Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Medjugorje, 25 decmber 2012,
door Marija Pavlovic-Lunetti.

O.L.Vrouw is gekomen met het Kind Jezus in haar armen en heeft geen boodschap gegeven, maar het Kind Jezus begon te spreken en zei: “Ik ben jullie Vrede, leef volgens Mijn geboden.” Met het kruisteken hebben O.L.Vrouw en de kleine Jezus samen ons gezegend.

Medjugorje, boodschap van de Koningin van de Vrede op 25 november 2012,
aan Marija Pavlovic-Lunetti.

Lieve kinderen,
In deze tijd van genade roep ik jullie allen op, het gebed te hernieuwen. Stel je open voor de heilige Biecht opdat ieder van jullie mijn oproep van ganser harte aanvaardt. Ik ben met jullie en bescherm jullie tegen de afgrond van de zonde; en jullie moeten je open stellen voor de weg van bekering en heiligheid, zodat je hart uit liefde voor God brandt. Geef Hem tijd en Hij zal zich aan jullie geven, en zo zullen jullie in Gods Wil de liefde en de levensvreugde ontdekken. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

Medjugorje, boodschap van de Koningin van de Vrede op 25 oktober 2012,
aan Marija Pavlovic-Lunetti.

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op om te bidden voor mijn intenties. Vernieuw het vasten en het gebed, want Satan is sluw en trekt veel harten naar de zonde en de ondergang. Ik roep jullie op tot heiligheid, lieve kinderen, en tot leven in genade. Aanbid mijn Zoon, opdat Hij jullie vult met Zijn vrede en Zijn liefde, waarnaar jullie zo verlangen. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.
Medjugorje 25 september 2012.
Boodschap van de Koningin van de Vrede, aan Marija Pavlovic-Lunetti.
Lieve kinderen, wanneer jullie in de natuur de rijkdom aan kleuren zien, die de Allerhoogste jullie geeft, open dan je hart en bid met dankbaarheid voor al het goede dat jullie hebben en zeg: ‘Ik ben hier geschapen voor de eeuwigheid’ - en smacht naar hemelse dingen, want God bemint jullie met onmetelijke liefde. Daarom heeft Hij mij ook aan jullie gegeven om je te zeggen: ‘Alleen in God is jullie vrede en jullie hoop, lieve kinderen.’ Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.
Medjugorje 25 augustus 2012.
Boodschap van de Koningin van de Vrede, aan Marija Pavlovic-Lunetti.
Lieve kinderen,
Ook vandaag bid ik met hoop in het hart voor jullie en ik dank de Allerhoogste voor ieder van jullie die met het hart volgens mijn boodschappen leeft. Dank de liefde van God, opdat ik ieder van jullie kan beminnen en door mijn Onbevlekt Hart ook naar de bekering kan leiden. Open je harten en kies voor de heiligheid en de hoop zal vreugde in je harten geboren doen worden. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

Medjugorje 25 juli 2012.
Boodschap van de Koningin van de Vrede, aan Marija Pavlovic-Lunetti.
Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie tot het goede op. Wees dragers van vrede en goedheid in deze wereld. Bid dat God jullie de kracht geeft, opdat er altijd hoop en trots in je hart heersen, omdat jullie kinderen van God zijn en dragers van Zijn hoop voor deze wereld die zonder vreugde in het hart en zonder toekomst is, omdat haar hart niet open staat voor God die jullie Heil is. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.
Medjugorje 25 juni 2012.
Boodschap van de Koningin van de Vrede, aan Marija Pavlovic-Lunetti.
Lieve kinderen,
Met grote hoop in het hart roep ik jullie ook vandaag tot gebed op. Als jullie bidden, lieve kinderen, zijn jullie bij mij, zoeken jullie de Wil van mijn Zoon en leven ernaar. Wees open en beleef het gebed; moge het op elk moment de smaak en de vreugde van je ziel zijn. Ik ben met jullie en spreek voor jullie allen ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

Medjugorje
Maandelijkse boodschap van de Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede,
gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op 25 mei 2012
Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie tot bekering en heiligheid op. God wil jullie vreugde en vrede geven door het gebed, maar jullie, lieve kinderen, zijn daar nog ver vandaan, gebonden aan de aarde en aan aardse dingen. Daarom roep ik jullie opnieuw op: open je hart en richt je blik op God en de dingen van God, en de vreugde en de vrede zullen in je hart heersen. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.
Medjugorje
Maandelijkse boodschap van de Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede,
gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op 25 april 2012
Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie tot gebed op; moge je hart, lieve kinderen, zich naar God openen, zoals een bloem naar de warmte van de zon. Ik ben met jullie en spreek voor jullie allen ten beste. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

Medjugorje
Maandelijkse boodschap van de Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede,
gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op 25 maart 2012
Lieve kinderen,
Ook vandaag wil ik jullie met vreugde mijn moederlijke zegen geven en jullie oproepen tot gebed. Het gebed moge voor jullie een behoefte worden, opdat jullie elke dag meer groeien in heiligheid. Werk meer aan je bekering, want jullie zijn er ver vandaan, mijn lieve kinderen. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

Medjugorje
Maandelijkse boodschap van de Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede,
gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op 25 februari 2012
Lieve kinderen,
In deze tijd roep ik jullie jullie op een bijzondere wijze op: bid met het hart. Mijn lieve kinderen, jullie praten veel, maar jullie bidden weinig. Lees, overweeg de Heilige Schrift, en mogen de daarin opgeschreven woorden leven voor jullie zijn. Ik bemoedig en bemin jullie, zodat jullie in God je vrede en de levensvreugde vinden. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.
Medjugorje
Maandelijkse boodschap van de Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede,
gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op 25 januari 2012
Lieve kinderen,
Met vreugde roep ik jullie ook vandaag op, je hart te openen en naar mijn oproep te luisteren. Ik wil jullie opnieuw dichter bij mijn Onbevlekt Hart brengen, waar je toevlucht en vrede zult vinden. Open je voor het gebed totdat het vreugde voor je wordt. Door het gebed zal de Allerhoogste jullie de volheid van genade geven en zullen jullie mijn uitgestrekte handen worden in deze onrustige wereld die naar vrede verlangt. Mijn lieve kinderen, getuig van het geloof door je leven en bid opdat het geloof van dag tot dag in je hart mag groeien. Ik ben met jullie. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.