Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtovic

ONDANKS ALLES ZAL DE LIEFDE DE WERELD IN BEGINNEN TE STROMEN

Ook in de boodschap van vandaag zegt de Gelukzalige Maagd Maria, dat ze samen met ons op weg gaat, zonder op te houden ons uit te nodigen en de harten en zielen naar God te roepen, bron van leven.
Bijna al haar boodschappen beginnen met een oproep tot gebed, met een oproep tot een dialoog met God. Het gebed is geen magische formule om persoonlijke problemen of de problemen in de gezinnen en in de wereld op te lossen. Het is een oproep tot een liefdesrelatie met God. Het gebed leidt ons binnen in de aanwezigheid van God. Het gebed wil onze harten nederig maken en afhankelijk van God. Van nature neigt de mens naar een autonoom bestaan en onafhankelijkheid, maar Jezus zegt: "Zonder Mij kunt gij niets doen" (Joh. 15, 5b). Alleen wanneer we - door het gebed - vrienden van God zijn geworden, we Hem zijn genaderd, kan Hij ons alles geven. De vrucht van deze intimiteit is de vrede, waarover de Gospa in haar boodschappen spreekt. God wil ons geen kleine brokjes geven, of een deel van Zichzelf, maar Hij geeft zich helemaal. Ook wij moeten eerst de ontmoeting met Hem zoeken, voordat we iets van Hem kunnen vragen. Als we Hem hebben ontmoet, hebben we alles: de vreugde, de vrede, gezondheid, het leven. Zo zullen noch de tragedies, noch al het lijden, elk kruis en elke ziekte als iets ontzettend en verschrikkelijks ervaren worden, omdat met God alles zinvol is.

De Gospa spreekt over een onrustige tijd. Een onrustige tijd is ontstaan doordat de harten, waarin God niet woont, onrustig zijn. We zijn er ons maar al te goed van bewust, dat er in ons en om ons heen te veel onrust is, om zomaar in het woord van Jezus te kunnen geloven: "Vrede laat ik u na; mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geeft ik hem u" (Joh 14, 27).


"Alleen wanneer de ziel de vrede in God vindt, voelt ze zich tevreden en zal de liefde de wereld in beginnen te stromen", zegt Maria, onze Moeder. Moeder Teresa zei vaak: "Werken van liefde zijn werken van vrede". De liefde schept vrede. Er is zoveel onrust omdat er zo weinig liefde is. Of te wel, God is liefde. Het menselijk hart, de gezinnen en de wereld hebben God nodig zoals de aarde uitdroogt zonder regen.
Niemand heeft zoveel van Jezus gehouden als de Moeder van God. Daarom is zij de persoon die ons het beste kan leren hoe we moeten beminnen. Zij heeft Jezus niet op een egoïstische manier voor zichzelf gehouden, maar heeft Hem naar haar nicht Elisabeth gebracht. Ook ieder van ons is geroepen om Jezus in de Heilige Communie te ontvangen en om Hem naar zijn naaste te dragen, naar degenen die God op onze weg heeft geplaatst. Wanneer we Jezus voor onszelf willen houden, betekent dat we Hem zullen verliezen. Het is niet nodig om grote werken te verrichten, grote sensationele wonderen of genezingen. De Moeder van God is niet groot omdat zij grote werken heeft verricht of grote wonderen heeft laten gebeuren. Zij is groot geworden, omdat ze God heeft toegestaan om Zijn wil in haar en door haar te volbrengen. Zij heeft zich geheel ontledigd, opdat God geheel in haar kon wonen. Zij heeft afgezien van haar eigen wil en van haar eigen verlangens, opdat de wil van God en Zijn verlangens zich helemaal in ons en in deze wereld zouden kunnen verwezenlijken - door haar en met haar. Als we de liefde willen, als we God willen, dan moeten we weten dat dit een weg vol offers is, een weg die smal en stijl is en naar het leven leidt. God wil niet een klein beetje van ons: een beetje gebed, een beetje vasten, een beetje tijd, een beetje geld… Hij wil ons totaal zoals Hij in Zijn Zoon Jezus alles heeft gegeven. God is veeleisend zoals Maria, onze Moeder, hier ook veeleisend is. Zij vraagt veel van ons omdat ze van houdt, omdat ze op ons rekent. Haar boodschappen niet accepteren, is veel gemakkelijker, maar is helemaal niet beter. Maria, onze Moeder, komt vandaag om tegen u en mij te zeggen dat deze wereld niet hongert naar rijkdom en geld, maar naar liefde, naar God. Er zijn veel rijken die echt het hart van een arme hebben.
De Gospa komt hier met de overvloed van de rijkdom van haar hart, om ons deze schat te geven. Laten we beginnen om deze moederlijke stem te volgen, zonder dat we wachten totdat anderen daarmee begonnen zijn, want dat zou misschien wel eens niet kunnen gebeuren.


P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.09.2002


Copyright © 2014. All Rights Reserved.