Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 2005

Lieve kinderen,
Ook vandaag breng ik jullie in mijn armen de kleine Jezus, de Koning van de Vrede, opdat Hij jullie met Zijn vrede zegent. Mijn lieve kinderen, op een bijzondere wijze roep ik jullie vandaag op, mijn dragers van vrede te zijn in deze wereld zonder vrede. God zal jullie zegenen. Mijn lieve kinderen, vergeet niet dat ik je moeder ben. Met de kleine Jezus in mijn armen zegen ik jullie allen met een speciale zegen. Dank dat jullie mijn boodschap aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 december 2005

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 2005

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op: bid, bid, bid, totdat het gebed leven voor je wordt. Lieve kinderen, in deze tijd bid ik op een bijzondere wijze tot God, opdat Hij jullie de gave van het geloof schenkt. Alleen in het geloof zullen jullie de vreugde om het geschenk van het leven ontdekken, dat God jullie gegeven heeft. Je hart zal blij zijn, terwijl het aan de eeuwigheid denkt. Ik ben met jullie en bemin jullie met een tedere liefde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 november 2005

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 2005

Lieve kinderen,
Geloof, bid en bemin, en God zal jullie nabij zijn. Hij zal jullie alle genaden schenken, die jullie aan Hem vragen. Ik ben een geschenk voor jullie, want God staat mij van dag tot dag toe bij jullie te zijn en ieder van jullie met onmetelijke liefde te beminnen. Daarom, lieve kinderen, open je hart in gebed en nederigheid en wees getuigen van mijn aanwezigheid. Dank dat jullie mijn boodschap aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 oktober 2005

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 2005

Lieve kinderen,
Met liefde roep ik jullie op: bekeer je, zelfs wanneer je ver van mijn hart vandaan bent. Vergeet niet: ik ben je Moeder en ik voel pijn om ieder die ver van mijn hart vandaan is, maar ik laat jullie niet alleen. Ik geloof dat jullie de weg van de zonde kunnen verlaten en voor de heiligheid kiezen. Dank dat jullie mijn boodschap aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 september 2005

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 2005

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op om mijn boodschappen te beleven. Deze tijd heeft God jullie als tijd van genade geschonken. Daarom, mijn lieve kinderen, benut elk ogenblik en bid, bid, bid. Ik zegen jullie allen en houd bij de Allerhoogste voorspraak voor ieder van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 augustus 2005

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 2005

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op je dag te vullen met korte en vurige gebeden. Wanneer jullie bidden is je hart open en bemint God jullie met een bijzondere liefde en geeft jullie bijzondere genaden. Daarom, benut deze tijd van genade en wijd hem meer dan ooit aan God. Houd novenen van vasten en zelfverloochening, opdat Satan ver van jullie moge zijn en de genade rondom jullie. Ik ben jullie nabij en spreek bij God voor ieder van jullie ten beste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden

Lees meer: Medjugorje 25 juli 2005

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 2005

Lieve kinderen,
Vandaag bedank ik jullie voor elk offer dat je voor mijn intenties gebracht hebt. Ik roep jullie op, lieve kinderen, mijn apostelen van vrede en van liefde te zijn in jullie gezinnen en in de wereld. Bid, opdat de Heilige Geest jullie moge verlichten en op de weg van de heiligheid leiden. Ik ben bij jullie en zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Lees meer: Medjugorje 25 juni 2005

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 2005

Lieve kinderen,
Opnieuw roep ik jullie op, nederig volgens mijn boodschappen te leven. Getuig er speciaal nu van, omdat wij de verjaardag van mijn verschijningen naderen. Mijn lieve kinderen, wees een teken voor degenen die ver van God en Zijn liefde zijn. Ik ben bij jullie en ik zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg gegeven hebben.

Lees meer: Medjugorje 25 mei 2005

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 2005

Lieve kinderen,
Ook vandaag roep ik jullie op, het gebed in jullie gezinnen te vernieuwen. Door het gebed en het lezen van de Heilige Schrift moge de Heilige Geest, die jullie zal vernieuwen, in jullie gezinnen komen. Zo zullen jullie godsdienstleraren in je gezin worden. Door het gebed en jullie liefde zal de wereld een betere weg nemen en zal de liefde in de wereld beginnen te heersen. Dank dat jullie gehoor gegeven hebben aan mijn oproep.

Lees meer: Medjugorje 25 april 2005

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 2005

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie tot liefde op. Mijn lieve kinderen, bemin elkaar met de liefde van God. In ieder ogenblik, in vreugde en in verdriet, moge de liefde overheersen, en zo zal de liefde in jullie harten beginnen te regeren. De verrezen Jezus zal met jullie zijn en jullie zullen Zijn getuigen zijn. Ik zal me met jullie verheugen en jullie met mijn moederlijke mantel beschermen. Vooral, mijn lieve kinderen, zal ik met liefde naar je dagelijkse bekering kijken. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

Lees meer: Medjugorje 25 maart 2005

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 februari 2005

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op om mijn uitgestrekte handen te zijn in deze wereld die God op de laatste plaats stelt. Jullie, kindertjes, stel God op de eerste plaats in je leven. God zal jullie zegenen en jullie de kracht geven om van Hem te getuigen, de God van liefde en van vrede. Ik ben met jullie en spreek voor jullie allen ten beste. Kindertjes, vergeet niet dat ik jullie bemin met een innige liefde. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Lees meer: Medjugorje 25 februari 2005

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.


Medjugorje 25 januari 2005

Lieve kinderen,
In deze genadetijd roep ik jullie opnieuw op tot gebed. Mijn lieve kinderen, bid voor de eenheid van de christenen, opdat allen een van hart zijn. De eenheid zal werkelijk onder jullie zijn voor zover jullie zullen bidden en vergeven. Vergeet het niet: de liefde zal alleen overwinnen als jullie bidden, en jullie harten zullen open gaan. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Lees meer: Medjugorje 25 januari 2005


Copyright © 2014. All Rights Reserved.