Overweging van pater Ljubo Kurtović

BEWIJS DE GEKRUISIGDE JE LIEFDE

De gelukzalige Maagd Maria begint haar boodschap ook nu met een oproep: Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op, je open te stellen voor het gebed. Gedurende al deze jaren dat zij is verschenen, heeft Maria ons onderwezen en onderwijst zij ons nog steeds, dat we het gebed de eerste plaats moeten geven en daadwerkelijk moeten bidden, zodat het gebed nog enkel vreugde voor ons zou zijn. Er is geen andere weg die naar God leidt, dan de weg van het gebed. Deze weg kan moeilijk en niet altijd aantrekkelijk lijken, maar toch: dat wat waarde heeft, dat wat kostbaar is in ons leven, is hetgeen dat moeilijk is en veel van ons eist. Van nature maakt de mens niet gemakkelijk de keuze tot gebed. Zijn natuur is verwond en neigt naar luiheid, pleziertjes en naar de keuze van wat eerder makkelijk is. Daarom moeten we een beslissing nemen ten aanzien van het gebed en ten aanzien van hetgeen dat goed en positief is en hier moeite voor doen.

Om te voorkomen dat we ziek worden, hebben we het gebed nodig en al de middelen die onze Moeder ons aanreikt. Als de dokter tegen ons zegt dat we een medicijn moeten innemen dat bitter smaakt maar doeltreffend is, dan zullen we zijn advies ongetwijfeld opvolgen. Hoeveel te meer zouden we Maria, onze Moeder, niet moeten gehoorzamen, die beter als iedereen weet wat wij nodig hebben in ons leven.

Samen met de kerk zegt zij tegen ons en waarschuwt zij ons dat deze tijd een tijd van genade is. Het is een tijd waarin God op bijzondere wijze goedgunstig is ten aanzien van zijn volk. Daarom zegt zij: Open jullie harten. Bid met het hart. Bewijs de Gekruisigde je liefde.

Het hart is de plaats van gebed. Ons gebed moet van ons hoofd afdalen naar ons hart. Het hart is de plaats waar we Jezus door het gebed willen uitnodigen. Het gebed met het hart doordringt heel de menselijke persoon, waardoor geheel de persoon gebed is. Het hart is het symbool van het leven, van de liefde, van alles dat nobel is in ons. In het diepste van ons wezen zijn we niet arm, maar rijk, omdat God daar verblijft in ons. Hoe meer we God kennen, hoe meer we in Hem kunnen geloven en hoe meer we van Hem kunnen houden.

Daarom roept Maria, onze Moeder, ons onvermoeibaar op om tot een ervaring van de liefde van God te komen in Wie zij heeft geloofd en van Wie zij leeft. Dit verlangen doet haar naar ons toekomen, opdat ook wij zouden gaan verlangen naar en zouden gaan ervaren wat zij door Gods genade bezit.

Enkel door de liefde kunnen we Jezus leren kennen, die voor ons en vanwege ons is gekruisigd. Laten we leren hoe we zijn Hart kunnen leren kennen, waarmee Hij ons heeft liefgehad. Het Hart van Jezus is zacht en nederig. Het forceert ons niet, maar het wil dat wij het in alle vrijheid naderen. Alles wat God van ons vraagt is vertrouwen, geloof. Jezus wil zijn Hart alleen aan degenen schenken die vol vertrouwen naar Hem toegaan. Hij komt als eerste naar ons toe. Hij heeft dat duidelijk gezegd: "Niet jullie hebben Mij gekozen, maar Ik heb jullie gekozen" (vgl. Joh 15, 16). Jezus gelooft dat ons hart, dat is verwond en getekend door de zonde, de mogelijkheid heeft om zijn Hart te naderen. Hij heeft alles voor ons gedaan om ons zijn liefde en die van de Vader te tonen. De verschijningen van de Godpa, haar oproepen, haar eenvoudige en moederlijke boodschappen, zijn een uitdrukking van de liefde van Jezus ten aanzien van ons. Maria, onze Moeder, roept ons op om met ons hart naar de gekruisigde te kijken. Zijn Hart heeft geen haat gekend, noch begeerte en hebzucht, maar alleen liefde die heel de mensheid omsluit en die uw en mijn hart wil aanraken. God is kwetsbaar geworden, om onze wonden te kunnen aanraken, om de liefde van kwetsbare mannen en vrouwen te kunnen ontvangen. God wil bemind worden door degenen van wie Hij de verlosser is geworden. Zijn Hart staat wijd open om liefde te geven en te ontvangen.

Ook vandaag is God gekruisigd in allen die in de steek zijn gelaten, die worden geminacht en die zijn verworpen in deze wereld. Hij heeft zich geïdentificeerd met de allerkleinsten van deze wereld om hen te doen verrijzen en het te laten binnengaan in zijn heerlijkheid.

Laten wij met Maria zijn, zoals zij met ons is en door haar met Jezus en de één met de ander.

P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.03.2004