Overweging van pater Ljubo Kurtović

Open uw hart voor de liefde van God

Maria is onze moeder en kan in die hoedanigheid niet meer doen dan ons oproepen, ons toespreken, ons liefhebben en met ons, voor ons en door ons lijden. Zij komt moederlijk tot ons hart spreken. Zij wil dat wij Gods liefde zouden voelen en dat wij Gods bestaan zouden ervaren, ondanks alle kwaad, haat, verwondingen, twijfels en lijden in ons aardse leven. Onze Moeder komt ons vertellen dat God het laatste woord heeft. Zij zegt ons dat het de moeite waard is om te geloven, om te bidden, om lief te hebben, om te vergeven en om eerlijk te zijn ondanks het lijden en de moeilijkheden die kunnen voortvloeien uit de keuze voor goedheid, eerlijkheid, echtheid en waarheid. Maria weet wie wij zijn, zij kent ons zoeken en onze zwakheden. Zij zelf had ook een lichaam en leefde ook op aarde, maar zij werd bekleed met genade, en wil nu ook ons omringen met haar genade, door ons op te roepen haar te volgen op de weg die zij gekozen heeft. Zij is voor ons de beste lerares, want zij heeft de woorden van Jezus in haar hart bewaard, zij heeft over die woorden en alles wat zij met Jezus op aarde meebeleefd heeft gemediteerd, terwijl zij ook in de moeilijkste momenten haar diepe geloof in God en de hoop nooit heeft opgegeven.

De H.Bernardus vergeleek Maria met een waterval, die het water vanuit de bron in alle richtingen stuurt, een waterval die " al het water vanuit de bron, het Hart van de Vader, ontvangt, en ons dat water aanbiedt ". Het water is helder en zuiver, want het komt uit het hart van Jezus Christus, haar Zoon, onze Heer en onze Broeder.

Maria, onze Moeder, roept ons op om zelf liefde te worden, om liefde uit te stralen, vooral waar haat aanwezig is. In het boek " De leerschool van de liefde " vertelt Pater Slavko Barbaric dat de zieneres Marija aan de Gospa vroeg : " Heb je me iets concreets te zeggen ? " En het antwoord luidde : " Ik geef jou mijn liefde opdat jij die aan anderen zou doorgeven. " Volgens Marija was dat de mooiste en de moeilijkste boodschap. De liefde van een moederhart voelen is de mooiste ervaring die een mensenhart kan hebben. Die liefde aan anderen doorgeven en aanbieden is iets wat altijd moeilijk blijft. Het is niet gemakkelijk om op dezelfde manier als Maria van onze medemens te houden. Wij voelen onze eigen onmacht. Maar de manier om die onmacht te overwinnen is het gebed, zoals Maria het ons aanleert. Het is de weg om het mooiste te ervaren en het moeilijkste te realiseren.

De liefde die Maria, onze moeder, ons geeft en waarnaar zij ons leidt is het medicijn voor onze vermoeidheid, ons ongeduld en onze wanhoop. Wie zich geliefd voelt is niet bang van kruisen, ziektes, en zelfs niet van de dood. Succes maakt hem of haar niet verwaand, mislukkingen maken hem of haar niet wanhopig.

Laten wij luisteren naar Maria, onze moeder, die ons de weg naar wijsheid toont. Laten wij luisteren naar haar woorden om te leren dat het de moeite waard is om tijd door te brengen met God, om iets te " verliezen " en daarna zoveel meer van God terug te krijgen. Ook vandaag hebben wij moed nodig om te geloven in de woorden van onze moeder. Want alleen op die manier zullen wij de boodschap van het Evangelie verinnerlijken, de stille boodschap die Maria door haar verschijningen luider doet klinken in vele harten, die zich openen en geloven in de liefde van God.

P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.09.2004