Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 1990

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op heel speciaal te bidden voor de vrede. Lieve kinderen, zonder vrede kunnen jullie noch vandaag, noch in je dagelijkse leven de geboorte van de kleine Jezus beleven. Vraag daarom aan de Heer van de vrede dat Hij je met zijn mantel beschermt en dat Hij je helpt de grootsheid en het belang van de vrede in je hart te begrijpen. Op die manier zul je in staat zijn om vanuit je hart de vrede over de hele wereld te verspreiden. Ik ben met jullie en spreek voor jullie bij God ten beste. Bid, want satan wil mijn vredesplannen vernietigen. Verzoen je met elkaar en help door je manier van leven om de vrede over de hele aarde te laten heersen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 1990

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op om werken van barmhartigheid te doen met liefde en uit liefde tot mij en tot jullie en mijn broeders en zusters. Lieve kinderen, doe alles wat je voor anderen doet met grote vreugde en nederigheid tegenover God. Ik ben met jullie en bied dag na dag jullie offers en gebeden aan God aan, voor de redding van de wereld. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 1990

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op heel speciaal te bidden, offers te brengen en goede werken te doen voor de vrede in de wereld. Satan is sterk en hij wil met alle macht de vrede, die van God komt, vernietigen. Daarom, lieve kinderen, bid met mij in ’t bijzonder voor vrede. Ik ben bij jullie en ik wil jullie helpen met mijn gebed en jullie leiden op de weg van de vrede. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Vergeet niet de boodschappen van vrede te leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 1990

Lieve kinderen,
Ik roep jullie op tot het gebed met het hart, zodat je gebed een gesprek met God wordt. Ik zou willen dat iedereen meer tijd aan God geeft. Satan is sterk en wil jullie op velerlei manieren verwarren en bedriegen. Bid daarom elke dag, lieve kinderen, dat jullie gebed heilzaam wordt voor jezelf en voor allen die je ontmoet. Ik ben bij jullie en bescherm jullie, ook als satan mijn plannen wil vernietigen en wensen wil verhinderen, die de hemelse Vader hier wil verwezenlijken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 1990

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om de boodschappen, die ik jullie geef, serieus te nemen en ze in je dagelijks leven toe te passen. Lieve kinderen, weet dat ik bij jullie ben en dat ik jullie allen langs een zelfde weg naar de hemel wil leiden, een weg, die mooi is voor degenen die hem in het gebed ontdekken. Vergeet daarom niet, lieve kinderen, in je dagelijks leven volgens de boodschappen te leven, die ik jullie geef. Dan zullen jullie in staat zijn om te zeggen: “Ik heb de boodschappen aanvaard en geprobeerd ernaar te leven.” Lieve kinderen, ik bescherm jullie met mijn gebed bij de hemelse Vader. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 1990

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op tot vrede. Ik ben hier naartoe gekomen als de Koningin van de Vrede en ik wil jullie verrijken met mijn moederlijke vrede. Lieve kinderen, ik heb jullie lief en wil jullie allemaal brengen naar de vrede, die alleen God geeft en elk hart rijk maakt. Ik roep jullie op dragers en getuigen te worden van mijn vrede in deze wereld zonder vrede. De vrede moet heersen in de hele wereld, die zo onrustig is en naar vrede hunkert. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 1990

Lieve kinderen,
Vandaag wil ik jullie danken voor alle gebeden en alle offers. Ik zegen jullie met mijn bijzondere moederlijke zegen. Ik roep jullie allemaal op voor God te kiezen en om zijn Wil dagelijks door het gebed te ontdekken. Lieve kinderen, ik wil jullie uitnodigen tot volledige bekering, zodat er vreugde is in jullie harten. Ik ben blij dat jullie vandaag met zovelen gekomen zijn.Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 1990

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit om in volle ernst het besluit te nemen deze noveen te beleven. Maak tijd vrij voor gebed en offer. Ik ben bij jullie en wil jullie helpen om te groeien in onthechting en versterving, zodat jullie meer begrip krijgen voor het mooie van het leven van die mensen, die zich op bijzondere wijze aan mij hebben toegewijd. Lieve kinderen, God zegent jullie elke dag opnieuw en verlangt dat jullie je leven veranderen. Bid, dat jullie de kracht krijgen om je leven te veranderen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 1990

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om de boodschappen die ik je geef, serieus te nemen en er naar te leven. Ik ben bij jullie, lieve kinderen, en verlang dat iedereen steeds nader tot mijn hart komt. Bid daarom, kinderen, en zoek Gods Wil in je dagelijks leven. Ik zou willen dat iedereen de weg van de heiligheid ontdekt en in heiligheid blijft groeien tot in de eeuwigheid. Ik zal voor jullie bidden en jullie voorspreekster zijn bij God, zodat je de omvang van dit geschenk begrijpt, dat God mij geeft, dat ik bij jullie kan zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 1990

Lieve kinderen,
Ik ben bij jullie, ofschoon jullie je daarvan niet bewust zijn. Ik wil jullie beschermen voor alles wat satan je aanbiedt, waardoor hij je wil vernietigen. Zoals ik Jezus in mijn schoot heb gedragen, zo wil ik ook jullie, lieve kinderen, naar de heiligheid dragen. God wil jullie redden en geeft jullie boodschappen door middel van mensen, de natuur en vele zaken die je helpen kunnen om in te zien dat jullie de richting van je leven moeten veranderen. Daaruit moeten jullie ook de grootte van het geschenk begrijpen dat God jullie door mij geeft: dat ik jullie met mijn mantel bescherm en jullie leid naar de vreugde van het leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 1990

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit tot overgave aan God. In deze tijd verlang ik heel bijzonder dat jullie afstand doen van die dingen waaraan jullie gehecht zijn, maar die je geestelijk leven schaden. Kies daarom, lieve kinderen, volledig voor God en sta satan niet toe dat hij in jullie leven binnenkomt door die dingen, die jezelf en je geestelijk leven schade doen. Mijn lieve kinderen, God biedt zich volledig aan jullie aan, maar alleen door het gebed kun je Hem ontdekken en herkennen. Kies daarom voor het gebed. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 1990

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit opnieuw voor God te kiezen en Hem voor alles en boven alles te verkiezen. Dan kan Hij in jullie leven wonderen bewerken en zal je leven van dag tot dag vreugde met God worden. Bid daarom, lieve kinderen, en sta satan niet toe dat hij in je leven werkt door misverstanden en het niet willen begrijpen en willen aanvaarden van elkaar. Bid, dat je de grootsheid en de schoonheid van de gave van het leven mag begrijpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.