Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 1993

Lieve kinderen,
Vandaag verheug ik mij met de kleine Jezus en wens dat de vreugde van Jezus in ieders hart komt. Mijn lieve kinderen, door de boodschappen zegen ik jullie samen met mijn Zoon Jezus, zodat in elk hart de vrede gaat overheersen. Ik houd van jullie, mijn lieve kinderen, en nodig jullie uit door het gebed dichter bij mij te komen. Jullie praten en praten, maar bidden niet. Daarom, mijn lieve kinderen, besluit te gaan bidden. Alleen dan zul je gelukkig zijn en zal God je geven wat je Hem vraagt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 1993

Lieve kinderen,
Meer dan ooit roep ik jullie in deze tijd op om je op de komst van Jezus voor te bereiden. De kleine Jezus moet in je hart gaan heersen. Alleen als Jezus je vriend is, zul je gelukkig zijn. Het zal jullie niet zwaar vallen om te bidden, noch om offers te brengen of om van de grootheid van Jezus in je leven te getuigen, want Hij zal je in deze tijd kracht en vreugde geven. Ik ben jullie nabij met mijn voorspraken en gebeden. Ik heb jullie lief en zegen jullie allen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 1993

Lieve kinderen,
In deze jaren heb ik jullie opgeroepen om te bidden, om zó te leven als ik jullie vraag, maar jullie leven maar weinig volgens mijn boodschappen. Jullie praten er wel over, maar zetten ze niet om in daden. Daarom, lieve kinderen, duurt deze oorlog zo lang. Ik roep jullie op je open te stellen voor God en om in je hart met God te leven en het goede te doen en van mijn boodschappen te getuigen. Ik houd van jullie en wil jullie tegen alle kwaad beschermen, maar jullie willen dat niet. Lieve kinderen, ik kan jullie niet helpen als jullie niet leven volgens de geboden van God, als jullie de Heilige Mis niet beleven, als jullie je niet afkeren van de zonde. Ik nodig jullie uit apostelen van liefde en goedheid te zijn. Getuig van God en van de liefde van God in deze roerige wereld, dan zal God je zegenen en je geven wat je Hem vraagt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 1993

Lieve kinderen,
Ik ben jullie Moeder en roep jullie op God te naderen door het gebed, want alleen Hij is jullie Vrede, jullie Verlosser. Daarom, lieve kinderen, zoek geen materiële troost, maar zoek God. Ik bid voor jullie en spreek voor ieder afzonderlijk bij God ten beste. Ik smeek om jullie gebed, opdat jullie mij en ook mijn boodschappen aannemen, zoals in de eerste dagen van de verschijningen. Alleen als jullie je hart openen en bidden zullen wonderen gebeuren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 1993

Lieve kinderen,
Ik wil dat jullie begrijpen dat ik jullie Moeder ben en dat het mijn wens is jullie te helpen en je tot gebed uit te nodigen. Alleen als je bidt kun je mijn boodschappen begrijpen en aannemen en ze in praktijk brengen. Lees de Heilige Schrift, leef er naar en bid, zodat jullie de tekenen van deze tijd begrijpen kunnen. Dit is een bijzondere tijd, daarom ben ik bij jullie om jullie dichter bij mijn Hart en bij het Hart van mijn Zoon Jezus te brengen. Lieve kinderen, ik wil dat jullie kinderen van het licht zijn en niet van de duisternis. Doe daarom wat ik zeg. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 1993

Lieve kinderen,
Ik dank jullie voor je gebeden en voor de liefde, die jullie mij bewijzen. Ik nodig jullie uit te besluiten om voor mijn intenties te bidden. Lieve kinderen, bied novenen aan en offer hetgeen waaraan je het meest gehecht bent. Ik wil dat je leven met mij verbonden zal zijn. Ik ben jullie Moeder en wil niet, lieve kinderen, dat satan je verleidt. Hij wil jullie op het slechte pad brengen. Dit kan hij echter niet, als jullie het hem niet toestaan. Daarom, lieve kinderen, vernieuw het gebed in je hart, dan zullen jullie mijn oproep begrijpen en mijn vurig verlangen om je te helpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 1993

Lieve kinderen,
Vandaag verheug ik mij weer over jullie aanwezigheid hier. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen en spreek voor iedereen bij God ten beste. Ik roep jullie opnieuw op volgens mijn boodschappen te leven en ze in praktijk te brengen. Ik ben met jullie en zegen jullie elke dag. Lieve kinderen, dit zijn bijzondere tijden en daarom ben ik bij jullie om jullie mijn liefde te geven en je te beschermen; om je hart te beschermen tegen satan en om je steeds dichter te brengen bij het Hart van mijn Zoon Jezus. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 1993

Lieve kinderen,
Vandaag vraag ik jullie om je in het gebed voor God open te stellen, opdat de Heilige Geest in en door jullie wonderen kan bewerken. Ik ben met jullie en spreek voor iedereen bij God ten beste, want, lieve kinderen, in mijn heilsplan is iedereen belangrijk. Ik roep jullie op het goede en de vrede uit te dragen. God kan jullie de vrede alleen geven als je je bekeert en bid. Daarom, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid en doe wat de Heilige Geest je ingeeft. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 1993

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie allen uit om de liefde in je hart te vergroten. Ga de natuur in en zie hoe de natuur tot leven komt. Dat zal voor jullie een hulpmiddel zijn om je hart te openen voor de liefde van God, van je Schepper. Ik verlang van jullie dat je de liefde in jullie gezinnen opwekken, zodat, waar nu onrust en haat zijn, de liefde gaat heersen. En als er liefde is in jullie harten, dan is er ook gebed. En, lieve kinderen, vergeet niet dat ik met jullie ben en je met mijn gebed help, opdat God je de kracht zal geven om lief te hebben. Ik zegen en bemin jullie met mijn moederlijke liefde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 1993

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie meer dan ooit op om te bidden voor vrede: vrede in je hart, vrede in je gezin en vrede in de hele wereld. Want satan wil oorlog, hij wil geen vrede, hij wil alles wat goed is kapot maken. Daarom lieve kinderen, bid, bid, bid. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 1993

Lieve kinderen,
Vandaag zegen ik jullie met mijn moederlijke zegen en roep jullie allen op je te bekeren. Ik verlang dat iedereen besluit zijn leven te veranderen en dat iedereen zich meer inzet voor de Kerk, niet met woorden, niet met gedachten, maar door zijn voorbeeld, zodat je leven een blij getuigenis van Jezus wordt. Jullie kunnen niet zeggen dat je bekeert bent, want je moet je elke dag bekeren. Om te kunnen begrijpen wat je doen moet, lieve kinderen, bid en God zal je de genade geven te begrijpen wat je concreet kunt doen en wat je bij jezelf moet veranderen. Ik ben met jullie en neem jullie allen onder mijn mantel. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 1993

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op mijn boodschappen serieus te aanvaarden en ze na te leven. Dit zijn dagen waarin jullie je keuze moeten maken voor God, vóór de vrede en vóór het goede. Alle haat en jaloezie moeten uit je leven en uit je gedachten verdwijnen. Alléén liefde voor God en voor de naaste moet in jullie wonen. Zo, en zo alleen, zullen jullie de tekenen van deze tijd herkennen. Ik ben met jullie en leid je naar een nieuwe tijd: een tijd die God jullie geeft als genade om Hem nog beter te kennen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.