Boodschap van de Koningin van de Vrede van 2 december 2018.
Maandelijkse boodschap gegeven aan M
irjana op de 2e van de maand.

Lieve kinderen,
Wanneer jullie naar mij komen als naar een moeder, met een hart dat zuiver en open is, weet dan dat ik luister, bemoedig, troost, en bovenal voor jullie ten beste spreek bij mijn Zoon. Ik weet dat jullie een sterk geloof willen hebben dat op de juiste manier wordt uitgedrukt. Wat mijn Zoon van jullie vraagt, is oprecht, sterk en diep geloof - dan maakt het niet uit op welke manier je er uiting aan geeft. Geloof is een bijzonder mysterie dat bewaard wordt in het hart. Het is iets tussen de Hemelse Vader en ieder van Zijn kinderen; je herkent het aan de vruchten en aan de liefde van iemand voor al Gods schepselen. Apostelen van mijn liefde, mijn kinderen, heb vertrouwen in mijn Zoon. Help al mijn kinderen om Zijn liefde te leren kennen. Jullie zijn mijn hoop - jullie die ernaar streven om mijn Zoon oprecht lief te hebben. In de naam van de liefde, voor jullie redding, overeenkomstig de wil van de Hemelse Vader en door mijn Zoon ben ik hier, bij jullie. Apostelen van mijn liefde, moge jullie hart doorheen gebed en offer verlicht worden met de liefde en het licht van mijn Zoon. Moge dat licht, moge die liefde al wie je ontmoet verlichten en terugbrengen naar mijn Zoon. Ik ben bij jullie. Ik sta op een bijzondere wijze naast jullie herders. Met mijn moederlijke liefde verlicht en bemoedig ik hen, opdat zij met door mijn Zoon gezegende handen de hele wereld mogen zegenen. Ik dank jullie.

Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.