullen jullie zelf je nieuwe geboorte kunnen ervaren en met Jezus in je hart naar de weg naar het Heil gaan. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.


Op 12 september 1998 zei de Gospa tegen Jakov dat zij voortaan alleen met Kerstmis op 25 december jaarlijks aan hem zou verschijnen.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.