Boodschap van de Koningin van de Vrede van 2 november 2019.
Maandelijkse boodschap gegeven aan M
irjana op de 2e van de maand.

Lieve kinderen,
Mijn geliefde Zoon bad en verheerlijkte de Hemelse Vader voortdurend. Hij vertelde Hem altijd alles en vertrouwde op Zijn wil. Dat is wat jullie, mijn kinderen, ook zouden moeten doen, want de Hemelse Vader luistert altijd naar Zijn kinderen. Eén hart in één hart - liefde, licht en leven. De Hemelse Vader gaf Zichzelf doorheen een menselijk gelaat; het gelaat van mijn Zoon. Jullie, apostelen van mijn liefde, zouden in hart en gedachten altijd het gelaat van mijn Zoon moeten zien. Jullie zouden Zijn liefde en Zijn offer altijd indachtig moeten zijn. Jullie zouden moeten bidden om altijd Zijn aanwezigheid te voelen, want zo, apostelen van mijn liefde, kunnen jullie allen helpen die mijn Zoon niet kennen, die Zijn liefde niet hebben leren kennen.

Mijn kinderen, lees het Evangelie. Het is altijd iets nieuws, het is wat jullie bindt aan mijn Zoon die geboren werd om het woord van leven te brengen naar al mijn kinderen en om Zichzelf op te offeren voor iedereen. Apostelen van mijn liefde, breng, gedragen door de liefde voor mijn Zoon, liefde en vrede naar al jullie broeders. Veroordeel niemand. Heb iedereen lief volgens de liefde voor mijn Zoon. Op die manier zorg je ook voor je ziel, en die is het allerkostbaarst, datgene wat jullie echt toebehoort.
Ik dank jullie.

Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.