Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 1989

Lieve kinderen,
Vandaag zegen ik jullie heel bijzonder met mijn moederlijke zegen en spreek voor jullie bij God ten beste, dat Hij je de bekering van het hart zal geven. Ik roep jullie sinds jaren op en spoor jullie aan tot een diep geestelijk leven in alle eenvoud, maar jullie zijn zo koud. Daarom, lieve kinderen, vraag ik jullie de boodschappen ernstig te nemen en ernaar te leven, zodat jullie ziel niet treurig zal zijn, als ik niet meer kom en als ik jullie niet meer leiden zal als onzekere kinderen bij de eerste stappen. Lieve kinderen, lees daarom elke dag de boodschappen die ik jullie gegeven heb en leef ernaar. Ik heb jullie lief, daarom roep ik jullie allen op tot de weg van heil met God. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 1989

Lieve kinderen,
Al jaren roep ik jullie op door de boodschappen die ik je geef. Lieve kinderen, door middel van de boodschappen wil ik een wondermooi mozaïek in je hart doen ontstaan, zodat ik ieder van jullie in zijn oorspronkelijke beeld aan God kan geven. Daarom, lieve kinderen, verlang ik dat je beslissingen voor Gods aangezicht in alle vrijheid worden genomen, omdat Hij jullie deze vrijheid gegeven heeft. Bid daarom, opdat jullie zonder enige duivelse invloed voor God alleen kunnen kiezen. Ik bid voor jullie voor Gods aangezicht en verlang je overgave aan God. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 1989

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie uit om te bidden. Ik nodig jullie voortdurend uit, maar jullie zijn nog ver weg. Neem je daarom ernstig voor om vanaf vandaag tijd aan God te geven. Ik ben met jullie en wil jullie leren bidden met het hart. In het gebed, dat komt uit het hart, zul je God ontmoeten. Daarom lieve kinderen, bid, bid, bid. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 1989

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om God te danken voor alle gaven, die jullie tijdens je leven ontdekt hebben; zelfs voor de kleinste gave die je gevoeld hebt. Ik dank met jullie mee en hoop dat jullie allemaal vreugde over de gaven voelen en dat God voor ieder van jullie alles betekent. Op die manier, lieve kinderen, kunnen jullie steeds groeien op de weg van de heiligheid. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 1989

Lieve kinderen,
Ik roep jullie op om te bidden. Door het gebed ontvang je vreugde en vrede en wordt je rijker aan Gods genade. Daarom, lieve kinderen, moet het gebed voor ieder van jullie van levensbelang zijn. Heel bijzonder roep ik jullie op om te bidden voor al diegenen, die ver van God afstaan, opdat ook zij zich bekeren. Dan zullen onze harten rijker zijn, omdat God in de harten van alle mensen zal heersen. Bid daarom, lieve kinderen, bid, bid. Over de hele wereld moet gebeden worden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 1989

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om je hart te vernieuwen. Open je hart voor God en geef Hem al je moeilijkheden en kruisen, zodat God alles veranderen kan in vreugde. Lieve kinderen, je kunt niet openstaan voor God als je niet bidt. Besluit daarom vanaf vandaag om een bepaalde tijd van de dag te reserveren om God in stilte te ontmoeten. Dan zullen jullie, samen met God, van mijn aanwezigheid hier kunnen getuigen. Lieve kinderen, ik wil jullie niet dwingen, maar geef God in alle vrijheid van je tijd als kind van God. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 1989

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit te leven volgens de boodschappen, die ik je de afgelopen acht jaren gegeven heb. Deze tijd is voor jullie een tijd van genade en ik zou willen, lieve kinderen, dat ieder van jullie grote genaden van God mag ontvangen. Ik zegen jullie en heb je op bijzondere wijze lief. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 1989

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit je voor God te openen. Zie, lieve kinderen, hoe de natuur zich opent, en leven en vrucht voortbrengt. Evenzo nodig ik jullie uit tot een leven met God en tot volkomen overgave aan Hem. Lieve kinderen, ik ben bij jullie en wil je steeds tot de ware vreugde van het leven brengen. Ik zou willen dat iedereen de vreugde en liefde ontdekt die alleen in God is en die Hij alleen geven kan. God verlangt van jullie niets anders dan overgave. Daarom, lieve kinderen, kies van ganser harte voor God, want al het andere vergaat. God alleen blijft! Bid, zodat jullie de grootheid en de vreugde ontdekken die God jullie schenkt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 1989

Lieve kinderen,
Ik nodig jullie uit tot totale overgave aan God. Leg alles wat je bezit in Gods handen. Alleen zo kun je vreugde in je hart hebben. Lieve kinderen, verheug je over alles wat je hebt en dank God er voor, want alles is een geschenk van God aan jullie. Als je dat doet, ben je in staat om in je leven voor alles dankbaar te zijn en God in alles te ontdekken, zelfs in de kleinste bloem. Je zult grote vreugde ontdekken en je zult God ontdekken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 1989

Lieve kinderen,
Ik roep jullie op tot volkomen overgave aan God. Ik roep jullie op tot een vreugdevol leven en tot de vrede die alleen God kan geven. Ik ben bij jullie en spreek steeds bij God voor jullie ten beste. Ik roep jullie op, naar mij te luisteren en te leven volgens de boodschappen die ik geef. Al jarenlang worden jullie tot heiligheid opgeroepen. Maar jullie zijn daar nog ver van verwijderd. Ik zegen jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 1989

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit tot het gebed met het hart. In deze tijd van genade verlang ik dat ieder van jullie zich met Jezus verenigt. Zonder voortdurend gebed kun je de schoonheid en de omvang van de genade die God jullie schenkt, niet ervaren. Daarom, kinderen, vul je hart steeds met gebed, al is het nog zo klein. Ik ben met jullie en waak voortdurend over elk hart dat zich aan mij overgeeft. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 1989

Lieve kinderen,
Ik roep jullie op de weg van de heiligheid te gaan. Bid dat je de omvang en de schoonheid van deze weg kunt begrijpen, waarlangs God zich op bijzondere wijze aan je openbaart. Bid, zodat je openstaat voor alles wat God door jou doen wil, waardoor je in staat bent in je leven God te danken en je te verheugen over alles wat Hij door ieder afzonderlijk tot stand brengt. Ik zegen jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.