Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 december 2006

Lieve kinderen,
Ook vandaag breng ik jullie de pasgeboren Jezus in mijn armen. Hij die de Koning van hemel en aarde is, Hij is jullie vrede. Mijn lieve kinderen, niemand kan jullie de vrede geven behalve Hij die de Koning van de vrede is. Daarom, aanbid Hem in je hart, kies voor Hem en je zult vreugde hebben in Hem. Hij zal jullie zegenen met Zijn zegen van de vrede. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 december 2006

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 november 2006

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op: bid, bid, bid. Mijn lieve kinderen, wanneer jullie bidden zijn jullie dicht bij God en geeft Hij jullie het verlangen naar de eeuwigheid. Dit is de tijd waarin jullie meer over God kunnen spreken en meer voor hem doen. Daarom, mijn lieve kinderen, bied geen weerstand, maar sta Hem toe, jullie te leiden, te veranderen en in je leven te komen. Vergeet niet dat jullie reizigers zijn op de weg naar de eeuwigheid. Daarom, mijn lieve kinderen, sta God toe dat Hij jullie leidt zoals een herder zijn kudde.
Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 november 2006

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 oktober 2006

Lieve kinderen,
Vandaag staat de Heer mij toe om jullie opnieuw te zeggen dat jullie in een tijd van genade leven. Jullie beseffen niet, mijn lieve kinderen, dat God jullie een grote kans biedt om je te bekeren en in vrede en liefde te leven. Jullie zijn zo blind en gebonden aan aardse dingen en denken aan het aardse leven. God heeft mij gestuurd om jullie naar het eeuwig leven te leiden. En ik ben niet moe, mijn lieve kinderen, zelfs als ik jullie bezwaarde harten zie, die elke vorm van genaden en gaven moe zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 oktober 2006

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 september 2006

Lieve kinderen,
Ook vandaag ben ik met jullie en ik roep jullie allen tot volkomen bekering op. Kies voor God, mijn lieve kinderen, en jullie zullen in God de vrede vinden, die je hart zoekt. Volg het leven van de heiligen na en mogen zij een voorbeeld voor jullie zijn, en ik zal jullie aansporen zolang de Almachtige mij toestaat, bij jullie te zijn. Dank dat jullie mijn boodschap aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 september 2006

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 augustus 2006

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op tot bidden, bidden, bidden! Alleen in gebed zullen jullie mijn Zoon en mij nabij zijn en jullie zullen zien, hoe kort dit leven is. In je hart zal het verlangen naar de Hemel worden geboren. Vreugde zal in je hart beginnen te heersen en het gebed zal als een rivier stromen. In je woorden zal alleen dank aan God zijn, omdat Hij jullie heeft geschapen en het verlangen naar heiligheid zal werkelijkheid voor jullie worden. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Lees meer: Medjugorje 25 augustus 2006

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 juli 2006

Lieve kinderen,
Denk in deze dagen niet alleen aan rust voor het lichaam, maar maak ook tijd vrij voor je ziel, lieve kinderen. Moge de Heilige Geest in de stilte tot jullie spreken, en sta Hem toe om jullie te bekeren en te veranderen. Ik ben met jullie en spreek bij God ten beste voor ieder van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden..

Lees meer: Medjugorje 25 juli 2006

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 juni 2006

Lieve kinderen,
Met grote vreugde in mijn hart dank ik jullie voor alle gebeden die jullie in deze dagen voor mijn intenties aangeboden hebben. Weet, lieve kinderen, dat het jullie niet zal berouwen, noch jullie, noch je kinderen. God zal jullie met grote genaden belonen en jullie zullen het eeuwige leven verdienen. Ik ben jullie nabij en dank al degenen die in de loop van deze jaren mijn boodschappen aanvaard hebben, in hun leven hebben laten doordringen en de heiligheid en de vrede hebben gekozen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 juni 2006

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 mei 2006

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op om de boodschappen die ik je geef in praktijk te brengen en ernaar te leven. Mijn lieve kinderen, kies voor de heiligheid en denk aan het paradijs. Alleen zo zullen jullie in je hart vrede hebben die niemand kan vernietigen. De vrede is een geschenk dat God jullie in het gebed geeft. Mijn lieve kinderen, zoek en werk uit alle macht, opdat de vrede in je hart en in de wereld overwint.

Lees meer: Medjugorje 25 mei 2006

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 april 2006

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op, meer vertrouwen in mijn Zoon en mij te hebben. Hij heeft met Zijn dood en Zijn verrijzenis overwonnen, en Hij roept jullie op dat jullie door mij deel van Zijn vreugde zullen zijn. Jullie zien God niet, lieve kinderen, maar wanneer jullie bidden zullen jullie Zijn nabijheid ervaren. Ik ben met jullie en spreek bij God ten beste voor ieder van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

 

Lees meer: Medjugorje 25 april 2006

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 maart 2006

Moed, lieve kinderen!
Ik heb besloten jullie op de weg van de heiligheid te leiden. Verzaak aan de zonde en begin de weg van het heil te gaan, de weg die mijn Zoon gekozen heeft. Door elk van je beproevingen en lijden heen zal God voor jullie de weg van de vreugde vinden. Daarom, bidt, mijn lieve kinderen. Wij zijn julle met onze liefde nabij. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden!

 

Lees meer: Medjugorje 25 maart 2006

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 februari 2006

Lieve kinderen,
In deze genadevolle vastentijd roep ik jullie op, je hart te openen voor die gaven die God jullie verlangt te geven. Wees niet gesloten, maar zeg met gebed en offer “ja” tegen God en Hij zal jullie in overvloed geven. Zoals in de lente de aarde opengaat voor het zaad en honderdvoudig vrucht voortbrengt, zo zal je hemelse Vader jullie in overvloed geven. Ik ben met jullie en ik bemin jullie, lieve kinderen, met een tedere liefde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarde

Lees meer: Medjugorje 25 februari 2006

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 januari 2006

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op, dragers van het Evangelie in jullie gezinnen te zijn. Vergeet niet, lieve kinderen, de Heilige Schrift te lezen. Leg hem op een zichtbare plaats en getuig door je leven dat jullie geloven en dat jullie het Woord van God beleven. Ik ben jullie nabij met mijn liefde en ik spreek ten beste bij mijn Zoon voor ieder van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 januari 2006


Copyright © 2014. All Rights Reserved.