Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtovic
DOOR HET GEBED OPENEN JULLIE JE HART VOOR GOD

Zoals de meeste boodschappen, begint deze boodschap van Onze Lieve Vrouw met een oproep tot gebed. Op dit moment heeft ze ons niets belangrijkers en noodzakelijkers te zeggen. Maria, onze Moeder, zou graag willen dat wij, net als zij, vol van blijdschap en dankbaarheid zijn. Het gebed kan ons hier naar toe leiden. Maria kent geen andere weg dan die zij ons zo vurig sinds jaren aanbeveelt. Als zij een andere weg zou kennen, een weg die van deze verschilt, dan zou ze deze niet voor ons verborgen hebben gehouden. Zij is een moeder die van ieder van haar kinderen houdt en zij kan, noch wil ons op het verkeerde spoor zetten. Als wij naar haar luisteren en onze toevlucht tot haar nemen, dan zullen we niet worden teleurgesteld. Daarom bad de heilige Bernardus: "Gedenk, o allermildste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is, dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten." Talrijke personen zijn gewaar geworden en hebben op een voelbare manier de kracht en de doeltreffendheid ervaren van het gebed gericht tot God. Het meest krachtige gebed is het gebed van de dankzegging, dat het hart van God opent, door eerst ons eigen hart te openen, wat op zich een gebed is waarlangs God ons wil en kan naderen.

Wat de Heilige Maagd vraagt, dat wat zij in onze handen legt en ook in ons hart wil leggen, is het gebed. Het kan ons toeschijnen dat het maar een eenvoudig en zwak middel is. Voor de menselijke logica en intelligentie is het moeilijk te geloven dat het gebed is grootst teweeg kan brengen. Alleen de eenvoudigen begrijpen Gods taal echt. Ook de taal van de Gospa is eenvoudig; het is in de ogen van de wereld geen wijze taal. De heilige Paulus zei al: "Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt ? In Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden; daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging (…) Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen." (1 Kor 1, 21-25) Jezus zegt in de kracht van de Heilige Geest: "Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd." (Lc 10, 21) Alleen de kleinen erkennen God, erkennen ook de moederlijke aanwezigheid hier in Medjugorje. We zien in het Evangelie dat Jezus degenen die vol zijn van zichzelf, met opeengestapelde hoogmoed, niet kan helpen. God zelf heeft bij hen geen ruimte gevonden om hen te naderen en hun Zijn Heil aan te bieden. Wij, wij scheppen door ons gebed ruimte voor God en zonder deze ruimte is Hij geheel onmachtig en kan Hij ons leven niet binnenkomen.
De heilige Teresa van Avila zegt: "God wacht op onze vastberaden beslissing, opdat Hij vervolgens alles zelf in ons leven kan doen. God is geduldig, Hij wacht ons hele leven op ons. Hij wacht op ons met niets anders dan Zijn Liefde, om Zich aan ons te kunnen geven en ons met Hemzelf te verrijken. Hij wacht op ieder menselijk hart. Hij wacht opdat ieder gezin Hem als een gast en een uitverkozen vriend zou ontvangen. Hij wacht totdat we de deuren van onze huizen voor Hem openen, zoals Zacheüs dat deed. Voor hem is een nieuw leven begonnen, een leven van volheid in zijn hart, dat vol dankbaarheid is, in staat om te vergeven en te delen. Met alleen onze menselijke kracht kunnen wij weinig tot stand brengen. Met alleen onze menselijke kracht kunnen wij niet heilig worden, niet vergeven, beminnen, onze tijd en ons hart met de anderen delen. Vaak is het probleem in ons leven niet om iemand iets wel of niet te kunnen vergeven. Het echte probleem ligt in ons NEE ten aanzien van de vergeving zelf, en dus ten aanzien van onze vrijheid die er uit voortvloeit. Het probleem is misschien ook gelegen in het feit dat we God niet toestaan om ons te vergeven, waardoor we Zijn vergeving niet ervaren hebben.

Laten we Maria, onze Moeder, toestaan om ons naar haar Zoon Jezus te leiden, opdat we vol vreugde worden en vol dankbaarheid ten opzichte van God, zodat we mensen kunnen worden die God zien en erkennen in hun leven en in iedere persoon die ze op hun weg tegenkomen.

P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.10.2002

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.