Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 1995

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik ieder van jullie uit opnieuw te beginnen God boven alles lief te hebben. Eerst God, die ieder van jullie gered en verlost heeft en dan de broeders en zusters in jullie omgeving. Lieve kinderen, zonder liefde kunnen jullie niet groeien in heiligheid en kunnen jullie geen goede werken doen. Bid daarom, lieve kinderen, bid zonder ophouden dat God jullie zijn Liefde openbaart. Ik heb jullie allemaal uitgenodigd je met mij te verenigen en te beminnen. Ook vandaag ben ik met jullie en nodig jullie uit de liefde in jullie harten en gezinnen te ontdekken. Jullie moeten liefhebben, opdat God in jullie harten kan leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.