Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtović

WEES DEGENEN DIE ZIELEN NAAR GOD TREKKEN

Aan het begin van deze vastentijd nodigt Maria - onze Hemelse Moeder - ons uit en vraagt: "Open je hart voor mijn boodschappen", mijn woorden, mijn hart. Als Moeder is het voor de Heilige Maagd niet mogelijk op te houden ons te roepen en lief te hebben. Het verlangen naar een ontmoeting met God en met Zijn liefde moet groeien in ons. Het is onze plicht om steeds meer naar deze ontmoeting te verlangen, die plaats zal vinden als wij er werkelijk naar verlangen, want God neemt onze verlangens en gebeden serieus. Zonder dit verlangen van ons hart zijn alle moederlijke oproepen en uitnodigingen zinloos. Echter, een moeder kan niets anders dan oproepen, richting geven, haar kinderen het beste aanraden.

In één van haar boodschappen zegt ze: "Lieve kinderen, jullie kunnen het niet alleen en daarom ben ik hier om jullie te helpen." (Boodschap van 4 december 1986) We kunnen het niet alleen. We zijn niet in staat om zelf ons hart te openen, noch om er achter te komen waarom het zich heeft gesloten. Zij heeft haar hart voor God geopend en het aan Hem gegeven, daarom kent zij, meer dan wie ook, de middelen die ons kunnen helpen. Zij is het best in staat om ons te onderrichten, omdat zij ook de wegen is gegaan die wij nu gaan. Ze komt naar ons toe omdat ze wilt dat wij dáár zijn waar zij nu is.

Door Maria klopt Jezus vandaag op de deur van ons hart: "Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij." (Apk 3, 20)

We moeten luisteren naar Gods stem en met Augustinus bidden, die heeft gevraagd of hij de Heer mocht horen die op de deur van zijn hart aan het kloppen was. In deze genadetijd van de vastentijd, moeten we allemaal op bijzondere wijze naar de stem van God luisteren, die tot ons spreekt door het woord in de Heilige Schrift, doorheen mensen, gebeurtenissen en situaties in ons leven, doorheen kleine en eenvoudige dingen die ons dagelijks overkomen. Het is belangrijk om de ogen van ons hart en onze geest te openen en de Heer te vragen om hen te openen. Daarom moeten we - in deze tijd - krachtig beslissen om de Heilige Schrift te lezen, om vaker naar de Heilige Mis te gaan, om een concrete beslissing te nemen, om te breken met de banden waardoor we gehecht blijven aan het kwaad, aan haat, luiheid, gemopper en al het andere slechte.

Door Maria leidt God ons naar het vasten en roept Hij ons op om te vasten, om van bepaalde dingen af te zien, om de naastenliefde te beoefenen, om te bidden, om in ons te breken met de tendens om enkel op onze eigen kracht te vertrouwen, om ons geheel aan Hem te kunnen hechten. Zolang we nog worden gebonden door een ondeugd, zonde, begeerte, luiheid, menselijke gehechtheden, gebrek aan respect, is dit een teken dat we nog niet vrij zijn, maar onder invloed van de zonde staan.

Boetedoening betekent ook altijd ergens van afzien. Ergens van afzien betekent: niet altijd dat nemen wat ons voldoening geeft, ons distantiëren van hetgeen slecht voor ons is, de ander niet aanvallen, niet elk verlangen van ons lichaam bevredigen, zich niet elke luxe veroorloven. Ergens van afzien betekent vrij worden. De Kerkvaders onderrichten ons hier het volgende over: "Doe wat tegengesteld is aan je menselijke verdorven natuur", opdat God in ons zijn werken van vrede, liefde en vrijheid kan bewerken.


P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.02.2004


Copyright © 2014. All Rights Reserved.