Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 april 2018.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.

Lieve kinderen!
Vandaag roep ik jullie op om met Jezus je nieuwe leven te leiden. Moge de Verrezene jullie kracht geven om altijd sterk te zijn in de beproevingen van het leven, en trouw en volhardend te zijn in het gebed, want Jezus heeft jullie door Zijn Wonden gered en jullie door Zijn Verrijzenis een nieuw leven gegeven. Bid, lieve kinderen, en verlies de hoop niet. Moge er vreugde en vrede in je hart zijn. Getuig van de vreugde dat jullie mij toebehoren. Ik ben met jullie en bemin jullie allen met mijn moederlijke liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.